การมองเห็น

สำหรับทุกมุมมอง

VoiceOver

ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้น
บนหน้าจอ

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม
ที่จะบอกอย่างละเอียดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณบ้าง
ซึ่งวันนี้ VoiceOver สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
วัตถุ ข้อความ และกราฟได้ละเอียดกว่าที่เคย โดยคำอธิบาย
องค์ประกอบแบบเสียงจะช่วยให้คุณไปยังส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
ได้ง่ายๆ ด้วยคีย์บอร์ด Bluetooth หรือคำสั่งนิ้วที่ใช้งานง่าย
บนหน้าจอสัมผัสหรือแทร็คแพด ทั้งยังมีคำสั่งนิ้วตัวหมุนแบบ
เฉพาะที่ทำงานเหมือนการหมุนบนหน้าจอสัมผัสและแทร็คแพด
ทีนี้คุณก็ดูคอนเทนต์ต่างๆ อย่างเช่นบนเว็บไซต์ได้แบบสบายๆ

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod touch

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่จะบอกอย่างละเอียดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณบ้าง ซึ่งวันนี้ VoiceOver สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล วัตถุ ข้อความ และกราฟได้ละเอียดกว่าที่เคย โดยคำอธิบายองค์ประกอบแบบเสียงจะช่วยให้คุณไปยังส่วนต่างๆ บนหน้าจอได้ง่ายๆ ด้วยคีย์บอร์ด Bluetooth หรือคำสั่งนิ้วที่ใช้งานง่ายบนหน้าจอสัมผัสหรือแทร็คแพด ทั้งยังมีคำสั่งนิ้วตัวหมุนแบบเฉพาะที่ทำงานเหมือนการหมุนบนหน้าจอสัมผัสและแทร็คแพด ทีนี้คุณก็ดูคอนเทนต์ต่างๆ อย่างเช่นบนเว็บไซต์ได้แบบสบายๆ

อัปเดต:

การตั้งค่าอย่างเร็วสำหรับ VoiceOver เมนู "การตั้งค่าอย่างเร็ว" ใหม่ใน iOS และ iPadOS
ทำให้การทำงานทั่วไป อย่างการสลับโหมดการพิมพ์เร็วยิ่งขึ้นไปอีก

การซิงค์กิจกรรมของ VoiceOver กิจกรรมของ VoiceOver จะซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ใน iOS และ iPadOS และยังปรับระดับเสียงที่ออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำลังพูด

การแจ้งเตือนไฟฉาย การแจ้งเตือนใหม่จะแจ้งให้คุณทราบหากไฟฉายเปิดอยู่บน iPhone
หรือ iPad ของคุณ

สำรวจภาพด้วย VoiceOver VoiceOver ใน iOS และ iPadOS ให้คุณสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผู้คน วัตถุ และข้อความภายในรูปภาพ รวมทั้งเลื่อนดูป้ายและใบเสร็จต่างๆ ตามลำดับ
ที่ควรจะเป็น หรือดูว่าบุคคลนั้นอยู่ตรงไหนโดยอ้างอิงกับวัตถุอื่นๆ ในภาพก็ได้1

คำอธิบายภาพ VoiceOver คุณสมบัติ "คำอธิบายภาพ VoiceOver" ใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์เพื่ออธิบาย
รูปภาพในแอปและเว็บไซต์ ทั้งยังรองรับภาษาเพิ่มเติมอีก 10 ภาษา ได้แก่ อารบิก จีน ฝรั่งเศส
เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน2

คำอธิบายภาพ VoiceOver ในการทำเครื่องหมาย เครื่องมือวาดภาพที่มีอยู่ในคุณสมบัติ
"ทำเครื่องหมาย" จะช่วยให้คุณใส่คำอธิบายลงในรูปภาพ ภาพถ่ายหน้าจอ และ PDF ได้ และ
วันนี้คุณยังสามารถใส่คำอธิบายภาพแบบปรับแต่งเองที่ VoiceOver อ่านได้อีกด้วย

กราฟเสียง VoiceOver ด้วย iOS และ iPadOS คุณจะได้ยินเสียงที่ดังขึ้นหรือเบาลงตามค่าต่างๆ
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงบนแผนภูมิและกราฟที่เป็นไปตามโทนเสียง ซึ่งช่วยให้คุณสังเกตแนวโน้มต่างๆ
ได้ทันที

