เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Apple TV

  1. เปิด "การตั้งค่า" แล้วเลือก "ทั่วไป"
  2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

เลือกซื้อ Apple TV