เข้าถึงก็ง่าย
เป็นส่วนตัวก็มาก

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนตัวที่สุดในโลกนั้นได้รับ
การออกแบบมาเพื่อทุกคน
ดังนั้นแม้จะเป็น
ผู้ที่ตาบอดก็สามารถถ่ายรูปเซลฟี่กลุ่มได้
ผู้ที่หูหนวก
ก็สามารถโทรหาแม่จากต่างประเทศได้
หรือผู้ที่ไม่สามารถขยับร่างกาย
ตั้งแต่คอลงมา
ก็สามารถส่งข้อความตัวอักษรถึงเพื่อนๆ ได้

อัพเดท ความช่วยเหลือด้านการอ่าน

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPhone

หากคุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่กำลัง
อ่านหรือเขียนอยู่
คุณสมบัติอย่างเช่น
"อ่านหน้าจอ", "อ่านสิ่งที่เลือก",
"เสียงอ่าน
ขณะป้อน" และ "การเดาคำ" นั้นก็สามารถ
ช่วย
คุณได้ด้วยการเพิ่มส่วนประกอบที่
อ่านออกเสียงได้ให้กับ
ข้อความ เริ่มจาก
เปิดคุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" แล้วใช้
สองนิ้ว
ปัดจากด้านบนของหน้าจอลงมา
หรือแค่บอก Siri ว่า
''อ่านหน้าจอ'' แค่นี้ Siri
ก็จะอ่านคอนเทนต์ทั้งหมดใน
หน้าต่างๆ ให้
คุณฟัง หรือใช้คุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก"
เพื่อเน้นเฉพาะข้อความช่วงใดช่วงหนึ่ง
ที่คุณอยากได้ยิน
จากนั้นเครื่องก็จะอ่าน
ออกเสียงคำ ประโยค หรือคำที่อยู่
ใน
แต่ละประโยคที่ไฮไลท์ไว้ให้คุณฟังไปเรื่อยๆ
ตามลำดับ
นอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้
คุณสมบัติ "เสียงอ่านขณะป้อน"
เพื่อให้
เครื่องอ่านออกเสียงทุกตัวอักษรที่คุณ
พิมพ์บน
คีย์บอร์ด หรือถ้าต้องการ
ความช่วยเหลือในการสะกดคำ
ก็สามารถ
ใช้คุณสมบัติ "การเดาคำ" ที่จะแนะนำ
ตัวเลือก
ของคำให้คุณฟังแล้วเลือก1

พจนานุกรม

สมมติว่าคุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับ
ดาราศาสตร์
และคุณติดคำศัพท์บางคำ
ไม่ยากเพียงแค่ลองหาดู
เพราะความหมาย
จากพจนานุกรมได้รับการเชื่อมรวมไว้
กับ
iOS แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง
ความหมาย
ของคำและวลีที่ใช้บ่อยได้อย่าง
รวดเร็วเพื่อช่วยในเรื่อง
การสะกดคำ
การออกเสียง และไวยากรณ์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" บน iPhone

การพูด

FaceTime ช่วยให้คุณสื่อสารแบบ
มองเห็นกันได้ ไม่ว่าจะผ่าน
ภาษามือ
ท่าทาง หรือสีหน้า2 ส่วน iMessage
ก็ทำให้คุณ
แชทกับผู้อื่นผ่านข้อความได้
และคุณสมบัติ "อ่านสิ่งที่เลือก"
ก็ยังช่วย
ให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านการพูดได้
ด้วยการช่วย
ออกเสียงคำที่คุณกำลังอ่าน
หรือถ้าไม่อย่างนั้น คุณก็อาจ
จะเขียน
ข้อความของคุณเองแล้วให้ iPhone
พูดแทนคุณก็ได้
นอกจากนี้ก็ยังมีแอพ
ด้านการพูดจากบริษัทอื่นอีกมากมาย
ที่จะช่วยเปลี่ยน iPhone ของคุณ
ให้เป็นอุปกรณสื่อความหมาย
ทดแทน
ได้อย่างทรงพลังและเยี่ยมยอดด้วย

ตัวอ่านหน้าเว็บ
ของ Safari

สำหรับผู้เรียนบางคน การไปยังส่วนต่างๆ
ของเว็บไซต์อาจ
เป็นเรื่องที่หนักหนา
ในความรู้สึก ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari
จึงมีไว้เพื่อช่วยลดความยุ่งเหยิงของ
หน้าเว็บ โดยจะช่วยดึง
โฆษณา ปุ่ม และแถบ
นำทางออกซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ
จดจ่อ
อยู่แต่กับคอนเทนต์ที่คุณต้องการเท่านั้น
นอกจากนี้
ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari
ยังสามารถทำงานร่วมกับ
คุณสมบัติ
"อ่านสิ่งที่เลือก" และ VoiceOver ที่จะช่วย
ให้
คุณได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ได้

การใช้งานเครื่อง
ตามที่กำหนด

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" บน iPhone

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่
กำหนด" นั้นช่วย
ให้ผู้ที่เป็นออทิสติก
หรือมีปัญหาในเรื่องสมาธิและ
ประสาท
สัมผัส สามารถจดจ่ออยู่กับงานหรือแอพ
ตรงหน้าได้ เพราะผู้ปกครอง ผู้สอน หรือ
นักบำบัด
สามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการ
กำหนดให้ iPhone
ใช้งานอยู่เพียงแอพ
เดียวด้วยการปิดการใช้งานปุ่มโฮม
และ
จำกัดเวลาการใช้งานของแอพหนึ่งๆ ได้
แถมยัง
สามารถควบคุมการเข้าใช้งาน
คีย์บอร์ดหรือระบบสัมผัส
ในบางจุดของ
หน้าจอได้อีกด้วย ดังนั้นการแตะหรือ
วาดนิ้วไปเรื่อยๆ ก็จะไม่ดึงความสนใจ
ออกไปจาก
การเรียนรู้นั้นๆ

คุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด" บน iPhone

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการเรียนรู้และการอ่านเขียน
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา