เสริมศักยภาพให้
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีของ Apple

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำในมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันเอกชน หรือโพลีเทคนิค เราก็จะคอยสนับสนุนโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และบริการสุดล้ำที่รองรับแนวทางแบบองค์รวมสำหรับความสำเร็จของผู้เรียน

เริ่มต้นเลย

การสนับสนุนและการบริการ

แหล่งข้อมูลที่จะช่วย
ให้คุณประสบความสำเร็จ

เรามีบริการจำนวนมากที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคุณจะใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้อย่างประสบความสำเร็จ

การวางแผน

และบริการทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ AppleCare

ผลิตภัณฑ์ AppleCare มอบความช่วยเหลือแบบครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนของคุณในทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่การสนับสนุนทางเทคนิคไปจนถึงบริการด้านฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ของ Apple

ดูเพิ่มเติม

การมี AppleCare+ สำหรับโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นการเรียนรู้ดิจิทัล Smart Campus ของเราทำให้เรามั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการสนับสนุนอย่างปลอดภัยทุกครั้งที่ต้องการ
Heath Price รอง CIO ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ University of Kentucky

ความเป็นผู้นำและการฝึกสอน

การเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะมอบความเป็นผู้นำ การเรียนรู้ระดับมืออาชีพ และการสนับสนุนด้านการวางแผนที่ตรงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของสถาบันด้วยการชี้แนวทางและให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง

ดูเพิ่มเติม

"ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple
ช่วยให้คณาจารย์ของเรานำหลักการสำคัญของเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางมาใช้
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการริเริ่มของเรา
เมื่อนำผู้เชี่ยวชาญมาไว้ในทีมของเรา เราก็เร่ง
กระบวนการนั้นให้เดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว"
Dr. Scott Bevins รองอธิการบดีฝ่ายบริการสารสนเทศและ CIO
The University of Virginia’s College at Wise

เริ่มต้นวันนี้

ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราจะช่วยคุณระบุวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของ Apple สามารถสนับสนุนเป้าหมายของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคุณ

ติดต่อ Apple เพื่อการศึกษาได้ที่ 1300‑551‑927

เลือกซื้อให้สถาบันของคุณ

ไปที่ Apple Store หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อการศึกษาที่ได้รับอนุญาตของ Apple เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อและแจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับสถาบันของคุณ

ค้นหา Apple Store

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายเพื่อการศึกษาที่ได้รับอนุญาตของ Apple

เลือกซื้อให้ตัวเอง

ราคาพิเศษสำหรับนักการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้ปกครองที่ซื้อให้นักศึกษามหาวิทยาลัย

ประหยัดกับ Mac และ iPad

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ Apple