คำอธิบาย VoiceOver สำหรับลายเซ็นใน PDF คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายแบบกำหนดเองให้กับ
ลายเซ็นใน PDF ทั้งลายเซ็นใหม่และที่มีอยู่เดิมใน macOS ได้ เพื่อให้สามารถระบุลายเซ็นได้ทันที
และใส่ลายเซ็นได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้ VoiceOver

VoiceOver และ AssistiveTouch สำหรับ Apple Watch ผู้ใช้ VoiceOver สามารถใช้คำสั่ง
นิ้วอย่างการกำมือ กำมือสองครั้ง และหนีบหรือกางนิ้วเพื่อไปยังส่วนต่างๆ และทำสิ่งต่างๆ บน
จอภาพ Apple Watch ด้วยมือเดียวได้ขณะที่มืออีกข้างถือไม้เท้าหรือสายจูงของสัตว์นำทางอยู่

VoiceOver + อักษรเบรลล์

ปรับแต่งประสบการณ์
การใช้อักษรเบรลล์
ในแบบคุณ

สำหรับผู้ใช้หลายๆ คนแล้ว การใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
อาจง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าคีย์บอร์ดธรรมดา และ
นี่ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่บกพร่องทั้งทางการได้ยินและ
การมองเห็นเลยทีเดียว เพราะเหตุนี้ VoiceOver จึงสามารถ
อธิบายสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเป็นอักษรเบรลล์ได้อย่างแม่นยำ
โดยคุณสามารถใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยน
ปุ่มนูนได้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ผ่าน Bluetooth
หรือจะใช้การป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอเพื่อป้อนอักษรเบรลล์
ลงบนหน้าจอสัมผัสโดยตรงก็ได้ แล้วตัวอักษรเบรลล์ก็จะแปลง
เป็นข้อความโดยอัตโนมัติและแสดงผลบนแผงคำบรรยาย
บน Mac เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสายตาปกติดูข้อความที่ VoiceOver
กำลังพูดอยู่ไปพร้อมๆ กันได้ แถมในวันนี้เครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้ก็สามารถใช้งานบน
watchOS ได้แล้ว3 และที่สำคัญก็คือ iOS และ iPadOS
สามารถรองรับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยน
ปุ่มนูนได้มากกว่า 70 รุ่น ขณะที่ MacOS รองรับได้มากกว่า
100 รุ่น รับรองว่าคุณจะได้พบกับประสบการณ์อักษรเบรลล์
ที่ใช่สำหรับคุณอย่างแน่นอน

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod touch

สำหรับผู้ใช้หลายๆ คนแล้ว การใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์อาจง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าคีย์บอร์ดธรรมดา และนี่ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่บกพร่องทั้งทางการได้ยินและการมองเห็นเลยทีเดียว เพราะเหตุนี้ VoiceOver จึงสามารถอธิบายสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเป็นอักษรเบรลล์ได้อย่างแม่นยำ โดยคุณสามารถใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ผ่าน Bluetooth หรือจะใช้การป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอเพื่อป้อนอักษรเบรลล์ลงบนหน้าจอสัมผัสโดยตรงก็ได้ แล้วตัวอักษรเบรลล์ก็จะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและแสดงผลบนแผงคำบรรยายบน Mac เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสายตาปกติดูข้อความที่ VoiceOver กำลังพูดอยู่ไปพร้อมๆ กันได้ แถมในวันนี้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้ก็สามารถใช้งานบน watchOS ได้แล้ว3 และที่สำคัญก็คือ iOS และ iPadOS สามารถรองรับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้มากกว่า 70 รุ่น ขณะที่ MacOS รองรับได้มากกว่า 100 รุ่น รับรองว่าคุณจะได้พบกับประสบการณ์อักษรเบรลล์ที่ใช่สำหรับคุณอย่างแน่นอน

อัปเดต:

อักษรเบรลล์บน watchOS Apple Watch รองรับตารางอักษรเบรลล์สากลและเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้หลากหลาย โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์ที่มี Bluetooth เพื่ออ่านข้อมูลจาก VoiceOver ได้ ซึ่งรวมถึงอักษรเบรลล์แบบย่อ
และแบบเต็มด้วย และเมื่อแก้ไขข้อความ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์จะแสดงข้อความพร้อมกับ
บริบทและสิ่งที่คุณแก้ไขจะถูกแปลงไปมาระหว่างข้อความตัวพิมพ์กับอักษรเบรลล์โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่มีปุ่มป้อนข้อมูลเพื่อควบคุม
Apple Watch ขณะที่ VoiceOver เปิดอยู่ได้ด้วย

การอ่านเนื้อหา

จากคำเขียนสู่คำพูด

คุณสมบัติ "อ่านออกเสียงหน้าจอ" จะอ่านเนื้อหาทั้งหมดบน
หน้าจอให้คุณฟัง ขณะที่คุณสมบัติ "อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก"
จะให้คุณเลือกและฟังเฉพาะข้อความที่ต้องการได้ นอกจากนี้
คุณยังควบคุมจังหวะการอ่านได้แม่นยำยิ่งขึ้นในระหว่างที่
ฟังเสียงพูดด้วย "ตัวควบคุมเสียงพูด" ทั้งยังสามารถเปิด
ใช้งาน "เสียงอ่านขณะป้อน" เพื่อฟังทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์
ลงไปก็ได้ และอุปกรณ์จะตรวจจับภาษาต่างๆ โดยอัตโนมัติ
เพื่อสลับใช้เสียงที่รองรับอย่างลื่นไหลไม่สะดุด และคุณสมบัตินี้
สามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดให้คุณฟังด้วยเสียงมากกว่า
70 แบบในกว่า 35 ภาษาเลยทีเดียว ทั้งยังปรับแต่งการ
ออกเสียงได้ด้วย บอกเลยว่าเสียงที่คุณได้ยินนั้นจะฟังดู
คุ้นเคยสุดๆ

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

คุณสมบัติ "อ่านออกเสียงหน้าจอ" จะอ่านเนื้อหาทั้งหมดบนหน้าจอให้คุณฟัง ขณะที่คุณสมบัติ "อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก" จะให้คุณเลือกและฟังเฉพาะข้อความที่ต้องการได้ นอกจากนี้ คุณยังควบคุมจังหวะการอ่านได้แม่นยำยิ่งขึ้นในระหว่างที่ฟังเสียงพูดด้วย "ตัวควบคุมเสียงพูด" ทั้งยังสามารถเปิดใช้งาน "เสียงอ่านขณะป้อน" เพื่อฟังทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์ลงไปก็ได้ และอุปกรณ์จะตรวจจับภาษาต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อสลับใช้เสียงที่รองรับอย่างลื่นไหลไม่สะดุด และคุณสมบัตินี้สามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดให้คุณฟังด้วยเสียงมากกว่า 70 แบบในกว่า 35 ภาษาเลยทีเดียว ทั้งยังปรับแต่งการออกเสียงได้ด้วย บอกเลยว่าเสียงที่คุณได้ยินนั้นจะฟังดูคุ้นเคยสุดๆ

คุณสมบัติ
"ลดการเคลื่อนไหว"

ลดการเคลื่อนไหว
บนหน้าจอ

การเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ลดการเคลื่อนไหว" จะช่วยลดการ
เคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนหน้าจอ ทีนี้การทำงานบางอย่าง
บนหน้าจอ เช่น การสลับเข้าออกแอปไปมาหรือการเปิดแอป
ก็จะมองได้ง่ายขึ้นสำหรับช่วยเรื่องความรู้สึกไวต่อการ
เคลื่อนไหว ทั้งยังลดอาการตึงเครียดของสายตาอีกด้วย
โดยวันนี้คุณสามารถใช้การตั้งค่า "ลดการเคลื่อนไหว"
เฉพาะกับแอปที่ต้องการได้แล้ว

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod touch

การเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ลดการเคลื่อนไหว" จะช่วยลดการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนหน้าจอ ทีนี้การทำงานบางอย่างบนหน้าจอ เช่น การสลับเข้าออกแอปไปมาหรือการเปิดแอป ก็จะมองได้ง่ายขึ้นสำหรับช่วยเรื่องความรู้สึกไวต่อการเคลื่อนไหว ทั้งยังลดอาการตึงเครียดของสายตาอีกด้วย โดยวันนี้คุณสามารถใช้การตั้งค่า "ลดการเคลื่อนไหว" เฉพาะกับแอปที่ต้องการได้แล้ว

อัปเดต:

การตั้งค่าเฉพาะแอป การตั้งค่า "ลดการเคลื่อนไหว" สามารถปรับใช้เฉพาะแอปได้แล้ว

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

จัดระเบียบแอปและ
การตั้งค่าได้ใกล้มือยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเพิ่ม จัดระเบียบ หรือปรับแต่งคำสั่งลัดสำหรับเครื่องมือ
และการตั้งค่าที่คุณใช้บ่อยก็ทำได้อย่างง่ายดายในศูนย์ควบคุม
โดยคุณจะเพิ่มคุณสมบัติ "แว่นขยาย" สำหรับไว้ใช้ใกล้ๆ มือตลอด หรือเพิ่มคุณสมบัติ "ขนาดข้อความ" สำหรับปรับขนาด
ข้อความได้ทุกเมื่อที่ต้องการก็ได้ แถมยังเพิ่มคุณสมบัติ
"การฟัง" เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ฟังสด" และ "การช่วย
ปรับหูฟัง" ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากแอปที่กำลังใช้อยู่อีกด้วย

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Apple Watch, iPod touch

ไม่ว่าจะเพิ่ม จัดระเบียบ หรือปรับแต่งคำสั่งลัดสำหรับเครื่องมือและการตั้งค่าที่คุณใช้บ่อยก็ทำได้อย่างง่ายดายในศูนย์ควบคุม โดยคุณจะเพิ่มคุณสมบัติ "แว่นขยาย" สำหรับไว้ใช้ใกล้ๆ มือตลอด หรือเพิ่มคุณสมบัติ "ขนาดข้อความ" สำหรับปรับขนาดข้อความได้ทุกเมื่อที่ต้องการก็ได้ แถมยังเพิ่มคุณสมบัติ "การฟัง" เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ฟังสด" และ "การช่วยปรับหูฟัง" ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากแอปที่กำลังใช้อยู่อีกด้วย

ตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงบน:

iWork

สร้างเวิร์กโฟลว์
ที่เวิร์กสำหรับคุณ

Pages, Numbers และ Keynote ล้วนมีคุณสมบัติหลายอย่าง
ที่จะช่วยให้คุณสร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอที่
เข้าถึงได้สำหรับทั้งคุณและผู้ชมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคำอธิบายลงในรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่ใช้เทคโนโลยี
ความช่วยเหลือเข้าใจการนำเสนอของคุณได้ดียิ่งขึ้น หรือทำให้เอกสาร Pages อ่านคร่าวๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มหัวข้อที่
ตัวอ่านหน้าจอสามารถค้นหาและพาผู้ใช้ไปยังส่วนนั้นได้
อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นยังมีตัวหมุนเค้าโครงแบบใหม่
สำหรับ VoiceOver ที่จะช่วยคุณจัดองค์ประกอบที่เลือกไว้ให้
เป็นแนวตรงกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เอกสารดูและฟังได้เป๊ะอย่างที่คุณต้องการ ส่วนการรองรับกราฟเสียง VoiceOver นั้นจะช่วย
ให้คุณสื่อสารข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เครื่องมือการเว้นบรรทัดและเว้นวรรคก็จะช่วยให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารได้ดียิ่งขึ้น

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

Pages, Numbers และ Keynote ล้วนมีคุณสมบัติหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณสร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอที่เข้าถึงได้สำหรับทั้งคุณและผู้ชมของคุณ ทั้งยังสามารถเพิ่มคำอธิบายลงในรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือเข้าใจการนำเสนอของคุณได้ดียิ่งขึ้น หรือทำให้เอกสาร Pages อ่านคร่าวๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มหัวข้อที่ตัวอ่านหน้าจอสามารถค้นหาและพาผู้ใช้ไปยังส่วนนั้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นยังมีตัวหมุนเค้าโครงแบบใหม่สำหรับ VoiceOver ที่จะช่วยคุณจัดองค์ประกอบที่เลือกไว้ให้เป็นแนวตรงกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เอกสารดูและฟังได้เป๊ะอย่างที่คุณต้องการ ส่วนการรองรับกราฟเสียง VoiceOver นั้นจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เครื่องมือการเว้นบรรทัดและเว้นวรรคก็จะช่วยให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารได้ดียิ่งขึ้น

ตั้งค่า iWork บน:

ขนาดข้อความ

แอปจะปรับตัวหนังสือ
ให้ใหญ่ขึ้นและหนาขึ้น

คุณสามารถทำให้ข้อความอ่านง่ายและมองเห็นชัดเจนขึ้น
ด้วยการปรับแบบอักษรง่ายๆ แถมคุณสมบัติ "ข้อความ
ขนาดใหญ่ขึ้น" ยังให้คุณปรับขนาดโดยใช้แถบเลื่อนการช่วย
การเข้าถึง หรือจะเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความตัวหนา"
เพื่อให้แต่ละคำบนหน้าจอหนาขึ้นก็ยังได้ โดยคุณสามารถ
ใช้การตั้งค่าที่ต้องการเฉพาะกับบางแอปที่เลือกได้

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Apple Watch, iPod touch

คุณสามารถทำให้ข้อความอ่านง่ายและมองเห็นชัดเจนขึ้นด้วยการปรับแบบอักษรง่ายๆ แถมคุณสมบัติ "ข้อความขนาดใหญ่ขึ้น" ยังให้คุณปรับขนาดโดยใช้แถบเลื่อนการช่วยการเข้าถึง หรือจะเปิดใช้งานคุณสมบัติ "ข้อความตัวหนา" เพื่อให้แต่ละคำบนหน้าจอหนาขึ้นก็ยังได้ โดยคุณสามารถใช้การตั้งค่าที่ต้องการเฉพาะกับบางแอปที่เลือกได้

อัปเดต:

การตั้งค่าเฉพาะแอป การตั้งค่าขนาดข้อความแบบกำหนดเองสามารถใช้เฉพาะกับแอป
ที่คุณเลือกได้แล้ว4

จอภาพ

หามุมมองที่เหมาะกับคุณ

เปลี่ยนจอภาพให้ทำงานในแบบที่เหมาะกับคุณและเลือกใช้
การตั้งค่าเหล่านี้กับแอปบางแอปใน iOS และ iPadOS
โดยคุณสามารถเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ ที่มีมากมายให้เข้ากับ
การมองเห็นสีของคุณหรือเปิดคุณสมบัติ "การกลับสี" บน iOS,
iPadOS และ macOS เพื่อเปลี่ยนค่าและปรับคอนทราสต์ได้
ในทันที แล้วยังเพิ่มขนาดตัวชี้ใน macOS เพื่อให้หาเจอและ
ใช้งานง่ายขึ้นได้ด้วย นอกจากนั้น คุณยังปรับแต่งตัวชี้เมาส์
บน macOS ได้แล้ววันนี้ เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนรูปร่างบนหน้าจอของคุณ หรือจะเลือก
การตั้งค่าตามปกติ เช่น รูปร่างของปุ่มใน iOS, ระดับความ
โปร่งแสงใน watchOS และอีกมากมายก็ยังได้ เอาล่ะ ถ้าคุณ
ตั้งค่าไว้พร้อมแล้ว ก็แค่เปิดใช้สัญลักษณ์เปิดหรือปิดบน
iPhone หรือ Apple Watch จะได้แยกได้ทันทีว่าการตั้งค่า
อะไรเปิดและปิดอยู่บ้าง

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod touch

เปลี่ยนจอภาพให้ทำงานในแบบที่เหมาะกับคุณและเลือกใช้การตั้งค่าเหล่านี้กับแอปบางแอปใน iOS และ iPadOS โดยคุณสามารถเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ ที่มีมากมายให้เข้ากับการมองเห็นสีของคุณหรือเปิดคุณสมบัติ "การกลับสี" บน iOS, iPadOS และ macOS เพื่อเปลี่ยนค่าและปรับคอนทราสต์ได้ในทันที แล้วยังเพิ่มขนาดตัวชี้ใน macOS เพื่อให้หาเจอและใช้งานง่ายขึ้นได้ด้วย นอกจากนั้น คุณยังปรับแต่งตัวชี้เมาส์บน macOS ได้แล้ววันนี้ เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนรูปร่างบนหน้าจอของคุณ หรือจะเลือกการตั้งค่าตามปกติ เช่น รูปร่างของปุ่มใน iOS, ระดับความโปร่งแสงใน watchOS และอีกมากมายก็ยังได้ เอาละ ถ้าคุณตั้งค่าไว้พร้อมแล้ว ก็แค่เปิดใช้สัญลักษณ์เปิดหรือปิดบน iPhone หรือ Apple Watch จะได้ทราบทันทีว่าการตั้งค่าอะไรเปิดและปิดอยู่บ้าง

อัปเดต:

ตัวชี้เมาส์แบบกำหนดเอง ปรับแต่งเค้าโครงและเติมสีของตัวชี้เมาส์ใน macOS เพื่อให้มองเห็น
ได้ง่ายขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นจุดแทรก เป้าเล็ง มือ หรือรูปทรงอื่นๆ

การตั้งค่าเฉพาะแอป การตั้งค่าการแสดงผลสามารถปรับแต่งแยกสำหรับแต่ละแอปได้แล้ว

Siri

ค้นหาสิ่งที่คุณมองหา
โดยไม่ต้องหา

Siri ค้นหาสิ่งที่คุณมองหาโดยไม่ต้องหา Siri พร้อมช่วยคุณ
ทำงานต่างๆ ที่ทำอยู่ทุกวันให้สำเร็จเสมอ จะบอกให้ค้นหาไฟล์
ตั้งการแจ้งเตือน เปิดหรือปิดคุณสมบัติด้านการมองเห็น
และอื่นๆ อีกมากมายก็ยังได้ หรือถ้าคุณต้องการปรับปรุง
ชุดคำสั่งหรือการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็สามารถ
สร้างคำสั่งลัด Siri ขึ้นมาได้อีกด้วย และไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์
ไหนของ Apple ผู้ช่วยคนโปรดของคุณก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ5

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, iPod touch

Siri พร้อมช่วยคุณทำงานต่างๆ ที่ทำอยู่ทุกวันให้สำเร็จเสมอ จะบอกให้ค้นหาไฟล์ ตั้งการแจ้งเตือน เปิดหรือปิดคุณสมบัติด้านการมองเห็น และอื่นๆ อีกมากมายก็ยังได้ หรือถ้าคุณต้องการปรับปรุงชุดคำสั่งหรือการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็สามารถสร้างคำสั่งลัด Siri ขึ้นมาได้อีกด้วย นอกจากนี้ ปุ่มลัดสำหรับเรียกผู้ช่วยการช่วยการเข้าถึงใหม่ยังสามารถสร้างรายการคุณสมบัติและแหล่งข้อมูลแนะนำแบบกำหนดเองตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณ และไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนของ Apple ผู้ช่วยคนโปรดของคุณก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ5

อัปเดต:

เสียงภาษาอังกฤษใหม่สำหรับ Siri พบเสียงภาษาอังกฤษ 2 เสียงใหม่ของ Siri ที่สามารถอ่านและ
ตอบคำถามทั้งหมดของคุณด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติเหมือนการสนทนายิ่งขึ้น

โหมดมืด

ทำให้ทุกอย่าง
ดูง่ายสบายตาขึ้น

โหมดมืดจะแปลงโฉมทุกองค์ประกอบบนหน้าจอของคุณเป็น
โทนสีเข้มเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น โดยแถบเครื่องมือและเมนูจะถอย
ไปอยู่ในพื้นหลัง เพื่อให้คอนเทนต์เด่นชัดอยู่กลางจอ แถมคุณยังจะเห็นข้อความสีอ่อนบนฉากหลังสีเข้มกว่าในแอปอย่างเมล, Safari และปฏิทิน ซึ่งจะช่วยให้การอ่านในสภาวะแสงน้อย
นั้นง่ายขึ้น6

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple TV, iPod touch

โหมดมืดจะแปลงโฉมทุกองค์ประกอบบนหน้าจอของคุณเป็นโทนสีเข้มเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น โดยแถบเครื่องมือและเมนูจะถอยไปอยู่ในพื้นหลัง เพื่อให้คอนเทนต์เด่นชัดอยู่กลางจอ แถมคุณยังจะเห็นข้อความสีอ่อนบนฉากหลังสีเข้มกว่าในแอปอย่างเมล, Safari และปฏิทิน ซึ่งจะช่วยให้การอ่านในสภาวะแสงน้อยนั้นง่ายขึ้น6

ตั้งค่าโหมดมืดบน:

การวางเมาส์ที่ข้อความ

ขยายสิ่งที่คุณกำลังอ่าน
ได้ในพริบตา

คุณสมบัติ "การวางเมาส์ที่ข้อความ" ช่วยให้การดูข้อความ
บนหน้าจอ Mac นั้นง่ายยิ่งขึ้น เพราะหากตัวหนังสือในย่อหน้า
คำบรรยาย หรือหัวข้อไหนมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่าน ก็แค่เลื่อน
ตัวชี้ไปไว้ที่บริเวณนั้นแล้วกดปุ่มเรียกใช้เพื่อดูข้อความที่
คุณเลือกในแบบที่ใหญ่ขึ้นและชัดเจนขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือก
ฟอนต์และสีที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดได้

ใช้งานได้บน:

Mac

คุณสมบัติ "การวางเมาส์ที่ข้อความ" ช่วยให้การดูข้อความบนหน้าจอ Mac นั้นง่ายยิ่งขึ้น เพราะหากตัวหนังสือในย่อหน้า คำบรรยาย หรือหัวข้อไหนมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่าน ก็แค่เลื่อนตัวชี้ไปไว้ที่บริเวณนั้นแล้วกดปุ่มเรียกใช้เพื่อดูข้อความที่คุณเลือกในแบบที่ใหญ่ขึ้นและชัดเจนขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกฟอนต์และสีที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดได้

ตั้งค่าคุณสมบัติ "การวางเมาส์ที่ข้อความ" บน:

Mac

ซูม

ขยายหน้าจอได้จนพอใจ

คุณสมบัติ "ซูม" คือตัวขยายหน้าจอที่ให้คุณขยายคอนเทนต์
ที่เห็นบนอุปกรณ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเลือกได้ทั้งการขยาย
แบบเต็มหน้าจอหรือมุมมองหน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลัก
ซึ่งจะแสดงส่วนที่ซูมแยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งในขณะที่
หน้าจอส่วนที่เหลือยังคงมีขนาดเท่าเดิม7 และคุณสมบัติ "ซูม"
ยังสามารถใช้ร่วมกับ VoiceOver ได้ คุณจึงไม่เพียงเห็น
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ยังได้ยินด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบน
หน้าจอบ้าง นอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติ "การซูมหน้าจอ"
บน Mac ที่ช่วยให้คุณเห็นคอนเทนต์ทั้งแบบมุมใกล้และมุมไกล
ได้พร้อมกันทีเดียว ซึ่งหากคุณใช้งานสองหน้าจอ ก็สามารถ
ซูมหน้าจอหนึ่งแล้วใช้อีกหน้าจอที่ขนาดปกติได้ด้วยการตั้งค่า
มัลติซูมแบบปรับแต่งได้อีกด้วย

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPod touch

คุณสมบัติ "ซูม" คือตัวขยายหน้าจอที่ให้คุณขยายคอนเทนต์ที่เห็นบนอุปกรณ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเลือกได้ทั้งการขยายแบบเต็มหน้าจอหรือมุมมองหน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลัก ซึ่งจะแสดงส่วนที่ซูมแยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งในขณะที่หน้าจอส่วนที่เหลือยังคงมีขนาดเท่าเดิม7 และคุณสมบัติ "ซูม" ยังสามารถใช้ร่วมกับ VoiceOver ได้ คุณจึงไม่เพียงเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ยังได้ยินด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอบ้าง นอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติ "การซูมหน้าจอ" บน Mac ที่ช่วยให้คุณเห็นคอนเทนต์ทั้งแบบมุมใกล้และมุมไกลได้พร้อมกันทีเดียว ซึ่งหากคุณใช้งานสองหน้าจอ ก็สามารถซูมหน้าจอหนึ่งแล้วใช้อีกหน้าจอที่ขนาดปกติได้ด้วยการตั้งค่ามัลติซูมแบบปรับแต่งได้อีกด้วย

แว่นขยาย

ใช้กล้องเพื่อให้มองเห็น
ได้ใกล้ขึ้น

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" จะทำหน้าที่เหมือนแว่นขยายแบบดิจิทัล
โดยใช้กล้องบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ในการขยาย
ขนาดของวัตถุจริงๆ ที่คุณเล็งกล้องไป อย่างเช่นเมนูหรือป้าย
เพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากบน
หน้าจอและคุณยังสามารถใช้แฟลชเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับ
วัตถุ ปรับฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการแยกแยะสี หรือใช้การหยุด
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูภาพนิ่งแบบใกล้ๆ ก็ได้ อีกทั้ง Split View
บน iPad ยังให้คุณใช้ "แว่นขยาย" ในการเพิ่มขนาดของ
วัตถุจริงๆ เพื่อดูภาพชัดๆ บนฝั่งหนึ่งของหน้าจอแล้วจดบันทึก
หรือเขียนอีเมลบนอีกด้านหนึ่งได้ แล้วสแกนเนอร์ LiDAR ใน 
iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro,
iPhone 12 Pro Max, iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 4 หรือ
ใหม่กว่า) และ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่า)
ยังสามารถระบุระยะห่างระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งได้ โดยใช้
คุณสมบัติ "การตรวจหาผู้คน" ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการวัด
ระยะเวลาที่แสงสะท้อนกลับมาจากวัตถุ นอกจากนี้ยังช่วยให้
คุณทำสิ่งต่างๆ อย่างเช่น ยืนต่อแถวในระยะที่ปลอดภัย
เคลื่อนตัวในที่ที่มีเสียงดังได้ดีขึ้น หรือตามหาที่นั่งว่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, iPod touch

คุณสมบัติ "แว่นขยาย" จะทำหน้าที่เหมือนแว่นขยายแบบดิจิทัล โดยใช้กล้องบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ในการขยายขนาดของวัตถุจริงๆ ที่คุณเล็งกล้องไป อย่างเช่นเมนูหรือป้าย เพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากบนหน้าจอ และคุณยังสามารถใช้แฟลชเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับวัตถุ ปรับฟิลเตอร์เพื่อช่วยในการแยกแยะสี หรือใช้การหยุดภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูภาพนิ่งแบบใกล้ๆ ก็ได้ อีกทั้ง Split View บน iPad ยังให้คุณใช้ "แว่นขยาย" ในการเพิ่มขนาดของวัตถุจริงๆ เพื่อดูภาพชัดๆ บนฝั่งหนึ่งของหน้าจอแล้วจดบันทึกหรือเขียนอีเมลบนอีกด้านหนึ่งได้ แล้วสแกนเนอร์ LiDAR ใน iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 4 หรือใหม่กว่า) และ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่า) ยังสามารถระบุระยะห่างระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งได้ โดยใช้คุณสมบัติ "การตรวจหาผู้คน" ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการวัดระยะเวลาที่แสงสะท้อนกลับมาจากวัตถุ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ อย่างเช่น ยืนต่อแถวในระยะที่ปลอดภัย เคลื่อนตัวในที่ที่มีเสียงดังได้ดีขึ้น หรือตามหาที่นั่งว่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

การป้อนตามคำบอก

พูดมายังไง
ก็พิมพ์ให้อย่างนั้น

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" ให้คุณพูดคำและเครื่องหมาย
วรรคตอนแทนการพิมพ์ และยังสามารถใช้งานได้กับภาษาต่างๆ กว่า 30 ภาษา เพียงไปที่ช่องข้อความใดก็ได้ จากนั้น
แตะปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดแล้วเริ่มเขียนตามคำบอกได้เลย

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod touch

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" ให้คุณพูดคำและเครื่องหมายวรรคตอนแทนการพิมพ์ และยังสามารถใช้งานได้กับภาษาต่างๆ กว่า 30 ภาษา เพียงไปที่ช่องข้อความใดก็ได้ จากนั้นแตะปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดแล้วเริ่มเขียนตามคำบอกได้เลย

ตั้งค่าคุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" บน:

คำบรรยายเสียง

ได้ยินเป็นฉากๆ

ชมภาพยนตร์พร้อมคำบรรยายเสียงของทุกฉากอย่างละเอียด
บน iPhone, iPad, Mac, Apple TV หรือ iPod touch
ของคุณ เพียงมองหาไอคอน AD ภายใต้ชื่อภาพยนตร์ใน
แอป Apple TV หรือ iTunes Store

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple TV, iPod touch

ชมภาพยนตร์พร้อมคำบรรยายเสียงของทุกฉากอย่างละเอียดบน iPhone, iPad, Mac, Apple TV หรือ iPod touch ของคุณ เพียงมองหาไอคอน AD ภายใต้ชื่อภาพยนตร์ในแอป Apple TV หรือ iTunes Store

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Hadley

ดูบทเรียนที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็นสำหรับ
iPhone, iPad, Apple TV และ Apple Watch

ดูเพิ่มเติม

AppleVis.com

เข้าร่วมชุมชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้พิการทางสายตาหรือมองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติม

คู่มือผู้ใช้อักษรเบรลล์

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ในเวอร์ชั่นอักษรเบรลล์
ภาษาอังกฤษ หรือสั่งซื้อคู่มือฉบับพิมพ์นูน

ดูเพิ่มเติม

ทำ ให้เป็น
ในแบบที่
คุณต้องการ
โดยแสดงคุณสมบัติ "อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก"

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ด้านการช่วยการเข้าถึงของ Apple

ดูเพิ่มเติม