ทีวีที่ใคร
ก็ควบคุมได้

Apple TV มาพร้อมเทคโนโลยีความช่วยเหลือ
ที่เปิดโลกอนาคตแห่งการรับชมทีวีให้กับทุกคน
ไม่ว่าจะขำไปกับทุกมุกในรายการตลกโดยไม่ต้อง
ได้ยินเสียง รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ ฉากภาพยนตร์
โดยไม่ต้องมองเห็น หรือจะนอนดึกเพื่อดูซีรี่ส์เรื่องโปรด
รวดเดียวจบโดยไม่ต้องหยิบรีโมทขึ้นมาเลยก็ทำได้

รองรับคำบรรยาย
แทน
เสียงที่เลือก
ปิดได้และ
คำบรรยายสำหรับผู้ที่
หูหนวกหรือได้ยิน
ไม่ชัด (SDH)

คำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้บน Apple TV

Isle of Dogs ดาวน์โหลดได้
จาก iTunes

Apple TV รองรับคำบรรยายแทนเสียง
ที่เลือกปิดได้
เพื่อให้ผู้ที่หูหนวกหรือได้ยิน
ไม่ชัดสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับภาพยนตร์
นับพันๆ เรื่องได้อย่างเต็มที่ เพียงมองหา
ไอคอน CC หรือ SDH เมื่อซื้อหรือเช่าภาพยนตร์จาก
iTunes Store อีกอย่างคือคุณสามารถปรับแต่งสไตล์
และ
ฟอนต์ของคำบรรยายได้มากมาย
หลายแบบ
รวมถึงการขยายขนาดและ
เส้นขอบเพื่อให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น
และ
สำหรับผู้ที่บกพร่องทั้งทางการได้ยิน
และการมองเห็น
Apple TV ก็ยังช่วยให้
ผู้ที่ใช้ VoiceOver สามารถเข้าถึงรายการคำบรรยายแทนเสียงที่เลือก
ปิดได้และซับไตเติ้ลต่างๆ ผ่านเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ได้อีกด้วย

ปุ่มลัดการช่วย
การเข้าถึง

คุณสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้
อย่างรวดเร็วโดย
ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
ซึ่งเมื่อเปิดใช้ปุ่มลัดใน Apple TV เรียบร้อยแล้ว
ต่อไป
หากคุณจะเข้าใช้คุณสมบัติ "การช่วย
การเข้าถึง"
ที่ต้องการ ก็แค่คลิกที่
ปุ่มเมนู 3 ครั้งเท่านั้นเอง

คำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้บน Apple TV

Rampage ดาวน์โหลดได้จาก iTunes

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Apple TV

    1. เปิด "การตั้งค่า" แล้วเลือก "ทั่วไป"
    2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
    3. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ด้านการได้ยินที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา