ผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple

ผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple คือนักการศึกษาที่โดดเด่นและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ พร้อมสาธิตวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อการเรียนการสอน โดยพวกเขาจะทำหน้าที่ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และสนับสนุนนักการศึกษาในการสร้างแนวทางใหม่ๆ แก่หลักสูตรและการวัดผลด้วยการชี้แนะให้คำปรึกษาถึงที่สถานศึกษาและทางออนไลน์ ทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางวิชาชีพ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple เพื่อรับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะ
กับนักการศึกษาและนักเรียนของคุณโดยเฉพาะ

Chadarat Phipathananunth

chadarat@slianukprach.com

Chanathip Adularee

chanathip@spvi.co.th

Chat Lomchay

chat.lo@spvi.co.th

Kanyarat Limruamsup

kanyarat@iverson.co.th

Kittitat Piboonlapudom

kittitat.p@comseven.com

Karantharat Pungpothong

karantharat.pu@spvi.co.th

Mayuree Srikulwong

mayuree_sri@utcc.ac.th

Panchasa Chowchuvech

panchasa@uficon.com

Peraphon Benhamud

peraphon.b@comseven.com

Poramate Benchawan

poramate.b@comseven.com

Siriwan Chatmaneerungcharoen

drsiriwankief@pkru.ac.th

Teerapong Supakeadmongkon

teerapong.s@proservice.co.th

Thiti Theerathean

ajthiti@slianukprach.com