บริการและความช่วยเหลือ
จากผู้ที่รู้จัก iPhone
ของคุณดีที่สุด

Apple สร้างทั้งฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นอีกมากมาย
ผู้เชี่ยวชาญของเราจึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างไร

และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยการสนทนาเพียงครั้งเดียว

อุ่นใจได้นาน 2 ปี
เมื่อคุณซื้อ AppleCare+ สำหรับ iPhone

iPhone ทุกเครื่องมาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์
เป็นเวลา 1 ปี และ บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน
โดย AppleCare+ สำหรับ iPhone จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปีนับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+1 และเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ
หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ2

บริการและความช่วยเหลือ

ที่ผ่านการรับรองจาก Apple

นานสูงสุด 2 ปี
สิทธิพิเศษในการติดต่อกับ

ฝ่ายบริการช่วยเหลือ
ด้านเทคนิค
ทาง getsupport.apple.com
คุ้มครองความเสียหาย

จากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง2
คุ้มครองการให้บริการ
ด้านแบตเตอรี่1

บริการ

ช่วยเหลือ
ครบวงจร
ในที่เดียว

ลดระยะเวลาที่คุณจะไม่มี iPhone ใช้ด้วยบริการทดแทนเครื่องแบบด่วน

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง iPhone, iOS และแอพพลิเคชั่นอีกมากมาย iPhone จึงมีระบบที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว3

 • สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple
 • มีบริการแบบเสร็จในวันเดียวกันที่เมืองหลักส่วนใหญ่ทั่วโลก
 • การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ iPhone ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตของ Apple4

ความ
คุ้มครอง
ด้าน
ฮาร์ดแวร์

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง2
รับบริการด้านแบตเตอรี่
ในกรณีที่แบตเตอรี่เก็บ
ประจุได้ไม่ถึง 80%
ของความจุเดิมที่ระบุไว้

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยความคุ้มครอง
จะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

 • iPhone ของคุณ
 • แบตเตอรี่1
 • หูฟังและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง
 • ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง2 โดยแต่ละครั้ง
  มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหาย
  กับหน้าจอ หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ

บริการ
ช่วยเหลือ

ด้านซอฟต์แวร์

สิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน iOS และอื่นๆ

ด้วย AppleCare+ สำหรับ iPhone ผู้เชี่ยวชาญของ Apple จะช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับ iPhone ของคุณ, iOS, iCloud และแอพต่างๆ
ของ Apple รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

 • การใช้งาน iOS และ iCloud
 • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
 • คำถามเกี่ยวกับแอพต่างๆ ของ Apple สำหรับ iPhone เช่น FaceTime, เมล และปฏิทิน

วิธีซื้อ

 1. ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ iPhone เครื่องใหม่ของคุณ
 2. หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ iPhone ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • บนอุปกรณ์ของคุณ (ไปที่ "การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ" แล้วเลือกความคุ้มครอง AppleCare+ ที่มี)
  • ออนไลน์ (จำเป็นต้องให้คุณยืนยันหมายเลขประจำเครื่องและเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกล)
  • ที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ iPhone และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
  • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

มี AppleCare+ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ AppleCare+ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริการช่วยเหลือเพิ่มเติม

รับความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์
หรือแชท นัดหมายการซ่อม
และอีกมากมาย

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของ
ฝ่ายบริการช่วยเหลือ Apple ได้ ที่นี่

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

รับความช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์ Apple
ทั้งหมดของคุณ
ได้ในแอพเดียว

ดาวน์โหลดแอพ Apple Support