สร้างมาเพื่อสิ่ง
ที่คุณทำอยู่ทุกวัน
ในทุกวิธีการ
ที่คุณใช้งาน

iPad มาพร้อมคุณสมบัติความช่วยเหลือ
อันทรงพลังที่จะช่วย
อำนวยความสะดวกใน
การมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว
การเรียนรู้
และการอ่านเขียนของคุณ คุณจึงสามารถ
สร้างสรรค์
เรียนรู้ ทำงาน เล่น และทำอะไรๆ
อย่างที่อยากทำได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

อัพเดท ความช่วยเหลือ
ด้านการอ่าน

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPad

หากคุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่กำลัง
อ่าน
หรือเขียนอยู่ คุณสมบัติอย่างเช่น "อ่านหน้าจอ",
"อ่านสิ่งที่เลือก", "เสียงอ่านขณะป้อน" และ
"การเดาคำ" นั้นก็สามารถช่วยคุณได้ด้วยการ
เพิ่มส่วนประกอบที่อ่านออกเสียงได้ให้กับ
ข้อความ เริ่มจากเปิดคุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ"
แล้วใช้สองนิ้วปัดจากด้านบนของหน้าจอลงมา
หรือแค่บอก Siri ว่า ''อ่านหน้าจอ'' แค่นี้ Siri ก็จะ
อ่านคอนเทนต์ทั้งหมดในหน้าต่างๆ ให้คุณฟัง
หรือใช้คุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก" เพื่อ
เน้น
เฉพาะข้อความช่วงใดช่วงหนึ่งที่คุณอยากได้ยิน
จากนั้นเครื่องก็จะอ่านออกเสียงคำ ประโยค
หรือคำที่อยู่ในแต่ละ
ประโยคที่ไฮไลท์ไว้ให้คุณฟัง
ไปเรื่อยๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถ
เปิดใช้คุณสมบัติ "เสียงอ่านขณะป้อน" เพื่อให้
เครื่องอ่านออกเสียงทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์บน
คีย์บอร์ด หรือถ้าต้องการความช่วยเหลือใน
การสะกดคำก็สามารถใช้คุณสมบัติ "การเดาคำ"
ที่จะแนะนำ
ตัวเลือกของคำให้คุณฟังแล้วเลือก1

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPad

พจนานุกรม

สมมติว่าคุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับดาราศาสตร์
และคุณติดคำศัพท์บางคำ
ไม่ยากเพียงแค่ลองหาดู
เพราะความหมายจากพจนานุกรมได้รับการเชื่อมรวมไว้
กับ iOS แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงความหมาย
ของคำและวลีที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในเรื่อง
การสะกดคำ การออกเสียง และไวยากรณ์ได้อีกด้วย

ตัวอ่านหน้าเว็บ
ของ Safari

สำหรับผู้เรียนบางคน การไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์อาจ
เป็นเรื่องที่หนักหนาในความรู้สึก ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari
จึงมีไว้เพื่อช่วยลดความยุ่งเหยิงของหน้าเว็บ โดยจะช่วยดึง
โฆษณา ปุ่ม และแถบนำทางออกซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ
จดจ่ออยู่แต่กับคอนเทนต์ที่คุณต้องการเท่านั้น นอกจากนี้
ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari ยังสามารถทำงานร่วมกับ
คุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก" และ VoiceOver ที่จะช่วยให้
คุณได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ได้

การใช้งานเครื่อง
ตามที่กำหนด

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" บน iPad

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด"
นั้นช่วยให้ผู้ที่เป็นออทิสติก หรือ
มีปัญหา
ในเรื่องสมาธิและประสาทสัมผัส สามารถจดจ่อ
อยู่กับงานหรือแอพ
ตรงหน้าได้ เพราะผู้ปกครอง
ผู้สอน หรือนักบำบัด สามารถใช้คุณสมบัตินี้
ในการกำหนดให้ iPad ใช้งานอยู่เพียงแอพเดียว
ด้วยการปิดการใช้งานปุ่มโฮม และจำกัดเวลา
การใช้งานของแอพหนึ่งๆ ได้ แถมยังสามารถ
ควบคุมการเข้าใช้งานคีย์บอร์ดหรือระบบสัมผัส
ในบางจุดของหน้าจอได้อีกด้วย ดังนั้นการแตะ
หรือวาดนิ้วไปเรื่อยๆ ก็จะไม่ดึงความสนใจ
ออกไปจากการเรียนรู้นั้นๆ

การพูด

FaceTime ช่วยให้คุณสื่อสารแบบ
มองเห็นกันได้
ไม่ว่าจะผ่านภาษามือ ท่าทาง หรือสีหน้า2
ส่วน iMessage ก็
ทำให้คุณแชทกับผู้อื่น
ผ่านข้อความได้ และคุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก"
ก็ยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านการพูด
ได้ด้วยการช่วยออกเสียงคำที่คุณกำลังอ่าน
หรือถ้าไม่อย่างนั้น คุณก็อาจจะเขียนข้อความ
ของคุณเองแล้วให้ iPad พูดแทนคุณก็ได้

นอกจากนี้ก็ยังมีแอพด้านการพูดจาก
บริษัทอื่น
อีกมากมายที่จะช่วยเปลี่ยน iPad
ของคุณให้เป็นอุปกรณ์สื่อความหมาย
ทดแทนได้อย่างทรงพลัง
และ
เยี่ยมยอดด้วย

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" บน iPad

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ด้านการเรียนรู้และการอ่านเขียน
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา