Rapporter Vad vi gör. Och hur det går.

Senaste rapporten

I vår senaste rapport finns mer detaljerad information om vårt arbete, hur vi mäter vår övergripande miljöpåverkan och de framsteg vi gjort under året.

Ladda ner Miljöansvarsrapport för 2017

Vi mäter hur det går. En produkt i taget.

Våra omfattande miljörapporter beskriver varje enhets prestation i förhållande till tre prioriteringar i Apples miljöarbete.

Klimatförändringar

Hur varje fas av enhetens livscykel bidrar till dess totala koldioxidavtryck.

Resurser

Hur effektiva vi är med material och hur vi kan återvinna resurser i slutet av enhetens livscykel.

Säkrare material

Vilka giftiga ämnen vi eliminerat från våra enheter eller tillverkningsprocessen för en enhet.

Tidigare miljörapporter

Ytterligare rapporter och resurser

Leverantörsansvar

Vi sätter höga standarder för oss själva och våra partners i försörjningsskedjan när det gäller skydd av arbetstagare och mänskliga rättigheter, upprätthållande av effektiv praxis för hälsa, säkerhet och miljö samt att köpa in material på ett ansvarsfullt sätt. På vår webbplats om leverantörsansvar beskrivs de framsteg vi gjorde under 2016 i hela försörjningskedjan.

Besök webbplatsen om leverantörsansvar för USA

Återanvändning och återvinning

Apple Renew är ett globalt program som gör det möjligt att återvinna dina gamla datorer, skärmar, telefoner och andra enheter på Apple Store samt via vår återvinningswebbplats. Apple driver eller deltar i återvinningsprogram i 99 procent av de länder där företagets produkter säljs.

Besök Apples återvinningswebbplats

Liam är en serie robotar som kan återvinna högkvalitativt material ur 2,4 miljoner iPhone 6-enheter varje år så att mindre resurser måste utvinnas från jorden. Liam är ett experiment med återvinningsteknik och vi hoppas att det kan inspirera andra.

Läs vår rapport om Liam (pdf)

Ansvarsfull användning av papper

När vi använder nytt papper i våra förpackningar kräver Apple att underleverantörernas råvaror kommer från ett hållbart skogsbruk eller kontrollerade träkällor.

Läs vår specifikation för hållbar fiber (pdf)

Kontroll av Apples miljöpåverkan

Apples miljöpåverkan kontrolleras av två externa aktörer: Bureau Veritas och Fraunhofer Institute. Bureau Veritas kontrollerar växthusgasutsläppen från Scope 1, 2 och 3 samt energianvändning, avfallsgenerering och vattenförbrukning för våra datacenter, kontor och butiker världen över. Fraunhofer Institute kontrollerar Scope 3 gällande utsläpp av växthusgaser som förknippas med våra produkter och som beräknats genom en bedömning av utsläpp under produkternas livscykel.

Visa verifieringsintyget från Bureau Veritas (pdf)

Visa verifieringsintyget från Fraunhofer Institute (pdf)

Säkrare material

Apple kräver att dess leverantörer följer de hårt reglerade standarder som anges i vår specifikation om reglerade ämnen och som beskriver Apples globala begränsningar om användning av vissa kemiska ämnen eller material i Apples produkter, tillbehör, tillverkningsprocesser och förpackningar.

Läs specifikationen om reglerade ämnen (pdf)

Läs vår rapport om införande av toxikologiska bedömningar i materialurvalet för Apples produkter (pdf)