Vilkår for reparasjon

VIKTIG: DISSE VILKÅRENE FOR REPARASJON («AVTALEN») UTGJØR AVTALEN DIN MED APPLE (SOM DEN ER BESKREVET I LANDVARIASJONSDELENE, SPESIFISERT I AVTALEN) OG GJELDER FOR DIN BESTILLING HVIS TJENESTEN ER UTENFOR APPLES BEGRENSEDE GARANTI, EN APPLE-ADMINISTRERT UTVIDET TJENESTEKONTRAKT ELLER DINE LOVPÅLAGTE FORBRUKERRETTIGHETER.


FORBRUKERLOV: FOR FORBRUKERE SOM HAR DEKNING FRA LOVER ELLER REGLER FOR FORBRUKERBESKYTTELSE I SITT BOSTEDSLAND, KOMMER FORDELENE SOM ER GITT AV DENNE AVTALEN I TILLEGG TIL ALLE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER SOM GIS AV SLIKE LOVER OG REGLER FOR FORBRUKERBESKYTTELSE, OG DU BØR KONSULTERE BORGERRÅDGIVNINGEN I DITT BOSTEDSLAND FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DISSE RETTIGHETENE.


 1. Tjenester og produkter.

1.1 Tjenester. For bestillinger av tjenester vil Apple utføre service på Apple-produktet ditt som beskrevet for deg, for de anslåtte kostnadene som er oppgitt, med mindre slike gebyrer er revidert med ditt muntlige eller skriftlige samtykke. Med mindre annet er oppgitt, vil Apple tilby reparasjons- eller erstatningstjenester for å løse en defekt i materialer eller utførelse av et produkt. Tjenesten er ikke tilgjengelig for problemer forårsaket av feil eller inkompatibiliteter med programvare eller data som finnes på eller er registrert på produktet ditt. Apple kan installere systemprogramvareoppdateringer som en del av tjenesten, som vil forhindre at Apple-produktet ditt går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsapplikasjoner installert på Apple-produktet ditt er kanskje ikke kompatible eller fungerer kanskje ikke med Apple-produktet ditt som følge av systemprogramvaren. Tjenesten vil være begrenset til alternativene som er tilgjengelige i landet der service er forespurt. Servicealternativer, deletilgjengelighet og svartider kan variere avhengig av land.


1.2 Dataoverføringstjenester. Hvis Apple Mac-produktet ditt er i stand til å lagre programvare, data eller annen informasjon («Data»), kan Apple forsøke å overføre nevnte data til en erstatningsenhet. Under service er det mulig at data kan gå tapt. I slike tilfeller vil ikke Apple holdes ansvarlig for tap av data.


a. Som en del av enhver dataoverføringstjeneste, uansett om Apple er i stand til å overføre data fra den opprinnelige enheten til den nye enheten eller ikke, vil Apple slette alle data på den opprinnelige enheten. Du bør opprettholde en separat sikkerhetskopi av innholdet i enhetens data, fjerne all personlig informasjon som du ønsker å beskytte og deaktivere alle sikkerhetspassord. Under service er det mulig at dataene går tapt, erstattes eller formateres på nytt. I slike tilfeller er ikke Apple og dets agenter ansvarlige for tap av programvare, data eller annen informasjon på enheten.

b. Dataoverføringstjenester vil involvere overføring av data direkte fra den opprinnelige enheten til erstatningsenheten eller til en kompatibel ekstern datalagringsenhet som du leverer. Apple vil ikke overføre dataene til noe Apple-eid eller tredjepartseid datalagringssystem eller noen enhet, og vil ikke lagre en kopi av dataene som en del av noen dataoverføringstjeneste.


1.3 Deler og arbeid. Apple kan levere både deler og arbeidskraft, men kan kreve at du bytter ut enkelte lett installerbare deler selv, som beskrevet nedenfor. Ved service på produktet ditt kan Apple bruke deler eller produkter som består av nye og/eller tidligere brukte originale Apple-deler og har blitt testet og bestått Apples funksjonskrav, underlagt gjeldende lover. Apple vil beholde den erstattede delen eller det erstattede produktet som byttes under service, som sin eiendom, og erstatningsdelen eller -produktet vil bli din eiendom. Erstattede deler og produkter kan vanligvis repareres, og byttes eller repareres av Apple for avkastning. Apple kan bruke Apple-produkter eller reservedeler for service som er hentet fra et land som er forskjellig fra landet som Apple-produktet eller originaldelene ble hentet fra. Hvis gjeldende lov krever at Apple returnerer en erstattet vare til deg hvis du ber om det, godtar du å betale Apple detaljhandelskostnaden for erstatningsvaren og frakt.


1.4 Tjenestealternativer. Apple vil yte service gjennom ett av følgende alternativer og vil velge, underlagt gjeldende lover, hvilken metode for å yte tjenesten avhengig av omstendighetene, spesielt avhengig av typen Apple-produkt:


A Gjør-det-selv (DIY)-deletjeneste. En gjør-det selv-deletjeneste lar deg utføre service på ditt eget produkt. Hvis Apple fastslår at en gjør-det selv-deletjeneste er tilgjengelig for deg, vil Apple sende deg en reservedel for Apple-produktet ditt. Erstatningsdelen vil være ledsaget av instruksjoner om installasjon og eventuelle krav til retur av den erstattede delen. For en gjør-det selv-deletjeneste som krever retur av den erstattede delen, må du oppgi kredittkortinformasjon for å sikre returen av den erstattede delen. Alle erstattede deler som krever retur, må returneres til Apple innen ti (10) dager fra datoen Apple sender erstatningsdelen til deg («Returperiode»). Hvis (i) du unnlater å returnere den erstattede delen som instruert innen returperioden, eller (ii) den erstattede delen ikke er kvalifisert for service på grunn av en tjenesteekskludering, som beskrevet nedenfor, betaler du beløpet som er godtatt av deg på tidspunktet for bestilling av tjenesten. Hvis Apple ikke krever retur av en erstattet del, vil Apple sende deg en erstatningsdel eller et erstatningsprodukt sammen med instruksjoner om installasjon og eventuelle krav for avhending av den erstattede varen. Apple er ikke ansvarlig for arbeidskostnader knyttet til en gjør-det selv-deletjeneste.


B Direkteposttjeneste. Hvis Apple fastslår at produktet ditt er kvalifisert for direkteposttjeneste, vil du sende produktet til Apples reparasjonssted i samsvar med Apples instruksjoner. Apple kan levere forhåndsbetalte fraktregninger (og hvis du ikke lenger har originalemballasjen, kan Apple sende deg emballasjemateriale). Hvis Apple ikke leverer forhåndsbetalte fraktregninger eller emballasje, må du sørge for emballering og frakt av produktet til Apples reparasjonssted, som beskrevet på tidspunktet for bestillingen, og du kan vurdere å forsikre pakken i tilfelle det oppstår skade eller tap under forsendelse. Når servicen er fullført, vil Apples reparasjonsservicested returnere det reparerte produktet eller gi deg et erstatningsprodukt.

C Ekspresserstatningstjeneste (ERS).


i. Hvis Apple fastslår at produktet ditt er kvalifisert for ERS, og du velger å bestille ERS ved å oppgi kredittkortopplysningene dine til Apple, vil Apple sende et erstatningsprodukt til det angitte stedet. Du må returnere produktet ditt slik at Apple mottar det innen ti (10) dager fra datoen Apple sender erstatningsproduktet («returperioden»). Du må returnere det originale produktet i emballasjen som inneholdt erstatningsproduktet, i henhold til Apples instruksjoner. Apple beholder det originale produktet, og du beholder erstatningsproduktet.


ii. For ERS vil Apple belaste kredittkortet ditt med prisen for ERS, som er beskrevet på nettsiden med vanlige spørsmål om tjenester, vist i tabellen nedenfor («Vanlige spørsmål om tjenester») på det tidspunktet erstatningsproduktet sendes. På det tidspunktet erstatningsproduktet sendes, vil Apple utføre en autorisasjon mot kredittkortet ditt som tilsvarer erstatningsverdien til et nytt produkt («Erstatningsverdi»), beskrevet i Vanlige spørsmål om tjenester. Denne autorisasjonen vil bli opprettholdt av Apple og vil bli brukt mot enhver skade på det originale produktet som ikke er kvalifisert for service utenom garantien, eller tap av det originale produktet eller andre betalinger som du skylder Apple. Reparasjoner anses som utenfor garantien når:


 • produktet ditt ikke lenger er dekket av Apple-garantien, AppleCare serviceplan eller forbrukerlovgivningen
 • problemet du rapporterer, ble forårsaket av utilsiktet skade eller uautoriserte modifikasjoner, eller hvis nevnte utilsiktede skade eller uautoriserte modifikasjoner hindrer Apple i å løse problemet du rapporterer
  ProduktOfte stilte spørsmål om tjenester
  Produkt
  iPhone
  Ofte stilte spørsmål om tjenester
  Produkt
  iPad
  Ofte stilte spørsmål om tjenester

iii. Hvis Apple mottar det originale produktet innen returperioden i en tilstand som ikke er kvalifisert for service utenom garantien, vil kredittkortet ditt bli belastet med et tilleggsbeløp som representerer differansen mellom erstatningsverdien til et nytt produkt («Erstatningsverdi») og gebyret for service utenom garantien, som beskrevet på nettsiden med vanlige spørsmål om service. Et originalt produkt som ikke fungerer på grunn av uautoriserte modifikasjoner eller som har gått i stykker på grunn av katastrofale skader, slik som at produktet er delt i flere deler, er eksempler på et produkt som ikke er kvalifisert for service utenom garantien.


iv. Hvis det originale produktet returneres til Apple innen returperioden, vil resten av erstatningsverdien bli kreditert tilbake til kredittkortet ditt etter bekreftelse på at alle andre gjeldende kostnader er betalt. Hvis Apple ikke mottar det originale produktet innen returperioden, belastes kredittkortet ditt med erstatningsverdien. Alle avgifter og priser som er beskrevet her ekskluderer alle gjeldende skatter/avgifter.

1.5 Endringer i tjenestealternativer. Apple forbeholder seg retten til når som helst å endre tjenestealternativene som er tilgjengelige for deg. En endring vil ikke påvirke tjenester som allerede er påbegynt.


1.6 Kun sluttbrukere. Apple betjener, selger og sender produkter kun til sluttbrukerkunder. Du kan ikke kjøpe for videresalg. Apple forbeholder seg retten til å avslå eller kansellere bestillingen din hvis Apple mistenker at du kjøper for videresalg.


1.7 Ikke salg til mindreårige. Kjøp under disse vilkårene er kun tilgjengelig for personer som har nådd myndig alder.


1.8 Tjenesteekskluderinger og feilsøkingsavgift. Apple har rett til å belaste deg en feilsøkingsavgift (inkludert fraktkostnader) som beskrevet i tabellen over landvarianter nedenfor («Feilsøkingsavgift») hvis Apple inspiserer produktet ditt og fastslår at (i) produktet ikke krever service, (ii) produktet har blitt ødelagt på grunn av, eller har inkompatibilitet med, programvare eller data som ligger på eller er registrert på produktet ditt (iii) service er nødvendig på grunn av feil på deler som verken er levert av Apple eller er Apple-merket, (iv) det kreves ekstra arbeid eller deler som ikke var spesifisert i de opprinnelige estimerte kostnadene og du ikke godtar til å autorisere service basert på Apples reviderte estimerte kostnader, eller (v) tjenesten ikke kan utføres fordi serienummeret har blitt endret, ødelagt eller fjernet eller produktet har blitt ødelagt på grunn av en ulykke, misbruk, væskesøl eller nedsenking i væske, forsømmelse, misbruk (inkludert feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold av andre enn Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør), uautorisert modifikasjon, ekstreme omgivelser (inkludert ekstrem temperatur eller fuktighet), ekstremt fysisk eller elektrisk stress eller interferens, svingninger eller støt av elektrisk kraft, lyn, statisk elektrisitet, brann, force majeure eller andre ytre årsaker («Tjenesteekskluderinger»). Apple vil returnere produktet til deg uten å utføre service på det og kan belaste deg med feilsøkingsavgiften.


Land eller områdeFeilsøkingsavgift
Land eller område
Australia
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn hundre (100 AUD) dollar
Land eller område
Canada
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn hundre (100 CAD) kanadiske dollar
Land eller område
EU/EØS-land/Storbritannia
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn hundre (100 EUR) euro
100 GBP i Storbritannia
993 NOK i Norge
744 DKK i Danmark
1029 SEK i Sverige
105 CHF i Sveits
450 PLN i Polen
Land eller område
Hongkong
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn syv hundre og åtti (780 HKD) Hongkong-dollar, pluss gjeldende skatter/avgifter
Land eller område
Japan
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn ti tusen (10 000 JPY) yen, pluss gjeldende skatter/avgifter
Land eller område
Malaysia
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn to hundre og femti (250 MYR) malaysiske ringgit pluss gjeldende avgifter
Land eller område
New Zealand
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn ett hundre og tretti (130 NZD) dollar
Land eller område
Singapore
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn hundre og åtti (180 SGD) Singapore-dollar, pluss gjeldende skatter/avgifter
Land eller område
USA
Feilsøkingsavgift
Ikke mer enn hundre (100 USD) amerikanske dollar, pluss gjeldende skatter/avgifter.

1.9 Unntak fra dekning. Service i henhold til denne avtalen gis og er gyldig bare for personer bosatt i Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tsjekkia, Danmark (unntatt Grønland og Færøyene), Tyskland, Finland (unntatt Åland), Frankrike (unntatt Korsika, oversjøiske departementer og territorier), Hongkong, Ungarn, Irland, Italia (unntatt Sardinia), Japan, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Nederland, Polen, Spania (inkludert Balearene, men unntatt Kanariøyene, Ceuta og Melila), Singapore, Sverige, Sveits, Liechtenstein, New Zealand, Norge (unntatt Svalbard), Thailand, Tyrkia, Storbritannia (unntatt Man), Vietnam og for fastboende i de femti delstatene og District of Columbia i USA. Service under denne avtalen er ikke tilgjengelig der det er forbudt ved lov.


1.10 Levering. Apple kan gi et estimat på når et erstatningsprodukt eller en forsendelsesemballasje for å forenkle tjenesten vil bli sendt til deg. Når bestillingen din er klargjort for forsendelse eller er sendt, kan ikke Apple endre leveringsadressen. Vær oppmerksom på at du for leveranser som krever en signatur kan, hvis du er villig til å påta deg risikoen for at bestillingen din blir levert uten noen på leveringsadressen, gi Apple tillatelse til å sørge for en levering uten behov for en signatur.


1.11 Kundens ansvar.


1.11.1 Apple vil gi deg forsendelses- og pakkeinstruksjoner. Du vil være ansvarlig for produkter eller deler som går tapt eller skades som følge av manglende overholdelse av disse instruksjonene.


1.11.2 Det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere alle eksisterende data, programvare og programmer, og å slette alle eksisterende data før du mottar tjenester. Apple er ikke ansvarlig for tap, gjenoppretting eller kompromittering av data, programmer eller tap av bruk av utstyr som oppstår fra tjenestene levert av Apple. Du bekrefter at produktet ditt ikke inneholder ulovlige filer eller data.


1.11.3 Forlatt eiendom. Med mindre du gir alternative instruksjoner, vil Apple sende det reparerte produktet eller erstatningsproduktet ditt til postadressen du oppga da du godkjente service. Hvis produktet ditt returneres til Apple fordi leveringen ikke kunne fullføres på den oppgitte adressen, vil Apple forsøke å kontakte deg for en alternativ postadresse. Hvis du ikke oppgir en adresse der Apple eller dets agent kan levere produktet ditt innen seksti (60) dager (se delene for landvariasjoner nedenfor, for eventuelle unntak) etter det opprinnelige leveringsforsøket, vil Apple varsle deg om at de anser produktet ditt som forlatt. Apple vil sende et varsel til postadressen du oppga da du godkjente service. I tilfelle produktet ditt blir forlatt, kan Apple avhende produktet ditt i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, og spesifikt kan de selge produktet ditt ved et privat eller offentlig salg for å betale for utestående utførte tjenester. Apple forbeholder seg lovbestemte og andre rettmessige heftelser for ubetalte kostnader.


For kunder i Europa, utenfor Østerrike, Tsjekkia og Tyskland: Hvis du ikke har gjort krav på produktet og betalt alle gebyrer innen seksti (60) dager etter at du ble varslet av Apple om at produktet ditt er reparert, vil Apple angi en tidsperiode hvor du kan kreve produktet. Apple vil sende deg et slikt varsel til postadressen du oppga da du godkjente reparasjonen. Hvis du fortsetter å unnlate å hente produktet, kan Apple kreve erstatning fra deg, inkludert for eventuelle kostnader eller lagring av slikt produkt. Apple forbeholder seg lovbestemte og andre rettmessige heftelser for ubetalte kostnader.


For kunder i Østerrike, Tsjekkia eller Tyskland: Apple har rett til å beholde produktet ditt inntil du har betalt alle kostnader for reparasjonen. Hvis du ikke har gjort krav på produktet ditt og har betalt alle gebyrer innen seksti (60) dager etter at du ble varslet av Apple om at produktet ditt er reparert, vil Apple invitere deg til å hente produktet og/eller akseptere levering av produktene, mot betaling av gebyrene. Det er forstått at du, uten at det berører rettighetene til Apple til å få skadeserstatning, vil være ansvarlig for alle kostnader som påløper for oppbevaring av produktene. Apple forbeholder seg sine lovbestemte og eventuelle andre rettmessige heftelser for ubetalte kostnader.


1.11.4 Informasjon om service. Under bestilling av tjenesten må du gi en beskrivelse av problemet som påvirker produktet ditt, slik at Apple forstår og kan replikere problemet.


1.11.5 Apple oppfordrer deg til å se gjennom informasjon om status for tjenestebestillingen på www.apple.com/support/repairstatus/


1.11.6 Ansvarsfraskrivelse for uautorisert modifisering og service utført av andre enn Apple. Under bestilling av tjenesten må du varsle Apple om alle uautoriserte modifiseringer eller reparasjoner eller utskiftninger som ikke er utført av Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør («AASP»), som er gjort på produktet ditt. Apple er ikke ansvarlig for skade på produktet som oppstår under reparasjonsprosessen som er et resultat av uautoriserte modifikasjoner eller reparasjoner eller utskiftninger som ikke er utført av Apple eller en AASP. Hvis det oppstår skade, vil Apple be deg om å godkjenne eventuelle tilleggskostnader for å fullføre service, selv om produktet dekkes av garantien eller en AppleCare-serviceplan. Hvis du ikke godkjenner, kan Apple returnere produktet ditt ureparert i skadet tilstand uten noe ansvar.


2. Bestillinger og betaling.


2.1 Betaling. Betalingsvilkårene er etter Apples eget skjønn, og med mindre annet er avtalt med Apple, må betalingsopplysningene mottas før Apple godtar en bestilling.


2.2 Betalingsmåter. Apple lar deg foreta kjøp eller legge inn bestillinger (som krever sikkerhet for retur av den erstatningsdelen eller -produktet) ved å bruke kredittkort, debetkort eller sjekkort når det er aktuelt og akseptabelt i landet der tjenesten tilbys (unntatt i Hongkong, Japan og Singapore), eller en annen forhåndsavtalt betalingsmåte med mindre Apple har godtatt noen andre kredittvilkår. Når du gir Apple kortinformasjonen din, vil Apple innhente en forhåndsgodkjenning fra kortselskapet for beløpet for bestillingen, noe som kan resultere i en tilsvarende blokkering av tilgjengelig kreditt mens forhåndsgodkjenningen forblir på plass. Apple vil ikke fakturere kredittkortet ditt eller behandle en transaksjon under debet- eller sjekkortet ditt før bestillingen din er behandlet. Apple kan kanskje ikke akseptere kreditt-, debet- eller sjekkort knyttet til en faktureringsadresse utenfor landet der kjøpet er gjort eller bestillingen er lagt inn. Debetkort og sjekkort kan ha daglige forbruksgrenser som kan forsinke behandlingen av bestillingen din betydelig. Apple krever sikkerhetskoden for kreditt-, debet- eller sjekkortet ditt for å beskytte mot uautorisert bruk av kredittkortet ditt av andre personer. Sikkerhetskoden er et individuelt tre- eller firesifret nummer som er spesifikt for kortet ditt, som kan være trykt på forsiden av kortet ditt over den pregede kontoen, eller på baksiden av kortet ditt, på signaturlinjen.


2.3 Priser. Apple bestreber seg på å tilby deg konkurransedyktige priser på gjeldende Apple-produkter og -tjenester. Din totale bestillingspris vil inkludere prisen på produktet eller tjenesten på dagen for bestillingsbehandlingen. Apple forbeholder seg retten til å endre priser for produkter eller tjenester som vises når som helst, og spesielt til å korrigere prisfeil som vises. En endring i prisen vil ikke påvirke tjenester som allerede er påbegynt.


2.4 Bekreftelse. Apple vil sende deg en bekreftelse på bestillingen din via e-post kort tid etter mottak. Du vil motta en bekreftelse via vanlig post eller via e-post når Apple godtar bestillingen din.


2.5 Refusjoner. Med unntak av det som er beskrevet i delen Garanti og ansvarsbegrensning nedenfor, gir ikke Apple refusjoner for servicebestillinger.


3. Garanti og ansvarsbegrensning


3.1 Servicegaranti. For alle servicebestillinger garanterer Apple at (1) utførte tjenester vil samsvare med beskrivelsen i nitti (90) dager fra servicedatoen, (2) bortsett fra batterier beskrevet i underdelen nedenfor, vil alle deler eller produkter som brukes under service være fri for defekter i materialer og utførelse i nitti (90) dager fra servicedatoen, og (3) batterier installert som en del av Apples batteribyttetjeneste for bærbare Apple Mac-datamaskiner vil være fri for defekter i materialer og utførelse i ett år fra servicedatoen. Denne garantien er en eksplisitt begrenset garanti. Hvis tjenesten ikke er i samsvar med det som er avtalt eller det oppstår en defekt i en erstatningsdel eller et produkt i løpet av den gjeldende garantiperioden, vil Apple etter eget valg, eller som det kreves av loven, enten (a) utføre service på nytt for å samsvare med beskrivelsen (b) reparere eller bytte ut delen eller produktet ved å bruke deler eller produkter som består av nye og/eller tidligere brukte originale Apple-deler og har blitt testet og bestått Apples funksjonskrav, eller (c) refundere beløpene som er betalt til Apple for service.


Australia: Rettighetene beskrevet i disse retningslinjene med hensyn til returer, refusjoner og garantier kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene som du kan ha krav på under Consumer and Competition Act 2010 og andre gjeldende australske lover og regler for forbrukerbeskyttelse. Varene og tjenestene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven (Australian Consumer Law).


For større feil med tjenesten vår, har du rett til: (1) å kansellere servicebestillingen hos oss, eller (2) til å få en refusjon for den ubrukte delen eller kompensasjon for dens reduserte verdi. Dersom en svikt i tjenesten ikke utgjør en større svikt, har du krav på å få utbedret svikten innen rimelig tid. Hvis dette ikke gjøres, har du rett til å kansellere servicebestillingen og få tilbakebetaling av eventuelle ubrukte deler av den. Du har også rett til å bli kompensert for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade fra en feil med tjenesten.


Du har også rett til reparasjon, erstatning eller refusjon for en større feil med våre varer og for kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. Hvis dette ikke gjøres har du rett til refusjon for varene eller erstatning av varene. Apple kan bruke deler eller produkter som består av nye og/eller tidligere brukte originale Apple-deler og har blitt testet og bestått Apples funksjonskrav, underlagt gjeldende lover. Du erkjenner at reparasjon av varer kan føre til tap av data. Dette påvirker ikke dine forbrukerrettigheter med hensyn til andre aspekter av reparasjonstjenestene som utføres på enheten din under denne garantien. Visse lovverk, inkludert Competition and Consumer Act 2010, kan innebære garantier eller betingelser eller pålegge Apple forpliktelser som ikke kan ekskluderes, begrenses eller modifiseres, eller som ikke kan ekskluderes, begrenses eller modifiseres unntatt i begrenset grad. Disse vilkårene og betingelsene må leses underlagt disse lovbestemmelsene. Hvis disse lovbestemte bestemmelsene gjelder, i den grad Apple har rett til å gjøre det, begrenser Apple sitt ansvar med hensyn til ethvert krav under disse bestemmelsene til etter Apples valg (1) levering av tjenestene på nytt eller (2) betaling av kostnadene ved å få levert tjenestene på nytt.


Brasil: Apple bruker ikke renoverte eller tidligere brukte produkter eller deler ved service på Apple-produkter.


Canada: Innbyggere i Quebec er underlagt provinsens forbrukerbeskyttelseslovgivning i tillegg til rettighetene i denne avtalen.


Tsjekkia: For tsjekkiske forbrukere kommer rettighetene i denne avtalen i tillegg til, og påvirker ikke, de obligatoriske rettighetene man har som forbruker. For mer informasjon om dine forbrukerrettigheter, kan du se avsnitt 6 (B) i denne avtalen.


Danmark: For danske forbrukere kommer rettighetene i denne garantien i tillegg til, og påvirker ikke, de obligatoriske rettighetene man har som forbruker, inkludert de som finnes i kjøpsloven, som blant annet fastslår retten til å klage på avvik frem til utløpet av den toårlige kravperioden som er angitt der, det vil si 2 år fra kjøpsdatoen. Videre, hvis produktet det er utført service på, svikter etter utløpet av 90-dagers garantien, men innen 2 år etter utførelse av tjenestene, skal forbrukere, etter Apples skjønn, ha rett til enten å få utført tjenestene på nytt, eller få refusjon av gebyret som betales for tjenestene, dersom det kan fastslås at en slik svikt skyldes avvik i den utførte tjenesten.


New Zealand: Rettighetene beskrevet i disse retningslinjene med hensyn til returer, refusjoner og garantier, kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene som du kan ha krav på under Consumer Guarantees Act 1993 og andre gjeldende lover og forskrifter for forbrukerbeskyttelse i New Zealand.


Med hensyn til varene våre har du rett til erstatning eller refusjon for en svikt av vesentlig karakter og til erstatning for ethvert rimelig forventet tap eller skade som følge av en slik feil. Du kan også ha rett til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en vesentlig svikt.


For feil av vesentlig karakter med tjenesten vår har du rett til (1) å kansellere din servicebestilling hos oss, og (2) til refusjon for den ubrukte delen av den, eller til kompensasjon for dens reduserte verdi. Du har også rett på erstatning for ethvert annet rimelig forventet tap eller skade. Hvis feilen ikke er av vesentlig karakter, har du rett til å få problemer med tjenesten utbedret innen rimelig tid og, dersom dette ikke gjøres, kansellere din servicebestilling og få refusjon for den ubrukte delen av den.


Apple kan bruke deler eller produkter som består av nye og/eller tidligere brukte originale Apple-deler og har blitt testet og bestått Apples funksjonskrav, underlagt gjeldende lover. Du erkjenner at reparasjon av varer kan føre til tap av data. Dette påvirker ikke dine forbrukerrettigheter med hensyn til andre aspekter av reparasjonstjenestene som utføres på enheten din under denne garantien.


Finland: For finske forbrukere kommer rettighetene under denne avtalen i tillegg til forbrukerens lovfestede rettigheter i henhold til bestemmelsene i den finske forbrukerbeskyttelsesloven (38/1978, med endringer).

Norge: For norske forbrukere kommer rettighetene under denne avtalen i tillegg til dine lovfestede rettigheter i henhold til håndverkertjenesteloven og/eller forbrukerkjøpsloven, inkludert at du har rett til å bruke den lengste perioden på krav, det vil si innen to år fra reparasjonen eller kjøpet.


3.2 Fraskrivelse av garanti.


I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, ER DE UTTRYKKEDE GARANTIER, VILKÅR OG RETTSMIDLER ANGITT I DENNE AVTALEN EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORETAKENDER, FORPLIKTELSER OG REPRESENTASJONER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER OG EKSKLUDERER APPLE SEG SPESIFIKT FRA ALLE LOVBESTEMTE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORETAKENDER, FORPLIKTELSER OG REPRESENTASJONER I FORBINDELSE MED, ELLER SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE UT AV, DENNE AVTALEN, INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, BEHANDLING, FERDIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

3.3 Ansvarsbegrensning.HVIS DU ER EN FORBRUKER, KAN DU HA VISSE EKSTRA RETTIGHETER MED HENSYN TIL TJENESTER OG PRODUKTER SOM LEVERES UNDER DENNE AVTALEN. TA KONTAKT MED DIN LOKALE FORBRUKERMYNDIGHET FOR MER INFORMASJON OM DINE RETTIGHETER. HVIS DU IKKE ER DEKKET AV DISSE RETTIGHETENE, AKSEPTERER IKKE APPLE ANSVAR UTOVER DE MIDLER SOM ER ANGITT HER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ETHVERT ANSVAR FOR PRODUKTER SOM IKKE ER TILGJENGELIG FOR BRUK, TAPT FORTJENESTE, TAP AV VIRKSOMHET ELLER FOR TAPT, ØDELAGT ELLER KOMPROMITTERT DATA ELLER PROGRAMVARE ELLER LEVERING AV TJENESTER. MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT HERI, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR NOEN FØLGESKADER, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, SELV OM DET ER GITT VEILEDNING OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER FOR NOEN KRAV FRA NOEN TREDJEPART. DU GODTAR AT FOR ETHVERT ANSVAR KNYTTET TIL KJØP AV PRODUKTET, ER APPLE IKKE ERSTATNINGSPLIKTIG ELLER ANSVARLIG FOR NOE ERSTATNINGSBELØP OVER BESTILLINGSBELØPET. I FORBRUKERTILFELLER KAN ANSVARET FOR (1) PERSONLIG DØD OG SKADE OG (2) SVINDEL VÆRE VIDERE ENN TAP FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, OG I SLIKE TILFELLER SØKER IKKE APPLE Å EKSKLUDERE DETTE ANSVARET.


3.4 Noen stater, provinser og jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering eller begrensning av utilsiktede skader eller følgeskader eller ekskluderinger eller begrensninger på varigheten av underforståtte garantier eller betingelser, så disse begrensningene eller ekskluderingene gjelder kanskje ikke for deg. Den eksplisitte begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer etter stat, provins eller jurisdiksjon.


Japan: Uavhengig av ethvert annet vilkår i denne avtalen, hvis Consumer Contract Act of Japan gjelder, skal vilkår som begrenser Apples ansvar for skader som oppstår fra brudd på kontrakten eller erstatning begått av Apple, ikke gjelde dersom slik skade skyldes Apples forsettlige tjenesteforsømmelse eller grov uaktsomhet.


4. Eksportkontroll. Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller re-eksportere produktene som det er utført service på, med mindre det er autorisert av lovene i jurisdiksjonen der produktene ble anskaffet. Spesielt, men uten begrensning, kan produktene ikke eksporteres eller re-eksporteres i strid med eksportlover, inkludert hvis gjeldende eksport eller re-eksport er til land som er underlagt USA-embargo eller til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over spesialutpekte statsborgere eller US Department of Commerce Denied Persons List eller Entity List. Du bekrefter at du ikke befinner deg i et land eller på noen liste der levering av produktet til deg vil bryte gjeldende lov. Du godtar også at du ikke vil bruke produktene til noen formål som er forbudt i henhold til gjeldende lov.


5. Generelt.


5.1 Typografiske feil. Apple er ikke ansvarlig for typografiske feil. Apple forbeholder seg retten til å kansellere enhver bestilling du har lagt inn hvis det var en typografisk feil angående prisen eller tilgjengeligheten av en vare du bestilte da du la inn bestillingen.

5.2 Endring av vilkår. Apple forbeholder seg retten til å endre denne avtalen når som helst, underlagt loven. En endring vil ikke påvirke tjenester som allerede er påbegynt.


5.3 Kansellering. Ved å akseptere tjenestebestillingen gir du uttrykkelig samtykke til at Apple starter tjenesten, og du erkjenner at du ikke kan kansellere tjenestebestillingen og ikke kan utøve retten til å trekke deg fra kontrakten når tjenesten er utført.


5.4 Produkt-/tjenesteendringer. Apple kan gjøre endringer på produkter eller tjenester som tilbys på nett, eller på gjeldende priser for slike produkter eller tjenester, når som helst og uten varsel. Informasjonen som tilbys på nettet med hensyn til produkter og tjenester, kan være utdatert, og Apple forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen som tilbys på nettet med hensyn til slike produkter og tjenester.


For innbyggere i Europa: Før du inngår kontrakten med Apple, vil du bli gitt riktig informasjon om hovedkarakteristikkene til varene eller tjenestene, samt prisen og leveringskostnadene for varene eller tjenestene, inkludert alle skatter og avgifter.


5.5 Tilgang på nett. Apple forbeholder seg retten til å gjøre følgende, når som helst, og uten varsel: (1) å modifisere, suspendere eller avslutte driften av, eller tilgangen til, dets nettsider eller til deler av dets nettsted, uansett årsak, (2) å modifisere eller endre sine nettsider eller deler av disse, og eventuelle gjeldende retningslinjer eller vilkår, og (3) å avbryte driften av nettstedet eller deler av det etter behov for å utføre rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, feilretting eller andre endringer.


5.6 Gjeldende lov. Lovene i landet der du bestilte tjenesten eller produktet vil regulere denne avtalen, med unntak av det som er beskrevet i tabellen over landvarianter nedenfor.


Land eller område

Australia

I den grad loven tillater det, vil alle tjenestebestillinger som er mottatt fra innbyggere i Australia være underlagt lovene i New South Wales.

Brasil

I den grad loven tillater det, vil alle tjenestebestillinger som er mottatt fra innbyggere i Brasil, være underlagt brasilianske lover uten å gi effekt til lovkonflikter.

Canada

I den grad loven tillater det, vil alle tjenestebestillinger som er mottatt fra innbyggere i Canada være underlagt lovene i provinsen Ontario uten å gi effekt til lovkonflikter. Kunder i Quebec vil bli styrt av den provinsens forbrukerbeskyttelseslovgivning.

EU/EØS/EFTA-land/UK

For kunder som ikke er kvalifisert som forbrukere, er disse vilkårene underlagt og tolket i samsvar med lovene i Irland, og alle krav må fremmes for domstolene i Irland.

For kunder som ikke er kvalifisert som forbrukere, er disse vilkårene underlagt og tolket i samsvar med lovene i England og Wales, og alle krav må fremmes for domstolene i England og Wales.

Hongkong

I den grad loven tillater det, vil alle tjenestebestillinger som er mottatt fra innbyggere i Hongkong, være underlagt lovene i Hongkong uten å gi effekt til lovkonflikter.

Malaysia

I den grad loven tillater det, vil alle servicebestillinger mottatt fra innbyggere i Malaysia, være underlagt lovene i Malaysia.

New Zealand

I den grad loven tillater det, vil alle tjenestebestillinger som er mottatt fra innbyggere i New Zealand være underlagt lovene i New Zealand.

Singapore

I den grad loven tillater det, vil alle tjenestebestillinger som er mottatt fra innbyggere i Singapore være underlagt lovene i Singapore, uten å gi effekt til lovkonflikter.

USA

I den grad loven tillater det, vil alle tjenestebestillinger som er mottatt fra innbyggere i USA være underlagt lover i California uten å gi effekt til lovkonflikter.


5.7 Ingen endringer i avtalen. Ingen Apple-ansatt eller -agent har myndighet til å endre noen av vilkårene og betingelsene for noen transaksjon.


5.8 Vilkår som ikke kan håndheves. Hvis noen av de ovennevnte vilkårene anses av høyesterett eller en annen domstol med kompetent jurisdiksjon å være ugyldig eller ikke kan håndheves, vil det ikke påvirke de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen. Et slikt vilkår skal begrenses eller elimineres i den minste grad som er nødvendig og erstattet med en gyldig bestemmelse som best uttrykker intensjonen med vilkåret, slik at vilkårene forblir i full kraft og virkning.


5.9 Fraskrivelser. Apples unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng gjennomførelse av denne avtalen skal ikke tolkes som en fraskrivelse fra Apples side av noen bestemmelse eller rettighet de har til å håndheve disse retningslinjene, og heller ikke skal noen oppførsel mellom Apple og deg eller noen annen part anses som for å endre noen bestemmelser i disse vilkårene.


5.10 Ingen begunstigede tredjeparter. Disse vilkårene skal ikke oppfattes eller tolkes for å gi noen rettigheter eller rettsmidler til noen tredjeparter.

5.11 Internasjonale produkter/tjenester. Apple gir tilgang til internasjonale Apple-data, og derfor kan dataene inneholde henvisninger eller krysshenvisninger til Apple-produkter, -programmer og -tjenester som ikke er lansert i ditt land. Slike henvisninger tilsier ikke at Apple har til hensikt å lansere produktene, programmene eller tjenestene i ditt land.


5.12 Databeskyttelse. Du godtar og forstår at det er nødvendig for Apple å samle inn, behandle og bruke dataene dine for å behandle salg, utføre service og bekrefte overholdelse av gjeldende lover. Apple vil vedlikeholde og bruke dine personlige data for å la deg å utøve rettighetene dine som følge av tjenesten til Apple-produktet ditt og for kvalitets- og tjenesterelaterte formål. For å utøve dine personvernrettigheter og valg kan du besøke Apples personvernportal på privacy.apple.com eller besøke apple.com/legal/privacy/contact hvis personvernportalen ikke er tilgjengelig i din region. For ytterligere informasjon om Apples personvernpraksis, kan du se vår personvernportal på apple.com/no/legal/privacy.


5.13 Underleverandører. Apple kan inngå underkontrakter med andre tjenesteleverandører for tjenesten til produktet ditt.


5.14 Vilkårskonflikt; tjenester på engelsk. I tilfelle konflikt mellom ulike oversettelser av disse vilkårene, vil den engelske oversettelsen ha forrang. Enkelte støttetjenester og relaterte dokumenter er kanskje bare tilgjengelige på engelsk.


5.15 Fullstendig avtale; force majeure. Denne avtalen regulerer tjenestetransaksjoner som er akseptert av Apple. Ingen andre muntlige eller skriftlige vilkår eller betingelser gjelder. Apple godkjenner ingen avvik eller endringer av denne avtalen. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelse av service eller levering av produktet eller et erstatningsprodukt som skyldes hendelser utenfor Apples rimelige kontroll.


5.16 Apple-enheter


For formålene med denne avtalen er Apple-selskapet oppført i tabellen nedenfor og avhenger av hvor du bor:

Region/kjøpsland

Garantist

Adresse

Australia

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia, tlf.: 133 622

Brasil

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Canada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japan

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

Malaysia

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

New Zealand

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Center, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer Sør-Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailand

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-distrikt, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Tyrkia

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

USA

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Andre EU/EØS/EFTA-land/Storbritannia

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland

Andre land

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, USA


6. Landsvarianter


A)EU/EØS-land


Forbrukerinformasjon om nettbasert tvisteløsning (i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013): Hvis du er en forbruker og du har inngått denne avtalen med Apple på nett, har du for løsning av tvister mulighet til å bruke en nettbasert tvisteløsningsprosedyre som går utenfor retten. EU-kommisjonen har etablert en plattform for nettbasert tvisteløsning, som kan nås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple har ikke krav om, og har ikke til hensikt, å delta i tvisteløsning på nett.

Forbrukerinformasjon om alternativ tvisteløsning for kunder: Apple har ikke krav om, og har ikke til hensikt, å delta i alternativ tvisteløsning.

B) USA


i) Tolkning. Bestemmelsene i denne delen vil styre hvis det ikke er samsvar med noen bestemmelser i denne avtalen.


ii) MELDINGER BARE TIL FORBRUKERE I CALIFORNIA


a) Det skal gis et skriftlig estimat for reparasjoner, som påkrevd (del 9844 i California Business and Professions Code), til kunden av serviceforhandleren. Serviceforhandleren kan ikke ta betalt for utført arbeid eller leverte deler utover estimatet uten forhåndssamtykke fra kunden. Hvis det er gitt skriftlig, kan serviceforhandleren kreve et rimelig gebyr for tjenester som tilbys, for å fastslå hva slags feil det dreier seg om, som forberedelse av et skriftlig estimat for reparasjon. For informasjon, kan du kontakte Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USAb) En kjøper av dette produktet i California har rett til å få dette produktet vedlikeholdt og reparert i løpet av garantiperioden. Garantiperioden forlenges i det antall hele dager produktet har vært ute av kjøperens hender for garantireparasjoner. Hvis det oppstår en defekt i løpet av garantiperioden, utløper ikke garantien før mangelen er rettet. Garantiperioden vil også bli forlenget dersom garantireparasjonene ikke er utført på grunn av forsinkelser forårsaket av omstendigheter utenfor kjøperens kontroll, eller hvis garantireparasjonene ikke utbedret defekten og kjøperen varsler produsenten eller selgeren om feilen i reparasjonene innen 60 dager etter at de ble fullført. Hvis defekten, etter et rimelig antall forsøk, ikke er rettet, kan kjøperen returnere dette produktet for en erstatning eller refusjon, i begge tilfeller med fradrag av et rimelig gebyr for bruk. Tidsforlengelsen påvirker ikke beskyttelsen eller rettsmidlene kjøperen har etter andre lover.


c) Omsetningsavgift. I tillegg til prisen på kjøpet belaster Apple deg omsetningsavgift på gjeldende transaksjoner basert på leveringsadressen din og omsetningsavgiftssatsen som gjelder på det tidspunktet bestillingen din faktureres. Hvis omsetningsavgiftssatsen for staten bestillingen din sendes til endres før produktet sendes, vil satsen som er gjeldende på tidspunktet bestillingen din blir fakturert gjelde. Kjøpsbeviset som Apple sender til deg vil inkludere eventuell omsetningsavgift.


020124 Service Terms Norwegian v12.4