ทีวีที่ใคร
ก็ควบคุมได้

Apple TV มาพร้อมเทคโนโลยีความช่วยเหลือ
ที่เปิดโลกอนาคต
แห่งการรับชมทีวีให้กับทุกคน
ไม่ว่าจะขำไปกับทุกมุกในรายการตลก
โดยไม่ต้อง
ได้ยินเสียง รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ ฉาก
ภาพยนตร์
โดยไม่ต้องมองเห็น หรือจะนอนดึก
เพื่อดูซีรีส์เรื่องโปรดรวดเดียวจบ
โดยไม่ต้อง
หยิบรีโมทขึ้นมาเลยก็ทำได้