เครื่องมือที่
ทรงพลัง
ที่สุด
สำหรับทุกคน
ที่มี
หัวคิดสร้างสรรค์

ตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือแทร็คแพด
สร้างงานนำเสนอโดยไม่ต้องมองเห็นหน้าจอ
หรือค้นหาไฟล์สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์ถัดไปของคุณ
ด้วยเสียง เพราะ Mac นั้นได้รับการออกแบบมาให้
ทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไรที่เยี่ยมยอดได้นั่นเอง

ใหม่ใน macOS High Sierra คีย์บอร์ดสำหรับ
การช่วยการเข้าถึง

คีย์บอร์ดสำหรับการช่วยการเข้าถึงบน Mac

วันนี้คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ของ macOS ได้
โดยแทบไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดจริง นั่นเป็นเพราะคีย์บอร์ดสำหรับการช่วยการเข้าถึงแบบใหม่ ซึ่งเป็นคีย์บอร์ด
บนหน้าจอที่กำหนดเองได้
ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทาง
การเคลื่อนไหวสามารถพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถใช้เพื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งยังทำงานร่วมกับอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหว
ของศีรษะเพื่อใช้ขยับเคอร์เซอร์ และเลือกหรือลากสิ่งที่
อยู่บนหน้าจอได้ นอกจากนี้ คีย์บอร์ดสำหรับการช่วย
การเข้าถึง
ยังรองรับ Dwell ได้สมบูรณ์แบบ
ทำให้ควบคุม
macOS ได้ทุกส่วน
โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเมาส์

คีย์บอร์ดสำหรับการช่วยการเข้าถึงบน Mac

อัพเดท Siri

Siri บน Mac

Siri ช่วยให้คุณทำอะไรๆ บนเดสก์ท็อป
ได้มากขึ้น1
และหากคุณต้องการสื่อสารด้วยการพิมพ์ ก็มีตัวเลือก
การช่วยการเข้าถึงแบบใหม่สำหรับตั้งค่า Siri เป็นโหมด
"พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" เพื่อบอก
ให้ทำสิ่งต่างๆ โดยใช้
คีย์บอร์ดจริงหรือคีย์บอร์ดบนหน้าจอได้ เพียงพิมพ์คำสั่ง
ก็สามารถค้นหาเว็บ ส่งข้อความ ค้นหาเอกสาร ตั้งเตือน
ความจำ หรือแม้แต่เปิดหรือปิดการตั้งค่าการช่วยการ
เข้าถึงต่างๆ โดยใช้คีย์บอร์ดจริงหรือคีย์บอร์ดบน
หน้าจอก็ได้ และคุณยังใช้การพิมพ์แบบเดาคำ เพื่อช่วย
เดาคำต่อไปโดยอิงจากสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ได้อีกด้วย

Siri บน Mac

การควบคุมสวิตช์

คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"
เป็นเทคโนโลยีการช่วย
การเข้าถึง
อันทรงพลังสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัด
ด้าน
กายภาพและการเคลื่อนไหว
โดยคุณสมบัติที่ติดตั้งมา
กับ macOS
นี้จะช่วยให้คุณควบคุมคีย์บอร์ดบน
หน้าจอ
เมนู และ Dock ได้โดยใช้ระบบ
ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
การสแกน และ
เพียงคุณสร้างแผงปุ่มและคีย์บอร์ด

ของคุณขึ้นเองสำหรับใช้งานทั้งระบบ
หรือสำหรับแอพ
แต่ละแอพ เท่านี้คุณก็จะ
ใช้ Mac ของคุณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สุดๆ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์

แบบประยุกต์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
สวิตช์ จอยสติ๊ก
สเปซบาร์ของคีย์บอร์ด
หรือแม้แต่การแตะเพียงครั้งเดียว
บน
แทร็คแพด Multi-Touch เพื่อการควบคุมที่ง่ายดาย

การสลับแพลตฟอร์ม
สำหรับ
การควบคุมสวิตช์

วันนี้คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"
รองรับ
การสลับแพลตฟอร์มที่ช่วยให้
คุณสามารถ
ใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อ
สั่งงานเครื่องอื่นๆ
ทุกเครื่องที่คุณซิงค์
ไว้กับบัญชี iCloud
ของคุณได้ คุณจึง
สามารถควบคุม Mac ได้
โดยตรงจาก
iPhone หรือ iPad โดยไม่จำเป็น
ต้อง
ตั้งค่าสวิตช์บนอุปกรณ์ใหม่แต่ละเครื่อง2

ปุ่มหนืด

"ปุ่มหนืด" จะรวมชุดคำสั่งแป้นพิมพ์
เข้าด้วยกัน เพื่อให้
คุณสามารถ
ป้อนคำสั่งโดยการกดเพียงปุ่มเดียว
แทนที่
จะต้องกดหลายๆ ปุ่มพร้อมกัน
เมื่อกดปุ่มสำหรับ
ชุดคำสั่งแป้นพิมพ์
เช่น Command-S (เพื่อสั่งบันทึก)

macOS จะแสดงแต่ละปุ่มที่ถูกกด
ตามด้วยเอฟเฟ็กต์
เสียง เพื่อให้คุณ
มั่นใจได้ว่าเป็นปุ่มที่ถูกต้อง

ปุ่มช้า

"ปุ่มช้า" เป็นการปรับความไวของ
คีย์บอร์ดให้ประมวลผล
เฉพาะปุ่มที่คุณ
ตั้งใจกดเท่านั้น ด้วยการสร้างการ
หน่วง
เวลาระหว่างที่ปุ่มบนคีย์บอร์ดถูกกดกับ
ช่วงเวลา
ที่ตัวอักษรจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณ
สามารถปรับระยะเวลา
การหน่วงนี้ได้เอง
และเลือกได้ด้วยว่าต้องการให้เครื่อง
ส่งเสียงบอกเมื่อมีการพิมพ์ตัวอักษร
แล้วหรือไม่

ปุ่มเมาส์

หากการใช้เมาส์หรือแทร็คแพดเป็น
เรื่องยากสำหรับคุณ
คุณสามารถ
เลือกใช้ "ปุ่มเมาส์" เพื่อควบคุมตัวชี้เมาส์

ด้วยแป้นพิมพ์ตัวเลข โดยกดที่แป้นตัวเลข
บางตัวแทน
ปุ่มเมาส์ และใช้แป้นตัวเลข
อื่นๆ สำหรับเคลื่อนเมาส์
ไปทั่วจอภาพ
หรือเพื่อลากและวางรายการ รวมถึง
การเคลื่อนไปตามเมนูต่างๆ และใน Dock
หรือจะไปใน
ทุกหน้าต่างก็ทำได้อย่าง
ง่ายดาย

คำสั่งการป้อน
ตามคำบอก

macOS มีคำสั่งในการแก้ไขและจัด
รูปแบบมากกว่า
50 คำสั่ง คุณจึง
สามารถเปิดคุณสมบัติ "การป้อนตาม
คำบอก" แล้วสั่งให้ Mac ของคุณปรับ
ตัวอักษรทั้งย่อหน้า
ให้เป็นตัวหนา ลบทั้ง
ประโยค หรือเปลี่ยนคำ และยังสามารถ
ใช้
Automator สำหรับเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้าง
คำสั่งการป้อน
ตามคำบอกของคุณเอง
ได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

คู่มือเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"

ดูเพิ่มเติมในคู่มือเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์"

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Mac

    1. ที่เมนู Apple เลือก "การตั้งค่าระบบ"
    2. เลือกการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านกายภาพและการเคลื่อนไหว

ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา