ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการด้านสื่อของ Apple

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อเกิดสัญญาระหว่างคุณกับ Apple ("ข้อตกลง") โปรดอ่านข้อตกลงโดยละเอียด 

สารบัญ

ก. บทนำ

ข. การชำระเงิน ภาษี และการคืนเงิน

ค. บัญชี    

ง. ความเป็นส่วนตัว

จ. กฎการใช้บริการและคอนเทนต์

ฉ. การยุติและการระงับการให้บริการ

ช. รายการดาวน์โหลด

ซ. การสมัครบริการ

ฌ. คอนเทนต์และบริการที่พร้อมให้ใช้งาน

ญ. เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทอื่น

ฎ. การส่งข้อมูลให้บริการของเรา

ฏ. การแชร์กันในครอบครัว 

ฐ. บัตรผ่านซีซั่นหรือบัตร Multi-Pass 

ฑ. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ App Store 

ฒ. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ App Store, Apple Books, Apple Podcasts และคอนเทนต์ที่ได้รับการคัดเลือก   

ณ. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Apple Music

ด. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Apple Fitness+  

ต. สมาชิกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

ถ. เบ็ดเตล็ด ข้อกำหนดที่ใช้กับบริการทั้งหมด

ก. บทนำ

ข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับการใช้บริการของ Apple ของคุณ ("บริการ" ตามที่มีให้บริการ เช่น App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, การสมัครใช้บริการ Apple Podcasts, Apple TV, Apple TV+, ช่องของ Apple TV, Game Center, iTunes) ซึ่งคุณสามารถซื้อ รับ ให้สิทธิ์ เช่า หรือสมัครใช้บริการคอนเทนต์ แอป (ตามคำนิยามด้านล่าง) และบริการอื่นๆ ในแอป (เรียกรวมกันว่า "คอนเทนต์") อาจมีการนำเสนอคอนเทนต์ผ่านบริการโดย Apple หรือบริษัทอื่น บริการของเราพร้อมให้คุณใช้งานในประเทศหรืออาณาเขตที่คุณพำนัก ("ประเทศบ้านเกิด") การสร้างบัญชีสำหรับใช้บริการในประเทศหรืออาณาเขตหนึ่งๆ จะเป็นการระบุว่าประเทศหรืออาณาเขตดังกล่าวคือประเทศบ้านเกิดของคุณ ในการใช้บริการของเรา คุณต้องมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่รองรับ (แนะนำให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดและบางครั้งก็จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันล่าสุด) และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าธรรมเนียม) ประสิทธิภาพของบริการของเราอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้

ข. การชำระเงิน ภาษี และการคืนเงิน

คุณสามารถรับคอนเทนต์ในบริการของเราได้ฟรีหรือมีค่าบริการ โดยอาจเรียกทั้งสองอย่างนี้ว่า "ธุรกรรม" ธุรกรรมแต่ละรายการเป็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคุณกับ Apple และ/หรือคุณกับหน่วยงานที่ให้บริการคอนเทนต์ของเรา แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าของ Apple Distribution International Ltd. อยู่แล้ว Apple Distribution International Ltd. จะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน (Merchant of Record) สำหรับบางคอนเทนต์ที่คุณได้รับจาก Apple Books, Apple Podcasts หรือ App Store ตามที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์และ/หรือระหว่างกระบวนการซื้อบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ คุณจะได้รับคอนเทนต์จาก Apple Distribution International Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผู้ให้บริการคอนเทนต์ (เช่น ผู้ให้บริการแอป (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ผู้เผยแพร่หนังสือ ฯลฯ) เมื่อคุณทำธุรกรรมครั้งแรก เราจะขอให้คุณเลือกความถี่ที่เราควรขอรหัสผ่านสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคต หากคุณเปิดใช้งาน Touch ID สำหรับการทำธุรกรรมบนฮาร์ดแวร์ของ ที่เกี่ยวข้อง เราจะขอให้คุณตรวจสอบสิทธิ์การทำธุรกรรมทั้งหมดด้วยลายนิ้วมือของคุณ และหากคุณเปิดใช้งาน Face ID สำหรับธุรกรรม เราจะขอให้คุณตรวจสอบสิทธิ์การทำธุรกรรมทั้งหมดโดยใช้การจดจำใบหน้า จัดการการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณได้ทุกเมื่อโดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้: https://support.apple.com/HT204030 

Apple จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกสำหรับธุรกรรมที่ชำระเงินรวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง หากคุณเพิ่มไว้ใน Apple Wallet ด้วย Apple อาจเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใน Apple Wallet โดยใช้ Apple Pay คุณสามารถเชื่อมโยงวิธีการชำระเงินหลายวิธีกับ Apple ID ของคุณ และยอมรับให้ Apple จัดเก็บและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินเหล่านั้นสำหรับการทำธุรกรรม วิธีการชำระเงินหลักของคุณจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าการชำระเงินในการตั้งค่าบัญชี 

หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักของคุณได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น หมดอายุแล้วหรือจำนวนเงินไม่เพียงพอ) คุณอนุญาตให้ Apple พยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ตามลำดับจากบนลงล่างตามที่ปรากฏในหน้าการชำระเงินของคุณ หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และเราอาจพยายามเรียกเก็บเงินจากคุณอีกครั้งหรือขอให้คุณระบุวิธีการชำระเงินอื่น หากคุณสั่งซื้อคอนเทนต์ล่วงหน้า จะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณเมื่อส่งมอบคอนเทนต์ให้คุณแล้ว (เว้นแต่ว่าคุณจะยกเลิกก่อนที่คอนเทนต์จะพร้อมใช้งาน) Apple อาจอัปเดตข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ หากเครือข่ายการชำระเงินหรือสถาบันการเงินของคุณให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น โปรดศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครดิตร้านค้าและบัตร/รหัสของขวัญได้ที่นี่: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินจากธุรกรรม โปรดดูที่ https://support.apple.com/HT201359 ธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ราคาคอนเทนต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากปัญหาทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถส่งคอนเทนต์ได้หรือล่าช้าจนเกินสมควร สิ่งเดียวที่คุณแก้ไขได้คือการเปลี่ยนคอนเทนต์หรือขอคืนเงินตามราคาที่จ่าย ซึ่งจะเป็นไปตามที่ Apple กำหนด ในบางครั้ง Apple อาจระงับหรือยกเลิกการชำระเงินหรือปฏิเสธคำขอคืนเงิน หากพบหลักฐานการฉ้อโกง การละเมิด หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการบิดเบือนอื่นๆ ที่ทำให้ Apple ถูกฟ้องแย้ง 

ค. บัญชี 

การใช้บริการของเราและการเข้าถึงคอนเทนต์ของคุณอาจจำเป็นต้องใช้ Apple ID โดย Apple ID คือบัญชีที่คุณใช้ในระบบนิเวศของ Apple การใช้ Game Center อยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้และต้องมีบัญชี Game Center ด้วย บัญชีของคุณมีค่าและคุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงความปลอดภัยของบัญชี Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ Apple หากสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกบุกรุก

คุณต้องมีอายุสิบสาม (13) ปี (หรืออายุขั้นต่ำที่เทียบเท่ากันในประเทศบ้านเกิดของคุณ ตามที่ระบุไว้ในกระบวนการสร้าง Apple ID) จึงจะสร้างบัญชีและใช้บริการของเราได้ การสร้าง Apple ID สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่านี้จะต้องดำเนินการโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายโดยใช้คุณสมบัติการแชร์กันในครอบครัวหรือโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ อย่างไรก็ดีอุปกรณ์บางอย่างอาจป้องกันไม่ให้ Apple ID ดังกล่าวเข้าถึงบริการบางอย่างบนอุปกรณ์ พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่สร้างบัญชีให้แก่ผู้เยาว์ ควรอ่านข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกับผู้เยาว์ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อตกลงดังกล่าวแล้ว   

คุณสามารถเพิ่ม แจ้ง หรือลบผู้ติดต่อรับมรดกใน Apple ID ของคุณได้ตามที่อธิบายไว้ใน http://support.apple.com/HT212360 การเข้าถึง Apple ID ของผู้ติดต่อรับมรดกมีข้อจำกัดตามที่อธิบายไว้ใน https://support.apple.com/HT212361 

ง. ความเป็นส่วนตัว

การที่คุณใช้บริการของเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/legal/privacy/

จ. กฎการใช้บริการและคอนเทนต์

การใช้บริการและคอนเทนต์ของคุณต้องเป็นไปตามกฎที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ("กฎการใช้งาน") การใช้บริการและคอนเทนต์ในลักษณะอื่นใดถือเป็นการละเมิดสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ Apple อาจตรวจสอบการใช้บริการและคอนเทนต์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎการใช้งานเหล่านี้

บริการทั้งหมด:

- คุณสามารถใช้บริการและคอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ (เว้นแต่จะกำหนดไว้ในส่วนคอนเทนต์ของ App Store ด้านล่างหรือตามที่ Apple ระบุไว้)

- การส่งมอบบริการหรือคอนเทนต์ของ Apple ไม่ได้เป็นการถ่ายโอนสิทธิ์การใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการส่งเสริมการขายใดๆ ให้แก่คุณ และไม่ถือเป็นการให้สิทธิ์หรือสละสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของลิขสิทธิ์

- คุณสามารถใช้คอนเทนต์จาก Apple ID ที่แตกต่างกันได้สูงสุดห้า (5) รายการบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

- สำหรับบริการใดๆ ก็ตาม คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ด้วย Apple ID ได้สูงสุดสิบ (10) เครื่องพร้อมกัน (แต่มีคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินห้า (5) เครื่อง) แต่จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ได้สำหรับการสตรีมหรือการดาวน์โหลดคอนเทนต์พร้อมกันอาจน้อยกว่านั้น ดังระบุไว้ที่ด้านล่างนี้ในคอนเทนต์ Apple Music และ Apple TV นอกจากนี้แล้ว คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต้องได้รับอนุญาตโดยใช้ Apple ID เดียวกันด้วย (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตคอมพิวเตอร์ โปรดไปที่ https://support.apple.com/HT201251) โดยสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID อื่นได้ทุกๆ เก้าสิบ (90) วัน

- คุณต้องไม่บิดเบือนจำนวนการเล่น การดาวน์โหลด การให้คะแนน หรือการรีวิวด้วยวิธีการใดๆ เช่น (1) การใช้บอท สคริปต์ หรือกระบวนการอัตโนมัติ หรือ (2) การให้หรือรับค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใดๆ

- คุณต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ กระบวนการอัตโนมัติ หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองใดๆ ที่คล้ายหรือเทียบเท่ากัน เพื่อกวาด คัดลอก หรือทำการวัด วิเคราะห์ หรือติดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของคอนเทนต์หรือบริการ

- หลังจากที่ดาวน์โหลดคอนเทนต์แล้ว ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องไม่ทำให้คอนเทนต์สูญหาย ถูกทำลาย หรือทำให้เสียหาย เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลคอนเทนต์ของคุณเป็นประจำ

- คุณต้องไม่แก้ไขหรือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยใดๆ ที่มาพร้อมกับบริการหรือคอนเทนต์

- คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เท่านั้น และต้องไม่ปรับเปลี่ยนหรือใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในเวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว

- คอนเทนต์วิดีโอต้องใช้การเชื่อมต่อ HDCP

การขายและให้เช่าคอนเทนต์เสียงและวิดีโอ:

- คุณสามารถใช้คอนเทนต์ที่ไม่มีการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) บนอุปกรณ์ที่รองรับและคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้ตามสมควร คุณสามารถใช้คอนเทนต์ที่มีการปกป้องด้วย DRM บนคอมพิวเตอร์ได้สูงสุดห้า (5) เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ที่คุณซิงค์จากคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจำนวนเท่าใดก็ได้ 

- การเช่าคอนเทนต์สามารถดูได้บนอุปกรณ์ทีละเครื่อง โดยต้องเล่นภายในสามสิบ (30) วัน และเล่นให้จบภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากที่เริ่มเล่น (การหยุดเล่น การหยุดเล่นชั่วคราว หรือการเริ่มเล่นใหม่จะไม่ขยายระยะเวลาดังกล่าว)

- คุณสามารถเบิร์นเพลย์ลิสต์เสียงของเพลงที่ซื้อลงในแผ่นดิสก์เพื่อนำไปฟังได้สูงสุดเจ็ด (7) ครั้ง ข้อจำกัดนี้ไม่มีผลกับคอนเทนต์ที่ไม่มี DRM ไม่สามารถเบิร์นคอนเทนต์อื่นๆ ลงในดิสก์ได้

- โดยทั่วไปแล้ว คอนเทนต์ที่ซื้อแล้วจะยังคงพร้อมให้คุณดาวน์โหลด ดาวน์โหลดซ้ำ หรือเข้าถึงได้จาก Apple แต่ในบางกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น คอนเทนต์อาจถูกลบออกจากบริการหลังจากที่ซื้อแล้ว (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการลบคอนเทนต์ดังกล่าวออกแล้ว) และไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงได้จาก Apple ในภายหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ต่อไปได้ เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่ซื้อทั้งหมดลงในอุปกรณ์ที่คุณครอบครองและสำรองข้อมูลไว้

คอนเทนต์ใน App Store:

- คำว่า "แอป" ประกอบด้วยแอปและแอปคลิปสำหรับแพลตฟอร์มและ/หรือระบบปฏิบัติการของ Apple รวมถึงการซื้อในแอป ส่วนขยาย (เช่น คีย์บอร์ด) สติกเกอร์ และการสมัครใช้บริการที่พร้อมให้ใช้งานในแอปหรือแอปคลิปดังกล่าว

- บุคคลที่ดำเนินการในนามขององค์กรเชิงพาณิชย์ องค์กรของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา ("องค์กร") สามารถดาวน์โหลดและซิงค์แอปที่ไม่ใช่ Arcade เพื่อให้ใช้งานได้โดย (1) บุคคลเดียวบนอุปกรณ์ตั้งแต่หนึ่ง (1) เครื่องขึ้นไปที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือ (2) บุคคลหลายคนบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเครื่องเดียวที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุม เพื่อความชัดเจน อุปกรณ์ทุกเครื่องที่มีผู้ใช้หลายคนใช้งานแบบทีละคนตามลำดับหรือใช้งานร่วมกัน ต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

Apple Music:

- การเป็นสมาชิก Apple Music แบบส่วนบุคคล จะทำให้คุณสามารถสตรีมบนอุปกรณ์ได้ทีละหนึ่งเครื่อง การเป็นสมาชิกแบบครอบครัวจะช่วยให้คุณหรือสมาชิกในครอบครัวสามารถสตรีมบนอุปกรณ์ได้สูงสุดหก (6) เครื่องพร้อมกัน

Apple Arcade:

- สามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆ จาก Apple Arcade หรือดาวน์โหลดแอปซ้ำได้เฉพาะเมื่อมีการทดลองใช้งานหรือการสมัครใช้บริการ Apple Arcade ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

- หากการสมัครใช้บริการสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอปที่ดาวน์โหลดผ่าน Apple Arcade ได้อีกต่อไป

คอนเทนต์จาก Apple TV:

- สำหรับช่องโดยส่วนใหญ่ คุณสามารถสตรีมคอนเทนต์วิดีโอบนอุปกรณ์ได้สูงสุดสาม (3) เครื่องพร้อมกัน 

- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการใช้คอนเทนต์จาก Apple TV ได้ที่ https://support.apple.com/HT210074 

ฉ. การยุติและการระงับการให้บริการ

หากคุณไม่ปฏิบัติตาม หรือ Apple สงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ Apple สามารถดำเนินการต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ (1) ยุติข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือ Apple ID ของคุณ และคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระภายใต้ Apple ID ของคุณจนถึงวันที่ยุติการให้บริการและ/หรือ (2) ยุติสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ และ/หรือ (3) ปิดกั้นไม่ให้คุณเข้าถึงบริการ

Apple สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยุติบริการ (หรือส่วนใดๆ ของคอนเทนต์) ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ Apple จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลภายนอกจากการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

ช. รายการดาวน์โหลด 

อาจมีการจำกัดจำนวนคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดได้ และคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดบางรายการอาจหมดอายุภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากการดาวน์โหลดหรือการเล่นครั้งแรก บางคอนเทนต์อาจไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย

คุณอาจสามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่ได้รับก่อนหน้านี้ซ้ำ ("ดาวน์โหลดซ้ำ") ลงในอุปกรณ์ของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันได้ ("อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง") คุณสามารถดูประเภทคอนเทนต์ที่สามารถดาวน์โหลดซ้ำในประเทศบ้านเกิดของคุณได้ที่ https://support.apple.com/HT204632 คอนเทนต์อาจไม่สามารถดาวน์โหลดซ้ำได้ หากไม่มีการให้บริการคอนเทนต์ดังกล่าวในบริการของเราอีกต่อไป

นอกจากนี้คอนเทนต์อาจถูกลบออกจากบริการของเราได้ทุกเมื่อ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการลบคอนเทนต์ดังกล่าวออกแล้ว) ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่สามารถดาวน์โหลด ดาวน์โหลดซ้ำ หรือเข้าถึงได้จาก Apple อีกต่อไป

ซ. การสมัครบริการ

บริการและบางแอปอาจอนุญาตให้คุณซื้อสิทธิ์การเข้าถึงคอนเทนต์หรือบริการแบบสมัครใช้บริการได้ ("การสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน") การสมัครใช้บริการแบบชำระเงินจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกที่ส่วนจัดการการสมัครใช้บริการในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครใช้บริการของคุณ โปรดไปที่ https://support.apple.com/HT202039 คุณจะได้รับแจ้งหากการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินมีราคาสูงขึ้น และเราจะต้องขอความยินยอมเพื่อดำเนินการต่อ หากจำเป็น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนเริ่มระยะเวลาของการสมัครใช้บริการล่าสุด หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เช่น หมดอายุแล้วหรือจำนวนเงินไม่เพียงพอ) และคุณยังไม่ได้ยกเลิกการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และเราอาจพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณตามที่คุณอัปเดตข้อมูลวิธีการชำระเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นระยะเวลาของการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินครั้งถัดไปของคุณ และอาจเปลี่ยนแปลงวันที่เรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละงวดตามที่แสดงในใบเสร็จของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินของคุณ หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อต่ออายุการสมัครใช้บริการของคุณได้สำเร็จ การสมัครใช้บริการแบบชำระเงินบางรายการ อาจเสนอการทดลองใช้ฟรีก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณตัดสินใจยกเลิกการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินก่อนที่เราจะเริ่มเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนที่ช่วงทดลองใช้ฟรีจะสิ้นสุด 

หากคุณเริ่มการทดลองใช้ฟรีสำหรับการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินที่ Apple เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ ("การสมัครใช้บริการ Apple แบบชำระเงิน") และยกเลิกก่อนที่จะสิ้นสุด คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีได้อีกครั้ง

การทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีสำหรับการสมัครใช้บริการ Apple แบบชำระเงิน ซึ่งไม่รวม iCloud จะไม่สามารถใช้ร่วมกับการทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอของ Apple One ได้ หากคุณอยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีสำหรับการสมัครใช้บริการ Apple แบบชำระเงินใดๆ และคุณสมัครใช้บริการ Apple One การทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอของคุณจะไม่ถูกหยุดชั่วคราว แม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงการสมัครใช้บริการ Apple แบบชำระเงินดังกล่าวผ่านการสมัครใช้บริการ Apple One ของคุณก็ตาม คุณรับทราบว่าการทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีของคุณอาจหมดอายุลงในขณะที่คุณเป็นสมาชิกแบบชำระเงินของ Apple One และ Apple ไม่มีภาระผูกพันในการคืนสถานะ คืนเงิน หรือชดเชยให้คุณสำหรับส่วนใดๆ ของการทดลองใช้ฟรีที่หมดอายุหรือข้อเสนอฟรีดังกล่าว

เมื่อการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินของคุณสำหรับบริการหรือคอนเทนต์ใดๆ สิ้นสุด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานหรือคอนเทนต์ของบริการนั้นที่ต้องมีการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินได้อีกต่อไป

ฌ. คอนเทนต์และบริการที่พร้อมให้ใช้งาน

ข้อกำหนดที่พบในข้อตกลงฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ประเภทคอนเทนต์ คุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งานในประเทศบ้านเกิดของคุณ จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ เว้นแต่และจนกว่าจะพร้อมให้คุณใช้งาน หากต้องการดูประเภทคอนเทนต์ที่คุณสามารถใช้งานได้ในประเทศบ้านเกิดของคุณ ให้ไปที่บริการหรือไปที่ https://support.apple.com/HT204411 บางบริการและบางคอนเทนต์ที่คุณสามารถใช้งานได้ในประเทศบ้านเกิดของคุณ อาจไม่พร้อมให้คุณใช้งานหากเดินทางออกนอกประเทศบ้านเกิดของคุณ

ญ. เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทอื่น

คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของบริการได้เมื่อเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านั้นบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ของ Apple นอกจากนี้ บางบริการอาจกำหนดหรือแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์ของบริษัทอื่นในบางสถานการณ์และ/หรือสำหรับกิจกรรมบางอย่าง การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอุปกรณ์ดังกล่าว และควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้บริการเหล่านี้ หมายถึงคุณยอมรับให้ Apple ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตเล็กน้อยโดยอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของบริษัทอื่นเป็นครั้งคราว

ฎ. การส่งข้อมูลให้บริการของเรา

บริการของเราอาจอนุญาตให้คุณส่งหรือโพสต์สื่อต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การให้คะแนน และรีวิว รูปภาพ วิดีโอ และพ็อดคาสท์ (รวมถึงเมตาดาต้าและอาร์ตเวิร์กที่เกี่ยวข้อง) การที่คุณใช้คุณสมบัติดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางการส่งข้อมูลด้านล่าง ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว และหากเราทราบว่ามีคอนเทนต์ใดที่ละเมิดแนวทางการส่งข้อมูลของเรา เราจะลบคอนเทนต์เหล่านั้นออก หากคุณเห็นสื่อที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการส่งข้อมูล รวมถึงคอนเทนต์ที่เป็นการคุกคาม หมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย โปรดแจ้งให้เราทราบที่ reportaproblem.apple.com หรือติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ในที่นี้ถือว่าคุณได้ให้การอนุญาตแบบมีผลถาวร ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่มีเอกสิทธิ์ และมีผลทั่วโลกให้แก่ Apple ในการใช้สื่อที่คุณส่งภายในบริการและการตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้สื่อที่คุณส่งเพื่อวัตถุประสงค์ภายในของ Apple ด้วย เว้นแต่ในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้ Apple อาจตรวจสอบและตัดสินใจที่จะลบหรือแก้ไขสื่อใดๆ ที่ส่งเข้ามา รวมถึงทั้งทางการใช้ตัวกรองคอนเทนต์แบบอัตโนมัติและ/หรือการพิจารณาโดยมนุษย์ 

แนวทางการส่งข้อมูล: คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อกระทำการดังต่อไปนี้

- โพสต์สื่อใดๆ ที่ (1) คุณไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่มีสิทธิ์การใช้งานในการใช้ หรือ (2) ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทอื่น

- โพสต์คอนเทนต์ที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ หยาบคาย ผิดกฎหมาย หลอกลวง มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตราย

- โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่น

- ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์

- ปลอมแปลงหรือบิดเบือนความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

- โพสต์หรือส่งสแปม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย หรือการประกาศที่ให้ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต

- โพสต์ ปรับเปลี่ยน หรือลบการให้คะแนนหรือรีวิว เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใดๆ 

- โพสต์การให้คะแนนหรือรีวิวที่ไม่สุจริต หมิ่นประมาท เป็นอันตราย ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ประสงค์ดี หรือการให้คะแนนหรือรีวิวที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ที่รีวิว

- วางแผนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือปลุกปั่นชักจูง

ฏ. การแชร์กันในครอบครัว

ผู้จัดการครอบครัว ("ผู้จัดการ") ต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป (หรืออายุที่เทียบเท่ากันของผู้ที่บรรลุนิติภาวะในประเทศบ้านเกิดของตน) และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี (หรืออายุขั้นต่ำที่เทียบเท่ากันในประเทศบ้านเกิดของตน ตามที่ระบุไว้ในกระบวนการจดทะเบียน) ในการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของการแชร์กันในครอบครัวต้องใช้อุปกรณ์ Apple โดยการแชร์กันในครอบครัว ช่วยให้สามารถแชร์การสมัครใช้บริการที่สามารถใช้ได้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้สูงสุดหก (6) คน โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์กันในครอบครัวได้ที่: https://support.apple.com/HT201060

การแชร์สินค้าที่ซื้อ: คุณสมบัติการแชร์สินค้าที่ซื้อของการแชร์กันในครอบครัว ช่วยให้สามารถแชร์คอนเทนต์ที่มีสิทธิ์ใช้ได้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้สูงสุดหก (6) คน ผู้จัดการจะเชิญให้สมาชิกคนอื่นๆ เข้าร่วมและตกลงที่จะชำระเงินสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่สมาชิกในครอบครัวดำเนินการ การชำระเงินสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่กระทำโดยสมาชิกในครอบครัวจะใช้วิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ของผู้จัดการ (ยกเว้นในกรณีที่บัญชีของสมาชิกในครอบครัวมีเครดิตร้านค้า ซึ่งบัญชีดังกล่าวจะถูกใช้ก่อนเสมอ) สมาชิกในครอบครัวจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้จัดการ หากมีการใช้วิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ของผู้จัดการ โดยในที่นี้ผู้จัดการตกลงว่า (1) จะชำระเงินสำหรับธุรกรรมดังกล่าว (2) ธุรกรรมที่กระทำโดยสมาชิกในครอบครัวนั้นได้รับอนุญาต และ (3) ธุรกรรมจะถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ในลักษณะที่ระบุไว้ในส่วน ข ข้างต้น ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน และยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแชร์การเข้าถึงวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของสมาชิกในครอบครัวจะส่งไปยังสมาชิกในครอบครัวที่ทำธุรกรรม และจะส่งให้ผู้จัดการด้วย หากเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินของผู้จัดการ 

ขออนุญาตซื้อ: คุณสมบัติขออนุญาตซื้อเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถอนุมัติธุรกรรมที่กระทำโดยสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี (หรืออายุที่เทียบเท่ากันของผู้ที่บรรลุนิติภาวะในประเทศบ้านเกิดของตน) โดยทั่วไปแล้ว คอนเทนต์ที่สมาชิกในครอบครัวแชร์หรือได้รับผ่านรหัสคอนเทนต์จะไม่อยู่ภายใต้ "ขออนุญาตซื้อ" แต่รหัสคอนเทนต์ที่อำนวยความสะดวกให้การเข้าถึงการสมัครใช้บริการจะอยู่ภายใต้ "ขออนุญาตซื้อ" ผู้จัดการจะต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของสมาชิกในครอบครัวที่เปิดใช้งานคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ คุณสมบัติขออนุญาตซื้อจะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี (หรืออายุขั้นต่ำที่เทียบเท่ากันในประเทศบ้านเกิดของตน) และจะยังคงเปิดใช้งานต่อไปจนกว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะปิดการใช้งาน หากปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อหลังจากสมาชิกในครอบครัวมีอายุครบสิบแปด (18) ปี (หรืออายุที่เทียบเท่ากันของผู้ที่บรรลุนิติภาวะในประเทศบ้านเกิดของตน) จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกต่อไป คุณสมบัติขออนุญาตซื้อไม่ได้กำหนดให้ต้องเปิดใช้งานการแชร์สินค้าที่ซื้อ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว: เมื่อสมาชิกในครอบครัวออกจากหรือถูกลบออกจากครอบครัว สมาชิกในครอบครัวที่เหลืออาจไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ของอดีตสมาชิกได้อีกต่อไป รวมถึงคอนเทนต์ที่ได้มาด้วยวิธีการชำระเงินของผู้จัดการด้วย

กฎของการแชร์กันในครอบครัว: คุณสามารถเป็นสมาชิกของครอบครัวได้ครั้งละหนึ่ง (1) ครอบครัวเท่านั้น และเข้าร่วมกับครอบครัวใดๆ ได้ไม่เกินสองครั้งต่อปี คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่คุณเชื่อมโยงกับครอบครัวได้ไม่เกินหนึ่งครั้งในทุกๆ เก้าสิบ (90) วัน สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดเดียวกัน คอนเทนต์บางรายการ รวมถึงการซื้อภายในแอป การสมัครใช้บริการ และแอปที่ได้มาก่อนหน้านี้ อาจไม่สามารถใช้การแชร์สินค้าที่ซื้อได้ การสมัครใช้บริการ Apple TV+, ช่องของ Apple TV, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ และ Apple Fitness+ จะเปิดใช้งานการแชร์กันในครอบครัวโดยอัตโนมัติ การสมัครใช้บริการที่ครอบครัวใช้ร่วมกันอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้คอนเทนต์สำหรับการสมัครใช้บริการแต่ละรายการ

ฐ. บัตรผ่านซีซั่นหรือบัตร Multi-Pass

บัตรผ่านช่วยให้คุณสามารถซื้อและรับคอนเทนต์ทางโทรทัศน์เมื่อพร้อมให้ใช้งานได้ บัตรผ่านซีซั่นใช้กับคอนเทนต์ทางโทรทัศน์ที่มีจำนวนตอนต่อซีซั่นจำกัด ส่วนบัตร Multi-Pass จะใช้กับคอนเทนต์ทางโทรทัศน์ที่สามารถดูได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเรียกเก็บราคาเต็มของบัตรผ่านซีซั่นหรือบัตร Multi-Pass ณ เวลาที่ทำธุรกรรม คอนเทนต์ของบัตรผ่านซีซั่นหรือบัตร Multi-Pass จะพร้อมให้ดาวน์โหลดไม่เกินเก้าสิบ (90) วันหลังจากที่ตอนล่าสุดพร้อมให้ใช้งานได้ หากผู้ให้บริการคอนเทนต์จัดส่งรายการทีวีให้ Apple โดยมีจำนวนตอนน้อยกว่าที่วางแผนไว้ในขณะที่คุณซื้อบัตรผ่านซีซั่น เราจะให้เครดิตแก่ Apple ID ของคุณตามจำนวนตอนที่ไม่ได้ส่งให้ Apple

ฑ. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ App Store (ไม่รวมแอปจาก Apple Arcade)

สิทธิ์การใช้งานคอนเทนต์ใน App Store 

Apple หรือนักพัฒนาที่เป็นบริษัทอื่น ("ผู้ให้บริการแอป") เป็นผู้มอบสิทธิ์การใช้งานแอปให้คุณ Apple ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการแอปในการจัดหา App Store และไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาการขายหรือข้อตกลงของผู้ใช้ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอป แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าของ Apple Distribution International Ltd. อยู่แล้ว Apple Distribution International Ltd. จะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน (Merchant of Record) ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานแอปจาก Apple Distribution International Ltd. แต่แอปนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผู้ให้บริการแอป แอปที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จาก Apple คือ "แอปของ Apple" ส่วนแอปที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผู้ให้บริการแอปคือ "แอปของบริษัทอื่น" แอปใดๆ ที่คุณได้รับจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ("EULA มาตรฐาน") ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เว้นแต่ Apple หรือผู้ให้บริการแอปจะมอบข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดเองและมีอำนาจเหนือกว่า ("EULA ที่กำหนดเอง") ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ผู้ให้บริการแอปของแอปของบริษัทอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคอนเทนต์และการรับประกัน ตลอดจนการเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับแอปของบริษัทอื่น คุณรับทราบและยอมรับว่า Apple เป็นผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทอื่นของ EULA มาตรฐานหรือ EULA ที่กำหนดเองที่บังคับใช้กับแต่ละแอปของบริษัทอื่น และอาจบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวด้วย แอปบางรายการ เช่น สติกเกอร์และแอป iMessage อาจไม่ปรากฏบนสปริงบอร์ดของอุปกรณ์ แต่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ในลิ้นชักแอปข้อความ

การซื้อภายในแอป

แอปอาจเสนอคอนเทนต์ บริการ หรือฟังก์ชันการทำงานสำหรับการใช้งานภายในแอปดังกล่าว ("การซื้อภายในแอป") การซื้อภายในแอปที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานแอป (เช่น อัญมณีเสมือนจริง) จะไม่สามารถถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ได้ และดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียว คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีของคุณก่อนทำการซื้อภายในแอป โดยป้อนรหัสผ่านหรือใช้ Touch ID หรือ Face ID แยกต่างหากจากการยืนยันตัวตนเพื่อรับคอนเทนต์อื่นๆ คุณจะสามารถทำการซื้อภายในแอปเพิ่มเติมได้เป็นเวลาสิบห้า (15) นาทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกครั้ง เว้นแต่คุณจะขอให้เราขอรหัสผ่านสำหรับการซื้อทุกครั้งหรือเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID คุณสามารถปิดการซื้อภายในแอปได้โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้: https://support.apple.com/HT201304

การบำรุงรักษาและบริการช่วยเหลือสำหรับแอป

Apple เป็นผู้รับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาและให้บริการช่วยเหลือสำหรับแอปของ Apple เท่านั้น หรือตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ให้บริการแอปจะรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาและให้บริการช่วยเหลือสำหรับแอปของตน

ชุดแอป

แอปบางรายการอาจจำหน่ายพร้อมกันเป็นชุด ("ชุดแอป") ราคาที่แสดงในชุดแอปคือราคาที่คุณจะถูกเรียกเก็บเมื่อซื้อชุดแอป ราคาชุดแอปอาจลดลงตามบัญชีสำหรับแอปที่คุณซื้อหรือได้รับแล้ว แต่อาจมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการทำให้ชุดแอปสมบูรณ์

ผลการค้นหาและการจัดอันดับ

ในการพิจารณาวิธีสั่งซื้อแอปในผลการค้นหา พารามิเตอร์หลักที่พิจารณาคือเมตาดาต้าจากผู้ให้บริการแอป วิธีที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแอปและ App Store รวมถึงความนิยมของแอปใน App Store พารามิเตอร์หลักเหล่านี้ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาของลูกค้ามากที่สุด

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

แอปที่พร้อมใช้งานผ่าน App Store เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ แต่ไม่ได้จำหน่ายให้แก่คุณ สิทธิ์การใช้งานของคุณสำหรับแต่ละแอปจะขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้ ("EULA มาตรฐาน") หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่กำหนดเองระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอป ("EULA ที่กำหนดเอง") หากมีอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิ์การใช้งานแอป Apple ใดๆ ภายใต้ EULA มาตรฐานหรือ EULA ที่กำหนดเองนี้ เป็นสิทธิ์ที่ได้รับจาก Apple และสิทธิ์การใช้งานแอปของบริษัทอื่นภายใต้ EULA มาตรฐานหรือ EULA ที่กำหนดเองนี้ เป็นสิทธิ์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการแอปของแอปจากบริษัทอื่นดังกล่าว สำหรับแอปใดๆ ที่อยู่ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้ ในที่นี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์" ผู้ให้บริการแอปหรือ Apple ตามที่เกี่ยวข้อง ("ผู้ให้สิทธิ์ใช้งาน") ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งไม่ได้มอบให้คุณอย่างชัดแจ้งภายใต้ EULA มาตรฐานนี้

(ก.) ขอบเขตสิทธิ์การใช้งาน: ผู้ให้สิทธิ์ใช้งานมอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้สำหรับใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บนผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ใดๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและตามที่กฎของการใช้งานอนุญาต ข้อกำหนดของ EULA มาตรฐานนี้จะใช้บังคับกับคอนเทนต์ สื่อ หรือบริการใดๆ ที่เข้าถึงได้จากหรือซื้อภายในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ตลอดจนการอัปเกรดที่จัดหาโดยผู้ให้สิทธิ์ใช้งานเพื่อแทนที่หรือเสริมแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่เดิม เว้นแต่การอัปเกรดดังกล่าวจะมาพร้อมกับ EULA ที่กำหนดเอง คุณไม่สามารถแจกจ่ายหรือทำให้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์พร้อมใช้งานผ่านเครือข่ายที่อุปกรณ์หลายเครื่องสามารถใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวพร้อมกันได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในกฎการใช้งาน คุณต้องไม่ถ่ายโอน แจกจ่ายต่อ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ และหากคุณขายอุปกรณ์ Apple ของคุณให้กับบริษัทอื่น คุณต้องลบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ออกจากอุปกรณ์ Apple ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถคัดลอก (เว้นแต่สิทธิ์การใช้งานนี้และกฎของการใช้งานจะอนุญาต) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ พยายามที่จะดึงซอร์สโค้ด ปรับเปลี่ยน หรือจัดทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การอัปเดตใดๆ หรือบางส่วนของการอัปเดต (เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่ข้อจำกัดใดๆ ข้างต้นจะต้องห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือเท่าที่จะอนุญาตโดยข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ว่าด้วยการใช้ส่วนประกอบโอเพนซอร์สที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์)

(ข.) ความยินยอมให้ใช้ข้อมูล: คุณยอมรับว่าผู้ให้สิทธิ์ใช้งานอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของคุณ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การอัปเดตซอฟต์แวร์ บริการช่วยเหลือสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ แก่คุณ (หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ผู้ให้สิทธิ์ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อมอบบริการหรือเทคโนโลยีให้แก่คุณ ตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

(ค.) การยุติการให้หรือใช้บริการ: EULA มาตรฐานนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือผู้ให้สิทธิ์ใช้งานจะยุติการให้หรือใช้บริการ สิทธิ์ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง

(ง.) บริการภายนอก: แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อาจทำให้สามารถเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของผู้ให้สิทธิ์ใช้งานและ/หรือบริษัทอื่นได้ (เรียกรวมกันว่า "บริการภายนอก") คุณยอมรับที่จะใช้บริการภายนอกโดยยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้สิทธิ์ใช้งานจะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินคอนเทนต์หรือความถูกต้องของบริการภายนอกของบริษัทอื่น และจะไม่รับผิดชอบต่อบริการภายนอกของบริษัทอื่นดังกล่าว ข้อมูลที่แสดงโดยแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือบริการภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์ และตำแหน่งที่ตั้ง มีไว้เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้รับการรับรองจากผู้ให้สิทธิ์ใช้งานหรือตัวแทน คุณจะไม่ใช้บริการภายนอกในลักษณะใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EULA มาตรฐานนี้ หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้สิทธิ์ใช้งานหรือบริษัทอื่น คุณยอมรับที่จะไม่ใช้บริการภายนอกเพื่อคุกคาม ทำร้าย ติดตาม ข่มขู่ หรือดูหมิ่นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ และผู้ให้สิทธิ์ใช้งานไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ดังกล่าว บริการภายนอกอาจไม่พร้อมให้บริการในบางภาษาหรือในประเทศบ้านเกิดของคุณ และอาจไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมให้บริการในบางพื้นที่ ในกรณีที่คุณเลือกใช้บริการภายนอกดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้สิทธิ์ใช้งานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ลบ ยกเลิกการเข้าถึง หรือกำหนดข้อจำกัดหรือขีดจำกัดในการเข้าถึงบริการภายนอกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ

(จ.) ไม่มีการรับประกัน: คุณรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และบริการใดๆ ที่ดำเนินการหรือจัดหาให้โดยแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จัดหาให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งปวงโดยไม่มีการรับประกันแต่ประการใดทั้งสิ้น และผู้ให้สิทธิ์ใช้งานขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และบริการใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยและ/หรือความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้อง การใช้โดยสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น นอกจากนี้ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ให้สิทธิ์ใช้งานหรือตัวแทนที่ผ่านการรับรองแล้ว จะไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแอปพลิเคชันหรือบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ชำรุดบกพร่อง คุณจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่จำเป็นในการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไข เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

(ฉ.) ข้อจำกัดความรับผิด: ภายใต้ขอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในทุกกรณี ผู้ให้สิทธิ์ใช้งานไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ความเสียหายกรณีพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมา ไม่ว่าอะไรก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การเสียหายหรือสูญเสียข้อมูล การไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่ง การมอบหมายงาน และวัสดุเอกสารในหลักสูตร) การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายเชิงพาณิชย์อื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าจะมีสาเหตุอย่างไร โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (สัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ) และแม้ว่าผู้ให้สิทธิ์ใช้งานจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมา การจำกัดนี้จึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้สิทธิ์ใช้งานที่มีต่อคุณสำหรับค่าเสียหายทั้งหมด (นอกเหนือจากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ในกรณีที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บของบุคคล) จะไม่เกินจำนวนสองร้อยห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ ($250.00) ในทุกกรณี ข้อจำกัดข้างต้นย่อมมีผลใช้บังคับ แม้การแก้ไขเยียวยาที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ

(ช.) คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้: เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณได้รับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำ (ก) ไปยังประเทศใดๆ ที่มีคำสั่งห้ามค้าขายกับสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) ให้กับบุคคลใดๆ ในรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา หรือรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา เมื่อใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จะถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่าตนเองไม่ได้อยู่ในประเทศหรือในรายชื่อดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องห้ามโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การออกแบบ การผลิตหรือจัดทำอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

(ซ.) ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นรัฐบาลสหรัฐฯ: แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น "สินค้าเชิงพาณิชย์" ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 48 C.F.R. §2.101 อันประกอบด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" ตามที่คำดังกล่าวถูกใช้ในมาตรา 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 ที่บังคับใช้ โดยสอดคล้องกับมาตรา 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง §227.7202-4 แล้วแต่กรณี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์นั้น อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นรัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ (ก) เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (ข) ด้วยสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้ใช้ปลายทางรายอื่นทั้งหมดเท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ ส่วนสิทธิ์ในงานที่ไม่ได้เผยแพร่ ให้สงวนไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

(ฌ.) ในขอบเขตเท่าที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในวรรคนี้เท่านั้น ข้อตกลงฉบับนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Apple อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย คุณและ Apple ตกลงยอมรับเขตอำนาจเป็นการเฉพาะของศาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ในการระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ หาก (ก) คุณไม่ใช่พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) คุณไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค) คุณไม่ได้เข้าถึงบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ (ง) คุณเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้ จะถือว่าคุณยอมรับให้ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงยอมรับให้ศาลซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุข้างล่างนี้เป็นหนึ่งในศาลที่มีอำนาจระงับข้อพิพาท

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศใดๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลจะเป็นกฎหมายและศาลของถิ่นที่อยู่ตามปกติของคุณ

กฎหมายว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on the International Sale of Goods) ได้ถูกยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะมิให้ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

ฒ. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ App Store, Apple Books, Apple Podcasts และคอนเทนต์ที่ได้รับการคัดเลือก

คอนเทนต์บางรายการที่พร้อมใช้งานใน App Store, Apple Books และ Apple Podcasts (รวมถึงการสมัครใช้บริการ Apple Podcasts) เป็นคอนเทนต์ที่คุณได้รับมาจากผู้ให้บริการคอนเทนต์ดังกล่าวที่เป็นบริษัทอื่น (ตามที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์และ/หรือในระหว่างกระบวนการรับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง) ไม่ใช่ Apple ในกรณีนี้ Apple จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการคอนเทนต์ในการจัดหาคอนเทนต์ให้กับคุณ ดังนั้น Apple จึงไม่ได้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าของ Apple Distribution International Ltd. อยู่แล้ว Apple Distribution International Ltd. จะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน (Merchant of Record) สำหรับคอนเทนต์ที่คุณได้รับ แต่ผู้ให้บริการคอนเทนต์จะเป็นผู้ให้สิทธิ์อนุญาตการใช้คอนเทนต์ดังกล่าว ผู้ให้บริการคอนเทนต์ขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ดังกล่าว ผู้ให้บริการคอนเทนต์จะรับผิดชอบต่อคอนเทนต์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว การรับประกันใดๆ ในขอบเขตที่การรับประกันดังกล่าวยังไม่ได้ปฏิเสธการรับผิด และการเรียกร้องใดๆ ที่คุณหรือฝ่ายอื่นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ดังกล่าว

ในการพิจารณาวิธีจัดลำดับผลการค้นหาใน App Store, Apple Books และ Apple Podcasts พารามิเตอร์หลักที่พิจารณาคือเมตาดาต้าจากผู้ให้บริการคอนเทนต์และลักษณะที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์

ณ. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Apple Music

iCloud Music Library เป็นคุณสมบัติของ Apple Music ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเพลง เพลย์ลิสต์ และมิวสิควิดีโอที่จับคู่หรืออัปโหลดที่ได้รับจาก Apple Music, iTunes Store หรือแหล่งอื่น ("คอนเทนต์ในคลังเพลง iCloud") บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Apple Music ของคุณ คลังเพลง iCloud จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าการเป็นสมาชิก Apple Music คลังเพลง iCloud จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอนเทนต์ในคลังเพลง iCloud ของคุณ ข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ และนำไปเปรียบเทียบกับคอนเทนต์ในคลังเพลง iCloud ที่ปัจจุบันมีอยู่ใน Apple Music คอนเทนต์ในคลังเพลง iCloud ที่ไม่จับคู่จะถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์คลังเพลง iCloud ของ Apple (ในรูปแบบที่ Apple กำหนด) คุณสามารถอัปโหลดเพลงได้มากถึงหนึ่งแสน (100,000) เพลง ขีดจำกัดนี้จะไม่นับรวมเพลงที่ได้รับจาก iTunes Store เพลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์บางอย่าง (เช่น ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป) หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์ของคุณ จะไม่สามารถใช้คลังเพลง iCloud ได้ เมื่อคุณใช้คลังเพลง iCloud แล้ว Apple จะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่นแทร็คที่คุณเล่น หยุด หรือข้าม อุปกรณ์ที่คุณใช้ ตลอดจนเวลาและระยะเวลาในการเล่น คุณยอมรับที่จะใช้คลังเพลง iCloud สำหรับคอนเทนต์ที่ได้รับอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น คลังเพลง iCloud จัดให้ "ตามสภาพ" และอาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง คุณควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนใช้คลังเพลง iCloud หากไม่ได้เป็นสมาชิก Apple Music คุณสามารถซื้อการสมัครใช้บริการ iTunes Match ซึ่งใช้คลังเพลง iCloud ได้ เมื่อการเป็นสมาชิก Apple Music สิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคลังเพลง iCloud รวมถึงคอนเทนต์ในคลังเพลง iCloud ที่อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์คลังเพลง iCloud ได้อีกต่อไป

ด. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Apple Fitness+

Apple Fitness+ มีไว้เพื่อความบันเทิงและ/หรือให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์ 

ต. สมาชิกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

อาจมีการเสนอให้คุณซื้อการเป็นสมาชิกบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย หากพร้อมให้บริการ ("การเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่าย") หากคุณซื้อการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน (Merchant of Record) ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณซึ่งจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกบริการของคุณ แต่บริการนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดหาให้โดย Apple ความสัมพันธ์ในการซื้อของคุณกับผู้ให้บริการเครือข่ายจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเครือข่าย ไม่ใช่ข้อตกลงฉบับนี้ และข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่าย จะต้องส่งไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ไม่ใช่ Apple การใช้บริการผ่านการเป็นสมาชิกผู้ให้บริการเครือข่าย จะถือว่าคุณยอมรับให้ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลในบัญชีผู้ให้บริการเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการสมัครใช้บริการของคุณกับ Apple และ Apple อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุสถานะการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ฎ. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ดที่บังคับใช้กับบริการทั้งหมด

ความหมายของ Apple

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศบ้านเกิดของคุณ "Apple" หมายถึง

Apple Inc. ตั้งอยู่ที่ One Apple Park Way, Cupertino, California สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเปอร์โตริโก

Apple Canada Inc. ตั้งอยู่ที่ 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada สำหรับผู้ใช้ในแคนาดา

Apple Services LATAM LLC ตั้งอยู่ที่ 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida สำหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก อเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ หรือประเทศหรืออาณาเขตใดๆ ในทะเลแคริบเบียน (ยกเว้นเปอร์โตริโก);

iTunes K.K. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น

Apple Pty Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ รวมถึงอาณาเขตหรือเขตอำนาจในทางปกครองใดๆ ของประเทศทั้งสอง และ

Apple Distribution International Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงสัญญา

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้และเพิ่มข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใหม่หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการได้ทุกเมื่อ การแก้ไขและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทันทีและรวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งจะถือว่าคุณยอมรับหากใช้บริการต่อไป

สื่อของบริษัทอื่น

Apple จะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดต่อสื่อของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ในหรือเชื่อมโยงจากคอนเทนต์หรือบริการ

ความปลอดภัยของผู้ใช้

คุณควรขอคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเกี่ยวกับ (ก) ความปลอดภัยและความเหมาะสมของกิจกรรมที่กำหนด หรือ (ข) สภาวะหรืออาการทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณยอมรับว่าบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอนเทนต์ กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ บทบรรณาธิการ รวมถึงสคริปต์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำบริการไปใช้งาน จะมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และสื่อที่เป็นของ Apple ผู้ให้สิทธิ์ใช้งานและ/หรือผู้ให้บริการคอนเทนต์ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลหรือสื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง ยกเว้นการใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามมิให้ถ่ายโอนหรือทำซ้ำส่วนใดๆ ของคอนเทนต์หรือบริการในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับที่จะไม่ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ให้ยืม ขาย แบ่งปัน หรือแจกจ่ายบริการหรือคอนเทนต์ในลักษณะใดๆ และคุณจะไม่แสวงหาประโยชน์จากบริการในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

ชื่อ Apple, โลโก้ Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ Apple, เครื่องหมายบริการ, กราฟิกและโลโก้ที่ใช้ร่วมกับบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้งานใดๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น

ลิขสิทธิ์ 

บริการและคอนเทนต์ที่จัดหาให้โดย Apple ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หากคุณเชื่อว่าคอนเทนต์ใดๆ ที่มีให้ผ่านบริการนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างสิทธิ์ โปรดติดต่อ Apple ตามลิงก์ต่อไปนี้

- แอปของบริษัทอื่น: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/ 

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/terms.html/ 

- Apple TV+ และ Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/ 

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- เสียงเรียกเข้า: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- บริการอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง iTunes Store, Apple Music และ Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับเราในการดำเนินการกับการแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดที่คุณอ้างสิทธิ์ วิธีที่ช้ากว่าในการติดต่อตัวแทนที่กำหนดของเราและในการดำเนินการกับการแจ้งเตือนของคุณ คือการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดที่อ้างสิทธิ์ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

Apple Inc.

Attn: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

โทรศัพท์: 408.996.1010

อีเมล: copyrightnotices@apple.com 

Apple ใช้นโยบายในการปิดใช้งานและ/หรือยุติการให้บริการในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับบัญชีของผู้ใช้ที่พบว่าทำการละเมิดซ้ำๆ หรือถูกเรียกร้องซ้ำๆ ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และส่วนหนึ่งของการนำนโยบายดังกล่าวมาบังคับใช้ Apple อาจระงับ ปิดใช้งาน และ/หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกระบุว่าทำกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำๆ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด

Apple ไม่ยืนยัน รับรอง หรือรับประกันว่าการใช้บริการจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาด และคุณยอมรับว่าบางครั้งคราว Apple สามารถถอนบริการออกอย่างไม่มีกำหนดเวลา ยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ หรือจำกัดหรือปิดใช้สิทธิ์การเข้าถึงบริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานได้ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและคอนเทนต์ทั้งหมดที่มอบให้คุณผ่านบริการ (เว้นแต่ Apple จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง) จัดหาให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย การยกเว้นข้างต้นของการรับประกันโดยนัยอาจไม่มีผลบังคับใช้สำหรับคุณ

คุณยอมรับว่า Apple ไม่มีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่คอนเทนต์อย่างต่อเนื่องผ่านบริการของเรา และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากไม่สามารถดาวน์โหลด ดาวน์โหลดซ้ำ หรือสตรีมคอนเทนต์ รวมถึงคอนเทนต์ที่ซื้อ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

ในทุกกรณี Apple กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้สิทธิ์ใช้งานของ Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายกรณีพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมาอันเกิดจากการที่คุณใช้บริการใดๆ หรือการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดก็ตามเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือคอนเทนต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในคอนเทนต์ใดๆ หรือการบาดเจ็บใด การสูญเสีย หรือความเสียหายใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้คอนเทนต์ใดๆ ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพร่ผ่านบริการ แม้ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้แล้วก็ตาม เนื่องจากประเทศ รัฐ หรือเขตอำนาจศาลบางแห่ง ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมาหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาในประเทศ รัฐ หรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของ Apple จะจำกัดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

Apple จะใช้ความพยายามตามสมควรในการปกป้องข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาเกี่ยวกับบริการ แต่คุณต้องยอมรับว่าการส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะไม่เอาผิดต่อ Apple สำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม

Apple ไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากการสูญเสีย การเสียหาย การโจมตี ไวรัส การเข้าแทรกแซง การแฮ็ก หรือการล่วงล้ำมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ และคุณจะไม่เอาผิดต่อ Apple สำหรับความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสำรองข้อมูลระบบของคุณเอง รวมถึงคอนเทนต์ใดๆ ที่ซื้อหรือได้รับผ่านบริการ

Apple ไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการ

การสละสิทธิ์และการชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อใช้บริการ หมายถึงคุณยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Apple กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้ให้สิทธิ์ใช้งานของ Apple จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ การที่คุณใช้บริการ หรือการดำเนินการใดๆ โดย Apple อันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับที่จะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก Apple กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้ให้สิทธิ์ใช้งานของ Apple อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลหรือคอนเทนต์ใดๆ ระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณ หรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ บทบัญญัติว่าด้วยการสละสิทธิ์และการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิดทั้งปวงที่ระบุไว้ในหรือกล่าวถึงในข้อตกลงฉบับนี้

ข้อยกเว้นตามกฎหมายสำหรับสถาบันของรัฐ

หากคุณเป็นสถาบันการศึกษาหรือสถาบันของรัฐที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ เช่น ส่วนของการชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่น ประเทศ รัฐ หรือรัฐบาลกลาง ให้ถือว่าส่วนนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และให้ตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับมากที่สุดในแต่ละกรณี

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่เพียงเท่าที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในวรรคดังต่อไปนี้หรือเท่าที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงฉบับนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Apple และธุรกรรมทั้งหมดในบริการ จะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย คุณและ Apple ตกลงยอมรับเขตอำนาจเป็นการเฉพาะของศาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ในการระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ หาก (ก) คุณไม่ใช่พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) คุณไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค) คุณไม่ได้เข้าถึงบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ (ง) คุณเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้ จะถือว่าคุณยอมรับให้ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงยอมรับให้ศาลซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุข้างล่างนี้เป็นหนึ่งในศาลที่มีอำนาจระงับข้อพิพาท

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศใดๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลจะเป็นกฎหมายและศาลของถิ่นที่อยู่ตามปกติของคุณ

กฎหมายว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on the International Sale of Goods) ได้ถูกยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะมิให้ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Apple และใช้บังคับกับการที่คุณใช้บริการ โดยจะใช้แทนข้อตกลงใดๆ ในหัวข้อเดียวกันที่มีอยู่ก่อนหน้าระหว่างคุณกับ Apple นอกจากนี้คุณยังอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจบังคับใช้เมื่อคุณทำธุรกรรมหรือใช้บริการแอฟฟิลิเอต คอนเทนต์ของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น หรือบริการเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมจัดซื้อจำนวนมาก หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อตกลงส่วนนั้นมีผลตามที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อสะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ และส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ หาก Apple ไม่สามารถบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการดำเนินการตามภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตน

คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ คำสั่ง และข้อบังคับในระดับท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง และประเทศที่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการ ทั้งนี้การใช้บริการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นๆ ด้วย ความเสี่ยงต่อการสูญหายสำหรับธุรกรรมที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะส่งต่อไปยังผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรเมื่อมีการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับ ไม่มีพนักงานหรือตัวแทนของ Apple คนใดที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้

Apple อาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการโดยการส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล หรือส่งจดหมายไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ หรือโดยการโพสต์บนบริการ การแจ้งจะมีผลทันที และ Apple อาจติดต่อคุณทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการให้คุณ

คุณให้สิทธิ์แก่ Apple ในการดำเนินขั้นตอนที่ Apple เชื่อว่ามีความจำเป็นหรือความเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับใช้และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่า Apple มีสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอกเมื่อ Apple เชื่อว่ามีความจำเป็นอันสมควรหรือเหมาะสมในการบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ของ Apple ในการให้ความร่วมมือในกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการและ/หรือคอนเทนต์ และ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าคุณใช้บริการและ/หรือคอนเทนต์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายและ/หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว)

อัปเดตล่าสุด: 18 กันยายน 2023