เราเชื่อว่าความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง

เรามักได้รับคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าและอุปกรณ์ Apple ของพวกเขาจากหน่วยงาน
ที่บังคับใช้กฎหมายอยู่เป็นประจำ เราจึงอยากอธิบายถึงวิธีที่เราปฏิบัติกับคำร้องขอเหล่านี้

เมื่อเราได้รับการขอข้อมูล เราจะเรียกร้องให้มีการแสดงเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมประกอบ
มาด้วย อย่างเช่น คำสั่งศาลหรือหมายเรียก และเนื่องจากเรายึดถือหลักปฏิบัติอันโปร่งใส
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่มีผู้ร้องขอจากเรา เราจึงตรวจสอบทุกคำร้องอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคำร้องนั้นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย รวมถึงจำกัดการโต้ตอบของเราไว้เพียงแค่ข้อมูลที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับอำนาจ
ให้เข้าถึงตามกฎหมาย เพื่อนำไปใช้สำหรับการสืบสวนเป็นการเฉพาะเท่านั้น

Apple ไม่เคยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจากประเทศใดในการสร้าง "ช่องทางลับ"
เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา โดยเราไม่เคยยินยอมให้รัฐบาลใดมีสิทธิ์
ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ ไม่ว่าจะวันนี้หรือในอนาคต

ข้อมูลประเภทที่เราได้รับคำขอมากที่สุด
และวิธีจัดการของเรา

การขอข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราได้รับมักจะมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และ/หรือบัญชีผู้ใช้ ซึ่งการขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์
มักจะมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Apple เช่น iPhone, iPad หรือ Mac ส่วนการขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้มักจะมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Apple ID และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการและการทำรายการของ Apple แต่อย่างไรก็ตาม เราพร้อมที่จะตอบรับ
การขอข้อมูลเพื่อเหตุฉุกเฉินจากทั่วโลกเนื่องจาก Apple เชื่อโดยสุจริตใจว่า เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เสี่ยงต่อชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างสาหัสต่อบุคคลนั้นจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลในทันที

คำขอทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์จำเป็นต้องมีหมายค้น ซึ่งมีคำขอในการบังคับใช้กฎหมายเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องการสืบค้น
คอนเทนต์อย่างอีเมล รูปถ่าย และคอนเทนต์อื่นๆ ที่เก็บไว้ในบัญชี iCloud ของผู้ใช้ ส่วนการขอข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชาติ
ไม่ถือว่าเป็นการขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์หรือการขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และจะมีการรายงานข้อมูลนี้โดยแยกประเภทไว้ต่างหาก

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 8 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านของคุณ สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ iOS 8 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านั้น Apple จะไม่ดำเนินการดึงข้อมูล iOS ตามหมายค้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากไฟล์ที่จะดึงออกมาจะได้รับการปกป้องโดยคีย์สำหรับการเข้ารหัสที่เชื่อมโยงอยู่กับรหัสผ่านของผู้ใช้ ซึ่ง Apple มิได้เป็นผู้ถือครอง

การขอข้อมูล
94 %

การขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์

การขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์

คำขอที่ Apple ได้รับจากการบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยงาน
ซึ่งดำเนินการในนามลูกค้าที่ต้องการขอความช่วยเหลือในการระบุตำแหน่ง
ของอุปกรณ์ที่ถูกขโมย เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่สงสัยว่าอุปกรณ์ถูกขโมย
ดำเนินการติดต่อกับตัวแทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของตนโดยตรง

การขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ส่วนใหญ่แล้วการตอบสนองต่อคำขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้จะเป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบัญชี iCloud ของลูกค้า ซึ่งในกรณีที่กฎหมายบังคับให้เราต้องเปิดเผย
ข้อมูลตามคำขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เราก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้รับอนุญาต
และส่งมอบข้อมูลตามคำขอนั้นอย่างจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม
มีจำนวนบัญชีแค่เพียงส่วนน้อยจากทั้งหมดที่จะได้รับผลกระทบจากการขอข้อมูล
โดยในช่วงปี 2015 นั้น Apple ได้รับการขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวน 1,986 ครั้ง ซึ่งจากคำร้องทั้งหมดนี้ เราได้มอบข้อมูลบางส่วนไป
ทั้งสิ้น 82% เท่านั้น

ลูกค้าจำนวนน้อยกว่า 0.00612% ของทั้งหมด ได้รับผลกระทบจาก
การขอข้อมูลตามคำขอของรัฐบาล

ระเบียบด้านความมั่นคงของชาติ
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

จากบัญชีนับล้านๆ ของเรา มีจำนวนน้อยมากที่ได้รับผลกระทบจากคำขอที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชาติ
โดยในช่วงหกเดือนแรกของปี 2015 เราได้รับคำขอเหล่านี้เป็นจำนวนระหว่าง 750 ถึง 999 คำขอ และถึงแม้ว่าเรา
อยากจะระบุให้ชัดเจนกว่านี้ แต่ตามกฎหมายแล้วนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เราได้รับอนุญาตให้เปิดเผยในขณะนี้

จาก Electronic Frontier Foundation

ในรายงาน “Who Has Your Back?” ("ใครที่ปกป้องคุณ") ฉบับล่าสุด
เป็นอีกครั้งที่ EFF มอบดาวให้ Apple เต็ม 5 ดาว เพื่อยกย่อง Apple
สำหรับการยืนหยัดอย่างมั่นคงด้านสิทธิ ความโปร่งใส
และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้"

เราทำงานในฐานะตัวแทนลูกค้า
ของเราเสมอ เพื่อความโปร่งใส
และการปกป้องที่มากยิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าความโปร่งใสและการสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาต่อผลกระทบ
จากกฎหมาย และแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลที่เกินขอบเขต นอกจากนี้เรายังทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับ
ทำเนียบขาว หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ สภานิติบัญญัติ และศาลทั่วโลกในด้านความสำคัญของการรักษา
ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของลูกค้า