สร้างมาเพื่อสิ่ง
ที่คุณทำอยู่ทุกวัน
ในทุกวิธีการ
ที่คุณใช้งาน

iPad มาพร้อมคุณสมบัติความช่วยเหลืออันทรงพลัง
ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการมองเห็น การได้ยิน
การเคลื่อนไหว การเรียนรู้ และการอ่านเขียนของคุณ
คุณจึงสามารถสร้างสรรค์ เรียนรู้ ทำงาน เล่น และ
ทำอะไรๆ อย่างที่อยากทำได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

อัพเดท ความช่วยเหลือ
ด้านการอ่าน

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPad

หากคุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่กำลัง
อ่านหรือเขียนอยู่ คุณสมบัติอย่างเช่น
"อ่านหน้าจอ", "อ่านสิ่งที่เลือก", "เสียงอ่าน
ขณะป้อน" และ "การเดาคำ" นั้นก็สามารถ
ช่วยคุณได้ด้วยการเพิ่มส่วนประกอบที่อ่าน
ออกเสียงได้ให้กับข้อความ เริ่มจากเปิด
คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" แล้วใช้สองนิ้วปัดจาก
ด้านบนของหน้าจอลงมา หรือแค่บอก Siri
ว่า "อ่านหน้าจอ" แค่นี้ Siri ก็จะอ่านคอนเทนต์
ทั้งหมดในหน้าต่างๆ ให้คุณฟัง หรือใช้
คุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก" เพื่อเน้นเฉพาะข้อความ
ช่วงใดช่วงหนึ่งที่คุณอยากได้ยิน
โดยคุณสามารถเลือกสีได้เองตามต้องการ
จากนั้นเครื่องก็จะอ่านออกเสียงคำ ประโยค
หรือคำที่อยู่ในแต่ละประโยคที่ไฮไลท์ไว้
ให้คุณฟัง
ไปเรื่อยๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถ
เปิดใช้คุณสมบัติ "เสียงอ่านขณะป้อน" เพื่อให้
เครื่องอ่านออกเสียงทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์
บนคีย์บอร์ด หรือถ้าต้องการความช่วยเหลือ
ในการสะกดคำก็สามารถใช้คุณสมบัติ
"การเดาคำ"
ที่จะแนะนำตัวเลือกของคำ
ให้คุณฟังแล้วเลือก1

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPad

พจนานุกรม

สมมติว่าคุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับดาราศาสตร์
และคุณติดคำศัพท์บางคำ
ไม่ยากเพียงแค่ลองหาดู
เพราะความหมายจากพจนานุกรมได้รับการเชื่อมรวมไว้
กับ iOS แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงความหมาย
ของคำและวลีที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในเรื่อง
การสะกดคำ การออกเสียง และไวยากรณ์ได้อีกด้วย

ตัวอ่านหน้าเว็บ
ของ Safari

สำหรับผู้เรียนบางคน การไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
อาจเป็นเรื่องที่หนักหนาในความรู้สึก ตัวอ่านหน้าเว็บ
ของ Safari จึงมีไว้เพื่อช่วยลดความยุ่งเหยิงของหน้าเว็บ
โดยจะช่วยดึงโฆษณา ปุ่ม และแถบนำทางออกซึ่งจะช่วย
ให้คุณสามารถจดจ่ออยู่แต่กับคอนเทนต์ที่คุณต้องการ
เท่านั้น นอกจากนี้ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari ยัง
สามารถทำงานร่วมกับคุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก"
และ VoiceOver ที่จะช่วยให้คุณได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ได้

การใช้งานเครื่อง
ตามที่กำหนด

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" บน iPad

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด"
นั้นช่วยให้ผู้ที่เป็นออทิสติก หรือ
มีปัญหา
ในเรื่องสมาธิและประสาทสัมผัส สามารถ
จดจ่ออยู่กับงานหรือแอพ
ตรงหน้าได้ เพราะ
ผู้ปกครอง ผู้สอน หรือนักบำบัด สามารถใช้
คุณสมบัตินี้ในการกำหนดให้ iPad ใช้งานอยู่
เพียงแอพเดียวด้วยการปิดการใช้งานปุ่มโฮม
และจำกัด
เวลาการใช้งานของแอพหนึ่งๆ ได้
แถมยังสามารถควบคุมการเข้าใช้งานคีย์บอร์ด
หรือระบบสัมผัสในบางจุดของหน้าจอได้
อีกด้วย ดังนั้นการแตะหรือวาดนิ้วไปเรื่อยๆ
ก็จะไม่ดึงความสนใจออกไปจากการเรียนรู้นั้นๆ

การพูด

FaceTime ช่วยให้คุณสื่อสารแบบ
มองเห็น
กันได้ ไม่ว่าจะผ่านภาษามือ ท่าทาง หรือ
สีหน้า2 ส่วน iMessage ก็
ทำให้คุณแชทกับ
ผู้อื่นผ่านข้อความได้ และคุณสมบัติ
"อ่านสิ่งที่เลือก" ก็ยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ
ทางด้านการพูดได้ด้วยการช่วยออกเสียงคำ
ที่คุณกำลังอ่าน หรือถ้าไม่อย่างนั้น คุณก็อาจ
จะเขียนข้อความของคุณเองแล้วให้ iPad
พูดแทนคุณก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีแอพ
ด้านการ
พูดจากบริษัทอื่นอีกมากมาย
ที่จะช่วยเปลี่ยน
iPad ของคุณให้เป็น
อุปกรณ์สื่อความหมาย
ทดแทนได้อย่างทรงพลังและเยี่ยมยอดด้วย

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" บน iPad

อัพเดท Siri

Siri บน iPad

Siri สามารถช่วยคุณทำอะไรต่างๆ มากมาย
ที่คุณทำอยู่ทุกวันได้3 สิ่งเดียวที่คุณต้องทำ
ก็แค่บอก ลองพูดว่า ''บอก
ลินว่าวันนี้ฉันสาย''
หรือ ''เตือนให้จองโต๊ะวันเสาร์นี้ด้วย'' ดูสิ
และหากคุณต้องการสื่อสารด้วยการพิมพ์
ก็มีตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงแบบใหม่สำหรับ
ตั้งค่า Siri เป็นโหมด "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri"
เพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บ ส่งข้อความ ค้นหา
เอกสาร ตั้งเตือนความจำ หรือแม้แต่เปิด
การตั้งค่าคุณสมบัติ "การช่วย
การเข้าถึง"
ในแบบของคุณ

Siri บน iPad

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ iPad (HTML แบบมีแท็ก)

ดูเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ iPad

คู่มือผู้ใช้ iPad (iBooks)

เปิดคู่มือผู้ใช้ iPad ใน iBooks Store

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน iPad

    1. จากหน้าจอโฮม ไปที่ไอคอนการตั้งค่า iOS แล้วเลือก "ทั่วไป"
    2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
    3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ด้านการเรียนรู้และการอ่านเขียน
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา