เข้าถึงก็ง่าย
เป็นส่วนตัวก็มาก

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนตัวที่สุดในโลกนั้นได้รับการออกแบบ
มาเพื่อทุกคน ดังนั้นแม้จะเป็นผู้ที่ตาบอดก็สามารถ
ถ่ายเซลฟี่กลุ่มได้ ผู้ที่หูหนวกก็สามารถโทรหาแม่
จากต่างประเทศได้ หรือผู้ที่ไม่สามารถขยับร่างกาย
ตั้งแต่คอลงมาก็สามารถส่งข้อความตัวอักษร
ถึงเพื่อนๆ ได้

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPhone

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอที่ทำงาน
ได้ด้วยคำสั่งนิ้ว
ซึ่งช่วยให้คุณใช้งาน
iPhone ได้อย่างสะดวกสบายถึง
แม้ว่าจะ
มองไม่เห็นหน้าจอก็ตาม โดยเมื่อคุณเปิด
VoiceOver ไว้แล้ว แค่คลิกปุ่มโฮม
สามครั้ง เพียงเท่านี้
ก็พร้อมใช้งานได้
ทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนใน iOS โดยคุณ
สามารถฟังคำอธิบายถึงทุกสิ่งบน
หน้าจอของคุณ ตั้งแต่
ระดับแบตเตอรี่
ไปจนถึงว่ามีใครโทรมา และนิ้วของคุณ
กำลังวางอยู่บนแอพอะไร รวมถึงยัง
สามารถปรับความเร็ว
และระดับเสียง
ในการพูดให้เหมาะกับคุณได้อีกด้วย

VoiceOver ในแอพ

เนื่องจาก VoiceOver นั้นได้รับการ
ผสานรวมไว้แล้ว
กับ iOS จึงสามารถ
ทำงานร่วมกับแอพที่มาพร้อม iPhone
ได้ทั้งหมด ทั้งคุณยังสามารถสร้าง
ป้ายกำกับปุ่มได้เอง
ตามต้องการใน
แอพต่างๆ ซึ่งรวมถึงแอพของบริษัท
อื่นด้วย และในขณะเดียวกัน Apple
ก็ยังคงทำงานร่วมกับ
กลุ่มนักพัฒนา
iOS เพื่อเพิ่มจำนวนแอพที่สามารถ
ใช้งาน
ร่วมกับ VoiceOver ให้มากขึ้น

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPhone

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
ชุดคำสั่งนิ้วง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อแตะ
หรือลากนิ้วไปรอบๆ จอ VoiceOver
จะบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง แตะปุ่ม
หนึ่งครั้งเพื่อฟังคำ
อธิบาย แตะสองครั้ง
เพื่อเลือก หรือตวัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวา
เพื่อย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไป และเมื่อ
คุณโต้ตอบ
กับองค์ประกอบบนหน้าจอ
ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดำ
ปรากฏขึ้นมา
ล้อมรอบสิ่งนั้น จึงทำให้ผู้ใช้ที่มีสายตา
ปกติ
สามารถดูตามไปด้วยได้ หรือเมื่อไหร่
ที่คุณต้องการความ
เป็นส่วนตัวก็
สามารถเปิดใช้งาน "ม่านหน้าจอ"
เพื่อปิด
การแสดงผลทั้งหมด โดยที่
ยังคงได้ยินเสียงต่างๆ
จาก
VoiceOver เช่นเดิม

VoiceOver
กับการป้อนข้อความ

เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver เครื่องจะ
อ่านออกเสียง
ตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณ
แตะบนคีย์บอร์ด และจะอ่านอีกครั้ง
เมื่อคุณป้อนตัวอักษรนั้น นอกจากนี้
คุณยังสามารถแก้ไข
คำได้อย่างแม่นยำ
ด้วยการตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ และเพื่อช่วยให้คุณพิมพ์ได้
อย่างรวดเร็วและ
แม่นยำยิ่งขึ้น iOS
จึงสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษร
หลายแบบซึ่งรวมถึงการเขียนด้วย
ลายมือ อีกทั้งยังช่วย
แก้ไขคำที่
สะกดผิดให้กับคุณด้วย และเมื่อคุณเปิด
คุณสมบัติ
"อ่านออกเสียงข้อความ
อัตโนมัติ" คุณก็จะได้ยินเอฟเฟ็กต์
เสียง
และคำที่แนะนำ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ต่อไป
โดยไม่สนใจ
คำที่แนะนำ หรือจะกดสเปซบาร์เพื่อให้ iPhone พิมพ์คำนั้น
ให้คุณก็ได้เช่นกัน

การรู้จำภาพของ VoiceOver

VoiceOver สามารถบรรยายภาพให้คุณฟังได้
อย่างเช่นบอกคุณว่าในรูปนั้นมีต้นไม้ สุนัข หรือใบหน้า
พร้อมรอยยิ้ม 4 ใบหน้า ทั้งยังสามารถอ่านออกเสียง
ข้อความในภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของใบเสร็จ
รับเงินหรือบทความในนิตยสาร ถึงแม้จะไม่มีคำอธิบาย
ประกอบภาพเลยก็ตาม และถ้าคุณเข้าแอพรูปภาพ
คุณก็สามารถแตะเพื่อฟังว่าแต่ละคนในรูปแสดงออก
ทางใบหน้ายังไงกันบ้างได้ ง่ายๆ แค่ใช้ 3 นิ้วแตะที่ภาพ
แล้ว VoiceOver ก็จะบรรยายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริงที่เรียกว่า ''โรเตอร์''
ซึ่งคุณสามารถหมุนโรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุนบน
หน้าจอเหมือนกับที่คุณกำลังหมุนหน้าปัดจริงๆ เพื่อเลื่อน
ไปยังแต่ละส่วนบนหน้าเว็บหรือเอกสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยในขณะที่คุณกำลังอยู่ในหน้าเว็บหรือหน้าไฟล์
PDF ให้หมุนโรเตอร์เพื่อฟังการตั้งค่า เช่น "หัวเรื่อง",
"ลิงก์" และ "ภาพ" จากนั้นให้ตวัดนิ้วเพื่อเลือกว่าคุณจะใช้
การนำทางแบบใดบนหน้าเว็บ เช่น ข้ามจากหัวเรื่องหนึ่ง
ไปยังหัวเรื่องถัดไป

คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์
สำหรับ VoiceOver

VoiceOver รองรับคำสั่งอักษรเบรลล์
แบบ 6 และ 8 จุด
ทั้งระบบ ทำให้สามารถ
ป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็น
ต้องใช้คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์จริงๆ โดยใน
โรเตอร์
จะมีคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ที่คุณ
สามารถใช้เพื่อพิมพ์
ข้อความ, ปลดล็อค
iPhone, เปิดแอพ และค้นหาคอนเทนต์
ใน
แอพต่างๆ ได้ เช่น แอพเพลง

VoiceOver กับเครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์

iPhone สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
กับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบ
ปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้กว่า 70 รุ่น โดยคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
Bluetooth แบบไร้สาย
เพื่ออ่านข้อมูลจาก VoiceOver ได้
ซึ่งรวมถึงอักษรเบรลล์แบบย่อ แบบเต็ม และสมการโดย
ใช้รหัส Nemeth เมื่อคุณแก้ไขข้อความ จอภาพของคุณจะ
แสดงข้อความพร้อมกับบริบท และสิ่งที่คุณแก้ไขจะถูก
แปลงไปมาระหว่างข้อความ
ตัวพิมพ์กับอักษรเบรลล์อย่าง
ราบรื่น
และยังสามารถใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
ที่มีปุ่มป้อนข้อมูลเพื่อควบคุม iPhone ขณะที่ VoiceOver
เปิดอยู่ได้ด้วย

VoiceOver กับตัว
แก้ไข
การออกเสียง

ตัวแก้ไขการออกเสียงให้คุณสร้างรายการคำหรือวลี
พร้อมระบุวิธีการอ่าน
ออกเสียงอย่างที่คุณต้องการ
ให้เครื่อง
อ่านให้ฟัง จากนั้นเมื่อเปิด VoiceOver
เครื่องก็จะอ่านออกเสียงคำและวลีดังกล่าวในเอกสาร
ข้อความสนทนา
หน้าเว็บ และตัวหนังสืออื่นๆ ตามที่

คุณกำหนดไว้

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน iPhone พร้อมเสียงบรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด
โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพนั้น
จะมี
ไอคอน AD แสดงกำกับไว้ใน iTunes Store

นอกจากนี้ iPhone ยังช่วยให้ผู้ที่ใช้ VoiceOver สามารถ
เข้าถึงรายการคำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้และ
ซับไตเติ้ลต่างๆ ผ่านการถ่ายทอดทางเสียงหรือ
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ได้อีกด้วย

การช่วยเหลือ
จอแสดงผล

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPhone

iOS ให้คุณกลับสี ลดแสงขาว เปิดใช้งานระดับสีเทา
หรือเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้ผู้ที่
ตาบอดสีหรือมีปัญหาด้านการมองเห็นในลักษณะอื่นๆ
สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถ
เลือกสีจากค่าสำเร็จรูปที่มีให้ หรือปรับโทนและเฉดสี
อย่างละเอียดด้วยตัวเองก็ได้ เพื่อปรับการตั้งค่าของ
จอแสดงผลให้เหมาะกับคุณมากที่สุด ซึ่งเมื่อตั้งค่า
คุณสมบัติ "การกลับสีแบบอัจฉริยะ" ไว้ iOS ก็จะรู้
ได้โดยอัตโนมัติว่าสื่อไหนมีการใช้สไตล์สีเข้ม เพื่อให้
การกลับสีบนจอภาพไม่กระทบต่อลักษณะของภาพ
วิดีโอ และแอพบางตัว และเมื่อคุณตั้งฟิลเตอร์เสร็จแล้ว
การตั้งค่านั้นก็จะมีผลกับทุกอย่างที่ปรากฏบน iPhone

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPhone

ซูม

ซูม คือตัวขยายหน้าจอที่มาพร้อมกับ
เครื่อง ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้ในทุกๆ ส่วน
ของ iOS และยังทำงานร่วมกับ
ทุกๆ แอพ
จาก App Store ได้อีกด้วย โดยคุณ
สามารถเปิด
คุณสมบัติ "ซูม" เพื่อเลือกใช้
การซูมแบบเต็มหน้าจอ หรือ
มุมมอง
เฉพาะบริเวณก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็น
ส่วนที่ซูม
แยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งใน
ขณะที่หน้าจอส่วนที่เหลือ
ยังคงมีขนาด
เท่าเดิม คุณสามารถปรับกำลังขยายได้
ตั้งแต่ 100 ถึง 1,500% และใช้งาน
ตัวเลือกฟิลเตอร์ต่างๆ
ในแต่ละมุมมอง
นอกจากนี้ในขณะที่ซูมเข้า คุณยังคงใช้
คำสั่งนิ้วในรูปแบบที่คุณคุ้นเคยเพื่อ
ควบคุม iPhone
ของคุณได้ด้วย
อีกอย่างคือซูมนั้นสามารถใช้ร่วมกับ
VoiceOver ได้ คุณจึงไม่เพียงเห็นได้
ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แต่ยังได้ยินด้วยว่า
มีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณบ้าง

การปรับแบบอักษร

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความใหญ่ขึ้น"
ข้อความในแอพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน
รายชื่อ เมล ข้อความ เพลง โน้ต และการตั้งค่า
หรือแม้แต่แอพของบริษัทอื่นบางแอพ ก็จะถูกแปลง
ให้มีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการอ่านยิ่งขึ้น ซึ่งแอพจะ
ถูกปรับให้เหมาะกับขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นด้วย
ทำให้ข้อความยังคงอ่านง่ายและชัดเจนแม้จะถูก
เพิ่มขนาด และคุณยังสามารถเลือกข้อความตัวหนา
เพื่อให้ข้อความในแอพต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่องมีขนาด
หนาขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

แว่นขยาย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPhone

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" ทำงานเหมือน
เป็นแว่นขยายดิจิตอล โดยจะใช้กล้อง
บน iPhone ในการขยายขนาด
ของ
ทุกอย่างที่คุณเล็งกล้องไปเพื่อให้คุณเห็น
รายละเอียด
ต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ยังสามารถใช้แฟลชเพื่อเพิ่ม
ความสว่าง
ให้กับวัตถุ ปรับฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการ
แยกแยะสี หรือจะถ่ายรูปเพื่อดูภาพนิ่ง
แบบใกล้ๆ ก็ได้

อ่านหน้าจอ

ถ้าการอ่านข้อความบน iPhone ของคุณ
เป็นไปได้ยาก
คุณสามารถให้คุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" ช่วยอ่านอีเมล,
iMessage, หน้าเว็บ หรือหนังสือให้
คุณฟังได้ เริ่มจากเปิด
คุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" แล้วใช้สองนิ้วปัดจาก
ด้านบน
ของหน้าจอลงมา หรือแค่บอก
Siri ว่า "อ่านหน้าจอ"
แค่นี้ Siri ก็จะอ่าน
คอนเทนต์ทั้งหมดในหน้านั้นให้คุณฟัง
นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งเสียง
ภาษาท้องถิ่นและ
ความเร็วในการพูด
รวมถึงไฮไลท์คำ ประโยค หรือคำใน
ประโยคในขณะที่อ่านได้ด้วย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPhone

อัพเดท Siri

Siri สามารถช่วยคุณทำอะไรต่างๆ มากมายที่คุณทำอยู่
ทุกวันได้* ไม่ว่า
อะไรก็ให้ Siri ทำได้ ตั้งแต่ส่งข้อความ
โทรออก นัดเวลาประชุม หรือแม้แต่เปิดปิดคุณสมบัติ
VoiceOver, การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด และ
การกลับสี และเนื่องจาก Siri ผสานการทำงานร่วมกับ
VoiceOver คุณจึงสามารถถามได้ว่าร้านซูชิที่ใกล้ที่สุด
อยู่ที่ไหน แล้วรอฟัง
คำตอบได้เลย ด้วย "คำสั่งลัด Siri"
คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งสำหรับการทำงานหลายอย่าง
แบบกำหนดเองได้ โดยใช้วลีง่ายๆ ที่กำหนดเอง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเดินทางก็พูดว่า "กลับบ้าน"
เพื่อเรียกดูเส้นทาง เปิดพ็อดคาสท์ที่
ชื่นชอบ และ
ปรับอุณหภูมิที่บ้าน โดยที่คุณไม่ต้องไปที่แอพต่างๆ
เพื่อออกคำสั่งเลย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก"
ให้คุณพูดแทน
การพิมพ์ได้ เพียงแค่แตะ
ปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ด
แล้วพูดสิ่งที่
คุณต้องการพิมพ์ เท่านี้ iPhone ก็จะ
แปลงคำพูดของคุณ (รวมถึงตัวเลขและ
ตัวอักษรต่างๆ)
เป็นข้อความให้เลยทันที
คราวนี้คุณก็สามารถเขียนอีเมล
จดโน้ต
หรือใส่ที่อยู่เว็บได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพิมพ์

ปุ่มลัดการช่วย
การเข้าถึง

Accessibility Shortcuts on iPhone

ศูนย์ควบคุมนี้สามารถกำหนดเองได้ คุณจึงเพิ่มและ
จัดเรียงปุ่มลัดให้กับเครื่องมือและการตั้งค่าที่คุณใช้บ่อยๆ
ได้อย่างง่ายดาย เช่น คุณสามารถเพิ่มลิงก์ด่วนไปยัง
คุณสมบัติ "แว่นขยาย" เพื่อความสะดวกเมื่อจำเป็น
ต้องใช้ หรือเพิ่มการควบคุม "ขนาดข้อความ" เพื่อให้
คุณปรับขนาดตัวอักษรได้ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่ต้อง
ออกจากแอพที่กำลังใช้งานอยู่ นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเปิดคุณสมบัติ "การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด"
หรือเข้าถึงปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงทั้งหมดที่คุณ
เปิดใช้งานได้

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงบน iPhone

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

แหล่งข้อมูล
ภายนอก

Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

ดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้คุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็นใน iOS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือ
มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com

รายชื่อกลุ่มสนทนา VIPhone

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนผู้ใช้ VoiceOver
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIPhone Discussion List

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple
ของผู้ที่ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

แหล่งข้อมูลสำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน iPhone

    1. จากหน้าจอโฮม ไปที่การตั้งค่า แล้วเลือก "ทั่วไป"
    2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
    3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา