บริการและความช่วยเหลือ
จากผู้ที่รู้จักผลิตภัณฑ์ Apple
ของคุณดีที่สุด

เพราะ Apple สร้างทั้งตัวเครื่อง ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ของ Apple
จึงมีระบบที่ผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียงผลิตภัณฑ์ AppleCare เท่านั้นที่พร้อมให้บริการ
และความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่
จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค

บริการด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple
และ
บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์
ครบวงจรในที่เดียว

ฮาร์ดแวร์ Apple ส่วนใหญ่มาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ที่มีระยะเวลา 1 ปี และ
บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งคุณสามารถขยาย
ระยะเวลาความคุ้มครองได้อีกโดยการซื้อ AppleCare+

AppleCare ช่วยดูแล
ด้านธุรกิจด้วย

ครบทั้งโซลูชั่นบริการช่วยเหลือด้าน Help Desk, OS และ
Enterprise มาดูกันว่าผลิตภัณฑ์สำหรับบริการช่วยเหลือ
AppleCare Professional จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานให้กับธุรกิจได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ของบริการช่วยเหลือ
AppleCare Professional

บริการช่วยเหลือเพิ่มเติม

รับบริการช่วยเหลือได้ทันที
ทางโทรศัพท์หรือแชท
นัดหมายการซ่อม และอีกมากมาย

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของ
บริการช่วยเหลือของ Apple ได้ ที่นี่

ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

รับบริการช่วยเหลือสำหรับ
อุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ
ได้ในแอปเดียว

ดาวน์โหลดแอป Apple Support