ทรัพย์สินทางปัญญา

นวัตกรรมของ Apple เป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ Apple โปรดคลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งด้านล่างนี้ (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory หรือ FRAND) สำหรับสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (SEPs)

คำแถลงในการให้สิทธิ์อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (FRAND) ของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (SEPs)

อ่านคำแถลงของเรา

แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของ Apple

แนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือภาพของ Apple

ดูแนวทาง

สิทธิ์และการอนุญาต

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอสิทธิ์และขออนุญาตใช้สื่อที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และการอนุญาต

นโยบาย Apple TLD

ข้อกำหนดและนโยบายที่ใช้กับโดเมนระดับบนสุดของ Appl

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Apple

แจ้งการละเมิดสิทธิ์

How to submit claims of infringement concerning:

นโยบายการส่งความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ

Apple หรือพนักงานของบริษัทจะไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดที่ส่งมาโดยไม่ได้ร้องขอ ดูนโยบายของเราได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

อ่านนโยบายของเรา