Resurser Hur ser det ut imorgon, kan vi tillverka produkter utan att ta av jordens ändliga resurser?

Vårt mål är en försörjningskedja med ett slutet kretslopp.

Traditionella försörjningskedjor är linjära. Material utvinns, tillverkas som produkter och hamnar till slut ofta på tippen efter att de har använts. Sedan börjar processen om från början och mer material utvinns ur jorden till nya produkter. Vi anser att vårt mål bör vara en försörjningskedja med ett slutet kretslopp där produkter görs av enbart förnybara resurser eller återvunna material. Vi har redan program för att se till att de slutmaterial vi använder i våra produkter köps in på ett ansvarsfullt sätt enligt stränga krav och program som driver fram en positiv förändring. Vi utmanar också oss själva för att en dag helt kunna sluta att förlita oss på utvinning. Till att börja med uppmuntrar vi fler kunder att återvinna sina gamla enheter genom Apple Renew. Vi testar också nya innovativa återvinningstekniker, som vår serie med demonteringsrobotar, så att vi kan använda återvunna material på ett bättre sätt i nya produkter. Det är ett ambitiöst mål som kommer att kräva många års samarbete mellan flera Apple-team, våra leverantörer och återvinningsspecialister – men vårt arbete är redan igång.

Dessutom strävar vi efter att allt avfall som genereras i vår försörjningskedja ska återanvändas, återvinnas, komposteras eller – när det är nödvändigt – omvandlas till energi. 17 av våra 18 slutmonteringsanläggningar har blivit certifierade med UL:s ”Zero Waste to Landfill”, vilket betyder att mer än 240 000 ton avfall har sluppit hamna på tippen sedan januari 2015. Och vi har nyligen utökat det här initiativet till ytterligare 25 leverantörer.

Så sluter vi kretsloppet i försörjningskedjan

Råmaterial(borttaget i försörjningsskedjan med ett slutet kretslopp)

till Bearbetning

till Tillverkning

till Kund­användning

till Elektronik­avfall (borttaget i försörjningsskedjan med ett slutet kretslopp)

I försörjningsskedjan med ett slutet kretslopp ersätts råmaterial och elektronikavfall med ett steg tillbaka från kundanvändning till bearbetning viaÅteranvändning och återvinning

Vi uppfinner bättre sätt att återanvända och återvinna. Som roboten Liam.

Befintliga återvinningstekniker, som strimling, återvinner bara några få sorters material och försämrar ofta kvaliteten. Så vi uppfann Liam, en serie robotar som snabbt plockar isär iPhone 6 och källsorterar kvalitetskomponenterna och minskar på så sätt behovet av att utvinna jordens resurser. Med två Liam-serier i drift kan vi montera isär 2,4 miljoner telefoner per år. Det är ett experiment med återvinningsteknik som lär oss mycket och som vi hoppas kan inspirera andra i branschen.

Vi har redan börjat använda några av de återvunna komponenterna för att bygga nya enheter. Vi tog till exempel aluminiumhöljena som Liam samlat in från iPhone 6, smälte ner dem och återanvände materialet för att skapa Mac mini-datorer som vi använder i våra slutmonteringsfabriker för iPhone.

Sedan frågade vi oss själva – vad mer kan vi göra? Så vi utvärderade 44 ämnen för att identifiera de viktigaste riskfaktorerna ur ett globalt perspektiv, från miljörisker till brott mot mänskliga rättigheter, för att bättre förstå hur vi kan sluta kretsloppet. Vi började med tenn. Vi använder nu 100 procent återvunnet tenn för lödningen i huvudlogikkortet på iPhone 6s, och vi skickar huvudlogikkort från iPhone 6 som har samlats in av Liam till en återvinnare som kan återvinna tennet utöver koppar och ädelmetallerfotnot 1. Nästa steg är att experimentera med olika sätt att samla in kobolt från våra litiumjonbatterier och använda återvunnen kobolt.

Material som Liam kan samla in från 100 000 iPhone 6-enheter.

  • Aluminium 1 900 kg
  • Guld 1,3 kg
  • Silver 7 kg
  • Sällsynta jordartsmetaller 24 kg
  • Volfram 3,5 kg
  • Koppar 800 kg
  • Metaller i platinagruppen 0,4 kg
  • Tenn 55 kg
  • Kobolt 550 kg
  • Tantal 2,5 kg

När vi använder förnybara resurser, gör vi det på ett ansvarsfullt sätt.

Jordens mest värdefulla resurser, som vatten och skog, är förnybara om de hanteras ansvarsfullt. Så vi gör allt vi kan för att bevara dem. Vi mäter vår vattenförbrukning och hittar sätt att minska eller återanvända vatten där det är möjligt. Vi använder även papper och plast mer effektivt i våra förpackningar och tar hand om våra mål om noll avfall till tippen från våra campus och i våra butiker. Och vi strävar efter att skydda och plantera mer hållbar skog än vi förbrukar.

Vi ställer oss själva till svars för varenda droppe vatten vi använder.

Vatten är nödvändigt för allt liv. Vi behöver det för att dricka, odla mat och upprätthålla naturliga ekosystem över hela jorden. Och trots att vatten är en förnybar resurs gör bristen att den är värdefull i många delar av världen. Så vi tar ansvar för vattnet vi använder, både på vårt huvudkontor i Kalifornien och på våra leverantörers anläggningar runt om i världen. Vi letar ständigt efter sätt att spara vatten och släppa ut avloppsvatten på ett säkert sätt.

I våra egna anläggningar övervakar vi vattenanvändningen i våra kyl-, trädgårdsanläggnings- och sanitetsprocesser så att vi kan utveckla målinriktade sätt att minska den. Vi har till exempel installerat sofistikerade sensor- och styranordningar i våra trädgårdsanläggningar i Santa Clara Valley, Kalifornien i USA. Det kommer att minska det vatten som behövs för bevattning med upp till 30 procent jämfört med 2015 och spara cirka 58 000 kubikmeter vatten varje år. I våra datacenter har vi infört förbrukningsmätning för att peka ut användningsplatser, spåra läckor och utveckla bättre sätt att förhindra spill. Och vi använder mer regnvatten eller återanvänt vatten – när drickbart vatten inte behövs – i Apple Park, våra byggnader i Santa Clara Valley och Austin, Texas samt i våra datacenter i Irland, Danmark och USA.

Vi har även infört ett program för rent vatten för att spara vatten och förhindra att vattnet förorenas i vår försörjningskedja. Genom att övervaka vattenanvändningen i våra leverantörers anläggningar och titta på livscykelbedömningar för vattendata och på så sätt identifiera komponenter som kräver användning av större mängder vatten, kan vi hjälpa våra leverantörer att införa mer medvetna besparingsstrategier. Vi tittar även noga på globala vattenbristdata, så att vi kan sätta in våra insatser där de gör störst nytta. Vi har redan hjälpt 86 anläggningar att öka återanvändningen av vatten med i genomsnitt 36 procent och spara 11,3 miljoner kubikmeter vatten bara under 2016 genom personalutbildning, utvärdering av grundvatten, resultatutvärderingar och teknisk support. Och eftersom många av våra leverantörer även bygger komponenter åt andra företag minskar vi även förbrukningen för andra produkter än Apples.

Vi sköter inte bara skogen idag. Vi skyddar den för generationer framåt.

Träden ger oss fiber till det papper som används i våra förpackningar. De renar även luften och vattnet och erbjuder en trygg miljö för både växter och djur. Därför arbetar vi hårt för att minimera vår påverkan genom ansvarsfull upphandling av papper och genom att använda det så effektivt som möjligt. Men det räcker inte. Stora skogsområden runt om i världen förstörs fortfarande på grund av illegal avverkning, dålig skötsel och aggressiv markexploatering. Därför har vi bestämt oss för att skydda och plantera tillräckligt många hållbart skötta skogar runt om i världen för att täcka alla våra förpackningsbehov och framställa trämassa för generationer framåt.

Nytillverkat papper köps in med måtta.

När vi använder nytillverkat papper i våra förpackningar måste underleverantörernas råvaror komma från hållbart skogsbruk eller kontrollerade källor. Och vi genomför regelbundna granskningar för att kontrollera att de följer våra specifikationer. Under räkenskapsåret 2016 kom över 99 procent av pappret som används i våra förpackningar och på våra kontor från hållbar skogsavverkning, kontrollerade träkällor eller återvunnet material.

Skydd av hållbara skogar.

Vi fortsätter att skydda och plantera hållbara avverkningsbara skogar, eftersom en välskött skog kan förse oss med mängder av råmaterial under lång tid framöver. Utöver att ange att all nyfiber ska köpas in från ansvarsfullt skötta skogar ville vi se till att vi inte minskade världens tillgång till hållbart fiber. Så vi satte upp ett mål att skydda eller skapa nog med ansvarsfullt skötta skogar för att täcka hela vårt behov av förpackningarfotnot 2. 2017 nådde vi vårt mål: årsproduktionen från våra projekt för bevarande av skogar är nu större än den sammanlagda mängd nyfiber som användes i Apples förpackningar under räkenskapsåret 2016. I samarbete med The Conservation Fund skyddar vi 14 600 hektar hållbar skog i östra USA. Och vårt senaste projekt i Kina, tillsammans med WWF, är vårt mest ambitiösa. Hittills har nästan 130 000 hektar skog i Kina certifierats av Forest Stewardship Council. I takt med att vårt behov av papper växer och förändras kommer vi att fortsätta att skydda och plantera tillräckligt med hållbart skötta skogar för att täcka vårt förpackningsbehov.

Vi använder miljövänligt papper från flera källor och mindre plast i våra förpackningar.

Vi letar ständigt efter sätt att göra våra förpackningar mindre, utvecklar teknik som utnyttjar pappret effektivare och använder återvunnet papper så ofta det går. Under räkenskapsåret 2016 var mer än 60 procent av pappret i våra förpackningar tillverkat av återvunnen träfiber. Vi utformar även våra förpackningar så att vi använder allt mindre plast. Till exempel är tillbehörsbrickan i kartongen till iPhone 7 tillverkad i en blandning av hållbart skördad bambufiber och bagass, en biprodukt från sockerrörstillverkning.

En enhet som håller längre är en grönare enhet.

Ju längre en produkt kan användas, desto mindre resurser behöver vi utvinna från jorden för att tillverka nya. Därför utvärderar vi alla våra produkter i vårt tillförlitlighetslabb med hårda testmetoder som simulerar våra kunders verkliga upplevelser med deras enheter. Till exempel analyserar vi hur enheter klarar extrem hetta och kyla, exponering för vatten och vanliga kemikalier samt reptester från material som stålull och denim. Utöver våra åtgärder som följer branschstandard utformar vi våra egna tester och bygger egna testningsmaskiner. Vi utformar de här testerna efter våra studier av användarbeteende och genom att analysera returnerade produkter för att förstå eventuella problem helt.

I de fall då någonting går sönder har vi program som AppleCare och Apple-certifierade reparationstjänster så att vi kan hjälpa våra kunder att använda sina enheter längre. Vi släpper även regelbundet kostnadsfria mjukvaruuppdateringar som håller våra produkter aktuella och gör att de håller längre. Och vi utformar dessa mjukvaruuppdateringar så att de är kompatibla med äldre generationer av produkterna. macOS Sierra är till exempel kompatibelt med Mac-modeller från slutet av 2009. När kunderna bestämmer sig för att uppgradera till nya enheter får de gamla enheterna ofta nytt liv hos släkt eller vänner eller på marknaden för renoverade enheter via program som Apple Renew.