Vilkår og betingelser for ekspressutskiftingstjenesten

De følgende vilkårene og betingelsene gjelder for ekspressutskiftingstjenesten i forbindelse med alle tjenester som dekkes av Apples begrensede garanti. Denne tjenesten kommer i tillegg til servicealternativene som tilbys kostnadsfritt under Apples garanti, og påvirker ikke de lovfestede rettighetene dine på andre måter.
 
i.          Hvis du vil minimere tiden du er uten Apple-produktet ditt, og hvis Apple slår fast at det kvalifiserer for ekspressutskiftingstjenesten, og du velger å bestille ekspressutskiftingstjenesten ved å oppgi kredittkortinformasjonen din til Apple, vil Apple sende et erstatningsprodukt til den oppgitte adressen din. Du må returnere produktet ditt tidsnok til at Apple mottar det senest ti (10) dager etter datoen da Apple sender erstatningsproduktet («returperioden»). Du må returnere det opprinnelige produktet i emballasjen som inneholdt erstatningsproduktet, i henhold til Apples instruksjoner. Apple beholder det opprinnelige produktet, og du beholder erstatningsproduktet.
 
ii.         Apple debiterer kredittkortet ditt et gebyr for ekspressutskiftingstjenesten, som beskrevet på de nedenfor nevnte nettsidene med vanlige spørsmål om tjenesten («vanlige spørsmål om tjenesten»), når erstatningsproduktet sendes. Kunder med AppleCare-serviceabonnementer trenger ikke betale et eventuelt gebyr for ekspressutskiftingstjenesten. Når erstatningsproduktet sendes, aktiverer Apple i tillegg en autorisasjon av kredittkortet ditt tilsvarende erstatningsverdien til et nytt produkt («erstatningsverdien»), som beskrevet i vanlige spørsmål om tjenesten. Denne autorisasjonen opprettholdes av Apple og brukes til å dekke eventuelle skader på det opprinnelige produktet som ikke dekkes av Apples garanti eller det aktuelle AppleCare-serviceabonnementet, tap av det opprinnelige produktet eller andre utestående beløp i Apples favør.

iii.        Hvis Apple mottar det opprinnelige produktet i løpet av returperioden i en tilstand som: (i) kvalifiserer for garantiservice, oppheves autorisasjonen av kredittkortet ditt; (ii) ikke kvalifiserer for garantiservice, men kvalifiserer for service som ikke dekkes av garantien, trekkes et gebyr for service som ikke dekkes av garantien, fra kredittkortet ditt, som beskrevet i vanlige spørsmål om tjenesten; (iii) ikke kvalifiserer for hverken garantiservice eller service som ikke dekkes av garantien, trekkes erstatningsverdien fra kredittkortet ditt. Et opprinnelig produkt som ikke kan brukes på grunn av uautoriserte endringer, eller et opprinnelig produkt som har blitt ødelagt på grunn av store skader, for eksempel at enheten har blitt knust i flere biter, er eksempler på produkter som ikke kvalifiserer for service som ikke dekkes av garantien.

 
iv.         Hvis Apple ikke mottar det opprinnelige produktet i løpet av returperioden, trekkes erstatningsverdien fra kredittkortet ditt. Hvis det opprinnelige produktet imidlertid returneres til Apple innen ti (10) dager etter utløpet av returperioden, trekkes et forsinkelsesgebyr fra kredittkortet ditt, som beskrevet i vanlige spørsmål om tjenesten, samt eventuelle andre beløp du er skyldig, og resten av erstatningsverdien returneres til kredittkortet ditt. Når vi har fått bekreftet at alle utestående beløp har blitt betalt, opphever vi autorisasjonen av kredittkortet ditt. Alle gebyrer og debiteringer som er beskrevet heri, er uten aktuelle avgifter.
 
031315 ERS IW - Norwegian