Rapporter

Vad vi gör.
Och hur det går.

Senaste rapporten

I vår senaste rapport finns mer detaljerad information om vårt arbete, hur vi mäter vår övergripande miljöpåverkan och de framsteg vi gjort under året.

Ladda ner Environmental Responsibility Report för 2018

Vi mäter hur det går.
En produkt i taget.

Våra omfattande miljörapporter beskriver varje enhets prestation i förhållande till tre prioriteringar i Apples miljöarbete.

Klimatförändringar

Hur varje fas av enhetens livscykel bidrar till dess totala koldioxidavtryck.

Resurser

Hur effektiva vi är med material och hur vi kan återvinna resurser i slutet av enhetens livscykel.

Säkrare material

Vilka giftiga ämnen vi har eliminerat från våra enheter eller tillverkningsprocessen för en enhet.

Tidigare miljörapporter

Ytterligare rapporter och resurser

Cirkulär ekonomi

Vi strävar efter att tillverka produkter utifrån enbart förnybara resurser eller återvunnet material. Vi vill även återlämna en lika stor mängd material till marknaden, så att det kan användas av oss eller av andra. Det är ett ambitiöst mål som kommer att ta många år av samarbeten mellan Apple-team, våra leverantörer och återvinningsföretag i anspråk, och vi har gjort en detaljerad analys av vilka material vi ska ta oss an först.

Materialåtervinning

Apple driver eller deltar i ansvarsfulla återvinningsprogram i 99 procent av de länder där företagets produkter säljs.

Läs mer

Daisy, efterträdaren till Liam, är en serie robotar som kan återvinna högkvalitativt material ur iPhone 6-enheter så att mindre naturresurser behöver utvinnas. Liam var ett återvinningstekniskt experiment som inspirerade oss att skapa Daisy, vår senaste demonteringsrobot.

Läs vår rapport om Liam (pdf)

Ansvarsfull användning av papper

Vi minskar vår pappersförbrukning genom en mer effektiv pappersanvändning samt en ansvarsfull produktion i kombination med skogsskydd eller hållbart skogsbruk.

Läs vår rapport om Apples pappers- och förpackningsstrategi (pdf)

När vi använder nytt papper i våra förpackningar kräver Apple att underleverantörernas råvaror kommer från ett hållbart skogsbruk eller kontrollerade träkällor.

Läs vår specifikation för hållbar fiber (pdf)

Kontroll av Apples miljödata

Apples miljöpåverkan kontrolleras av två externa aktörer: Bureau Veritas och Fraunhoferinstitutet. Fraunhoferinstitutet kontrollerar Scope 3 gällande utsläpp av växthusgaser som förknippas med våra produkter och som beräknats genom en bedömning av utsläpp under produkternas livscykel.

Visa verifieringsintyget från Bureau Veritas (pdf)

Visa verifieringsintyget från Fraunhoferinstitutet (pdf)

Säkrare material

Apple kräver att dess leverantörer följer de hårt reglerade standarder som anges i vår specifikation om reglerade ämnen och som beskriver Apples globala begränsningar om användning av vissa kemiska ämnen eller material i Apples produkter, tillbehör, tillverkningsprocesser och förpackningar.

Läs specifikationen om reglerade ämnen (pdf)

Läs vår rapport om införande av toxikologiska bedömningar i materialurvalet för Apples produkter (pdf)

Leverantörsansvar

Vi sätter höga standarder för oss själva och våra partners i försörjningsskedjan när det gäller skydd av arbetstagare och mänskliga rättigheter, upprätthållande av effektiv praxis för hälsa, säkerhet och miljö samt att köpa in material på ett ansvarsfullt sätt.

Besök webbplatsen om leverantörsansvar för USA

Fler frågor? Fler svar.

Läs vanliga frågor

Apple GiveBack

Bra för dig.
Bra för vår planet.

Byt in din enhet mot ett presentkort på Apple Store eller lämna den till återvinning utan kostnad.

Så funkar det