En digital fabrik gör att den riktiga fabriken kan drivas snabbare.

Ash Cloud i Shenzhen i Kina är en tekniskt avancerad fabrik som fungerar ungefär som man tänker sig att en fabrik ska fungera. De tillverkar miljontals produkter varje år, med surrande maskiner, övervakande medarbetare och noggranna kontroller längs ett snabbt löpande band. Det är oerhört viktigt att fabriken inte saktar ner en enda sekund. Därför använder Ash Cloud iPhone, iPad och anpassade appar till att modernisera företagets resursplaneringssystem vid fabriker och kontor för allt från försäljning och support till inköp och tillverkning.

I korthet

50omställningar
per dag
35 miljonertillverkade enheter
per år
280driftsatta iPhone-
och iPad-enheter

Längs det löpande bandet finns Apple‑enheter.
Varje del i fabriksdriften styrs via iOS och iPadOS.

Kvalitetskontroll

Inspektioner utan gissningar.

Medarbetaråtkomst

iPhone kan fungera som passerkort.

Produktdesign

iPad är utformad
för design.

Linjeövervakning

Appar och maskiner styr upp allt.

Lagerhållning

Bättre packningsprocess. Färre hyllvärmare.

Lagerhantering

Flytta på lådor utan att flytta lådor med AR.

Bara med Apple

Anpassade appar

När företag utvecklar anpassade appar med Swift blir arbetsupplevelsen säker, konsekvent och pålitlig. På fabriksgolvet innebär det att Ash Clouds produktionslinje fungerar smidigt samt att medarbetarna snabbt kan lära sig nya appar och enkelt komma åt uppdateringar och information i realtid.

Samarbete

Genom att integrera iOS, iPadOS, macOS och Ciscos teknik kan företag smidigt ansluta till företagsnätverk, optimera prestandan för appar och samarbeta på ett säkert sätt. Apples samarbete med Cisco bidrar till att Ash Clouds trådlösa infrastruktur kan ge medarbetarna avbrottsfri åtkomst till apparna de behöver i sitt arbete.

Resultat

Effektiviteten blev ännu mer effektiv.

Över 30 procents ökning av effektiviten i produktionslinjen.

Smidigare produktion med högre kvalitet.

Mer fullständig kontroll och bättre styrning i realtid.

Så handlar du

Vi hjälper dig att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för din verksamhet.

Kom igång

Dela det här exemplet.