บริการและความช่วยเหลือ
จากผู้ที่รู้จัก Apple Watch
ของคุณดีที่สุด

Apple สร้างทั้งฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันอีกมากมาย
ผู้เชี่ยวชาญของเราจึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างไร

และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยการสนทนาเพียงครั้งเดียว

ความคุ้มครองล้นมือ เมื่อคุณซื้อ AppleCare+ สำหรับ Apple Watch

บริการและความช่วยเหลือ


ที่ผ่านการรับรองจาก Apple

นานสูงสุด 2 ปี
สิทธิพิเศษในการติดต่อกับ


ฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค1
รับความคุ้มครองด้านความเสียหาย
จากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง

ในทุกๆ 12 เดือน2
คุ้มครองการให้บริการ


ด้านแบตเตอรี่3

Apple Watch และ Apple 
Watch Nike

Apple Watch และ Apple Watch Nike ทุกเรือนมาพร้อมกับ
การรับประกันแบบจำกัด ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี
และ บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน

เมื่อคุณมี AppleCare+

AppleCare+ สำหรับ Apple Watch และ Apple Watch Nike
จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+3
และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง
ในทุกๆ 12 เดือน โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿2,3002


Apple Watch Edition และ
Apple Watch Hermès

Apple Watch Edition และ Apple Watch Hermès ทุกเรือนมาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 2 ปี และ บริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี

เมื่อคุณมี AppleCare+

AppleCare+ สำหรับ Apple Watch Edition
และ
Apple Watch Hermès จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 3 ปี
นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+3 และเพิ่มความคุ้มครอง
ด้าน
ความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ
12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ ฿2,6002

บริการ
ช่วยเหลือ

ครบวงจรในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง Apple Watch, watchOS และแอปพลิเคชันอีกมากมาย Apple Watch จึงมีระบบที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว

 • สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชท
  หรือโทรศัพท์
 • ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลก: รับบริการด้านฮาร์ดแวร์จาก
  Apple ในท้องถิ่นขณะที่คุณเดินทางทั่วโลก4
 • การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ Apple Watch ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตของ Apple4

ความคุ้ม
ครองด้านฮาร์ดแวร์

รับความคุ้มครอง
ด้านความเสียหายจาก
อุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง
ในทุกๆ
12 เดือน2
รับบริการด้านแบตเตอรี่
ในกรณีที่แบตเตอรี่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยการให้บริการจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

 • Apple Watch ของคุณ
 • แบตเตอรี่3
 • ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง
  ในทุกๆ 12 เดือน2 โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ
  ฿2,300 สำหรับ Apple Watch และ Apple Watch Nike
  หรือ ฿2,600 สำหรับ Apple Watch Edition
  และ Apple Watch Hermès

บริการ
ช่วยเหลือ

ด้านซอฟต์แวร์

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ของ Apple ได้โดยตรง
เพื่อขอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน
watchOS และอื่นๆ

ด้วย AppleCare+ สำหรับ Apple Watch ผู้เชี่ยวชาญของ Apple
จะช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Apple Watch ของคุณ, watchOS และแอปต่างๆ ของ Apple สำหรับ Apple Watch รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

 • การใช้งาน watchOS
 • การเชื่อมต่อกับ iPhone รวมถึง iOS และ
  แอป Apple Watch
 • คำถามเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ Apple
  สำหรับ Apple Watch

ปกป้อง Apple Watch ของคุณ

AppleCare+

คุณสามารถซื้อแผนความคุ้มครองที่มีระยะเวลาแน่นอน

2 ปี

3 ปี

Apple Watch Series 7

Apple Watch SE,
Apple Watch Series 3

Apple Watch Hermès

วิธีซื้อ

 1. ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ Apple Watch เรือนใหม่ของคุณ
 2. หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ Apple Watch ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • บน iPhone ที่จับคู่ไว้ (ไปที่ "แอป Watch > ทั่วไป > เกี่ยวกับ" แล้วเลือก "มีความคุ้มครอง AppleCare+")
  • ออนไลน์ (จำเป็นต้องให้คุณยืนยันหมายเลขประจำเครื่องและเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกล)
  • ที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Apple Watch และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
  • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ AppleCare+ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริการช่วยเหลือเพิ่มเติม

รับความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์
หรือแชท นัดหมายการซ่อม
และอีกมากมาย

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของ
บริการช่วยเหลือของ Apple ได้ ที่นี่

ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

รับความช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์ Apple
ทั้งหมดของคุณ
ได้ในแอปเดียว

ดาวน์โหลดแอป Apple Support