นาฬิกาที่
จะพิจารณา

ทุกการเคลื่อนไหว

ที่แตกต่างกัน
ของคุณ

Apple Watch คอยติดตามกิจกรรมประจำวัน
ของคุณ ตรวจวัด
การออกกำลังกาย และกระตุ้น
ให้คุณทำกิจวัตรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดี
และเพราะ
Apple Watch สร้างมาเพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้
คุณจึงเก็บบันทึกข้อมูลด้านฟิตเนสได้
อย่างเที่ยงตรงไม่ว่าจะเคลื่อนไหว
ยังไงก็ตาม
รวมถึงรู้สึกถึงการสะกิดเบาๆ เมื่อถึงเวลาประชุม
หรือ
ฟังการอ่านข้อความแบบออกเสียงได้

อัพเดท VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน Apple Watch

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอตามคำสั่ง
นิ้วที่ใช้ลำโพง
ของ Apple Watch เพื่อบอก
ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้น
บนหน้าจอและ
ช่วยนำทางคุณไปตามส่วนต่างๆ ได้
โดยไม่
จำเป็นต้องมองเห็น นอกจากนี้ VoiceOver
บน
Apple Watch สามารถใช้งานร่วมกับ
แอพต่างๆ ที่มา
พร้อมนาฬิกา แถมยังใช้
งานได้มากกว่า 35 ภาษา และ
ตอนนี้ถ้าเปิด
ใช้คุณสมบัติ "เวลา Taptic" ชุดของ
การ
สะกิดแบบต่างๆ จาก Taptic Engine ก็
สามารถ
บอกคุณได้อย่างเป็นส่วนตัวว่า
ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว
แค่แตะ 2 ครั้งบน
หน้าจอเพื่อรับรู้ว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมง

กี่นาที หรือใช้นิ้วเดียวแตะ 3 ครั้งเพื่อรับรู้
เฉพาะนาทีก็ได้
โดยคุณสามารถเลือกได้
จาก Taptic จำนวน 3 รูปแบบ
ได้แก่ แบบ
หลักเลข แบบสะกิด และแบบรหัสมอร์ส

คุณสมบัติ VoiceOver บน Apple Watch

การปรับขนาดตัวอักษร

เปิดใช้งานคุณสมบัติ "ตัวอักษรใหญ่ขึ้น"
เพื่อเพิ่มขนาด
ตัวหนังสือในแอพต่างๆ
ของ Apple Watch ไม่ว่าจะเป็น
เมล
ข้อความ และการตั้งค่า ให้อ่านง่าย
ยิ่งขึ้น และคุณ
ยังสามารถเลือก "ข้อความ
ตัวหนา" เพื่อให้ข้อความใน
แอพต่างๆ ที่มา
พร้อมเครื่องมีขนาดหนาขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

ซูม

คุณสามารถซูมคอนเทนต์ได้ง่ายๆ
ด้วยการใช้​
Digital Crown เพื่อเลื่อน
หน้าจอขึ้นลงทีละแถว
โดยการซูมนั้นสามารถ
ขยายหน้าจอจากขนาดปกติ
ได้ถึง 15 เท่า จึงช่วยให้คุณใช้งาน Apple Watch
ได้อย่างเต็มที่

ระดับสีเทา

ถ้าหน้าจอแบบไม่มีสีจะทำให้มองเห็น
ได้ง่ายกว่า
คุณก็สามารถปรับหน้าจอ
Apple Watch เป็นสี
ขาวดำได้ โดยหลังจาก
ที่คุณตั้งฟิลเตอร์แล้ว
การตั้งค่านั้นก็จะ
มีผลกับทั้งระบบ คุณจึงจะเห็นแต่
สีเทา
ในเฉดต่างๆ ทั้งบนหน้าจอโฮม แอพ
และในที่อื่นๆ

หน้าปัดนาฬิกา

ขนาดใหญ่พิเศษ

Apple Watch มีหน้าปัดนาฬิกามากมาย
หลายแบบ
ให้คุณเปลี่ยนและปรับแต่งได้
ตามใจชอบ โดยหนึ่งใน
หน้าปัดนั้นจะแสดง
ตัวเลขขนาดใหญ่แบบเต็มจอเพื่อ
ให้คุณ
ดูเวลาได้ง่ายขึ้น

ลดความโปร่งใส

คุณสามารถเพิ่มคอนทราสต์บนหน้าจอ
Apple Watch
ให้คุณสมบัติต่างๆ เช่น
การแจ้ง, Siri และหน้าปัดรวม
ได้โดย
การลดความโปร่งใสของพื้นหลัง

สัญลักษณ์เปิดหรือปิด

คุณสามารถตั้งค่าให้ Apple Watch แสดง
สัญลักษณ์
เพิ่มเติมบนสวิตช์เปิด/ปิดได้
ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน
ขึ้นว่าการ
ตั้งค่านั้นเปิดหรือปิดอยู่

ลดการเคลื่อนไหว

เมื่อคุณเปิดคุณสมบัติ "ลดการเคลื่อนไหว"

องค์ประกอบหน้าจอบางอย่าง เช่น การ
เคลื่อนไหว
ของไอคอนบนหน้าจอโฮม ก็จะ
ดูเรียบง่ายขึ้นและ
สัมพันธ์กับคำสั่งนิ้ว
ของคุณมากขึ้น

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

แหล่งข้อมูลภายนอก

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอด
หรือมองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com

รายชื่อกลุ่มสนทนา VIPhone

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนผู้ใช้ VoiceOver
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIPhone Discussion List

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple
ของผู้ที่ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย Mac-cessibility

แหล่งข้อมูล
สำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา