ทีวีที่ใคร
ก็ควบคุมได้

Apple TV มาพร้อมเทคโนโลยีความช่วยเหลือ
ที่เปิดโลกอนาคตแห่งการรับชมทีวีให้กับทุกคน
ไม่ว่าจะขำไปกับทุกมุกในรายการตลกโดยไม่ต้อง
ได้ยินเสียง รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ ฉากภาพยนตร์
โดยไม่ต้องมองเห็น หรือจะนอนดึกเพื่อดูซีรี่ส์เรื่องโปรด
รวดเดียวจบโดยไม่ต้องหยิบรีโมทขึ้นมาเลยก็ทำได้

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Apple TV

    1. เปิด "การตั้งค่า" แล้วเลือก "ทั่วไป"
    2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
    3. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้