เข้าถึงก็ง่าย
เป็นส่วนตัวก็มาก

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนตัวที่สุดในโลกนั้นได้รับ
การออกแบบมาเพื่อทุกคน
ดังนั้นแม้จะเป็น
ผู้ที่ตาบอดก็สามารถถ่ายรูปเซลฟี่กลุ่มได้
ผู้ที่หูหนวก
ก็สามารถโทรหาแม่จากต่างประเทศได้
หรือผู้ที่ไม่สามารถขยับร่างกาย
ตั้งแต่คอลงมา
ก็สามารถส่งข้อความตัวอักษรถึงเพื่อนๆ ได้

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPhone

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอที่ทำงาน
ได้ด้วยคำสั่งนิ้ว
ซึ่งช่วยให้คุณใช้งาน
iPhone ได้อย่างสะดวกสบายถึงแม้ว่า
จะ
มองไม่เห็นหน้าจอก็ตาม โดยเมื่อคุณเปิด
VoiceOver
ไว้แล้ว แค่คลิกปุ่มโฮมสามครั้ง
เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งาน
ได้ทันทีไม่ว่าจะ
อยู่ตรงไหนใน iOS โดยคุณสามารถฟัง
คำ
อธิบายถึงทุกสิ่งบนหน้าจอของคุณ
ตั้งแต่ระดับแบตเตอรี่
ไปจนถึงว่ามีใคร
โทรมา และนิ้วของคุณกำลังวางอยู่บน
แอพอะไร รวมถึงยังสามารถปรับความเร็ว
และระดับเสียง
ในการพูดให้เหมาะกับคุณ
ได้อีกด้วย

VoiceOver ในแอพ

เนื่องจาก VoiceOver นั้นได้รับการผสาน
รวมไว้แล้ว
กับ iOS จึงสามารถทำงาน
ร่วมกับแอพที่มาพร้อม iPhone
ได้ทั้งหมด
ทั้งคุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับปุ่ม
ได้เอง
ตามต้องการในแอพต่างๆ
ซึ่งรวมถึงแอพของบริษัทอื่นด้วย
และ
ในขณะเดียวกัน Apple ก็ยังคงทำงาน
ร่วมกับกลุ่ม
นักพัฒนา iOS เพื่อเพิ่ม
จำนวนแอพที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับ
VoiceOver ให้มากขึ้น

คุณสมบัติ VoiceOver บน iPhone

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
ชุดคำสั่งนิ้วง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อแตะ
หรือลากนิ้วไปรอบๆ จอ VoiceOver
จะบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง แตะปุ่ม
หนึ่งครั้งเพื่อฟังคำ
อธิบาย แตะสองครั้ง
เพื่อเลือก หรือตวัดนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวา
เพื่อย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไป และเมื่อ
คุณโต้ตอบกับ
องค์ประกอบบนหน้าจอ
ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดำปรากฏขึ้น
มา
ล้อมรอบสิ่งนั้น จึงทำให้ผู้ใช้ที่มีสายตา
ปกติสามารถดู
ตามไปด้วยได้ หรือเมื่อไหร่
ที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัว
ก็สามารถ
เปิดใช้งาน "ม่านหน้าจอ" เพื่อปิดการ
แสดงผล
ทั้งหมด โดยที่ยังคงได้ยิน
เสียงต่างๆ จาก VoiceOver เช่นเดิม

VoiceOver
กับการป้อนข้อความ

เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver เครื่องจะ
อ่านออกเสียงตัวอักษร
แต่ละตัวที่คุณ
แตะบนคีย์บอร์ด และจะอ่านอีกครั้งเมื่อคุณ
ป้อนตัวอักษรนั้น นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถแก้ไขคำได้
อย่างแม่นยำด้วยการ
ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
และเพื่อช่วยให้คุณพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นยำยิ่งขึ้น
iOS จึงสนับสนุนวิธีการ
ป้อนตัวอักษรหลายแบบซึ่งรวมถึง
การ
เขียนด้วยลายมือ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขคำ
ที่สะกดผิดให้กับ
คุณด้วย และเมื่อคุณเปิด
คุณสมบัติ "อ่านออกเสียงข้อความ

อัตโนมัติ" คุณก็จะได้ยินเอฟเฟ็กต์เสียง
และคำที่แนะนำ ซึ่ง
คุณสามารถพิมพ์ต่อไป
โดยไม่สนใจคำที่แนะนำ หรือจะกด
สเปซบาร์
เพื่อให้ iPhone พิมพ์คำนั้นให้คุณ
ก็ได้เช่นกัน

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริง
ที่เรียกว่า ''โรเตอร์''
ซึ่งคุณสามารถหมุน
โรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุนบน
หน้าจอเหมือนกับที่คุณกำลังหมุนหน้าปัด
จริงๆ เพื่อเลื่อน
ไปยังแต่ละส่วนบนหน้าเว็บ
หรือเอกสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดย
ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในหน้าเว็บ ให้หมุน
โรเตอร์
เพื่อฟังการตั้งค่า เช่น "หัวเรื่อง",
"ลิงก์" และ "ภาพ" จากนั้น
ให้ตวัดนิ้วเพื่อ
เลือกว่าคุณจะใช้การนำทางแบบใดบน
หน้าเว็บ
เช่น ข้ามจากหัวเรื่องหนึ่งไปยัง
หัวเรื่องถัดไป

คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์
สำหรับ VoiceOver

VoiceOver รองรับคำสั่งอักษรเบรลล์
แบบ 6 และ 8 จุด
ทั้งระบบ ทำให้สามารถ
ป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็น
ต้องใช้คีย์บอร์ดอักษรเบรลล์จริงๆ โดยใน
โรเตอร์
จะมีคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ที่คุณ
สามารถใช้เพื่อพิมพ์
ข้อความ, ปลดล็อค
iPhone, เปิดแอพ และค้นหาคอนเทนต์
ใน
แอพต่างๆ ได้ เช่น แอพเพลง

VoiceOver กับเครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์

iPhone สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
กับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบ
ปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้กว่า 70 รุ่น โดยคุณ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแสดงผลอักษร
เบรลล์ Bluetooth
แบบไร้สายเพื่ออ่าน
ข้อมูลจาก VoiceOver ได้ ซึ่งรวมถึง
อักษร
เบรลล์แบบย่อ แบบเต็ม และสมการโดยใช้
รหัส Nemeth
และยังสามารถใช้เครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์ที่มีปุ่มป้อน
ข้อมูล
เพื่อควบคุม iPhone ขณะที่ VoiceOver
เปิดอยู่ได้ด้วย

VoiceOver กับตัวแก้ไข
การออกเสียง

ตัวแก้ไขการออกเสียงให้คุณสร้างรายการ
คำหรือวลี
พร้อมระบุวิธีการอ่านออกเสียง
อย่างที่คุณต้องการให้
เครื่องอ่านให้ฟัง
จากนั้นเมื่อเปิด VoiceOver เครื่องก็จะ
อ่านออกเสียงคำและวลีดังกล่าวในเอกสาร
ข้อความสนทนา
หน้าเว็บ และตัวหนังสือ
อื่นๆ ตามที่คุณกำหนดไว้

ใหม่ใน iOS 10 การช่วยเหลือ
จอแสดงผล

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPhone

iOS ให้คุณกลับสี ลดแสงขาว เปิดใช้งาน
ระดับสีเทา
หรือเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ
มากมายที่จะช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสี
หรือ
มีปัญหาด้านการมองเห็นในลักษณะอื่นๆ
สามารถ
ใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
โดยคุณสามารถเลือกสีจาก
ค่าสำเร็จรูป
ที่มีให้ หรือปรับโทนและเฉดสีอย่างละเอียด
ด้วยตัวเองก็ได้ เพื่อปรับการตั้งค่าของ
จอแสดงผลให้
เหมาะกับคุณมากที่สุด และ
เมื่อคุณตั้งฟิลเตอร์เสร็จแล้ว
การตั้งค่านั้น
ก็จะมีผลกับทุกอย่างที่ปรากฏบน iPhone

การปรับแบบอักษร

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความ
ใหญ่ขึ้น" ข้อความ
ในแอพต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นปฏิทิน รายชื่อ เมล ข้อความ เพลง
โน้ต และการตั้งค่า หรือแม้แต่แอพของ
บริษัทอื่นบางแอพ
ก็จะถูกแปลงให้มี
ขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการอ่านยิ่งขึ้น และ
คุณยังสามารถเลือกข้อความตัวหนา
เพื่อให้ข้อความใน
แอพต่างๆ ที่มา
พร้อมเครื่องมีขนาดหนาขึ้นเช่นกัน

คุณสมบัติ "การกลับสี" บน iPhone

ซูม

ซูม คือตัวขยายหน้าจอที่มาพร้อมกับ
เครื่อง ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้ในทุกๆ ส่วน
ของ iOS และยังทำงานร่วมกับ
ทุกๆ แอพ
จาก App Store ได้อีกด้วย โดยคุณ
สามารถเปิด
คุณสมบัติ "ซูม" เพื่อเลือกใช้
การซูมแบบเต็มหน้าจอ หรือ
มุมมองเฉพาะ
บริเวณก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นส่วนที่
ซูม
แยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งในขณะที่
หน้าจอส่วนที่เหลือ
ยังคงมีขนาดเท่าเดิม
คุณสามารถปรับกำลังขยายได้
ตั้งแต่
100 ถึง 1,500% และใช้งานตัวเลือก
ฟิลเตอร์ต่างๆ
ในแต่ละมุมมอง นอกจากนี้
ในขณะที่ซูมเข้า คุณยังคงใช้
คำสั่งนิ้วใน
รูปแบบที่คุณคุ้นเคยเพื่อควบคุม iPhone
ของคุณได้ด้วย อีกอย่างคือซูมนั้น
สามารถใช้ร่วมกับ
VoiceOver ได้ คุณจึง
ไม่เพียงเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แต่ยัง
ได้ยินด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอ
ของคุณบ้าง

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน iPhone พร้อม
เสียงบรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด
โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพนั้น
จะ
มีไอคอน AD แสดงกำกับไว้ใน
iTunes Store

ใหม่ใน iOS 10 แว่นขยาย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPhone

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" ทำงานเหมือน
เป็นแว่นขยายดิจิตอล
โดยจะใช้กล้อง
บน iPhone ในการขยายขนาดของ
ทุกอย่าง
ที่คุณเล็งกล้องไปเพื่อให้คุณเห็น
รายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และ
ยังสามารถใช้แฟลชเพื่อเพิ่มความสว่าง
ให้กับวัตถุ
ปรับฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการ
แยกแยะสี หรือจะถ่ายรูปเพื่อดู
ภาพนิ่ง
แบบใกล้ๆ ก็ได้

อ่านหน้าจอ

ถ้าการอ่านข้อความบน iPhone ของคุณ
เป็นไปได้ยาก
คุณสามารถให้คุณสมบัติ
"อ่านหน้าจอ" ช่วยอ่านอีเมล,
iMessage,
หน้าเว็บ หรือหนังสือให้คุณฟังได้ เริ่มจาก
เปิด
คุณสมบัติ "อ่านหน้าจอ" แล้วใช้
สองนิ้วปัดจากด้านบนของ
หน้าจอลงมา
หรือแค่บอก Siri ว่า ''อ่านหน้าจอ'' แค่นี้ Siri
ก็จะอ่านคอนเทนต์ทั้งหมดในหน้านั้นให้
คุณฟัง นอกจากนี้
คุณยังสามารถ
ปรับแต่งเสียงภาษาท้องถิ่นและความเร็ว
ใน
การพูด รวมถึงไฮไลท์คำ ประโยค
หรือคำในประโยค
ในขณะที่อ่านได้ด้วย

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" บน iPhone

Siri

Siri หรือผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Apple
สามารถช่วย
คุณทำอะไรต่างๆ มากมาย
ที่คุณทำอยู่ทุกวันได้*
ซึ่ง Siri นั้นทำได้
ทั้งส่งข้อความ โทรออก นัดเวลาประชุม
หรือแม้แต่เปิดปิดคุณสมบัติ VoiceOver,
การใช้งาน
เครื่องตามที่กำหนด และ
การกลับสี และเนื่องจาก Siri
ผสาน
การทำงานร่วมกับ VoiceOver คุณจึง
สามารถถาม
ได้ว่าร้านซูชิที่ใกล้ที่สุด
อยู่ที่ไหน แล้วรอฟังคำตอบได้เลย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก"
ให้คุณพูดแทน
การพิมพ์ได้ เพียงแค่แตะ
ปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ด
แล้วพูดสิ่งที่
คุณต้องการพิมพ์ เท่านี้ iPhone ก็จะ
แปลงคำพูดของคุณ (รวมถึงตัวเลขและ
ตัวอักษรต่างๆ)
เป็นข้อความให้เลยทันที
คราวนี้คุณก็สามารถเขียนอีเมล
จดโน้ต
หรือใส่ที่อยู่เว็บได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพิมพ์

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

แหล่งข้อมูล
ภายนอก

Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

ดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้คุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็นใน iOS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือ
มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com

รายชื่อกลุ่มสนทนา VIPhone

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนผู้ใช้ VoiceOver
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIPhone Discussion List

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple
ของผู้ที่ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

แหล่งข้อมูลสำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา