การรับประกันฮาร์ดแวร์

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประกันฮาร์ดแวร์ใหม่หรือเครื่องประกอบใหม่ (Refurbished) ของ Apple เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

JavaScript is required to view this content.

Something went wrong.

The content for this page did not load correctly. Reload the page to try again.

ข้อมูลการรับประกัน

สิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับผู้บริโภค

สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ตนซื้อ หรือประเทศที่ตนอาศัยอยู่ในกรณีที่ไม่ใช่ประเทศเดียวกัน สิทธิประโยชน์ที่การรับประกันแบบจำกัดของ Apple มีให้นั้นเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์เพิ่มเติมเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ของ Apple และไม่ใช่แบรนด์ของ Beats / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ของ Apple หรือแบรนด์ของ Beats ถึงแม้ว่าจะได้รับการบรรจุหีบห่อรวมไว้หรือจำหน่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ของ Apple หรือแบรนด์ของ Beats อาจมีสิทธิประโยชน์จากการรับประกันของผู้ผลิตที่ให้ไว้โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดดูรายละเอียดที่กล่องผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต โปรด คลิกที่นี่.

ผู้มีภาระผูกพันตามการรับประกันสำหรับภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ

รายชื่อบริษัททั่วโลกที่มีภาระผูกพันภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ดูข้อมูลเพิ่มเติม