ทีวีที่ใคร
ก็ควบคุมได้

Apple TV มาพร้อมเทคโนโลยีความช่วยเหลือ
ที่เปิดโลกอนาคต
แห่งการรับชมทีวีให้กับทุกคน
ไม่ว่าจะขำไปกับทุกมุกในรายการตลก
โดยไม่ต้อง
ได้ยินเสียง รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ ฉาก
ภาพยนตร์
โดยไม่ต้องมองเห็น หรือจะนอนดึก
เพื่อดูซีรีส์เรื่องโปรดรวดเดียวจบ
โดยไม่ต้อง
หยิบรีโมทขึ้นมาเลยก็ทำได้

รองรับคำบรรยาย
ภาพ
แบบปิดได้และ
คำบรรยาย
สำหรับ
ผู้ที่หูหนวกหรือ
ได้ยิน
ไม่ชัด (SDH)

คำบรรยายภาพแบบปิดได้บน Apple TV

Zootopia ดาวน์โหลดได้จาก iTunes

Apple TV รองรับคำบรรยายภาพ
แบบปิดได้ เพื่อให้
ผู้ที่หูหนวกหรือได้ยิน
ไม่ชัดสามารถเพลิดเพลินไปกับ
ภาพยนตร์
นับพันๆ เรื่องได้อย่างเต็มที่ เพียงมองหา
ไอคอน CC หรือ SDH เมื่อซื้อหรือเช่าภาพยนตร์จาก
iTunes Store อีกอย่างคือคุณสามารถปรับแต่งสไตล์
และฟอนต์ของคำบรรยายภาพได้มากมายหลายแบบด้วย

ปุ่มลัดการช่วย
การเข้าถึง

คุณสามารถเปิดและปิดคำบรรยายภาพแบบปิดได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มลัด
การช่วยการเข้าถึง
ซึ่งเมื่อเปิดใช้ปุ่มลัดใน
Apple TV เรียบร้อยแล้ว
ต่อไปหากคุณ
จะเข้าใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ที่ต้องการ ก็แค่คลิกที่ปุ่มเมนู 3 ครั้ง
เท่านั้นเอง

คำบรรยายภาพแบบปิดได้บน Apple TV

Zootopia ดาวน์โหลดได้จาก iTunes

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ด้านการได้ยินที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา