ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ Apple Media

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ Apple (“ข้อตกลง”) โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด

A. บทนำเกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการของ Apple (“บริการ” เช่น App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, การสมัครรับ Apple Podcasts, Apple TV, Apple TV+, ช่องรายการ Apple TV , Game Center และ iTunes เมื่อมีให้บริการ) โดยคุณจะสามารถซื้อ รับ รับสิทธิ์ เช่า หรือสมัครรับเนื้อหา แอป (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) และบริการในแอปอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ซึ่งอาจมีการนำเสนอเนื้อหาผ่านการให้บริการของ Apple หรือบุคคลที่สาม คุณสามารถใช้บริการของเราได้ในประเทศหรืออาณาเขตที่คุณพักอาศัยอยู่ (“ประเทศบ้านเกิด”) การสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการในประเทศหรืออาณาเขตใดแสดงว่าคุณระบุให้เป็นประเทศบ้านเกิดของคุณ หากต้องการใช้บริการของเรา คุณจะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ ซอฟต์แวร์ (เวอร์ชันล่าสุดที่แนะนำและที่ต้องใช้ในบางกรณี) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าบริการ) ประสิทธิภาพของบริการของเราอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้

B. การใช้บริการของเรา

การชำระเงิน ภาษี และการคืนเงิน

คุณสามารถรับเนื้อหาจากบริการของเราทั้งแบบมีหรือไม่มีค่าบริการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดเราจะเรียกว่า “ธุรกรรม” ธุรกรรมแต่ละรายการจะเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคุณและ Apple และ/หรือคุณและนิติบุคคลที่จัดหาเนื้อหาจากบริการของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้า Apple Distribution International Ltd. ซึ่งเป็นผู้ค้าในระเบียนสำหรับบางเนื้อหาที่คุณได้รับจาก Apple Books, Apple Podcasts หรือ App Store ตามที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์และ/หรือในระหว่างขั้นตอนการรับบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้คุณได้รับเนื้อหาจาก Apple Distribution International Ltd. ซึ่งได้รับสิทธิ์จากผู้ให้บริการเนื้อหา (เช่น ผู้ให้บริการแอป (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ผู้เผยแพร่หนังสือ ฯลฯ) เมื่อคุณทำธุรกรรมเป็นครั้งแรก เราจะขอให้คุณเลือกความถี่ในการถามรหัสผ่านสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคต หากคุณเปิดใช้งาน Touch ID สำหรับการทำธุรกรรมบนฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เราจะขอให้คุณรับรองความถูกต้องของธุรกรรมทั้งหมดด้วยลายนิ้วมือของคุณ และหากคุณเปิดใช้ Face ID สำหรับการทำธุรกรรม เราจะขอให้คุณรับรองความถูกต้องของธุรกรรมทั้งหมดด้วยการสแกนใบหน้า คุณสามารถจัดการการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณได้ทุกเมื่อโดยทำตามคำแนะนำเหล่านี้ https://support.apple.com/HT204030

Apple จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไว้ สำหรับธุรกรรมที่ต้องชำระเงิน รวมทั้งภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคุณเพิ่มวิธีการชำระเงินใน "กระเป๋าสตางค์ Apple" ของคุณด้วยแล้ว Apple อาจเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใน "กระเป๋าสตางค์ Apple" โดยใช้ Apple Pay คุณสามารถเชื่อมวิธีการชำระเงินหลายวิธีกับ Apple ID ของคุณ และคุณยินยอมให้ Apple มีการจัดเก็บและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินเหล่านั้นสำหรับธุรกรรมต่างๆ วิธีการชำระเงินหลักของคุณจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าการชำระเงินการตั้งค่าบัญชีของคุณ

หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักของคุณได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น หมดอายุหรือเงินไม่เพียงพอ) คุณอนุญาตให้ Apple พยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์ตามลำดับจากบนลงล่างตามที่ปรากฏในหน้าการชำระเงินการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ คุณยังต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และเราอาจจะพยายามเรียกเก็บเงินจากคุณอีกครั้งหรือขอให้คุณระบุวิธีการชำระเงินอื่น หากคุณสั่งซื้อเนื้อหาล่วงหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อคุณได้รับเนื้อหาแล้ว (นอกจากคุณจะยกเลิกก่อนที่เนื้อหาจะพร้อมใช้งาน) ตามกฎหมายท้องถิ่น Apple อาจอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณหากได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเครือข่ายการชำระเงินหรือสถาบันการเงินของคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครดิตร้านค้าและบัตร/รหัสของขวัญที่นี่: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินธุรกรรม โปรดไปที่ http://support.apple.com/HT201359 ธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ราคาเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ หากปัญหาด้านเทคนิคทำให้ไม่สามารถจัดส่งเนื้อหาหรือทำให้การจัดส่งล่าช้า วิธีแก้ปัญหาเดียวคือการเปลี่ยนเนื้อหาหรือขอเงินคืนในราคาที่จ่ายไป (ตามที่ Apple กำหนด) ในบางกรณี Apple อาจระงับหรือยกเลิกการชำระเงินหรือปฏิเสธคำขอเงินคืน หากเราพบหลักฐานว่ามีการฉ้อโกง การละเมิด หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือหลอกลวงอื่นๆ ที่ส่งผลให้ Apple ต้องทำการโต้แย้ง

บัญชี

คุณอาจจำเป็นต้องมี Apple ID ในการใช้บริการของเราและเข้าถึงเนื้อหาของคุณ Apple ID เป็นบัญชีที่คุณใช้ในระบบนิเวศทั้งหมดของ Apple การใช้ Game Center อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และต้องมีบัญชี Game Center ด้วย บัญชีของคุณนั้นมีค่า และคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ Apple หากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกคุกคาม

คุณต้องมีอายุ 13 ปี (หรืออายุเท่ากับอายุขั้นต่ำในประเทศบ้านเกิดของคุณตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสร้าง Apple ID) ในการสร้าง Apple ID และใช้บริการของเรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายสามารถสร้าง Apple ID ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดได้โดยใช้การแชร์ร่วมกันในครอบครัวหรือผ่านสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่สร้างบัญชีสำหรับผู้เยาว์ควรตรวจสอบข้อตกลงนี้กับผู้เยาว์เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน

คุณอาจเพิ่ม แจ้ง หรือลบผู้ติดต่อเดิมสำหรับ Apple ID ของคุณตามที่อธิบายไว้ใน http://support.apple.com/HT212360 การเข้าถึง Apple ID ของผู้ติดต่อเดิมถูกจำกัดตามที่อธิบายไว้ใน http://support.apple.com/HT212361

ความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการของเรานั้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/legal/privacy/

กฎการใช้บริการและเนื้อหา

คุณต้องปฏิบัติตามกฎการใช้บริการและเนื้อหาที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ (“กฎการใช้งาน”) การใช้บริการและเนื้อหาในลักษณะอื่นๆ นอกจากนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ Apple อาจติดตามการใช้บริการและเนื้อหาของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎการใช้งานเหล่านี้

บริการทั้งหมด:

- คุณสามารถใช้บริการและเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย (ยกเว้นจะระบุไว้ในหัวข้อเนื้อหา App Store ด้านล่าง หรือตามที่ Apple ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

- การจัดส่งบริการหรือเนื้อหาของ Apple นั้นไม่ได้เป็นการโอนสิทธิ์ให้คุณในการใช้งานเพื่อการค้าหรือการส่งเสริมการขาย และไม่ได้เป็นการให้หรือสละสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของลิขสิทธิ์

- คุณสามารถใช้เนื้อหาได้ถึง 5 Apple ID ที่ต่างกันบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

- สำหรับบริการใดๆ คุณสามารถมีอุปกรณ์ได้สูงสุด 10 เครื่อง (แต่มีคอมพิวเตอร์ได้สูงสุดเพียง 5 เครื่อง) ที่ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณในครั้งเดียว แม้ว่าการสตรีมหรือดาวน์โหลดเนื้อหาพร้อมกันอาจถูกจำกัดไว้ที่อุปกรณ์จำนวนน้อยกว่าตามที่ระบุไว้ด้านล่างภายใต้เนื้อหา Apple Music และ Apple TV คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องได้รับอนุญาตโดยใช้ Apple ID เดียวกัน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ https://support.apple.com/HT201251) อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกับ Apple ID ที่ต่างกันได้ทุกๆ 90 วัน

- บิดเบือนจำนวนการเล่น การดาวน์โหลด การให้คะแนน หรือบทวิจารณ์ด้วยวิธีการใดๆ เช่น (i) การใช้บอท สคริปต์ หรือกระบวนการอัตโนมัติ หรือ (ii) การให้หรือรับค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใดๆ - เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำ

- หลังจากดาวน์โหลดแล้ว คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาไม่ให้เนื้อหาสูญหาย ถูกทำลาย หรือเสียหาย เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณเป็นประจำ

- ห้ามมิให้คุณดัดแปลงหรือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่มาพร้อมกับบริการหรือเนื้อหา

- คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เท่านั้น และต้องไม่ปรับเปลี่ยน หรือใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่มีการแก้ไข

- เนื้อหาวิดีโอต้องมีการเชื่อมต่อ HDCP

การขายและการให้เช่าเนื้อหาเสียงและวิดีโอ:

- คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ไม่มีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) บนอุปกรณ์จำนวนมากที่เข้ากันได้ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย DRM บนคอมพิวเตอร์สูงสุดห้าเครื่องและบนอุปกรณ์จำนวนใดๆ ก็ตามที่คุณซิงค์มาจากคอมพิวเตอร์เหล่านั้น

- คุณสามารถดูเนื้อหาที่เช่าบนอุปกรณ์เครื่องเดียวต่อครั้ง ต้องเล่นภายใน 30 วัน และต้องเล่นให้จบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเล่น (การหยุด การหยุดชั่วคราว และการเริ่มใหม่จะไม่เป็นการขยายช่วงเวลานี้)

- คุณสามารถเบิร์นเพลย์ลิสต์เสียงของเพลงที่ซื้อมาไปยังแผ่นดิสก์เพื่อฟังได้ถึงเจ็ดครั้ง; ขีดจำกัดนี้ไม่บังคับใช้กับเนื้อหาที่ไม่มี DRM เนื้อหาอื่นอาจไม่สามารถเบิร์นลงแผ่นดิสก์ได้

- โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาที่ซื้อแล้วจะยังคงพร้อมให้คุณดาวน์โหลด ดาวน์โหลดซ้ำ หรือเข้าถึงได้จาก Apple ถึงแม้ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นภายหลังการซื้อของคุณแต่เนื้อหาอาจถูกลบออกจากบริการ (เช่น เนื่องจากผู้ให้บริการลบออก) และไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงเพิ่มเติมจาก Apple ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาต่อไป เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดเนื้อหาที่ซื้อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์ที่คุณครอบครองและสำรองข้อมูล

เนื้อหาบน App Store:

- คำว่า “แอป” หมายรวมถึงแอปต่างๆ และ App Clips สำหรับแพลตฟอร์มของ Apple และ/หรือระบบปฏิบัติการ รวมถึงการซื้อภายในแอปใดๆ ส่วนขยาย (เช่น แป้นพิมพ์) สติกเกอร์ และการสมัครรับที่พร้อมใช้งานในแอปนั้นๆ หรือ App Clips

- บุคคลที่ดำเนินการในนามขององค์กรการค้า องค์กรของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา (“องค์กร”) สามารถดาวน์โหลดและซิงค์แอปที่ไม่ใช่ Arcade เพื่อใช้งานโดย (i) บุคคลคนเดียวบนอุปกรณ์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือ (ii) หลายบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมร่วมกันเครื่องเดียว อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ใช้งานอย่างเป็นชุดๆ หรือร่วมกันโดยผู้ใช้หลายรายนั้นต้องมีสิทธิ์การใช้งานต่างหากเพื่อความชัดเจน

Apple Music:

- การเป็นสมาชิก Apple Music ส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมบนอุปกรณ์ได้ทีละเครื่อง แต่การเป็นสมาชิกแบบครอบครัวจะช่วยให้คุณหรือครอบครัวของคุณสามารถสตรีมบนอุปกรณ์ได้ถึงคราวละหกเครื่อง

Apple Arcade:

- แอป Apple Arcade สามารถดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดซ้ำได้เฉพาะกับการทดลองหรือการสมัครรับ Apple Arcade ที่ถูกต้องเท่านั้น

- หากการสมัครรับของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอปที่ดาวน์โหลดผ่าน Apple Arcade ได้อีกต่อไป

เนื้อหาของ Apple TV:

- คุณสามารถสตรีมเนื้อหาวิดีโอได้สูงสุดสามอุปกรณ์พร้อมกันสำหรับช่องรายการส่วนใหญ่

- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการใช้งานเนื้อหาของ Apple TV ได้ที่ https://support.apple.com/HT210074

การดาวน์โหลด

คุณอาจถูกจำกัดจำนวนเนื้อหาที่คุณสามารถดาวน์โหลดและเนื้อหาที่ดาวน์โหลดบางรายการอาจหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่กำหนดหลังจากดาวน์โหลดหรือเล่นครั้งแรก เนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย

คุณอาจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่ซื้อมาก่อนนี้ได้อีก (“ดาวน์โหลดซ้ำ”) ไปยังอุปกรณ์ที่มีการลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เดียวกัน (“อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง”) คุณสามารถดูประเภทเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดซ้ำในประเทศบ้านเกิดของคุณได้ที่ https://support.apple.com/HT204632 เนื้อหาอาจไม่พร้อมให้ดาวน์โหลดซ้ำหากเนื้อหานั้นไม่มีให้บริการอีกต่อไป

เนื้อหาอาจถูกลบออกจากบริการของเราได้ทุกเมื่อ (เช่น เนื่องจากผู้ให้บริการลบออก) หลังจากนั้นจะไม่สามารถดาวน์โหลด ดาวน์โหลดซ้ำ หรือเข้าถึงจาก Apple ได้

การสมัครรับ

บริการและแอปบางแอปอาจอนุญาตให้คุณซื้อสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการโดยการสมัครรับ (“การสมัครรับแบบมีค่าบริการ”) การสมัครรับแบบมีค่าบริการจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกในส่วน "จัดการการสมัครรับ" ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครรับได้ที่ https://support.apple.com/HT202039 คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากราคาการสมัครรับแบบมีค่าบริการเพิ่มขึ้น และจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณหากจำเป็น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มช่วงเวลาการสมัครรับแบบมีค่าบริการล่าสุด หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (เช่น การหมดอายุหรือจำนวนเงินไม่เพียงพอ) และคุณไม่ได้ยกเลิกการสมัครรับแบบมีค่าบริการ คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินใดๆ ที่ค้างชำระ และเราจะพยายามเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณในขณะที่คุณอาจอัปเดตข้อมูลวิธีการชำระเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มช่วงเวลาการสมัครรับแบบมีค่าบริการครั้งถัดไปของคุณ และอาจเปลี่ยนวันที่ที่คุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่วงเวลาตามที่แสดงบนใบเสร็จรับเงินของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครรับแบบมีค่าบริการของคุณหากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อต่ออายุการสมัครรับได้ การสมัครรับแบบมีค่าบริการบางรายการอาจเสนอการทดลองใช้ฟรีก่อนจะเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการสมัครรับแบบมีค่าบริการก่อนที่เราจะเริ่มเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ ให้ยกเลิกการสมัครรับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง

หากคุณเริ่มการทดลองใช้ฟรีสำหรับการสมัครรับแบบมีค่าบริการที่เสนอโดย Apple ในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหา (“การสมัครรับแบบมีค่าบริการของ Apple”) และยกเลิกก่อนที่จะสิ้นสุด คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีได้อีก

การทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีสำหรับการสมัครรับแบบมีค่าบริการของ Apple โดยไม่รวมถึง iCloud+ นั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับการทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอใดๆ ของ Apple One ได้ หากคุณอยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีสำหรับการสมัครรับแบบมีค่าบริการของ Apple ใดๆ และคุณสมัครรับ Apple One การทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอของคุณจะไม่ถูกหยุดชั่วคราว แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงการสมัครรับแบบมีค่าบริการของ Apple ผ่านการสมัครรับ Apple One ของคุณได้ก็ตาม คุณรับทราบว่าการทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีของคุณอาจหมดอายุในขณะที่คุณเป็นผู้สมัครรับแบบแบบมีค่าบริการของ Apple One และ Apple ไม่มีภาระผูกพันในการคืนสถานะ คืนเงินหรือชดเชยให้คุณในส่วนใดๆ ของการทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีที่หมดอายุลง

เมื่อการสมัครรับแบบมีค่าบริการสำหรับบริการหรือเนื้อหาใดๆ สิ้นสุดลง คุณจะสูญเสียการเข้าถึงฟังก์ชันหรือเนื้อหาของบริการนั้นๆ ที่ต้องสมัครรับแบบมีค่าบริการ

ความพร้อมใช้งานของเนื้อหาและบริการ

ข้อกำหนดที่พบในข้อตกลงนี้ที่เกี่ยวกับบริการ ประเภทเนื้อหา คุณสมบัติ หรือฟังก์ชันการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งานในประเทศบ้านเกิดของคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากและจนกว่าจะมีพร้อมให้คุณใช้งาน คุณสามารถดูประเภทเนื้อหาที่พร้อมใช้งานในประเทศบ้านเกิดของคุณได้ที่ "บริการ" หรือไปที่ https://support.apple.com/HT204411 บริการและเนื้อหาบางอย่างที่คุณใช้ได้ในประเทศบ้านเกิดของคุณอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศบ้านเกิดของคุณ

อุปกรณ์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

คุณอาจใช้คุณสมบัติทั้งหมดของบริการไม่ได้เมื่อเข้าถึงบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple นอกจากนี้ บริการบางอย่างอาจต้องการ สั่งการ หรือแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์ของบุคคลที่สามในบางสถานการณ์และ/หรือสำหรับกิจกรรมบางอย่าง การใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอุปกรณ์ดังกล่าวและควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง ในการใช้บริการ คุณตกลงให้ Apple ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตเล็กน้อยของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ

C. การส่งข้อมูลไปยังบริการของเรา

บริการของเราอาจอนุญาตให้คุณส่งหรือโพสต์เนื้อหาเช่น ความคิดเห็น การให้คะแนนและบทวิจารณ์ รูปภาพ วิดีโอ และพอดแคสต์ (รวมทั้งข้อมูลอภิพันธุ์และงานศิลป์ที่เกี่ยวข้อง) การใช้คุณสมบัติดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางการส่งข้อมูลด้านล่างซึ่งอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว และเราจะทำการลบออกหากทราบถึงเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางการส่งของเรา โปรดใช้คุณสมบัติรายงานปัญหาหากคุณเห็นเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการส่งข้อมูล คุณอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ทั่วโลกและตลอดไปโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแก่ Apple ในการใช้เนื้อหาที่คุณส่งภายใน "บริการ" และการตลาดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้เนื้อหาที่คุณส่งเพื่อวัตถุประสงค์ภายในของ Apple โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้ โดย Apple อาจติดตามและตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่ส่งได้

แนวทางการส่งข้อมูล: คุณไม่สามารถใช้บริการในการดำเนินการต่อไปนี้:

- โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ (i) คุณไม่ได้รับการอนุญาต สิทธิ์ หรือสิทธิ์ใช้งาน หรือ (ii) ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ

- โพสต์เนื้อหาที่น่ารังเกียจ หยาบคาย ผิดกฎหมาย หลอกลวง ไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตราย

- โพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่น

- ขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์

- ปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือให้การเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น

- โพสต์หรือส่งสแปม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาส่งเสริมการขาย หรือประกาศเกี่ยวกับข้อมูล

- โพสต์ แก้ไข หรือลบการให้คะแนนหรือบทวิจารณ์เพื่อแลกกับค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใดๆ

- โพสต์การให้คะแนนหรือบทวิจารณ์ที่ไม่ซื่อสัตย์ ดูหมิ่น เป็นอันตราย ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่สุจริต หรือการให้คะแนนหรือบทวิจารณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กำลังตรวจดู

- วางแผนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือเป็นเท็จ

D. การแชร์กันในครอบครัว

ผู้จัดการครอบครัว (“ผู้จัดการ”) ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรืออายุเทียบเท่ากับผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศบ้านเกิดของคุณ) และเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของสมาชิกครอบครัวใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรือมีอายุเท่ากับอายุขั้นต่ำในประเทศบ้านเกิดของคุณ ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน) จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Apple ในการเข้าถึงคุณสมบัติการแชร์กันในครอบครัวทั้งหมด การแชร์ในครอบครัวช่วยให้สิทธิที่มีการสมัครรับข้อมูลสามารถแชร์กับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุดหกคน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์กันในครอบครัว โปรดไปที่ https://support.apple.com/HT201060

การแชร์การซื้อ: คุณสมบัติการแชร์การซื้อของการแชร์กันในครอบครัวช่วยให้คุณสามารถแชร์เนื้อหาที่มีสิทธิ์กับสมาชิกครอบครัวได้สูงสุดถึงหกคน ผู้จัดการจะเป็นผู้เชิญสมาชิกให้เข้าร่วมและยินยอมที่จะจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่สมาชิกครอบครัวดำเนินการ วิธีการชำระเงินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้จัดการจะถูกใช้ในธุรกรรมที่ดำเนินการโดยสมาชิกครอบครัว (ยกเว้นหากบัญชีของสมาชิกครอบครัวมีเครดิตร้านค้า ซึ่งจะถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ) สมาชิกครอบครัวจะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้จัดการเมื่อมีการใช้วิธีการชำระเงินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้จัดการ ผู้จัดการยินยอมที่จะ (1) ชำระเงินสำหรับธุรกรรมดังกล่าว (2) อนุญาตธุรกรรมทั้งหมดที่สมาชิกครอบครัวดำเนินการ และ (3) ธุรกรรมจะถูกเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในลักษณะที่ระบุไว้ในส่วน B ด้านบน ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาวิธีการชำระเงิน และยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแชร์การเข้าถึงวิธีการชำระเงินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร่วมกับกับสมาชิกครอบครัว ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมใดๆ ของสมาชิกครอบครัวจะถูกส่งไปยังสมาชิกครอบครัวที่เริ่มธุรกรรมและผู้จัดการหากเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินของผู้จัดการ

ขออนุญาตซื้อ: ขออนุญาตซื้อเป็นคุณสมบัติที่ให้ผู้จัดการในการทำการอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่สมาชิกครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีดำเนินการ (หรืออายุเท่ากับผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศบ้านเกิดของคุณ) เนื้อหาที่แชร์โดยสมาชิกครอบครัวหรือที่ได้รับผ่านการป้อนรหัสเนื้อหานั้นอาจไม่จำเป็นต้อง "ขออนุญาตซื้อ"; ทั้งนี้ รหัสเนื้อหาที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการสมัครรับข้อมูลจะต้องขออนุญาตซื้อ ผู้จัดการต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของสมาชิกครอบครัวที่มีการเปิดใช้งานขออนุญาตซื้อ การขออนุญาตซื้อจะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรือเทียบเท่าอายุขั้นต่ำในประเทศบ้านเกิดนั้นๆ) และจะมีผลต่อไปจนกว่าพ่อแม่หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมายจะปิดการใช้งาน หากขออนุญาตซื้อถูกปิดหลังจากที่สมาชิกในครอบครัวมีอายุครบ 18 ปี ขออนุญาตซื้อจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก ทั้งนี้ ขออนุญาตซื้อไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการแชร์การซื้อ

การเปลี่ยนแปลงสมาชิกครอบครัว: เมื่อสมาชิกครอบครัวออกหรือถูกลบออกจากครอบครัว สมาชิกครอบครัวที่เหลืออาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของสมาชิกครอบครัวคนเก่าได้อีกต่อไป รวมทั้งเนื้อหาที่ได้รับมาจากวิธีการชำระเงินของผู้จัดการ

กฎการแชร์กันในครอบครัว: คุณสามารถเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวต่อครั้งได้เท่านั้น และสามารถเข้าร่วมครอบครัวใดก็ได้โดยต้องไม่เกินสองครั้งต่อปี คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวได้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อ 90 วัน สมาชิกครอบครัวทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศบ้านเกิดเดียวกัน เนื้อหาบางอย่างรวมถึง การซื้อภายในแอป, การสมัครรับ และแอปที่ได้รับมาก่อนหน้านี้สามารถแชร์การซื้อได้ การสมัครรับ Apple TV +, ช่องรายการ Apple TV, ครอบครัว Apple One, Apple One Premier, ครอบครัว Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ และ Apple Fitness+ จะเป็นการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับการแชร์กันในครอบครัว การสมัครรับที่แชร์โดยครอบครัวอาจมีการจำกัดการใช้เนื้อหาตามการสมัครรับ

E. บัตรผ่านซีซันและมัลติพาส

บัตรผ่านจะอนุญาตให้คุณซื้อและรับเนื้อหาโทรทัศน์เมื่อพร้อมให้บริการ บัตรผ่านซีซันจะใช้กับเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีจำนวนตอนที่จำกัดต่อซีซัน มัลติพาสจะใช้กับเนื้อหาโทรทัศน์ที่พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง ราคาเต็มของบัตรผ่านซีซันหรือมัลติพาสนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินขณะทำธุรกรรม สามารถดาวน์โหลดบัตรผ่านซีซันหรือมัลติพาสได้จนถึง 90 วันหลังจากตอนสุดท้ายพร้อมให้บริการแล้ว หากผู้ให้บริการเนื้อหาจัดส่งตอนในทีวีให้ Apple น้อยกว่าที่วางแผนไว้เมื่อคุณซื้อบัตรผ่านซีซัน เราจะให้เครดิตไปที่ Apple ID ของคุณและจะแสดงมูลค่าของจำนวนตอนที่ Apple ไม่ได้รับ

F. ข้อกำหนด APP STORE เพิ่มเติม (ไม่รวมถึงแอป APPLE ARCADE)

สิทธิ์การใช้งานเนื้อหา APP STORE

Apple หรือผู้พัฒนาบริษัทอื่น (“ผู้ให้บริการแอป”) จะเป็นผู้จัดหาสิทธิ์การใช้งานแอปให้คุณ Apple ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ให้บริการแอปในการดำเนินงาน App Store โดยไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาการขายหรือข้อตกลงผู้ใช้ที่ทำขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการแอป อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้า Apple Distribution International Ltd. แล้ว Apple Distribution International Ltd. จะเป็นผู้ค้าในระเบียน ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับสิทธิ์ใช้งานแอปจาก Apple Distribution International Ltd. แต่ผู้ให้บริการแอปจะเป็นผู้ให้สิทธิ์ใช้งานแอป แอปที่ได้รับสิทธิ์จาก Apple คือแอปของ Apple แอปที่ได้รับสิทธิ์จากผู้ให้บริการแอปคือ "แอปของบริษัทอื่น" แอปใดๆ ที่คุณได้รับมาจะถูกกำกับดูแลโดยข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน (“EULA มาตรฐาน”) ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจาก Apple หรือผู้ให้บริการแอปจะให้ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานที่กำหนดเองแทนที่ (“EULA ที่กำหนดเอง”) ผู้ให้บริการของแอปบริษัทอื่นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา การรับประกัน และการเรียกร้องที่คุณอาจมีที่เกี่ยวกับแอปบริษัทอื่นตามกฎหมายท้องถิ่น คุณยอมรับและยินยอมให้ Apple เป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของ EULA มาตรฐานและ EULA ที่กำหนดเองที่บังคับใช้กับแอปของบริษัทอื่นแต่ละแอปและอาจบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าว แอปบางอย่าง เช่น สติกเกอร์ และแอป iMessage อาจไม่ปรากฏในจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์แต่สามารถเข้าถึงและใช้ได้ในลิ้นชักแอปข้อความ

การซื้อภายในแอป

แอปอาจนำเสนอเนื้อหา บริการ หรือฟังก์ชันการทำงานเพื่อใช้ภายในแอปดังกล่าว (“การซื้อภายในแอป”) การซื้อภายในแอปที่เกิดขึ้นขณะใช้แอป (ตัวอย่างเช่น virtual gems) ไม่สามารถโอนระหว่างอุปกรณ์ได้และสามารถดาวน์โหลดได้ครั้งเดียวเท่านั้น คุณต้องรับรองความถูกต้องของบัญชีของคุณก่อนทำการซื้อภายในแอป แยกจากการรับรองความถูกต้องของเนื้อหาอื่นโดยการป้อนรหัสผ่านของคุณหรือใช้ Touch ID หรือ Face ID คุณจะสามารถทำการซื้อภายในแอปเพิ่มเติมได้เป็นเวลาสิบห้านาทีโดยไม่ต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เว้นแต่คุณได้ขอให้เราถามรหัสผ่านสำหรับการซื้อทุกครั้งหรือเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID แล้ว คุณสามารถปิดความสามารถในการซื้อภายในแอปโดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้: https://support.apple.com/HT201304

การสนับสนุนและการบำรุงรักษาแอป

Apple จะรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาและการสนับสนุนแอป Apple เท่านั้นหรือตามแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนด ผู้ให้บริการแอปจะรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาและการสนับสนุนแอปของบริษัทอื่น

APP BUNDLES

แอปบางรายการอาจขายแบบรวมชุด (“App Bundle”) ราคาที่แสดงอยู่กับ App Bundle คือราคาที่คุณจะถูกเรียกเก็บเมื่อทำการซื้อ App Bundle ราคาของ App Bundle อาจลดลงสำหรับบัญชีที่ได้ทำการซื้อหรือได้รับแอปไปแล้ว แต่อาจมีการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำเพื่อเป็นการทำให้ App Bundle สมบูรณ์

ผลการค้นหาและการจัดอันดับ

ในการพิจารณาถึงวิธีการสั่งซื้อแอปในผลการค้นหา พารามิเตอร์หลักที่พิจารณา ได้แก่ ข้อมูลเมตาที่ผู้ให้บริการแอปให้มา วิธีที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแอปและ App Store และความนิยมของแอปใน App Store พารามิเตอร์หลักเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับคำค้นหาของลูกค้า

ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน

แอปที่พร้อมให้ใช้งานผ่าน App Store เป็นแอปที่มีสิทธิ์ใช้งาน แต่ไม่ได้ขายให้กับคุณ สิทธิ์ใช้งานแอปของคุณนั้นเป็นไปตามความยินยอมต่อข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน (“EULA มาตรฐาน”) ก่อนหน้านี้ หรือข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานที่กำหนดเองระหว่างคุณและผู้ให้บริการแอป (“EULA ที่กำหนดเอง”) ถ้ามีให้ สิทธิ์ใช้งานแอป Apple ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานหรือ EULA ที่กำหนดเองนั้นให้ไว้โดย Apple และสิทธิ์ใช้งานแอปบริษัทอื่นใดๆ ภายใต้ EULA มาตรฐานหรือ EULA ที่กำหนดเองนั้น ให้ไว้โดยผู้ให้บริการแอปของแอปบริษัทอื่นดังกล่าว แอปใดๆ ที่อยู่ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้จะเรียกในที่นี้ว่า “แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน” ผู้ให้บริการแอปหรือ Apple (“ผู้ให้สิทธิ์”) สงวนสิทธิ์ทุกประการในและต่อแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานที่ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ EULA มาตรฐานนี้

a. ขอบเขตสิทธิ์การใช้งาน: ผู้ให้สิทธิ์มอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถโอนได้ในการใช้แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานบนผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Apple ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและตามการอนุญาตจากกฎการใช้งาน เงื่อนไขของ EULA มาตรฐานนี้จะกำกับดูแลเนื้อหา ข้อมูล หรือบริการใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากหรือซื้อภายในแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน รวมทั้งการอัปเกรดที่ผู้ให้สิทธิ์จัดหาให้ซึ่งมาแทนที่หรือทดแทนแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานเดิม เว้นแต่การอัปเกรดนั้นจะมี EULA ที่กำหนดเองกำกับดูแลอยู่ เว้นแต่จะระบุไว้ในกฎการใช้ คุณไม่สามารถแจกจ่ายหรือทำให้แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานพร้อมใช้งานในเครือข่ายซึ่งสามารถใช้งานได้โดยอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน คุณอาจไม่สามารถโอน แจกจ่ายซ้ำ หรือให้สิทธิ์ใช้งานต่อแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในนี้ และหากคุณขายอุปกรณ์ Apple ต่อให้บุคคลที่สาม คุณต้องลบแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานออกจากอุปกรณ์ Apple ก่อนขาย คุณไม่สามารถคัดลอก (ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากสิทธิ์การใช้งานนี้และกฎการใช้งาน) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ พยายามที่จะดึงรหัสต้นฉบับ ปรับเปลี่ยน หรือสร้างงานที่มาจากแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน การอัปเดต หรือส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชัน (ยกเว้นและตามขอบเขตที่ข้อจำกัดในอนาคตจะห้ามไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือตามขอบเขตที่อาจได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่กำกับดูแลการใช้องค์ประกอบโอเพ่นซอร์สที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน)

b. ความยินยอมต่อการใช้ข้อมูล: คุณยอมรับว่าผู้ให้สิทธิ์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ระบบ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีการเก็บรวบรวมเป็นระยะๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน ผู้ให้สิทธิ์อาจใช้ข้อมูลนี้ตราบเท่าที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเพื่อให้บริการหรือเทคโนโลยีแก่คุณ

c. การสิ้นสุด EULA มาตรฐานนี้จะมีผลจนกว่าคุณหรือผู้ให้สิทธิ์จะยกเลิก สิทธิ์ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ

d. บริการภายนอก แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานอาจเปิดให้เข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของผู้ให้สิทธิ์และ/หรือบริษัทอื่น (รวมกันและแยกกันเรียกว่า “บริการภายนอก”) คุณยินยอมที่จะใช้บริการภายนอกด้วยความเสี่ยงของคุณเอง ผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของบริการภายนอกของบริษัทอื่น และจะไม่รับผิดต่อบริการภายนอกของบริษัทอื่นดังกล่าว ข้อมูลที่แสดงโดยแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานหรือบริการภายนอก ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และตำแหน่งที่ตั้ง มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและจะได้รับการรับประกันโดยผู้ให้สิทธิ์หรือตัวแทน คุณจะไม่ใช้บริการภายนอกในลักษณะใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EULA มาตรฐานนี้หรือที่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้สิทธิ์หรือบริษัทอื่น คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการภายนอกเพื่อก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่ หรือทำให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลเสียชื่อเสียง และยอมรับว่าผู้ให้สิทธิ์ไม่มีความรับผิดชอบต่อการใช้งานในลักษณะดังกล่าว บริการภายนอกอาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภาษาหรือในประเทศบ้านเกิดของคุณ และอาจไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งบางแห่ง หากคุณเลือกที่จะใช้บริการภายนอกในลักษณะดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ให้สิทธิ์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ระงับ ลบ ปิดใช้งาน หรือบังคับใช้ขีดจำกัดการเข้าถึงบริการภายนอกใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือรับผิดชอบต่อคุณ

e. ไม่รับประกัน: คุณยอมรับและยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะใช้แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้สูงสุด แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานและบริการใดๆ ที่แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานนั้นมีการจัดให้ “ตามสภาพ”และ “ตามที่มี” พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งปวงโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ให้สิทธิ์ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานและบริการใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายและ/หรือสภาพซื้อขายได้ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ หรือความเหมาะแก่การใดการหนึ่ง ความถูกต้อง การใช้โดยสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ ไม่ว่าโดยการบอกเล่าหรือเขียนโดยผู้ให้สิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตนั้นไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานหรือบริการชำรุดบกพร่อง คุณเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่จำเป็นต่อการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไข บางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยปริยายหรือจำกัดสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ดังนั้นการยกเว้นและจำกัดข้างต้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ

f. การจำกัดความรับผิด เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้ห้ามไว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้สิทธิ์ไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญกำไร การทุจริตหรือการสูญหายของข้อมูล ความล้มเหลวในการส่งหรือรับข้อมูลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่มือแนะนำคอร์ส การโอนสิทธิ์ และเอกสารใดๆ) การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความสูญหายหรือเสียหายทางการค้าอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน ไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุใดหรือทฤษฎีความรับผิดจะเป็นอย่างไรก็ตาม (ในมูลสัญญา มูลละเมิด หรือมูลอื่น) และแม้ผู้ให้สิทธิ์จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายต่อเนื่อง ดังนั้นการยกเว้นและจำกัดข้างต้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายทั้งหมด(นอกจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อาจกำหนดไว้ในกรณีเกี่ยวกับการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล) เกินกว่าสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ ($250.00) ข้อจำกัดข้างต้นย่อมมีผลใช้บังคับแม้การแก้ไขเยียวยาที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญก็ตาม

g. ห้ามมิให้คุณใช้หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน เว้นแต่กฎหมายสหรัฐและกฎหมายประเทศต่างๆ ที่คุณได้แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานมาจะอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานไปยัง (ก) ประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามส่งไป หรือ (ข) บุคคลใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้มีสัญชาติซึ่งระบุไว้เป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ การใช้แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งาน คุณรับรองและรับประกันว่า คุณไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศใดๆ ดังกล่าวหรือมีชื่อปรากฏในรายชื่อใดๆ ดังกล่าว คุณยังตกลงด้วยว่า คุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อการใดๆ ที่กฎหมายสหรัฐห้ามไว้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการพัฒนา ออกแบบ ทำ หรือผลิตขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

h. ผู้ใช้ปลายทางของรัฐบาลสหรัฐฯ แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ “สินค้า” ตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้ใน 48 ซี.เอฟ.อาร์. §2.101 อันประกอบด้วย “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” และ “เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” ตามที่ใช้ใน 48 ซี.เอฟ.อาร์. §12.212 หรือ 48 ซี.เอฟ.อาร์. §227.7202 แล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับ 48 ซี.เอฟ.อาร์. §12.212 หรือ 48 ซี.เอฟ.อาร์. §227.7202-1 ถึง §227.7202-4 แล้วแต่กรณี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์นั้น อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็นรัฐบาลสหรัฐใช้ (ก) เป็นสินค้าเท่านั้น และ (ข) โดยให้มีเพียงสิทธิที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางรายอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ ขอสงวนสิทธิในงานที่ไม่ได้เผยแพร่ไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐ

i. เว้นแต่จะระบุขอบเขตไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Apple ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง คุณและ Apple ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและพิเศษที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ในการไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ หาก (a) คุณไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ (b) ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ (c) ไม่ได้เข้าถึงบริการจากสหรัฐฯ และ (d) คุณเป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณยอมรับว่าข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายที่บังคับใช้ที่ระบุไว้ด้านล่างโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง และคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งมีกฎหมายที่กำกับดูแลสิ่งต่อไปนี้:

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายและศาลที่กำกับดูแลต้องเป็นกฎหมายและศาลของตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ตามปกติ

กฎหมายที่ได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะจากข้อตกลงแอปพลิเคชันนี้คือกฎหมายที่เรียกว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

G. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่ได้มาจากบุคคลที่สาม

เนื้อหาบางอย่างที่มีในบริการบางอย่างของ Apple Books, App Store และ Apple Podcasts (รวมถึงการสมัครรับ Apple Podcasts) ที่คุณได้รับมาจากผู้ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวที่เป็นบุคคลที่สาม (ตามที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์และ/หรือในระหว่างขั้นตอนการรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง) ที่ไม่ใช่ Apple ในกรณีดังกล่าว Apple จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ให้บริการเนื้อหาโดยการจัดหาเนื้อหาให้คุณ ดังนั้น Apple ไม่ได้เป็นผู้ทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการเนื้อหา อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้า Apple Distribution International Ltd. แล้ว Apple Distribution International Ltd. ซึ่งเป็นผู้ค้าในระเบียนสำหรับเนื้อหาที่คุณได้รับมาจากบริการบางอย่าง (เช่น Apple Books) แต่ผู้ให้บริการเนื้อหาจะเป็นผู้อนุญาตให้สิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว ผู้ให้บริการเนื้อหาสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว ผู้ให้บริการเนื้อหาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา การรับประกันใดๆ ตามขอบเขตที่การประกันนั้นยังไม่มีการสละสิทธิ์ และข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณแหรือฝ่ายอื่นใดอาจมี

H. ข้อกำหนด APPLE MUSIC เพิ่มเติม

คลังเพลง iCloud เป็นคุณสมบัติของ Apple Music ซึ่งทำให้คุนสามารถเข้าถึงเพลงที่คุณค้นหาหรืออัปโหลด เพลย์ลิสต์และวิดีโอเพลงจาก Apple Music, iTunes Store หรือแหล่งที่มาอื่น (“เนื้อหาคลังเพลง iCloud”) บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน Apple Music ได้ คลังเพลง iCloud จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าการเป็นสมาชิก Apple Music คลังเพลง iCloud จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาคลังเพลง iCloud ของคุณ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณและจะนำไปเปรียบเทียบกับเนื้อหาคลังเพลง iCloud ที่พร้อมให้บริการขณะนี้ใน Apple Music เนื้อหาคลังเพลง iCloud ที่ไม่ตรงกันจะถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์คลังเพลง iCloud ของ Apple (ในรูปแบบที่ Apple กำหนด) คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 100,000 เพลง เพลงที่ได้มาจาก iTunes Store นั้นจะไม่นับรวมกับขีดจำกัดนี้ เพลงที่ไม่ตรงตามเกณฑ์บางอย่าง (ตัวอย่างเช่น ไฟล์ขนาดใหญ่มาก) หรือเพลงที่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถใช้คลังเพลง iCloud ได้ เมื่อคุณใช้คลังเพลง iCloud Apple จะบันทึกข้อมูลเช่น แทร็คที่คุณเล่น หยุด หรือข้าม อุปกรณ์ที่คุณใช้ รวมทั้งเวลาและระยะเวลาเล่นซ้ำ คุณยินยอมที่จะใช้เนื้อหาที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นในคลังเพลง iCloud คลังเพลง iCloud มีการจัดให้ “ตามสภาพ” และอาจมีข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้อง คุณควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนใช้คลังเพลง iCloud หากคุณไม่ใช่สมาชิก Apple Music คุณสามารถซื้อการสมัครรับ iTunes Match ซึ่งใช้คลังเพลง iCloud เมื่อการเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึง iCloud Music Library ของคุณรวมถึงเนื้อหา iCloud Music Library ที่อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ iCloud Music Library

I. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงและ/หรือให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์ใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ (ก) ความปลอดภัยและความเหมาะสมของกิจกรรมใดๆ หรือ (ข) ภาวะหรืออาการจำเพาะใดๆ ทางการแพทย์

J. การเป็นสมาชิกผู้ให้บริการเครือข่าย

หากมี คุณอาจได้รับการเสนอให้ซื้อการเป็นสมาชิกบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ (“การเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่าย”) หากคุณซื้อการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะเป็นผู้ค้าในระเบียน ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณซึ่งจะเรียกเก็บค่าสมาชิกบริการของคุณจากคุณ แต่บริการนี้ได้รับอนุญาตและให้บริการโดย Apple ความสัมพันธ์ในการซื้อของคุณกับผู้ให้บริการเครือข่ายอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเครือข่าย ไม่ใช่ข้อตกลงฉบับนี้ และบรรดาข้อพิพาทด้านการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องส่งไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณโดยตรง ไม่ใช่ Apple การใช้บริการผ่านการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่ายหมายความว่าคุณยอมรับว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลการสมัครรับกับ Apple และ Apple อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดสถานะการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

K. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ดที่บังคับใช้กับบริการทั้งหมด

คำนิยามของ APPLE

ขึ้นอยู่กับประเทศบ้านเกิดของคุณ “Apple” หมายถึง:เครือข่าย

Apple Inc. ตั้งอยู่ที่ One Apple Park Way, Cupertino, California สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก

Apple Canada Inc. ตั้งอยู่ที่ 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada สำหรับผู้ใช้ในแคนาดา

Apple Services LATAM LLC ตั้งอยู่ที่ 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida สำหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก อเมริกากลาง หรืออเมริกาใต้ หรือประเทศ/ดินแดนในแคริบเบียน (ยกเว้นเปอร์โตริโก)

iTunes K.K. ตั้งอยู่ที่ Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น

Apple Pty Limited ตั้งอยู่ที่ Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ รวมทั้งในเขตปกครองใดๆ ของประเทศดังกล่าวและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และ

Apple Distribution International Ltd. ตั้งอยู่ที่ Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงสัญญา

Apple สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ รวมทั้งในการเพิ่มข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใหม่ๆ ในการใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลทันทีและจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ การใช้บริการต่อของคุณนั้นจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้

เนื้อหาของบริษัทอื่น

Apple จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงมาจาก "เนื้อหา" หรือ "บริการ"

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณยอมรับว่า "บริการ" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ เนื้อหาการแก้ไข ตลอดจนสคริปต์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปรับใช้งานบริการนั้น มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเนื้อหาที่ Apple ผู้ให้สิทธิ์ของ Apple และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาเป็นเจ้าของ และได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่า คุณจะไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ในลักษณะใดๆ เว้นแต่การใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับพาณิชย์ตามข้อตกลงนี้ ห้ามโอนหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาหรือบริการในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง คุณยินยอมที่จะไม่ปรับเปลี่ยน เช่า กู้ ขาย แบ่งปัน หรือแจกจ่ายบริการหรือเนื้อหาในลักษณะใดๆ และคุณจะไม่แสวงหาประโยชน์จากการใช้บริการในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

ชื่อ Apple, โลโก้ Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ รวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก ตลอดจนโลโก้ของ Apple อื่นๆ ที่ใช้กับบริการต่างๆ นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนของ Apple ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือสิทธิ์ใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่กล่าวข้างต้นใดๆ

ลิขสิทธิ์

บริการและเนื้อหาที่จัดหาโดย Apple เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ที่พร้อมใช้งานผ่านบริการนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างสิทธิ์ โปรดติดต่อ Apple ดังต่อไปนี้:

- แอปของบุคคลที่สาม: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ และ Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- ริงโทน: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- บริการอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง iTunes Store, Apple Music และ Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับเราในการดำเนินการแจ้งการละเมิดที่มีการอ้างสิทธิ์ ด้านล่างเป็นวิธีที่ช้ากว่าในการเข้าถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราและดำเนินการตามการแจ้งเตือนของคุณโดยการส่งการแจ้งเตือนที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับการละเมิดที่อ้างสิทธิ์ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์

Apple Inc.

เรียน: ตัวแทนลิขสิทธิ์

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

โทรศัพท์: 408.996.1010

อีเมล: copyrightnotices@apple.com

Apple ได้ใช้นโยบายเพื่อปิดการใช้งานและ/หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกพบว่าละเมิดซ้ำๆ หรือถูกอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว Apple อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ ปิดการใช้งาน และ/หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับการระบุว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดซ้ำ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสิ้นสุดและการระงับบริการ

หากคุณไม่ปฏิบัติตาม หรือ Apple สงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ Apple อาจดำเนินการต่อไปนี้โดยไม่แจ้งให้คุณทราบ (i) ยุติข้อตกลงนี้และ/หรือ Apple ID ของคุณ และคุณยังต้องรับผิดต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างอยู่ภายใต้ Apple ID ของคุณไปจนถึงและรวมถึงวันที่ยุติ และ/หรือ (ii) ยุติสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ และ/หรือ (iii) ตัดการเข้าถึงบริการของคุณ

นอกจากนี้ Apple ยังสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหา) ได้ทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ และ Apple จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบริษัทอื่นหาก Apple เลือกที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว

การปฏิเสธการรับประกัน การจำกัดการรับผิด

APPLE ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้บริการของคุณจะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด และคุณยอมรับว่า APPLE อาจยกเลิกบริการเป็นระยะเวลาที่ไม่กำหนดเป็นครั้งคราว ยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อ หรือจำกัดหรือปิดใช้งานการเข้าถึงบริการโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้หรือความไม่สามารถในการใช้หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการและเนื้อหาทั้งหมดที่จัดให้คุณผ่านบริการนั้น (ยกเว้น APPLE จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง) มีการจัดให้ “ตามสภาพ”และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้งานของคุณโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง ชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย การยกเว้นการรับประกันโดยปริยายอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ

คุณยอมรับว่า APPLE ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาให้กับคุณต่อไปผ่านบริการของเรา และ Apple จะไม่รับผิดต่อคุณหากเนื้อหารวมถึงเนื้อหาที่ซื้อกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดาวน์โหลด ดาวน์โหลดซ้ำ หรือสตรีมได้เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนด

APPLE กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา หรือผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความเสียหายใดๆ ทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใช้บริการใดๆ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือเนื้อหาของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือความเสียหาย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาที่โพสต์ ส่ง หรือให้บริการผ่านบริการ แม้ว่าอาจมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้เหล่านี้ เนื่องจากบางประเทศ รัฐ หรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดการรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ในประเทศ รัฐ หรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของ APPLE จะจำกัดอยู่ที่ขอบเขตขีดจำกัดที่กฎหมายกำหนด

APPLE จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลที่คุณส่งมาซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ แต่คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณส่งมานั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณปลดเปลื้อง APPLE จากความรับผิดใด ๆ ทั้งหมดที่มีต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความรับผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดๆ

APPLE ไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากความสูญเสีย ความเสียหาย การคุกคาม ไวรัส การแทรกแซง การถูกแฮ็ก หรือการโจมตีความปลอดภัยอื่นๆ และคุณจะปล่อย APPLE ให้พ้นจากความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลระบบของคุณเอง รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ซื้อหรือที่ได้รับมาผ่านบริการ

APPLE ไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูลที่คุณอาจได้รับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ

การสละสิทธิ์และการชดเชย

ในการใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณยอมรับตามที่กฎหมายกำหนด ที่จะชดเชยและไม่เอาผิดต่อ APPLE กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ การใช้บริการของคุณหรือการดำเนินการใดๆ ของ APPLE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนการละเมิดข้อตกลงนี้ที่ต้องสงสัย หรือที่เกิดจากสิ่งที่ค้นพบหรือการตัดสินอันเกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ฟ้องหรือเรียกคืนค่าเสียหายจาก APPLE กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้สิทธิ์อันเกิดมาจากการตัดสินใจที่จะลบหรือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการ หรือการดำเนินการใดๆ ระหว่างการสืบสวนการละเมิดที่ต้องสงสัย หรือที่เกิดจากข้อสรุปของ APPLE ว่าการละเมิดข้อตกลงนี้ได้เกิดขึ้นจริง ข้อบังคับว่าด้วยการสละสิทธิ์และการชดเชยนี้บังคับใช้กับการละเมิดทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหรือกล่าวไว้ในข้อตกลงนี้

ข้อยกเว้นตามกฎหมายสำหรับสถาบันของรัฐบาล

หากคุณเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันของรัฐบาล และมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ เช่น ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของส่วนการชดเชยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้กับคุณเนื่องจากกฎหมายท้องถิ่น แห่งชาติ รัฐ หรือรัฐบาลกลางที่บังคับใช้ ส่วนนั้นควรถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่บังคับใช้ ตามแต่กรณี และให้ตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายกำกับดูแลที่บังคับใช้

กฎหมายที่กำกับดูแล

ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Apple รวมถึงธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการ ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง คุณและ Apple ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและพิเศษที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ในการไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ หาก (a) คุณไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ (b) ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ (c) ไม่ได้เข้าถึงบริการจากสหรัฐฯ และ (d) คุณเป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณยอมรับว่าข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายที่บังคับใช้ที่ระบุไว้ด้านล่างโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง และคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งมีกฎหมายที่กำกับดูแลสิ่งต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุขอบเขตไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ:

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายและศาลที่กำกับดูแลต้องเป็นกฎหมายและศาลของตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ตามปกติ

กฎหมายที่ได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะจากข้อตกลงแอปพลิเคชันนี้คือกฎหมายที่เรียกว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

ข้อบังคับอื่น ๆ

ข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคุณและ Apple และจะกำกับดูแลการใช้บริการของคุณ โดยจะแทนที่ข้อตกลงระหว่างคุณและ Apple ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดียวกัน นอกจากนี้คุณอาจยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจบังคับใช้เมื่อคุณทำธุรกรรมหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์บริษัทอื่น หรือบริการเพิ่มเติมเช่น Volume Purchase Program หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ควรตีความส่วนนั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของทุกฝ่ายให้มากที่สุด และบังคับใช้ส่วนที่เหลืออย่างเต็มที่ การไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อบังคับใดๆ ของ Apple ในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อบังคับใดๆ Apple ไม่รับผิดชอบต่อความไม่สามารถในการทำตามพันธะอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้

คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย กฤษฎีกา และระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น แห่งชาติ รัฐ หรือรัฐบาลกลางที่บังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ การใช้บริการของคุณนั้นอาจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นๆ ความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้รับเมื่อมีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับ พนักงานหรือตัวแทนของ Apple ไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

Apple อาจแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการโดยการส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ หรือส่งจดหมายไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ หรือโดยการประกาศเกี่ยวกับบริการ ข้อความที่แจ้งจะมีผลทันที Apple อาจยังติดต่อคุณทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการให้คุณ

คุณให้สิทธิ์ Apple ในการดำเนินการที่ Apple เชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผลในการบังคับใช้และ/หรือเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่า Apple มีสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลที่สาม หาก Apple เชื่อว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือเหมาะสมในการบังคับใช้และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงส่วนใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ของ Apple ในการให้ความร่วมมือในกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาของคุณ และ/หรือการเรียกร้องของบุคคลที่สามว่าการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาของคุณนั้นไม่ถูกกฎหมายและ/หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว)

อัปเดตล่าสุด: 12 กันยายน 2022