เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Apple Watch

บน Apple Watch

  1. เปิด "การตั้งค่า"
  2. เลือก "ทั่วไป" แล้วเลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. แตะเพื่อเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

บน iPhone

  1. เปิดแอพ Watch
  2. ใน แถบ "Apple Watch ของฉัน" ให้เลือก "ทั่วไป"
    แล้วเลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. แตะเพื่อเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

มี Apple Watch ที่เหมาะสำหรับทุกคน

เลือกซื้อ Apple Watch