เราเชื่อว่าความปลอดภัย
ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วย
ความเป็นส่วนตัว
ของใครคนใดคนหนึ่ง

ข้อมูลประเภทที่เราได้รับคำขอ
อยู่บ่อยๆ
และวิธีจัดการของเรา

Apple ได้รับคำขอด้านข้อมูลหรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายในรูปแบบที่หลากหลาย
โดย Apple กำหนดให้รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐบัญญัติที่บังคับใช้เมื่อทำการ
ขอข้อมูล
ของลูกค้า เรายังกำหนดตามสัญญาให้ผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับที่เราใช้กับ
การขอข้อมูลของ Apple จากรัฐบาล โดยทีมกฎหมายของเราจะตรวจสอบคำขอเพื่อทำให้แน่ใจว่าคำขอนั้นๆ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ซึ่งหากคำขอเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย เราก็จะปฏิบัติตาม
โดยส่งมอบข้อมูลตามคำขอนั้น แต่ถ้าหากคำขอนั้นไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หรือหากเราพิจารณาว่า
มีเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม หรือกว้างเกินไป เราก็จะ
คัดค้านหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว
ทั้งนี้เราจะทำการรายงานเกี่ยวกับ
คำขอต่างๆ เหล่านี้ทุกๆ 6 เดือน

เราจะยังคงทำงานในฐานะตัวแทนลูกค้าของเรา เพื่อความโปร่งใสและ
ปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

Apple ไม่เคยสร้างช่องทางลับหรือกุญแจเพื่อไขเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใดๆ ของเรา โดยเราไม่เคยยินยอมให้รัฐบาลใดมีสิทธิ์ในการเข้าถึง
เซิร์ฟเวอร์ของ Apple ได้ ไม่ว่าจะวันนี้หรือในอนาคต

ดูรายงานความโปร่งใสของ Apple

โครงการรองรับ
การบังคับใช้กฎหมาย

เราเชื่อว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีบทบาทสำคัญในการดูแลสังคมของเราให้ปลอดภัย และสิ่งที่เราดำเนินการเสมอมาก็คือ หากเรามีข้อมูล เราจะส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้เมื่อได้รับคำขอตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยตระหนักความจำเป็นในการใช้หลักฐานทางดิจิตอลของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เราจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งอยู่ภายในฝ่ายกฎหมายของเราเพื่อจัดการและตอบกลับคำขอทางกฎหมายทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังตอบกลับคำขอฉุกเฉินจาก
ทั่วโลกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

เรามีการเผยแพร่แนวทางว่าด้วยกระบวนการทางกฎหมายสำหรับรัฐบาลและ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
รวมถึงเผยแพร่รายงานความโปร่งใสปีละสองครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทคำขอที่เราได้รับ และวิธีที่เราตอบกลับคำขอเหล่านั้น นอกจากนี้ เรายังมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ Apple มี และวิธีการขอรับข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางว่าด้วยกระบวนการทางกฎหมายของเราให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

โดยภายในช่วงสิ้นปี 2018 เราจะเริ่มเปิดใช้งานพอร์ทัลออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการยืนยัน
ตัวตนแล้วทั่วโลกสามารถส่งคำขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ติดตามคำขอ และรับข้อมูลตามคำขอจาก Apple

เรากำลังสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกโดยเฉพาะ ซึ่งจะเพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและ
หน่วยงานขนาดเล็กให้มากขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังรวมไปถึง
การจัดทำโมดูลฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ Apple สามารถฝึกอบรมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากขึ้น รวมถึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถอัพเดทข้อมูลและแนวทาง
ของบริษัทให้เป็นไปตามภูมิทัศน์ทางข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Apple มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา
การพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นและ
การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือการสืบสวนของ
เรานั้นเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นขั้นพื้นฐานนี้

แนวทางปฏิบัติของ Apple
ต่อคำขอในการบังคับใช้กฎหมาย