เครื่องมือที่
ทรงพลัง
ที่สุด
สำหรับทุกคน
ที่มี
หัวคิดสร้างสรรค์

ตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือแทร็คแพด
สร้างงานนำเสนอ
โดยไม่ต้องมองเห็นหน้าจอ
หรือค้นหาไฟล์สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์
ถัดไป
ของคุณด้วยเสียง เพราะ Mac นั้นได้รับการ
ออกแบบมา
ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไร
ที่เยี่ยมยอดได้นั่นเอง

การควบคุมสวิตช์

คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์" บน Mac

คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"
เป็นเทคโนโลยีการช่วย
การเข้าถึง
อันทรงพลังสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัด
ด้าน
กายภาพและการเคลื่อนไหว
โดยคุณสมบัติที่ติดตั้งมา
กับ macOS
นี้จะช่วยให้คุณควบคุมคีย์บอร์ดบน
หน้าจอ
เมนู และ Dock ได้โดยใช้ระบบ
ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
การสแกน และ
เพียงคุณสร้างแผงปุ่มและคีย์บอร์ด

ของคุณขึ้นเองสำหรับใช้งานทั้งระบบ
หรือสำหรับแอพ
แต่ละแอพ เท่านี้คุณก็จะ
ใช้ Mac ของคุณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สุดๆ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์

แบบประยุกต์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
สวิตช์ จอยสติ๊ก
สเปซบาร์ของคีย์บอร์ด
หรือแม้แต่การแตะเพียงครั้งเดียว
บน
แทร็คแพด Multi-Touch เพื่อการควบคุม
ที่ง่ายดาย

ใหม่ใน macOS Sierra การสลับแพลตฟอร์ม
สำหรับการ
ควบคุมสวิตช์

วันนี้คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"
รองรับ
การสลับแพลตฟอร์มที่ช่วยให้
คุณสามารถ
ใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อ
สั่งงานเครื่องอื่นๆ
ทุกเครื่องที่คุณซิงค์
ไว้กับบัญชี iCloud
ของคุณได้ คุณจึง
สามารถควบคุม Mac ได้
โดยตรงจาก
iPhone หรือ iPad โดยไม่จำเป็น
ต้อง
ตั้งค่าสวิตช์บนอุปกรณ์ใหม่แต่ละเครื่อง1

คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์" บน Mac

ใหม่ใน macOS Sierra การควบคุม Dwell

"การควบคุม Dwell" เป็นคุณสมบัติใหม่
ของ macOS
ที่ช่วยให้ผู้ใช้ฮาร์ดแวร์
ติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะ
และ
ดวงตาสามารถขยับเคอร์เซอร์ และ
เลือกหรือลาก
สิ่งที่อยู่บนหน้าจอได้
ซึ่งเมื่อเคอร์เซอร์ไปปรากฏ
อยู่ในบาง
ตำแหน่ง เช่น ไอคอนของแอพใน Dock
หรือ
ลิงก์บนเว็บเพจ เมื่อนั้นตัวจับเวลา
ก็จะปรากฏขึ้นมา
และเมื่อไหร่ที่ตัวจับ
เวลาครบกำหนด คุณก็จะได้รับแจ้ง
ให้
คลิกเมาส์ หรือทำอย่างอื่นที่ปรับแต่ง
ได้ต่อไป

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

ตัวแสดงแป้นพิมพ์ใน macOS นับเป็น
ตัวเลือกที่ให้คุณ
พิมพ์โดยไม่ต้องใช้
คีย์บอร์ดจริงๆ ได้ เพราะจะทำให้มี
ภาพ
คีย์บอร์ดมาลอยอยู่เหนือแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ
(บอกได้เลยว่าสะดวกมาก) และ
คุณยังสามารถปรับแต่ง
ขนาดให้พอดี
กับหน้าจอของคุณได้ จากนั้นก็ “พิมพ์”

ได้เลยโดยใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
แบบอื่น ซึ่ง
หากว่าคุณเปิดการใช้งาน
"ปุ่มหนืด" ไว้ คุณก็จะใช้งาน
ปุ่มลัด
บนคีย์บอร์ดผ่านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ
ได้เช่นกัน

ปุ่มหนืด

"ปุ่มหนืด" จะรวมชุดคำสั่งแป้นพิมพ์
เข้าด้วยกัน เพื่อให้
คุณสามารถ
ป้อนคำสั่งโดยการกดเพียงปุ่มเดียว
แทนที่
จะต้องกดหลายๆ ปุ่มพร้อมกัน
เมื่อกดปุ่มสำหรับ
ชุดคำสั่งแป้นพิมพ์
เช่น Command-S (เพื่อสั่งบันทึก)

macOS จะแสดงแต่ละปุ่มที่ถูกกด
ตามด้วยเอฟเฟ็กต์
เสียง เพื่อให้คุณ
มั่นใจได้ว่าเป็นปุ่มที่ถูกต้อง

ปุ่มช้า

"ปุ่มช้า" เป็นการปรับความไวของคีย์บอร์ด
ให้ประมวลผล
เฉพาะปุ่มที่คุณตั้งใจกด
เท่านั้น ด้วยการสร้างการ
หน่วงเวลา
ระหว่างที่ปุ่มบนคีย์บอร์ดถูกกดกับ
ช่วงเวลา
ที่ตัวอักษรจะปรากฏขึ้น ซึ่ง
คุณสามารถปรับระยะเวลา
การหน่วงนี้
ได้เอง และเลือกได้ด้วยว่าต้องการให้
เครื่อง
ส่งเสียงบอกเมื่อมีการพิมพ์
ตัวอักษรแล้วหรือไม่

ปุ่มเมาส์

หากการใช้เมาส์หรือแทร็คแพดเป็น
เรื่องยากสำหรับคุณ
คุณสามารถ
เลือกใช้ "ปุ่มเมาส์" เพื่อควบคุมตัวชี้เมาส์

ด้วยแป้นพิมพ์ตัวเลข โดยกดที่แป้นตัวเลข
บางตัวแทน
ปุ่มเมาส์ และใช้แป้นตัวเลขอื่นๆ
สำหรับเคลื่อนเมาส์
ไปทั่วจอภาพ หรือเพื่อ
ลากและวางรายการ รวมถึง
การเคลื่อนไป
ตามเมนูต่างๆ และใน Dock หรือจะไปใน

ทุกหน้าต่างก็ทำได้อย่างง่ายดาย

ใหม่ใน macOS Sierra Siri

Siri บน Mac

วันนี้ Siri หรือผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Apple
พร้อมประจำการ
ใน macOS เพื่อช่วย
ให้คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปทำอะไร
ได้
มากขึ้น2 โดย Siri สามารถทำได้ทั้งค้นหา
เว็บ ส่งข้อความ
ค้นหาเอกสาร ตั้งการ
เตือนความจำ หรือแม้แต่เปิดหรือ
ปิด
การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงต่างๆ

คำสั่งการป้อน
ตามคำบอก

macOS มีคำสั่งในการแก้ไขและจัดรูปแบบ
มากกว่า 50 คำสั่ง
คุณจึงสามารถเปิด
คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" แล้ว

สั่งให้ Mac ของคุณปรับตัวอักษรทั้ง
ย่อหน้าให้เป็นตัวหนา
ลบทั้งประโยค หรือ
เปลี่ยนคำ และยังสามารถใช้ Automator

สำหรับเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างคำสั่งการ
ป้อนตามคำบอกของ
คุณเองได้อีกด้วย

Siri บน Mac

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

คู่มือเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"

ดูเพิ่มเติมในคู่มือเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านกายภาพและการเคลื่อนไหว

ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา