การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการจัดการข้อมูล Apple ของคุณ รวมถึงการดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลหรือการขอให้
ลบบัญชี ไปที่ "จัดการบัญชี Apple ของคุณ"

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือต้องการสอบถาม
เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลบัญชี รวมถึงสอบถามเรื่องอื่นๆ เรายินดีที่จะรับฟัง โปรดใช้
แบบฟอร์มด้านล่างนี้

  • ต้องระบุ
  • ต้องระบุ
  • ต้องระบุ
  • ต้องระบุ
  • ต้องระบุ