เข้าถึงก็ง่าย
เป็นส่วนตัวก็มาก

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนตัวที่สุดในโลกนั้นได้รับ
การออกแบบมาเพื่อทุกคน
ดังนั้นแม้จะเป็น
ผู้ที่ตาบอดก็สามารถถ่ายรูปเซลฟี่กลุ่มได้
ผู้ที่หูหนวก
ก็สามารถโทรหาแม่จากต่างประเทศได้
หรือผู้ที่ไม่สามารถขยับร่างกาย
ตั้งแต่คอลงมา
ก็สามารถส่งข้อความตัวอักษรถึงเพื่อนๆ ได้

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPhone

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอที่ทำงาน
ได้ด้วยคำสั่งนิ้ว
ซึ่งช่วยให้คุณใช้งาน
iPhone ได้อย่างสะดวกสบายถึง
แม้ว่าจะ
มองไม่เห็นหน้าจอก็ตาม โดยเมื่อคุณเปิด
VoiceOver ไว้แล้ว แค่คลิกปุ่มโฮม
สามครั้ง เพียงเท่านี้
ก็พร้อมใช้งานได้
ทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนใน iOS โดยคุณ
สามารถฟังคำอธิบายถึงทุกสิ่งบน
หน้าจอของคุณ ตั้งแต่
ระดับแบตเตอรี่
ไปจนถึงว่ามีใครโทรมา และนิ้วของคุณ
กำลังวางอยู่บนแอพอะไร รวมถึงยัง
สามารถปรับความเร็ว
และระดับเสียง
ในการพูดให้เหมาะกับคุณได้อีกด้วย

VoiceOver ในแอพ

เนื่องจาก VoiceOver นั้นได้รับการ
ผสานรวมไว้แล้ว
กับ iOS จึงสามารถ
ทำงานร่วมกับแอพที่มาพร้อม iPhone
ได้ทั้งหมด ทั้งคุณยังสามารถสร้าง
ป้ายกำกับปุ่มได้เอง
ตามต้องการใน
แอพต่างๆ ซึ่งรวมถึงแอพของบริษัท
อื่นด้วย และในขณะเดียวกัน Apple
ก็ยังคงทำงานร่วมกับ
กลุ่มนักพัฒนา
iOS เพื่อเพิ่มจำนวนแอพที่สามารถ
ใช้งาน
ร่วมกับ VoiceOver ให้มากขึ้น

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPhone

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
ชุดคำสั่งนิ้วง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อแตะ
หรือลากนิ้วไปรอบๆ จอ VoiceOver
จะบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง แตะปุ่ม
หนึ่งครั้งเพื่อฟังคำ
อธิบาย แตะสองครั้ง
เพื่อเลือก หรือตวัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวา
เพื่อย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไป และเมื่อ
คุณโต้ตอบ
กับองค์ประกอบบนหน้าจอ
ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดำ
ปรากฏขึ้นมา
ล้อมรอบสิ่งนั้น จึงทำให้ผู้ใช้ที่มีสายตา
ปกติ
สามารถดูตามไปด้วยได้ หรือเมื่อไหร่
ที่คุณต้องการความ
เป็นส่วนตัวก็
สามารถเปิดใช้งาน "ม่านหน้าจอ"
เพื่อปิด
การแสดงผลทั้งหมด โดยที่
ยังคงได้ยินเสียงต่างๆ
จาก
VoiceOver เช่นเดิม

VoiceOver
กับการป้อนข้อความ

เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver เครื่องจะ
อ่านออกเสียง
ตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณ
แตะบนคีย์บอร์ด และจะอ่านอีกครั้ง
เมื่อคุณป้อนตัวอักษรนั้น นอกจากนี้
คุณยังสามารถแก้ไข
คำได้อย่างแม่นยำ
ด้วยการตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ และเพื่อช่วยให้คุณพิมพ์ได้
อย่างรวดเร็วและ
แม่นยำยิ่งขึ้น iOS
จึงสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษร
หลายแบบซึ่งรวมถึงการเขียนด้วย
ลายมือ อีกทั้งยังช่วย
แก้ไขคำที่
สะกดผิดให้กับคุณด้วย และเมื่อคุณเปิด
คุณสมบัติ
"อ่านออกเสียงข้อความ
อัตโนมัติ" คุณก็จะได้ยินเอฟเฟ็กต์
เสียง
และคำที่แนะนำ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ต่อไป
โดยไม่สนใจ
คำที่แนะนำ หรือจะกดสเปซบาร์เพื่อให้ iPhone พิมพ์คำนั้น
ให้คุณก็ได้เช่นกัน

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริง
ที่เรียกว่า ''โรเตอร์''
ซึ่งคุณสามารถหมุน
โรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุนบน
หน้าจอเหมือนกับที่คุณกำลังหมุนหน้าปัด
จริงๆ เพื่อเลื่อน
ไปยังแต่ละส่วนบน
หน้าเว็บหรือเอกสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยในขณะที่คุณกำลังอยู่ใน
หน้าเว็บ ให้หมุน
โรเตอร์เพื่อฟังการตั้งค่า
เช่น "หัวเรื่อง", "ลิงก์" และ
"ภาพ"
จากนั้นให้ตวัดนิ้วเพื่อเลือกว่าคุณจะใช้
การนำทาง
แบบใดบนหน้าเว็บ เช่น ข้าม
จากหัวเรื่องหนึ่งไปยัง
หัวเรื่องถัดไป

คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์
สำหรับ VoiceOver

VoiceOver รองรับคำสั่งอักษรเบรลล์
แบบ 6 และ 8 จุด
ทั้งระบบ ทำให้สามารถ
ป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็น
ต้องใช้คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์จริงๆ โดยใน
โรเตอร์
จะมีคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ที่คุณ
สามารถใช้เพื่อพิมพ์
ข้อความ, ปลดล็อค
iPhone, เปิดแอพ และค้นหาคอนเทนต์
ใน
แอพต่างๆ ได้ เช่น แอพเพลง

VoiceOver กับเครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์

iPhone สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
กับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบ
ปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้กว่า 70 รุ่น โดยคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์
Bluetooth แบบไร้สายเพื่อ
อ่านข้อมูลจาก VoiceOver ได้
ซึ่งรวมถึง
อักษรเบรลล์แบบย่อ แบบเต็ม และสมการโดยใช้
รหัส Nemeth และยังสามารถใช้
เครื่องแสดงผลอักษร
เบรลล์ที่มีปุ่มป้อน
ข้อมูลเพื่อควบคุม iPhone ขณะที่
VoiceOver เปิดอยู่ได้ด้วย

VoiceOver กับตัว
แก้ไข
การออกเสียง

ตัวแก้ไขการออกเสียงให้คุณสร้างรายการคำหรือวลี
พร้อมระบุวิธีการอ่าน
ออกเสียงอย่างที่คุณต้องการ
ให้เครื่อง
อ่านให้ฟัง จากนั้นเมื่อเปิด VoiceOver
เครื่องก็จะอ่านออกเสียงคำและวลีดังกล่าวในเอกสาร
ข้อความสนทนา
หน้าเว็บ และตัวหนังสือ
อื่นๆ ตามที่
คุณกำหนดไว้

ใหม่ใน iOS 10 การช่วยเหลือ
จอแสดงผล

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPhone

iOS ให้คุณกลับสี ลดแสงขาว เปิดใช้งาน
ระดับสีเทา
หรือเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ
มากมายที่จะช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสี
หรือ
มีปัญหาด้านการมองเห็นในลักษณะอื่นๆ
สามารถ
ใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
โดยคุณสามารถเลือกสีจาก
ค่าสำเร็จรูป
ที่มีให้ หรือปรับโทนและเฉดสีอย่างละเอียด
ด้วยตัวเองก็ได้ เพื่อปรับการตั้งค่าของ
จอแสดงผลให้
เหมาะกับคุณมากที่สุด และเมื่อคุณตั้งฟิลเตอร์เสร็จแล้ว
การตั้งค่า
นั้นก็จะมีผลกับทุกอย่างที่ปรากฏ
บน iPhone

การปรับแบบอักษร

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความ
ใหญ่ขึ้น" ข้อความ
ในแอพต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นปฏิทิน รายชื่อ เมล ข้อความ
เพลง โน้ต และการตั้งค่า หรือแม้แต่แอพ
ของบริษัทอื่น
บางแอพ ก็จะถูกแปลงให้มี
ขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการอ่าน
ยิ่งขึ้น และคุณยังสามารถเลือกข้อความตัวหนา
เพื่อให้
ข้อความในแอพต่างๆ ที่มา
พร้อมเครื่องมีขนาด
หนาขึ้นเช่นกัน

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPhone

ซูม

ซูม คือตัวขยายหน้าจอที่มาพร้อมกับ
เครื่อง ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้ในทุกๆ ส่วน
ของ iOS และยังทำงานร่วมกับ
ทุกๆ แอพ
จาก App Store ได้อีกด้วย โดยคุณ
สามารถเปิด
คุณสมบัติ "ซูม" เพื่อเลือกใช้
การซูมแบบเต็มหน้าจอ หรือ
มุมมอง
เฉพาะบริเวณก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็น
ส่วนที่ซูม
แยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งใน
ขณะที่หน้าจอส่วนที่เหลือ
ยังคงมีขนาด
เท่าเดิม คุณสามารถปรับกำลังขยายได้
ตั้งแต่ 100 ถึง 1,500% และใช้งาน
ตัวเลือกฟิลเตอร์ต่างๆ
ในแต่ละมุมมอง
นอกจากนี้ในขณะที่ซูมเข้า คุณยังคงใช้
คำสั่งนิ้วในรูปแบบที่คุณคุ้นเคยเพื่อ
ควบคุม iPhone
ของคุณได้ด้วย
อีกอย่างคือซูมนั้นสามารถใช้ร่วมกับ
VoiceOver ได้ คุณจึงไม่เพียงเห็นได้
ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แต่ยังได้ยินด้วยว่า
มีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณบ้าง

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน iPhone พร้อม
เสียงบรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด
โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพนั้น
จะ
มีไอคอน AD แสดงกำกับไว้ใน
iTunes Store

ใหม่ใน iOS 10 แว่นขยาย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPhone

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" ทำงานเหมือน
เป็นแว่นขยายดิจิตอล โดยจะใช้กล้อง
บน iPhone ในการขยายขนาด
ของ
ทุกอย่างที่คุณเล็งกล้องไปเพื่อให้คุณเห็น
รายละเอียด
ต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ยังสามารถใช้แฟลชเพื่อเพิ่ม
ความสว่าง
ให้กับวัตถุ ปรับฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการ
แยกแยะสี หรือจะถ่ายรูปเพื่อดูภาพนิ่ง
แบบใกล้ๆ ก็ได้

อ่านหน้าจอ

ถ้าการอ่านข้อความบน iPhone ของคุณ
เป็นไปได้ยาก
คุณสามารถให้คุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" ช่วยอ่านอีเมล,
iMessage, หน้าเว็บ หรือหนังสือให้
คุณฟังได้ เริ่มจากเปิด
คุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" แล้วใช้สองนิ้วปัดจาก
ด้านบน
ของหน้าจอลงมา หรือแค่บอก
Siri ว่า "อ่านหน้าจอ"
แค่นี้ Siri ก็จะอ่าน
คอนเทนต์ทั้งหมดในหน้านั้นให้คุณฟัง
นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งเสียง
ภาษาท้องถิ่นและ
ความเร็วในการพูด
รวมถึงไฮไลท์คำ ประโยค หรือคำใน
ประโยคในขณะที่อ่านได้ด้วย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPhone

Siri

Siri หรือผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Apple
สามารถช่วย
คุณทำอะไรต่างๆ มากมาย
ที่คุณทำอยู่ทุกวันได้*
ซึ่ง Siri นั้นทำได้
ทั้งส่งข้อความ โทรออก นัดเวลาประชุม
หรือแม้แต่เปิดปิดคุณสมบัติ VoiceOver,
การใช้งาน
เครื่องตามที่กำหนด และ
การกลับสี และเนื่องจาก Siri
ผสาน
การทำงานร่วมกับ VoiceOver คุณจึง
สามารถถาม
ได้ว่าร้านซูชิที่ใกล้ที่สุด
อยู่ที่ไหน แล้วรอฟังคำตอบได้เลย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก"
ให้คุณพูดแทน
การพิมพ์ได้ เพียงแค่แตะ
ปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ด
แล้วพูดสิ่งที่
คุณต้องการพิมพ์ เท่านี้ iPhone ก็จะ
แปลงคำพูดของคุณ (รวมถึงตัวเลขและ
ตัวอักษรต่างๆ)
เป็นข้อความให้เลยทันที
คราวนี้คุณก็สามารถเขียนอีเมล
จดโน้ต
หรือใส่ที่อยู่เว็บได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพิมพ์

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

แหล่งข้อมูล
ภายนอก

Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

ดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้คุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็นใน iOS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือ
มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com

รายชื่อกลุ่มสนทนา VIPhone

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนผู้ใช้ VoiceOver
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIPhone Discussion List

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple
ของผู้ที่ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

แหล่งข้อมูลสำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา