สร้างมาเพื่อสิ่ง
ที่คุณทำอยู่ทุกวัน
ในทุกวิธีการ
ที่คุณใช้งาน

iPad มาพร้อมคุณสมบัติความช่วยเหลือ
อันทรงพลังที่จะช่วย
อำนวยความสะดวกใน
การมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว
การเรียนรู้
และการอ่านเขียนของคุณ คุณจึงสามารถ
สร้างสรรค์
เรียนรู้ ทำงาน เล่น และทำอะไรๆ
อย่างที่อยากทำได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPad

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอที่ทำงาน
ได้ด้วย
คำสั่งนิ้วซึ่งช่วยให้คุณใช้งาน iPad
ได้อย่าง
สะดวกสบายถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็น
หน้าจอก็ตาม
โดยเมื่อคุณเปิด VoiceOver
ไว้แล้ว แค่คลิก
ปุ่มโฮมสามครั้ง เพียงเท่านี้
ก็พร้อมใช้งาน
ได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
ใน iOS โดยคุณ
สามารถฟังคำอธิบายถึง
ทุกสิ่งบนหน้าจอ
ของคุณ ตั้งแต่ระดับ
แบตเตอรี่ไปจนถึงว่ามีใคร
โทรมา และ
นิ้วของคุณกำลังวางอยู่บนแอพอะไร
รวมถึงยังสามารถปรับความเร็วและระดับเสียง
ในการพูดให้เหมาะกับคุณได้อีกด้วย

VoiceOver ในแอพ

เนื่องจาก VoiceOver นั้นได้รับการ
ผสานรวมไว้
แล้วกับ iOS จึงสามารถ
ทำงานร่วมกับแอพที่
มาพร้อม iPad
ได้ทั้งหมด ทั้งคุณยังสามารถ
สร้างป้าย
กำกับปุ่มได้เองตามต้องการใน
แอพต่างๆ
ซึ่งรวมถึงแอพของบริษัทอื่นด้วย
และ
ในขณะเดียวกัน Apple ก็ยังคงทำงาน
ร่วมกับกลุ่มนักพัฒนา iOS เพื่อเพิ่ม
จำนวนแอพ
ที่สามารถใช้งานร่วมกับ VoiceOver ให้มากขึ้น

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPad

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
ชุดคำสั่งนิ้วง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อแตะ
หรือลากนิ้วไปรอบๆ จอ VoiceOver
จะบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง แตะปุ่ม
หนึ่งครั้งเพื่อฟังคำ
อธิบาย แตะสองครั้ง
เพื่อเลือก หรือตวัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวา
เพื่อย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไป และเมื่อ
คุณโต้ตอบกับ
องค์ประกอบบนหน้าจอ
ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดำปรากฏขึ้น
มา
ล้อมรอบสิ่งนั้น จึงทำให้ผู้ใช้ที่มีสายตา
ปกติสามารถดู
ตามไปด้วยได้ หรือเมื่อไหร่
ที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัวก็
สามารถ
เปิดใช้งาน "ม่านหน้าจอ" เพื่อปิดการ
แสดงผล
ทั้งหมด โดยที่ยังคงได้ยิน
เสียงต่างๆ จาก VoiceOver
เช่นเดิม

VoiceOver
กับการป้อนข้อความ

เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver เครื่องจะอ่าน
ออกเสียงตัวอักษร
แต่ละตัวที่คุณแตะบน
คีย์บอร์ด และจะอ่านอีกครั้งเมื่อคุณ
ป้อน
ตัวอักษรนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
แก้ไขคำได้
อย่างแม่นยำด้วยการตวัดนิ้ว
ขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
และเพื่อช่วย
ให้คุณพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ยิ่งขึ้น
iOS จึงสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษรหลายแบบซึ่งรวมถึง
การเขียนด้วยลายมือ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขคำที่สะกดผิด
ให้กับ
คุณด้วย และเมื่อคุณเปิดคุณสมบัติ
"อ่านออกเสียงข้อความ
อัตโนมัติ" คุณก็จะ
ได้ยินเอฟเฟ็กต์เสียงและคำที่แนะนำ ซึ่ง
คุณ
สามารถพิมพ์ต่อไปโดยไม่สนใจคำที่
แนะนำ หรือจะกด
สเปซบาร์เพื่อให้ iPad พิมพ์คำนั้นให้คุณก็ได้เช่นกัน

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริง
ที่เรียกว่า "โรเตอร์"
ซึ่งคุณสามารถหมุน
โรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุนบน
หน้าจอเหมือนกับที่คุณกำลังหมุนหน้าปัด
จริงๆ เพื่อเลื่อน
ไปยังแต่ละส่วนบนหน้าเว็บ
หรือเอกสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดย
ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในหน้าเว็บ ให้หมุนโรเตอร์
เพื่อฟังการตั้งค่า เช่น "หัวเรื่อง", "ลิงก์" และ "ภาพ" จากนั้น
ให้ตวัดนิ้วเพื่อเลือกว่าคุณจะใช้การนำทางแบบใดบน
หน้าเว็บ
เช่น ข้ามจากหัวเรื่องหนึ่งไปยัง
หัวเรื่องถัดไป

คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์
สำหรับ VoiceOver

VoiceOver รองรับคำสั่งอักษรเบรลล์
แบบ 6 และ 8 จุด
ทั้งระบบ ทำให้สามารถ
ป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็น
ต้องใช้คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์จริงๆ โดยในโรเตอร์
จะมีคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์
ข้อความ, ปลดล็อค iPad, เปิดแอพ และค้นหาคอนเทนต์
ใน
แอพต่างๆ ได้ เช่น แอพเพลง

VoiceOver กับเครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์

iPad สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
กับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบ
ปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้กว่า 70 รุ่น โดยคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์ Bluetooth
แบบไร้สายเพื่ออ่านข้อมูลจาก VoiceOver ได้ ซึ่งรวมถึง
อักษรเบรลล์แบบย่อ แบบเต็ม และสมการโดยใช้รหัส Nemeth
และยังสามารถใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
ที่มีปุ่ม
ป้อนข้อมูลเพื่อควบคุม iPad ขณะที่ VoiceOver
เปิดอยู่ได้ด้วย

VoiceOver กับตัวแก้ไข
การออกเสียง

ตัวแก้ไขการออกเสียงให้คุณสร้าง
รายการคำหรือวลี
และระบุวิธีการ
อ่านออกเสียงอย่างที่คุณต้องการให้
VoiceOver อ่านให้ฟัง จากนั้นเครื่องก็จะอ่านออกเสียง
คำและวลีดังกล่าวในเอกสาร ข้อความสนทนา หน้าเว็บ
และตัวหนังสืออื่นๆ ตามที่คุณกำหนดไว้

ใหม่ใน iOS 10 การช่วยเหลือจอแสดงผล

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPad

iOS ให้คุณกลับสี ลดแสงขาว เปิดใช้งานระดับ
สีเทา หรือเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ มากมายที่จะ
ช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสีหรือมีปัญหาด้านการ
มองเห็นในลักษณะอื่นๆ สามารถใช้งานอุปกรณ์
ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเลือกสีจาก
ค่าสำเร็จรูป
ที่มีให้ หรือปรับโทนและเฉดสีอย่าง
ละเอียดด้วยตัวเองก็ได้ เพื่อปรับการตั้งค่า
ของจอแสดงผลให้เหมาะกับคุณมากที่สุด
และเมื่อคุณตั้งฟิลเตอร์เสร็จแล้ว การตั้งค่านั้น
ก็จะมีผลกับทุกอย่างที่ปรากฏบน iPad

การปรับแบบอักษร

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความใหญ่ขึ้น"
ข้อความในแอพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน รายชื่อ
เมล ข้อความ เพลง โน้ต และการตั้งค่า หรือ
แม้แต่แอพของบริษัทอื่นบางแอพ ก็จะถูกแปลง
ให้มีขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการอ่านยิ่งขึ้น และ
คุณยังสามารถเลือกข้อความตัวหนาเพื่อให้
ข้อความในแอพต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่อง
มีขนาด
หนาขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPad

ซูม

ซูม คือตัวขยายหน้าจอที่มาพร้อม
กับเครื่อง ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้ในทุกๆ ส่วนของ iOS และยังทำงานร่วมกับ
ทุกๆ แอพจาก App Store ได้อีกด้วย โดยคุณสามารถเปิด
คุณสมบัติ "ซูม" เพื่อเลือกใช้การซูมแบบเต็มหน้าจอ หรือ
มุมมอง
เฉพาะบริเวณก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็น
ส่วนที่ซูม
แยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งในขณะที่หน้าจอส่วนที่เหลือ
ยังคงมีขนาดเท่าเดิม คุณสามารถปรับกำลังขยายได้
ตั้งแต่ 100 ถึง 1,500% และใช้งานตัวเลือกฟิลเตอร์ต่างๆ
ในแต่ละมุมมอง นอกจากนี้ในขณะที่ซูมเข้า คุณยังคงใช้
คำสั่งนิ้วในรูปแบบที่คุณคุ้นเคยเพื่อควบคุม iPad
ของคุณได้ด้วย อีกอย่างคือซูมนั้นสามารถใช้ร่วมกับ
VoiceOver ได้ คุณจึงไม่เพียงเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แต่ยังได้ยินด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณบ้าง

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน iPad พร้อมเสียงบรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพนั้น
จะมีไอคอน AD แสดงกำกับไว้ใน iTunes Store

ใหม่ใน iOS 10 แว่นขยาย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPad

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" ทำงานเหมือนเป็น
แว่นขยายดิจิตอล โดยจะใช้กล้องบน iPad
ในการขยายขนาดของทุกอย่างที่คุณเล็ง
กล้องไปเพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดต่างๆ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้แฟลชเพื่อ
เพิ่มความสว่างให้กับวัตถุ ปรับฟิลเตอร์เพื่อ
ช่วยในการแยกแยะสี หรือจะถ่ายรูปเพื่อดู
ภาพนิ่งแบบใกล้ๆ ก็ได้

อ่านหน้าจอ

ถ้าการอ่านข้อความบน iPad ของคุณ
เป็นไปได้ยาก คุณสามารถให้คุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" ช่วยอ่านอีเมล, iMessage,
หน้าเว็บ หรือหนังสือให้คุณฟังได้ เริ่มจาก
เปิดคุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" แล้วใช้
สองนิ้ว
ปัดจากด้านบนของหน้าจอลงมา หรือแค่
บอก Siri ว่า ''อ่านหน้าจอ'' แค่นี้ Siri ก็จะ
อ่านคอนเทนต์ทั้งหมดในหน้านั้นให้คุณฟัง
นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งเสียง
ภาษาท้องถิ่นและความเร็วในการพูด รวมถึง
ไฮไลท์คำ ประโยค หรือคำในประโยคในขณะที่
อ่านได้ด้วย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPad

Siri

Siri หรือผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Apple สามารถช่วย
คุณทำอะไรต่างๆ มากมาย
ที่คุณทำอยู่ทุกวันได้*
ซึ่ง Siri นั้นทำได้ทั้งส่งข้อความ โทรออก นัดเวลาประชุม
หรือแม้แต่เปิดปิดคุณสมบัติ VoiceOver, การใช้งาน
เครื่องตามที่กำหนด และการกลับสี และเนื่องจาก Siri
ผสานการทำงานร่วมกับ VoiceOver คุณจึงสามารถถาม
ได้ว่า
ร้านซูชิที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน แล้วรอฟัง
คำตอบได้เลย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก"
ให้คุณพูดแทน
การพิมพ์ได้ เพียงแค่แตะ
ปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ด
แล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ เท่านี้ iPad ก็จะ
แปลง
คำพูดของคุณ (รวมถึงตัวเลขและตัวอักษรต่างๆ)
เป็นข้อความให้เลยทันที คราวนี้คุณก็สามารถเขียน
อีเมล จดโน้ต หรือใส่ที่อยู่เว็บได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพิมพ์

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

แหล่งข้อมูลภายนอก

Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

ดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้คุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็นใน iOS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือ
ผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com

VIPhone Discussion List

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนผู้ใช้ VoiceOver
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIPhone Discussion List

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple
ของผู้ที่ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

แหล่งข้อมูลสำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ด้านการมองเห็นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา