เข้าถึงก็ง่าย
เป็นส่วนตัวก็มาก

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนตัวที่สุดในโลกนั้นได้รับการออกแบบ
มาเพื่อทุกคน ดังนั้นแม้จะเป็นผู้ที่ตาบอดก็สามารถ
ถ่ายเซลฟี่กลุ่มได้ ผู้ที่หูหนวกก็สามารถโทรหาแม่
จากต่างประเทศได้ หรือผู้ที่ไม่สามารถขยับร่างกาย
ตั้งแต่คอลงมาก็สามารถส่งข้อความตัวอักษร
ถึงเพื่อนๆ ได้

อัพเดท ความช่วยเหลือด้านการอ่าน

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPhone

หากคุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่กำลังอ่านหรือเขียนอยู่
คุณสมบัติอย่างเช่น "อ่านหน้าจอ", "อ่านสิ่งที่เลือก",
"เสียงอ่านขณะป้อน" และ "ข้อความคาดเดา" นั้นก็
สามารถช่วยคุณได้ด้วยการเพิ่มส่วนประกอบที่อ่าน
ออกเสียงได้ให้กับข้อความ เริ่มจากเปิดคุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" แล้วใช้สองนิ้วปัดจากด้านบนของหน้าจอ
ลงมา หรือแค่บอก Siri ว่า "อ่านหน้าจอ" แค่นี้ Siri ก็จะ
อ่านคอนเทนต์ทั้งหมดในหน้าต่างๆ ให้คุณฟัง หรือใช้
คุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก" เพื่อเน้นเฉพาะข้อความ
ช่วงใดช่วงหนึ่งที่คุณอยากได้ยิน โดยคุณสามารถเลือก
สีได้เองตามต้องการ จากนั้นเครื่องก็จะอ่านออกเสียงคำ
ประโยค หรือคำที่อยู่ในแต่ละประโยคที่ไฮไลท์ไว้ให้คุณฟัง
ไปเรื่อยๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้
คุณสมบัติ "เสียงอ่านขณะป้อน" เพื่อให้เครื่องอ่าน
ออกเสียงทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์บนคีย์บอร์ด หรือ
ถ้าต้องการความช่วยเหลือในการสะกดคำก็สามารถ
ใช้คุณสมบัติ "ข้อความคาดเดา" ที่จะแนะนำตัวเลือก
ของคำให้คุณฟังแล้วเลือก1

พจนานุกรม

สมมติว่าคุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับ
ดาราศาสตร์
และคุณติดคำศัพท์บางคำ
ไม่ยากเพียงแค่ลองหาดู
เพราะ
ความหมายจากพจนานุกรมได้รับการเชื่อมรวมไว้
กับ iOS แล้ว นอกจากนี้
คุณยังสามารถเข้าถึงความหมาย
ของคำ
และวลีที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยใน
เรื่อง
การสะกดคำ การออกเสียง และ
ไวยากรณ์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPhone

การพูด

FaceTime ช่วยให้คุณสื่อสารแบบ
มองเห็นกันได้ ไม่ว่าจะผ่าน
ภาษามือ
ท่าทาง หรือสีหน้า2 ส่วน iMessage
ก็ทำให้คุณ
แชทกับผู้อื่นผ่านข้อความได้
และคุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก"
ก็ยังช่วย
ให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านการพูดได้
ด้วยการช่วย
ออกเสียงคำที่คุณกำลัง
อ่าน หรือถ้าไม่อย่างนั้น คุณก็อาจ
จะเขียนข้อความของคุณเองแล้วให้ iPhone
พูดแทนคุณก็ได้
นอกจากนี้ก็ยังมีแอพ
ด้านการพูดจากบริษัทอื่นอีกมากมาย
ที่จะช่วยเปลี่ยน iPhone ของคุณ
ให้เป็นอุปกรณ์สื่อความหมายทดแทน
ได้อย่างทรงพลังและเยี่ยมยอดด้วย

ตัวอ่านหน้าเว็บ
ของ Safari

สำหรับผู้เรียนบางคน การไปยัง
ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
อาจเป็นเรื่องที่หนักหนาในความรู้สึก ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari จึงมีไว้เพื่อช่วยลดความ
ยุ่งเหยิงของหน้าเว็บ
โดยจะช่วยดึง
โฆษณา ปุ่ม และแถบนำทางออกซึ่งจะ
ช่วยให้
คุณสามารถจดจ่ออยู่แต่กับ
คอนเทนต์ที่คุณต้องการ
เท่านั้น
นอกจากนี้ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari
ยังสามารถ
ทำงานร่วมกับคุณสมบัติ
"อ่านสิ่งที่เลือก" และ
VoiceOver
ที่จะช่วยให้คุณได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่คุณ
กำลังดูอยู่ได้

การใช้งานเครื่อง
ตามที่กำหนด

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่
กำหนด" นั้นช่วย
ให้ผู้ที่เป็นออทิสติก
หรือมีปัญหาในเรื่องสมาธิและ
ประสาท
สัมผัส สามารถจดจ่ออยู่กับงานหรือแอพ
ตรงหน้าได้ เพราะผู้ปกครอง ผู้สอน หรือ
นักบำบัด
สามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการ
กำหนดให้ iPhone
ใช้งานอยู่เพียงแอพ
เดียวด้วยการปิดการใช้งานปุ่มโฮม
และ
จำกัดเวลาการใช้งานของแอพหนึ่งๆ ได้
แถมยัง
สามารถควบคุมการเข้าใช้งาน
คีย์บอร์ดหรือระบบสัมผัส
ในบางจุดของ
หน้าจอได้อีกด้วย ดังนั้นการแตะหรือ
วาดนิ้วไปเรื่อยๆ ก็จะไม่ดึงความสนใจ
ออกไปจาก
การเรียนรู้นั้นๆ

อัพเดท Siri

Siri บน iPhone

Siri สามารถช่วยคุณทำอะไรต่างๆ มากมายที่คุณ
ทำอยู่ทุกวันได้3 สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็แค่บอก
ลองพูดว่า ''บอกลินว่าวันนี้ฉันสาย'' หรือ ''เตือนให้
จองโต๊ะวันเสาร์นี้ด้วย'' ดูสิ และหากคุณต้องการสื่อสาร
ด้วยการพิมพ์ ก็มีตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงแบบใหม่
สำหรับตั้งค่า Siri เป็นโหมด "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri"
เพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บ ส่งข้อความ ค้นหาเอกสาร
ตั้งเตือนความจำ หรือแม้แต่เปิดการตั้งค่าคุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ในแบบของคุณ

Siri บน iPhone

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ iPhone (HTML แบบมีแท็ก)

ดูเพิ่มเติมใน คู่มือผู้ใช้ iPhone

คู่มือผู้ใช้ iPhone (iBooks)

เปิด คู่มือผู้ใช้ iPhone ใน iBooks Store

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน iPhone

    1. จากหน้าจอโฮม ไปที่การตั้งค่า แล้วเลือก "ทั่วไป"
    2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
    3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการเรียนรู้และการอ่านเขียน
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา