การมองเห็นจอภาพเป็นเพียงหนึ่งในวิธีสัมผัสประสบการณ์
การใช้งาน iPad โดย VoiceOver จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นบน
หน้าจอ และช่วยให้คุณไปยังส่วนต่างๆ ได้โดยใช้คำสั่งนิ้ว
หรือเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ ขณะที่ "การช่วยเหลือ
จอแสดงผล" จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตาบอดสีหรือมีปัญหา
ด้านการมองเห็นในลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติ "แว่นขยาย"
ก็จะทำหน้าที่เหมือนแว่นขยายแบบดิจิตอลให้กับคุณ

VoiceOver ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้น
บนหน้าจอ

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPad

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอที่ทำงานได้
ด้วยคำสั่งนิ้วซึ่งช่วยให้คุณใช้งาน iPad ได้อย่าง
สะดวกสบายถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นหน้าจอก็ตาม
โดยเมื่อคุณเปิดใช้งาน VoiceOver ไว้แล้ว แค่คลิก
ปุ่มโฮมสามครั้ง (หรือปุ่มด้านบนบน iPad Pro
รุ่นที่มี Face ID) เพื่อเข้าใช้งานจากที่ใดก็ได้ โดย
คุณสามารถฟังคำอธิบายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบน
หน้าจอของคุณ ตั้งแต่ระดับแบตเตอรี่ไปจนถึง
ว่ามีใครโทรมา และนิ้วของคุณกำลังวางอยู่
บนแอพอะไร รวมถึงยังสามารถปรับความเร็ว
และระดับเสียงในการพูดให้เหมาะกับคุณได้อีกด้วย

VoiceOver ใช้งานได้กับทุกแอพ
ที่มาพร้อมเครื่อง และหลายแอพจากบริษัทอื่น

เนื่องจาก VoiceOver นั้นได้รับการผสานรวม
ไว้แล้วกับ iOS และ iPadOS จึงสามารถทำงาน
ร่วมกับแอพที่มาพร้อม iPad ได้ทั้งหมด ทั้งคุณ
ยังสามารถสร้างป้ายกำกับปุ่มได้เองตามต้องการ
ในแอพต่างๆ ซึ่งรวมถึงแอพของบริษัทอื่นด้วย
และในขณะเดียวกัน Apple ก็ยังคงทำงานร่วมกับ
กลุ่มนักพัฒนา เพื่อเพิ่มจำนวนแอพที่สามารถ
ใช้งานร่วมกับ VoiceOver ให้มากขึ้น

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPad

VoiceOver ใช้งาน VoiceOver
ด้วยคำสั่งนิ้วที่ใช้งานง่าย

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้ชุดคำสั่งนิ้วง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อแตะหรือลากนิ้วไปรอบๆ จอ VoiceOver
จะบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง แตะปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อฟังคำ
อธิบาย แตะสองครั้งเพื่อเลือก หรือตวัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพื่อย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไป และเมื่อคุณโต้ตอบกับ
องค์ประกอบบนหน้าจอ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดำปรากฏขึ้นมา
ล้อมรอบสิ่งนั้น จึงทำให้ผู้ใช้ที่มีสายตาปกติสามารถดูตาม
ไปด้วยได้ หรือเมื่อไหร่ที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัวก็
สามารถเปิดใช้งาน "ม่านหน้าจอ" เพื่อปิดการแสดงผลทั้งหมด
โดยที่ยังคงได้ยินเสียงต่างๆ จาก VoiceOver เช่นเดิม และ
ตอนนี้ด้วย iPadOS คุณสามารถปรับแต่งคำสั่งนิ้วที่มีอยู่
เป็นคำสั่งอื่นๆ ตามที่ต้องการได้

VoiceOver พิมพ์และแก้ไข
ได้รวดเร็วและแม่นยำ

เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver เครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร
แต่ละตัวที่คุณแตะบนคีย์บอร์ด และจะอ่านอีกครั้งเมื่อคุณป้อน
ตัวอักษรนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขคำได้อย่างแม่นยำ
ด้วยการตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ และเพื่อช่วยให้
คุณพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น iOS และ iPadOS
จึงสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษรหลายแบบซึ่งรวมถึงการเขียน
ด้วยลายมือ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขคำที่สะกดผิดให้กับคุณด้วย และ
เมื่อคุณเปิดคุณสมบัติ "อ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ" คุณก็
จะได้ยินเอฟเฟ็กต์เสียงและคำที่แนะนำ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์
ต่อไปโดยไม่สนใจคำที่แนะนำ หรือจะแตะสเปซบาร์เพื่อให้ iPad
พิมพ์คำนั้นให้คุณก็ได้เช่นกัน

VoiceOver บรรยายให้คุณฟังได้
แม้กระทั่งรูปภาพ

VoiceOver สามารถบรรยายภาพให้คุณฟังได้ อย่างเช่น
บอกคุณว่าในรูปนั้นมีต้นไม้ สุนัข หรือใบหน้าพร้อมรอยยิ้ม
4 ใบหน้า ทั้งยังสามารถอ่านออกเสียงข้อความในภาพได้
ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของใบเสร็จรับเงินหรือบทความใน
นิตยสาร ถึงแม้จะไม่มีคำอธิบายประกอบภาพเลยก็ตาม
และถ้าคุณเข้าแอพรูปภาพ คุณก็สามารถแตะเพื่อฟังว่า
แต่ละคนในรูปแสดงออกทางใบหน้ายังไงกันบ้างได้
ง่ายๆ แค่ใช้ 3 นิ้วแตะที่ภาพ แล้ว VoiceOver ก็จะ
บรรยายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

VoiceOver ตัวควบคุมเสมือนจริง
ที่มาพร้อมคำสั่งที่ปรับแต่งได้

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริงที่เรียกว่า "ตัวหมุน"
ซึ่งคุณสามารถหมุนตัวหมุนได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุนบน
หน้าจอเหมือนกับที่คุณกำลังหมุนหน้าปัดจริงๆ เพื่อเลื่อนไปยัง
แต่ละส่วนบนหน้าเว็บหรือเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดย
ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในหน้าเว็บหรือหน้าไฟล์ PDF ให้หมุน
ตัวหมุนเพื่อฟังการตั้งค่า เช่น "หัวเรื่อง", "ลิงก์" และ "ภาพ"
จากนั้นให้ตวัดนิ้วเพื่อเลือกว่าคุณจะไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บ
นั้นอย่างไร เช่น ข้ามจากหัวเรื่องหนึ่งไปยังหัวเรื่องถัดไป

VoiceOver ป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

VoiceOver รองรับคำสั่งอักษรเบรลล์แบบ 6 และ 8 จุด
ทั้งระบบ ทำให้สามารถป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์จริงๆ โดยในตัวหมุน
จะมีคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์ข้อความ,
ปลดล็อค iPad, เปิดแอพ และค้นหาคอนเทนต์ในแอพต่างๆ ได้
เช่น แอพเพลง

VoiceOver ใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์สำหรับการป้อนหรืออ่าน

iPad รองรับตารางอักษรเบรลล์สากลมากกว่า 80 ตาราง
และเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้
มากกว่า 70 รุ่น โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์ไร้สายที่มี Bluetooth เพื่ออ่านข้อมูล
จาก VoiceOver ได้ ซึ่งรวมถึงอักษรเบรลล์แบบย่อ แบบเต็ม
และสมการโดยใช้รหัส Nemeth เมื่อคุณแก้ไขข้อความ จอภาพ
ของคุณจะแสดงข้อความพร้อมกับบริบท และสิ่งที่คุณแก้ไขจะ
ถูกแปลงไปมาระหว่างข้อความตัวพิมพ์กับอักษรเบรลล์อย่าง
ราบรื่น และยังสามารถใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่มีปุ่ม
ป้อนข้อมูลเพื่อควบคุม iPad ขณะที่ VoiceOver เปิดอยู่ได้ด้วย

VoiceOver ได้ยินเสียงในแบบ
เดียวกับวิธีที่คุณพูดด้วย
"ตัวแก้ไขการออกเสียง"

ตัวแก้ไขการออกเสียงให้คุณสร้างรายการคำหรือวลีพร้อม
ระบุวิธีการอ่านออกเสียงอย่างที่คุณต้องการให้ VoiceOver
อ่านให้ฟัง จากนั้นเครื่องก็จะอ่านออกเสียงคำและวลีดังกล่าว
ในเอกสาร ข้อความสนทนา หน้าเว็บ และตัวหนังสืออื่นๆ 
ตามที่คุณกำหนดไว้

คำบรรยายเสียง ได้ยินทุกรายละเอียดในทุกฉาก

ดูภาพยนตร์พร้อมคำบรรยายเสียงของทุกฉากอย่างละเอียด
บน iPad ของคุณ โดยภาพยนตร์ที่มีคำบรรยายเสียงนั้นจะมีไอคอน AD แสดงกำกับไว้ใน iTunes Store

นอกจากนี้ iPad ยังช่วยให้ผู้ที่ใช้ VoiceOver สามารถเข้าถึง
รายการคำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้และซับไตเติ้ลต่างๆ
ผ่านการถ่ายทอดทางเสียงหรือเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
ได้อีกด้วย

โหมดมืด ให้ทุกสิ่งอ่านง่าย
สบายตา

โหมดมืดบน iPad

โหมดมืดจะแปลงโฉมทุกองค์ประกอบบนหน้าจอ
ของคุณด้วยโทนสีเข้มใหม่เพื่อช่วยให้คุณจดจ่อ
อยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ โดยคุณจะเห็นข้อความ
สีอ่อนบนฉากหลังสีเข้มกว่าในแอพเมล, ตัวอ่าน
หน้าเว็บของ Safari, ปฏิทิน และอีกมากมาย ซึ่ง
ช่วยให้การอ่านในสภาวะแสงน้อยนั้นง่ายขึ้น และ
การตั้งค่าสำหรับ "การช่วยการเข้าถึง" เพื่อเพิ่ม
คอนทราสต์และลดความโปร่งใส ก็ยังสามารถ
ทำงานร่วมกับโหมดมืดที่เปิดใช้งานอีกด้วย

โหมดมืดบน iPad

การช่วยเหลือจอแสดงผล หามุมมองที่ใช่สำหรับคุณ

ฟิลเตอร์สีบน iPad

คุณสามารถกลับสี ลดแสงขาว เปิดใช้งานระดับ
สีเทา หรือเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ มากมายที่จะ
ช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสีหรือมีปัญหาด้านการมองเห็น
ในลักษณะอื่นๆ สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเลือกสีจากค่าสำเร็จรูป
ที่มีให้ หรือปรับโทนและเฉดสีอย่างละเอียดด้วย
ตัวเองก็ได้ เพื่อปรับการตั้งค่าของจอแสดงผล
ให้เหมาะกับคุณ ซึ่งเมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ
"การกลับสีแบบอัจฉริยะ" ไว้ iPad ก็จะรู้ได้โดย
อัตโนมัติว่าสื่อไหนมีการใช้สไตล์สีเข้ม เพื่อให้
การกลับสีบนจอภาพไม่กระทบต่อลักษณะของภาพ
วิดีโอ และแอพบางตัว และเมื่อคุณตั้งฟิลเตอร์
เสร็จแล้ว การตั้งค่านั้นก็จะมีผลกับทุกอย่าง
ที่ปรากฏบน iPad

ฟิลเตอร์สีบน iPad

ซูม ขยายภาพหน้าจอของคุณ
ให้ใหญ่ขึ้นสูงสุด
1,500 เปอร์เซ็นต์

"ซูม" คือตัวขยายหน้าจอที่มาพร้อมกับเครื่อง ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้ในทุกๆ ส่วนบน iPad ของคุณ และยังทำงานร่วมกับทุกๆ แอพจาก App Store ได้อีกด้วย โดยคุณสามารถเปิดคุณสมบัติ "ซูม" เพื่อเลือกใช้การซูมแบบเต็มหน้าจอ หรือ
มุมมองเฉพาะบริเวณก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นส่วนที่ซูมแยก
อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งในขณะที่หน้าจอส่วนที่เหลือยังคงมีขนาด
เท่าเดิม คุณสามารถปรับกำลังขยายได้ตั้งแต่ 100 ถึง 1,500% และใช้งานตัวเลือกฟิลเตอร์ต่างๆ ในแต่ละมุมมอง นอกจากนี้
ในขณะที่ซูมเข้า คุณยังคงใช้คำสั่งนิ้วในรูปแบบที่คุณคุ้นเคย
เพื่อควบคุม iPad ของคุณได้ด้วย และคุณสมบัติ "ซูม"
ยังสามารถใช้ร่วมกับ VoiceOver ได้ คุณจึงไม่เพียงเห็น
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ยังได้ยินด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้น
บนหน้าจอของคุณบ้าง

การปรับแบบอักษร แอพที่ปรับขนาดตัวหนังสือ
ให้ใหญ่ขึ้นได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความขนาดใหญ่ขี้น
อย่างยืดหยุ่น" ข้อความในแอพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปฏิทิน รายชื่อ เมล ข้อความ เพลง โน้ต และการตั้งค่า หรือ
แม้แต่แอพของบริษัทอื่นบางแอพ ก็จะถูกแปลงให้มีขนาดใหญ่
ที่ง่ายต่อการอ่านยิ่งขึ้น ซึ่งแอพจะถูกปรับให้เหมาะกับขนาด
ของตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นด้วย ทำให้ข้อความยังคงอ่านง่ายและ
ชัดเจนแม้จะถูกเพิ่มขนาด และคุณสามารถเลือกข้อความ
ตัวหนาเพื่อให้ข้อความในแอพต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่อง
มีขนาดหนาขึ้นได้ด้วย

แว่นขยาย ใช้กล้องเพื่อให้
มองเห็นได้ใกล้ขึ้น

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPad

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" ที่จะทำหน้าที่เหมือน
แว่นขยายแบบดิจิตอล โดยจะใช้กล้องบน iPad
ในการขยายขนาดของทุกอย่างที่คุณเล็งกล้องไป
เพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และยังสามารถใช้แฟลชเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับ
วัตถุ ปรับฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการแยกแยะสี หรือ
จะถ่ายรูปเพื่อดูภาพนิ่งแบบใกล้ๆ ก็ได้

อ่านออกเสียงหน้าจอ ตั้งแต่อีเมลไปจนถึงหนังสือ iPad ก็อ่าน
ให้คุณฟังได้หมด

ถ้าการอ่านข้อความบน iPad ของคุณเป็นไป
ได้ยาก คุณสามารถให้คุณสมบัติ "อ่านออกเสียง
หน้าจอ" ช่วยอ่านอีเมล, iMessage, หน้าเว็บ
หรือหนังสือให้คุณฟังได้ เริ่มจากเปิดคุณสมบัติ
"อ่านออกเสียงหน้าจอ" แล้วใช้สองนิ้วปัดจาก
ด้านบนของหน้าจอลงมา หรือแค่บอก Siri ว่า
"อ่านออกเสียงหน้าจอ" แค่นี้ Siri ก็จะอ่าน
คอนเทนต์ทั้งหมดในหน้านั้นให้คุณฟัง นอกจากนี้
คุณยังสามารถปรับแต่งเสียงภาษาท้องถิ่นและ
ความเร็วในการพูด รวมถึงไฮไลท์คำ ประโยค
หรือคำในประโยคในขณะที่อ่านได้ด้วย และยังมี
ตัวควบคุมเสียงพูดใหม่ที่มาพร้อมคุณสมบัติ
"พูดสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วมือ" ที่จะช่วยให้การควบคุม
แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPad

Siri ให้สิ่งต่างๆ ที่คุณทำ
เป็นประจำทุกวันลื่นไหลมากขึ้น

Siri สามารถช่วยคุณทำอะไรต่างๆ มากมายที่คุณทำอยู่
ทุกวันได้* ไม่ว่าอะไรก็ให้ Siri ทำได้ ตั้งแต่ส่งข้อความ โทรออก
นัดเวลาประชุม หรือแม้แต่เปิดปิดคุณสมบัติ VoiceOver,
การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด และการกลับสี และเนื่องจาก
Siri ผสานการทำงานร่วมกับ VoiceOver คุณจึงสามารถ
ถามได้ว่าร้านซูชิที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน แล้วรอฟังคำตอบได้เลย
และด้วย "คำสั่งลัด Siri" คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งสำหรับการ
ทำงานหลายอย่างแบบกำหนดเองได้ โดยการใช้คำสั่งเสียง
ด้วยวลีที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเดินทางกลับบ้าน
ก็พูดว่า "กลับบ้าน" เพื่อเรียกดูเส้นทาง เปิดพ็อดคาสท์ที่ชื่นชอบ
และปรับอุณหภูมิที่บ้าน โดยที่คุณไม่ต้องไปที่แอพต่างๆ
เพื่อออกคำสั่งเลย

การป้อนตามคำบอก คุณพูด ส่วน iPad พิมพ์

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" ให้คุณพูดแทนการพิมพ์ได้
เพียงแค่แตะปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ด แล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการ
เขียน เท่านี้ iPad ก็จะแปลงคำพูดของคุณ (รวมถึงตัวเลขและ
ตัวอักษรต่างๆ) เป็นข้อความให้เลยทันที คราวนี้คุณก็สามารถ
เขียนอีเมล จดโน้ต หรือใส่ที่อยู่เว็บได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพิมพ์

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง เข้าถึงคุณสมบัติโปรด
ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ "ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง" บน iPad

ศูนย์ควบคุมนี้สามารถกำหนดเองได้ คุณจึงเพิ่ม
และจัดเรียงปุ่มลัดให้กับเครื่องมือและการตั้งค่า
ที่คุณใช้บ่อยๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น คุณสามารถ
เพิ่มลิงก์ด่วนไปยังคุณสมบัติ "แว่นขยาย" เพื่อ
ความสะดวกเมื่อจำเป็นต้องใช้ หรือเพิ่มการ
ควบคุม "ขนาดข้อความ" เพื่อให้คุณปรับขนาด
ตัวอักษรได้ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่ต้องออกจาก
แอพที่กำลังใช้งานอยู่ นอกจากนี้คุณยังสามารถ
เปิดคุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด"
หรือเข้าถึงปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงทั้งหมดที่
คุณเปิดใช้งานได้

คุณสมบัติ "ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง" บน iPad

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

แหล่งข้อมูลภายนอก

Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

ดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็นใน iOS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือมองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com

รายชื่อกลุ่มสนทนา VIPhone

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนผู้ใช้ VoiceOver และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIPhone Discussion List

เครือข่าย Mac-cessibility

รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ของผู้ที่ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย Mac-cessibility

แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน iPad

  1. จากหน้าจอโฮม ไปที่ "การตั้งค่า"
  2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง" จากนั้นเลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

มี iPad ที่เหมาะสำหรับทุกคน

เลือกซื้อ iPad