Resurser

Nya tankar kring material.

Utvinna mindre från jorden.
Och mer från gamla enheter.

Det finns gott om värdefulla material i gamla enheter som går utmärkt att använda i nya produkter. Att återvinna dem är emellertid en enormt komplicerad process, som även är svår att effektivisera. Därför fokuserar vi vår innovationsförmåga på testkörningar av ny återvinningsteknik. Tack vare framsteg som Daisy, vår senaste demonteringsrobot, kan vi återvinna fler material och även öka materialens kvalitet.

Helst vill vi tillverka produkter av enbart förnybara resurser eller återvunnet material. Vi vill även lämna tillbaka lika mycket material till marknaden, så att det kan användas av oss eller av andra. Vi hoppas att vi så småningom helt ska slippa att gräva fram resurser ur marken.

Träffa Daisy, den ultimata
återvinningsroboten.

Daisy, vår senaste demonteringsrobot, är det mest innovativa och effektiva sättet att återvinna en större andel av de värdefulla material som finns i iPhone-enheter. Daisy kan plocka isär upp till 200 iPhone-enheter i timmen samt avlägsna och sortera komponenterna, så att vi kan återvinna material som traditionella återvinningsföretag inte klarar – och dessutom av högre kvalitet. Med Daisy är det till exempel möjligt att återvinna sällsynta jordartsmetaller, volfram och Apples egna aluminiumlegeringar. Sedan kan vi antingen använda de här materialen i tillverkningen av nya produkter eller återföra dem till marknaden och därmed minska behovet av gruvdrift.

Daisy ger inte bara högre utbyte, utan lär oss också mer om vad som är möjligt. När vi byggde det här systemet kom vi till exempel på en lösning för återvinning av specifika aluminiumlegeringar utan inblandning av kvalitetsförsämrande föroreningar. Vi har även gjort lyckade tester med att återvinna och återanvända kobolt från våra litiumjonbatterier och från sällsynta jordartsmetaller som finns i magneter.

Material som Daisy kan samla in från 100 000 iPhone-enheter:

  • Aluminium 1 900 kg
  • Guld 0,97 kg
  • Silver 7,5 kg
  • Sällsynta jordartsmetaller 11 kg
  • Volfram 93 kg
  • Koppar 710 kg
  • Palladium 0,1 kg
  • Tenn 42 kg
  • Kobolt 770 kg
  • Tantal 1,8 kg

En enhet som håller längre är en grönare enhet.

Ju längre en produkt kan användas, desto mindre resurser behöver vi utvinna från jorden för att tillverka nya. Därför utvärderar vi alla våra produkter i vårt tillförlitlighetslabb via tuffa testmetoder som simulerar kundernas användning av enheterna. Till exempel analyserar vi hur enheter klarar extrem hetta och kyla, exponering för vatten och vanliga kemikalier samt repning från material som denim och metaller som mynt. Alla nya material, även återvunna, testas noga för att säkerställa att de uppfyller våra krav på funktion och robusthet. Om en produkt behöver repareras erbjuder vi program som AppleCare och Apple-certifierade reparationstjänster, så att vi kan hjälpa våra kunder att använda sina enheter längre.
Vi tumlar Apple Watch- och iPhone-enheter för att se om de får repor eller bucklor.

Vi använder mer återvunna och miljövänliga material i våra förpackningar.

Vi letar ständigt efter nya sätt att använda mer återvunnet och ansvarsfullt framställt papper, att utveckla teknik för mer effektiv pappersanvändning och att använda alternativ till plast. Under räkenskapsåret 2017 kom 100 procent av pappret i våra förpackningar från ansvarsfullt skogsbruk, certifierat trä eller återvunna material. Vi ersätter en del av plasten med material som bambufiber och bagass, en biprodukt från sockerrörstillverkning. Vi har dessutom nått vårt mål när det gäller att skydda och skapa så mycket hållbar skog runt om i världen att det räcker till vår nuvarande pappersanvändning och till fiberproduktion i flera generationer framöver. Resultaten är bättre än någonsin – såväl för våra förpackningar som för planeten.

Vi skyddar hållbara skogar som täcker vårt behov av nytillverkat papper.

Årsproduktionen från våra projekt för bevarande av skogar är nu större än den sammanlagda mängd nyfiber som används i Apples förpackningar. I samarbete med The Conservation Fund skyddar vi 14 600 hektar hållbar skog i östra USA. Och i Kina har vi bidragit till att förbättra bruket av över 300 000 hektar skog i samarbete med WWF.
Hållbart brukad skog, Brunswick County, North Carolina

Vi ställer oss själva till svars för varenda droppe vatten vi använder.

Vi letar ständigt efter sätt att spara vatten och släppa ut avloppsvatten på ett säkert sätt. Vi har till exempel installerat avancerade sensor- och styranordningar i våra trädgårdsanläggningar i Santa Clara Valley, Kalifornien och därmed sparat runt 59 800 kubikmeter per år. I våra datacenter kan vi peka ut användningsplatser, spåra läckor och utveckla bättre sätt att förhindra spill. Vi ökar dessutom användningen av regnvatten då drickbart vatten inte behövs.

År 2013 upprättade vi vårt program för rent vatten, som hjälper våra leverantörer att utveckla smartare vattenskyddsstrategier. Med våra vattenkartläggningar, dataanalyser, medarbetarutbildningar och tekniska support kunde våra leverantörer spara nära 18,9 miljoner kubikmeter vatten enbart under 2017 samt öka återanvändningen av spillvatten till 37 procent vid totalt 106 anläggningar. Och eftersom många av våra leverantörer även tillverkar komponenter åt andra företag minskar vi även vattenförbrukningen för andra produkter än Apples.

Fler frågor?
Fler svar.

Läs vanliga frågor

Apple GiveBack

Bra för dig.
Bra för vår planet.

Byt in din enhet mot ett presentkort på Apple Store eller lämna den till återvinning utan kostnad.

Så funkar det