öppnas i ett nytt fönster
Daisy, Apples demonteringsrobot för iPhone, är en av många tekniska innovationer som för utvecklingen framåt mot företagets mål: att alla Apple-produkter ska tillverkas med enbart återvunna och förnybara material. Tack vare omfattande designkontroller, produktutveckling och expertis inom leveranskedjan är Apple nu närmare målet än någonsin.
Cupertino, Kalifornien Apple presenterade idag nya insatser för att snabbare öka användningen av återvunna material i företagets produkter. Ett nytt mål är att alla Apple-designade batterier ska tillverkas med 100 procent återvunnen kobolt.1 2025 ska också alla magneter i Apples enheter tillverkas med enbart återvunna sällsynta jordartsmetaller, och alla Apples mönsterkort ska innehålla 100 procent återvunnet tennlod och 100 procent återvunnet guld i alla pläteringar.
Under 2022 ökade företagets användning av viktiga återvunna metaller markant. Nu kommer över två tredjedelar av allt aluminium, nästan tre fjärdedelar av alla sällsynta jordartsmetaller och mer än 95 procent av all volfram i Apples produkter från 100 procent återvunnet material. Den här snabba utvecklingen för Apple allt närmare målet att en dag tillverka alla sina produkter med enbart återvunna och förnybara material. Samtidigt bidrar det till att nå målet att alla Apple-produkter ska vara koldioxidneutrala till 2030. 
”Apple arbetar varje dag för att skapa innovativ teknik som berikar människors liv samtidigt som den skyddar planeten vi alla delar”, säger Apples vd Tim Cook. ”Från de återvunna materialen i våra produkter till den rena energin som driver våra anläggningar – vårt miljöarbete är en viktig del av allt vi tillverkar och allt vi står för. Därför fortsätter vi att sträva framåt i övertygelsen att riktigt bra teknik ska vara bra för både användarna och för miljön.”
”Ambitionen att en dag tillverka alla våra produkter med 100 procent återvunna och förnybara material går hand i hand med Apple 2030, det vill säga vårt mål att tillverka helt koldioxidneutrala produkter till 2030”, säger Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives på Apple. ”Vi arbetar hårt för att uppnå bägge dessa mål, vilket också har lett till nya innovationer inom hela branschen.”

Framsteg mot 2025

Apple har ökat sin användning av 100 procent återvunnen kobolt avsevärt under de senaste tre åren, och till 2025 kommer det att vara möjligt att använda det i alla Apple-designade batterier. 2022 utgjordes en fjärdedel av all kobolt i Apples produkter av återvunnet material – en ökning från 13 procent året innan. Kobolt är ett nödvändigt material i de batterier som används i de flesta hemelektronikprodukter, däribland Apples enheter. Det ger hög energitäthet samtidigt som det uppfyller Apples höga krav på lång hållbarhet och säkerhet. De Apple-designade batterierna i produkter som exempelvis iPhone, iPad, Apple Watch och MacBook står för en stor andel av företagets användning av kobolt.
iPhone-komponenter – bland annat ett Apple-designat litiumjonbatteri – återvinns av Daisy, Apples avancerade demonteringsrobot.
2025 kommer alla Apple-designade batterier att tillverkas av 100 procent återvunnen kobolt, och magneterna i Apples enheter kommer att innehålla 100 procent återvunna sällsynta jordartsmetaller. 
Företagets användning av 100 procent certifierade återvunna sällsynta jordartsmetaller har också ökat dramatiskt under det senaste året, från 45 procent 2021 till 73 procent 2022. Första gången Apple använde återvunna sällsynta jordartsmetaller var i Taptic Engine på iPhone 11. Nu finns de i hela produktsortimentet, bland annat i alla magneter i de senaste iPhone-, iPad-, Apple Watch-, MacBook- och Mac-modellerna. Eftersom magneter är det område där Apple använder mest sällsynta jordartsmetaller innebär det nya målet för 2025 att merparten av de sällsynta jordartsmetallerna i Apples produkter snart kommer att vara 100 procent återvunna.
I den nya uppsnabbade tidsplanen ingår att alla Apple-designade mönsterkort kommer att vara pläterade med 100 procent certifierat återvunnet guld till 2025. Då ingår både hårda kort som huvudlogikkortet och böjliga kort, som de som är anslutna till kamerorna och knapparna i iPhone. Sedan Apple införde en helt återvinningsbaserad leveranskedja för guld till pläteringen av huvudlogikkortet i iPhone 13 har man utökat användningen av materialet till fler komponenter och produkter, som tråden i alla kameror i iPhone 14-serien och mönsterkorten till iPad, Apple Watch, AirPods Pro, MacBook Pro, Mac mini och HomePod. Apple arbetar också för att uppmuntra en bredare användning av återvunnet guld i standardkomponenter inom hela elektronikbranschen.
2025 kommer företaget att använda 100 procent certifierat återvunnet tenn i lödningarna på alla Apple-designade mönsterkort – både hårda och flexibla. På senare år har Apple utökat sin användning av återvunnet tenn till lödningarna på många flexibla mönsterkort i Apple-produkter. 38 procent av allt tenn som användes förra året kom från återvunna källor. Återvunnet tenn kommer snart att användas i ännu fler komponenter och företaget har engagerat fler underleverantörer för att driva igenom det.
Innovationer har också fört Apple närmare ett annat av företagets mål för 2025: att eliminera plast från alla sina förpackningar. Tack vare utvecklingen av fiberbaserade alternativ till förpackningsmaterial som skärmskydd av plast, plastfilm och skumplast är Apple på rätt spår mot sitt ambitiösa mål. För att eliminera de återstående fyra procenten plast i företagets förpackningar utvecklar Apple innovativa metoder för att ersätta etiketter, laminering och andra mindre användningsområden. Förra året tog Apple fram en egen skrivare som kan trycka digitalt direkt på förpackningarna för iPhone 14 och iPhone 14 Pro, så att det nästan inte behövs några etiketter. Förpackningarna till iPad Air, iPad Pro och Apple Watch Series 8 har behandlats med ett nytt övertryckslack som ersätter den laminering av polypropylen som annars brukar finnas på produktförpackningarna. Denna innovation har hjälpt till att eliminera över 1 100 ton plast och över 2 400 ton koldioxidutsläpp.

Framsteg inom ansvarsfull anskaffning av primära och återvunna material

Samtidigt som Apple minskar sitt beroende av nyutvunna mineraler försöker företaget också hitta sätt att direkt stödja samhällen som lever på gruvbrytning. I samarbete med experter som The Fund for Global Human Rights stöttar Apple personer som står upp för mänskliga rättigheter och för miljön, bland annat i regionen kring Afrikas stora sjöar, samt yrkesutbildningsprogram för invånare i gruvsamhällen som vill lämna gruvindustrin och hitta andra försörjningsmöjligheter.
Apple köper in primära mineraler ansvarsfullt och ställer högsta möjliga krav när det gäller mänskliga rättigheter och miljöstandarder i hela leveranskedjan. Apple var det första elektronikföretaget som publicerade en lista över kobolt- och litiumraffinaderier i sin batterileveranskedja (listan för kobolt kom 2016 och för litium 2020). 2017 kartlade företaget sin leveranskedja för sällsynta jordartsmetaller. Och sedan 2015 har alla kända smältverk och raffinaderier för tenn, volfram, tantal och guld deltagit i oberoende granskningar utförda av tredje part.
Vid övergången till återvunna och förnybara material har Apple prioriterat 14 material som är betydelsefulla vad gäller miljö, mänskliga rättigheter och tillgång, och som tillsammans står för nästan 90 procent av det material som ingår i Apples levererade produkter: aluminium, kobolt, koppar, glas, guld, litium, papper, plast, sällsynta jordartsmetaller, stål, tantal, tenn, volfram och zink.
2022 kom cirka 20 procent av allt material i Apples levererade produkter från återvunna eller förnybara källor. Återvunnen kopparfolie användes då för första gången i huvudlogikkortet i iPad (tionde generationen), certifierat återvunnet stål användes för första gången i batterifacket i MacBook Air med M2-chip, 100 procent återvunnen volfram användes i de senaste Apple Watch-modellerna och aluminiumhöljet på många Apple-produkter tillverkades av Apples egen legering av 100 procent återvunnet aluminium. 

Innovation för framtidens återvinning

Apples nya forskning och utveckling kring demontering och återvinning av uttjänta produkter har bidragit starkt till de framsteg vi har gjort. Tack vare omfattande insatser och partnerskap med ledande forskningsinstitutioner och Material Recovery Lab i Austin, Texas håller Apples ingenjörer och experter på att ta fram nya innovativa sätt att återanvända materialen i Apples produkter – och att tänka på demontering och återvinning redan i designskedet.
Daisy, företagets robot för iPhone-demontering, skiljer batterier från andra komponenter och gör det möjligt för specialiserade återvinnare att ta vara på kobolt, litium och andra material. Apple uppskattar att man sedan 2019 har tillvaratagit mer än 11 000 kg kobolt från batterier demonterade av Daisy – material som sedan har kunnat återföras till marknaden. Daisy tar också vara på sällsynta jordartsmetaller, som i stor utsträckning går förlorade vid traditionell elektronikåtervinning. 
En projicerad AR-video visar för en återvinningspartner hur man tar ut batteriet ur en MacBook.
Projektorbaserade AR-system hjälper Apples återvinningspartner att demontera MacBook- och iPad-modeller genom att projicera videobilder direkt på deras arbetsyta.
Daisy är bara ett exempel på hur Apples innovationer inom återvinning och demontering kan leda till förändringar i hela branschen. Apples robot Dave, som nu är i drift hos en återvinningspartner i Kina, kan ta vara på sällsynta jordartsmetaller i ännu större utsträckning genom att montera isär Taptic Engine-komponenter.
Apple har också börjat driftsätta projektorbaserade AR-system hos sina återvinningspartner. Systemet guidar återvinnaren genom demonteringen av exempelvis en MacBook eller iPad genom att projicera videobilder direkt på arbetsytan. Apple publicerar återvinningsguider för återvinnare över hela världen. Guiderna hjälper till att maximera materialåtervinningen samtidigt som de skyddar medarbetarnas hälsa och säkerhet. Eftersom återvunna och förnybara material bidrar till att minska produkternas koldioxidavtryck kan förbättrad återvinning också hjälpa Apple att uppnå sitt ambitiösa mål för 2030: en helt koldioxidneutral leveranskedja och produkter som är koldioxidneutrala genom hela livscykeln.
Dela artikeln
  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

  1. Alla uppgifter om koboltinnehåll bygger på beräkningar enligt massbalansmetoden.

Presskontakter

Linnéa Wängberg

Apple

l_wangberg@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48