สร้างมาเพื่อสิ่ง
ที่คุณทำอยู่ทุกวัน
ในทุกวิธีการ
ที่คุณใช้งาน

iPad มาพร้อมคุณสมบัติความช่วยเหลืออันทรงพลัง
ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการมองเห็น การได้ยิน
การเคลื่อนไหว การเรียนรู้ และการอ่านเขียนของคุณ
คุณจึงสามารถสร้างสรรค์ เรียนรู้ ทำงาน เล่น และ
ทำอะไรๆ อย่างที่อยากทำได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPad

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอที่ทำงาน
ได้ด้วย
คำสั่งนิ้วซึ่งช่วยให้คุณใช้งาน
iPad ได้อย่าง
สะดวกสบายถึงแม้ว่าจะ
มองไม่เห็นหน้าจอ
ก็ตาม โดยเมื่อคุณ
เปิด VoiceOver ไว้แล้ว
แค่คลิกปุ่มโฮม
สามครั้ง เพียงเท่านี้ก็พร้อม
ใช้งานได้
ทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนใน iOS
โดยคุณ
สามารถฟังคำอธิบายถึงทุกสิ่งบน
หน้าจอของคุณ ตั้งแต่ระดับแบตเตอรี่
ไปจนถึง
ว่ามีใครโทรมา และนิ้วของคุณ
กำลังวางอยู่บน
แอพอะไร รวมถึงยัง
สามารถปรับความเร็วและ
ระดับเสียง
ในการพูดให้เหมาะกับคุณได้อีกด้วย

VoiceOver ในแอพ

เนื่องจาก VoiceOver นั้นได้รับการ
ผสานรวม
ไว้แล้วกับ iOS จึงสามารถ
ทำงานร่วมกับแอพที่
มาพร้อม iPad
ได้ทั้งหมด ทั้งคุณยังสามารถ
สร้างป้าย
กำกับปุ่มได้เองตามต้องการใน
แอพต่างๆ
ซึ่งรวมถึงแอพของบริษัทอื่นด้วย
และ
ในขณะเดียวกัน Apple ก็ยังคงทำงาน
ร่วมกับกลุ่มนักพัฒนา iOS เพื่อเพิ่ม
จำนวน
แอพที่สามารถใช้งานร่วมกับ VoiceOver
ให้มากขึ้น

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPad

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
ชุดคำสั่งนิ้วง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อแตะ
หรือลากนิ้วไปรอบๆ จอ VoiceOver
จะบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง แตะปุ่ม
หนึ่งครั้งเพื่อฟังคำ
อธิบาย แตะสองครั้ง
เพื่อเลือก หรือตวัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวา
เพื่อย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไป และเมื่อ
คุณโต้ตอบ
กับองค์ประกอบบนหน้าจอ
ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดำ
ปรากฏขึ้นมา
ล้อมรอบสิ่งนั้น จึงทำให้ผู้ใช้ที่มีสายตา
ปกติ
สามารถดูตามไปด้วยได้ หรือเมื่อไหร่
ที่คุณต้องการ
ความเป็นส่วนตัวก็สามารถเปิดใช้งาน "ม่านหน้าจอ"
เพื่อปิด
การแสดงผลทั้งหมด โดยที่ยังคงได้ยิน
เสียงต่างๆ
จาก VoiceOver เช่นเดิม

VoiceOver
กับการป้อนข้อความ

เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver เครื่องจะอ่าน
ออกเสียง
ตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณแตะบน
คีย์บอร์ด และจะอ่านอีกครั้ง
เมื่อคุณป้อน
ตัวอักษรนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
แก้ไขคำได้อย่างแม่นยำด้วยการตวัดนิ้ว
ขึ้นหรือลงเพื่อ
เลื่อนเคอร์เซอร์ และเพื่อ
ช่วยให้คุณพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว
และ
แม่นยำยิ่งขึ้น iOS จึงสนับสนุนวิธีการ
ป้อนตัวอักษร
หลายแบบซึ่งรวมถึงการ
เขียนด้วยลายมือ อีกทั้งยังช่วย
แก้ไขคำที่
สะกดผิดให้กับคุณด้วย และเมื่อคุณเปิด
คุณสมบัติ
"อ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ" คุณก็จะได้ยินเอฟเฟ็กต์
เสียง
และคำที่แนะนำ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ต่อไป
โดยไม่สนใจ
คำที่แนะนำ หรือจะกด
สเปซบาร์เพื่อให้ iPad พิมพ์คำนั้น
ให้คุณ
ก็ได้เช่นกัน

การรู้จำภาพของ VoiceOver

VoiceOver สามารถบรรยายภาพให้คุณฟังได้
อย่างเช่นบอกคุณว่าในรูปนั้นมีต้นไม้ สุนัข หรือใบหน้า
พร้อมรอยยิ้ม 4 ใบหน้า ทั้งยังสามารถอ่านออกเสียง
ข้อความในภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของใบเสร็จ
รับเงินหรือบทความในนิตยสาร ถึงแม้จะไม่มีคำอธิบาย
ประกอบภาพเลยก็ตาม และถ้าคุณเข้าแอพรูปภาพ
คุณก็สามารถแตะเพื่อฟังว่าแต่ละคนในรูปแสดงออก
ทางใบหน้ายังไงกันบ้างได้ ง่ายๆ แค่ใช้ 3 นิ้วแตะที่ภาพ
แล้ว VoiceOver ก็จะบรรยายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริง
ที่เรียกว่า "โรเตอร์"
ซึ่งคุณสามารถหมุน
โรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุนบน
หน้าจอเหมือนกับที่คุณกำลังหมุนหน้าปัด
จริงๆ เพื่อเลื่อน
ไปยังแต่ละส่วนบน
หน้าเว็บหรือเอกสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยในขณะที่คุณกำลังอยู่ใน
หน้าเว็บหรือหน้า
ไฟล์ PDF ให้หมุนโรเตอร์เพื่อฟังการตั้งค่า เช่น "หัวเรื่อง",
"ลิงก์" และ "ภาพ" จากนั้นให้ตวัดนิ้วเพื่อเลือกว่าคุณจะ
ใช้การนำทางแบบใดบนหน้าเว็บ เช่น ข้ามจากหัวเรื่องหนึ่งไปยังหัวเรื่องถัดไป

คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์
สำหรับ VoiceOver

VoiceOver รองรับคำสั่งอักษรเบรลล์
แบบ 6 และ 8 จุด
ทั้งระบบ ทำให้สามารถ
ป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็น
ต้องใช้คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์จริงๆ โดยในโรเตอร์
จะมีคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์
ข้อความ, ปลดล็อค iPad, เปิดแอพ และค้นหาคอนเทนต์
ใน
แอพต่างๆ ได้ เช่น แอพเพลง

VoiceOver กับเครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์

iPad สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีกับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้กว่า 70 รุ่น โดย
คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
Bluetooth แบบไร้สายเพื่ออ่านข้อมูลจาก VoiceOver ได้
ซึ่งรวมถึงอักษรเบรลล์แบบย่อ แบบเต็ม และสมการโดย
ใช้รหัส Nemeth เมื่อคุณแก้ไขข้อความ จอภาพของคุณ
จะแสดงข้อความพร้อมกับบริบท และสิ่งที่คุณแก้ไขจะ
ถูกแปลงไปมาระหว่างข้อความตัวพิมพ์กับอักษรเบรลล์
อย่างราบรื่น และยังสามารถใช้เครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์ที่มีปุ่มป้อนข้อมูลเพื่อควบคุม iPad
ขณะที่ VoiceOver เปิดอยู่ได้ด้วย

VoiceOver กับตัวแก้ไข
การออกเสียง

ตัวแก้ไขการออกเสียงให้คุณสร้าง
รายการคำหรือวลี
และระบุวิธีการ
อ่านออกเสียงอย่างที่คุณต้องการให้
VoiceOver อ่านให้ฟัง จากนั้นเครื่องก็จะอ่านออกเสียง
คำและวลีดังกล่าวในเอกสาร ข้อความสนทนา หน้าเว็บ
และตัวหนังสืออื่นๆ ตามที่คุณกำหนดไว้

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน iPad พร้อมเสียงบรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพนั้น
จะมีไอคอน AD แสดงกำกับไว้ใน iTunes Store

นอกจากนี้ iPad ยังช่วยให้ผู้ที่ใช้ VoiceOver สามารถ
เข้าถึงรายการคำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้
และซับไตเติ้ลต่างๆ ผ่านการถ่ายทอดทางเสียงหรือ
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ได้อีกด้วย

การช่วยเหลือจอแสดงผล

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPad

iOS ให้คุณกลับสี ลดแสงขาว เปิดใช้งานระดับ
สีเทา หรือเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ มากมายที่จะ
ช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสีหรือมีปัญหาด้านการ
มองเห็นในลักษณะอื่นๆ สามารถใช้งาน
อุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถ
เลือกสีจากค่าสำเร็จรูปที่มีให้ หรือปรับโทน
และเฉดสีอย่างละเอียดด้วยตัวเองก็ได้ เพื่อปรับ
การตั้งค่าของจอแสดงผลให้เหมาะกับคุณ
มากที่สุด ซึ่งเมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ "การกลับสี
แบบอัจฉริยะ" ไว้ iOS ก็จะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่า
สื่อไหนมีการใช้สไตล์สีเข้ม เพื่อให้การกลับสีบน
จอภาพไม่กระทบต่อลักษณะของภาพ วิดีโอ
และแอพบางตัว และเมื่อคุณตั้งฟิลเตอร์
เสร็จแล้ว การตั้งค่านั้นก็จะมีผลกับทุกอย่าง
ที่ปรากฏบน iPad

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPad

ซูม

ซูม คือตัวขยายหน้าจอที่มาพร้อม
กับเครื่อง ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้ในทุกๆ ส่วนของ iOS และยังทำงานร่วมกับ
ทุกๆ แอพจาก App Store ได้อีกด้วย โดยคุณสามารถเปิด
คุณสมบัติ "ซูม" เพื่อเลือกใช้การซูมแบบเต็มหน้าจอ หรือ
มุมมอง
เฉพาะบริเวณก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็น
ส่วนที่ซูม
แยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งในขณะที่หน้าจอส่วนที่เหลือ
ยังคงมีขนาดเท่าเดิม คุณสามารถปรับกำลังขยายได้
ตั้งแต่ 100 ถึง 1,500% และใช้งานตัวเลือกฟิลเตอร์ต่างๆ
ในแต่ละมุมมอง นอกจากนี้ในขณะที่ซูมเข้า คุณยังคงใช้
คำสั่งนิ้วในรูปแบบที่คุณคุ้นเคยเพื่อควบคุม iPad
ของคุณได้ด้วย อีกอย่างคือซูมนั้นสามารถใช้ร่วมกับ
VoiceOver ได้ คุณจึงไม่เพียงเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แต่ยังได้ยินด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณบ้าง

การปรับแบบอักษร

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความใหญ่ขึ้น"
ข้อความในแอพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปฏิทิน รายชื่อ เมล ข้อความ เพลง โน้ต และการตั้งค่า
หรือแม้แต่แอพของบริษัทอื่นบางแอพ ก็จะถูกแปลง
ให้มีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการอ่านยิ่งขึ้น ซึ่งแอพจะถูก
ปรับให้เหมาะกับขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นด้วย
ทำให้ข้อความยังคงอ่านง่ายและชัดเจนแม้จะถูกเพิ่ม
ขนาด และคุณยังสามารถเลือกข้อความตัวหนาเพื่อให้
ข้อความในแอพต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่องมีขนาดหนาขึ้นได้
ด้วยเช่นกัน

แว่นขยาย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPad

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" ทำงานเหมือนเป็น
แว่นขยายดิจิตอล โดยจะใช้กล้องบน iPad
ในการขยายขนาดของทุกอย่างที่คุณเล็ง
กล้องไปเพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดต่างๆ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้แฟลชเพื่อ
เพิ่มความสว่างให้กับวัตถุ ปรับฟิลเตอร์เพื่อ
ช่วยในการแยกแยะสี หรือจะถ่ายรูปเพื่อดู
ภาพนิ่งแบบใกล้ๆ ก็ได้

อ่านหน้าจอ

ถ้าการอ่านข้อความบน iPad ของคุณ
เป็นไปได้ยาก คุณสามารถให้คุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" ช่วยอ่านอีเมล, iMessage,
หน้าเว็บ หรือหนังสือให้
คุณฟังได้ เริ่มจาก
เปิดคุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" แล้วใช้สองนิ้ว
ปัดจาก
ด้านบนของหน้าจอลงมา หรือแค่
บอก Siri ว่า "อ่านหน้าจอ" แค่นี้ Siri ก็จะ
อ่านคอนเทนต์ทั้งหมดในหน้านั้นให้คุณฟัง
นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งเสียง
ภาษาท้องถิ่นและความเร็วในการพูด รวมถึง
ไฮไลท์คำ ประโยค หรือคำในประโยคในขณะที่
อ่านได้ด้วย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPad

อัพเดท Siri

Siri สามารถช่วยคุณทำอะไรต่างๆ มากมายที่คุณ
ทำอยู่ทุกวันได้* ไม่ว่าอะไรก็ให้ Siri ทำได้ ตั้งแต่
ส่งข้อความ โทรออก นัดเวลาประชุม หรือแม้แต่เปิดปิด
คุณสมบัติ VoiceOver การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
และการกลับสี และเนื่องจาก Siri ผสานการทำงานร่วมกับ
VoiceOver คุณจึงสามารถถามได้ว่าร้านซูชิที่ใกล้ที่สุด
อยู่ที่ไหน แล้วรอฟังคำตอบได้เลย ด้วย "คำสั่งลัด Siri"
คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งสำหรับการทำงานหลายอย่าง
แบบกำหนดเองได้ โดยการใช้คำสั่งเสียงด้วยวลีที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเดินทางกลับบ้าน ก็พูดว่า
"กลับบ้าน" เพื่อเรียกดูเส้นทาง เปิดพ็อดคาสท์ที่ชื่นชอบ
และปรับอุณหภูมิที่บ้าน โดยที่คุณไม่ต้องไปที่แอพต่างๆ
เพื่อออกคำสั่งเลย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก"
ให้คุณพูดแทน
การพิมพ์ได้ เพียงแค่แตะ
ปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ด
แล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ เท่านี้ iPad ก็จะ
แปลง
คำพูดของคุณ (รวมถึงตัวเลขและตัวอักษรต่างๆ)
เป็นข้อความให้เลยทันที คราวนี้คุณก็สามารถเขียน
อีเมล จดโน้ต หรือใส่ที่อยู่เว็บได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพิมพ์

ปุ่มลัด
การช่วยการเข้าถึง

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงบน iPad

ศูนย์ควบคุมนี้สามารถกำหนดเองได้
คุณจึงเพิ่มและจัดเรียงปุ่มลัดให้กับ
เครื่องมือ
และการตั้งค่าที่คุณใช้บ่อยๆ
ได้อย่างง่ายดาย
เช่น คุณสามารถเพิ่มลิงก์ด่วนไปยังคุณสมบัติ
"แว่นขยาย" เพื่อความสะดวกเมื่อจำเป็นต้องใช้
หรือเพิ่มการควบคุม "ขนาดข้อความ" เพื่อให้
คุณปรับขนาดตัวอักษรได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
โดยไม่ต้องออกจากแอพที่กำลังใช้งานอยู่
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดคุณสมบัติ
"การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" หรือเข้าถึง
ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงทั้งหมดที่คุณเปิด
ใช้งานได้

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงบน iPad

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

แหล่งข้อมูลภายนอก

Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

ดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้คุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็นใน iOS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือ
ผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com

VIPhone Discussion List

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนผู้ใช้ VoiceOver
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIPhone Discussion List

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple
ของผู้ที่ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

แหล่งข้อมูลสำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน iPad

    1. จากหน้าจอโฮม ไปที่ไอคอนการตั้งค่า iOS แล้วเลือก "ทั่วไป"
    2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
    3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ด้านการมองเห็นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา