ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน 26 มกราคม 2559

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ทำลายสถิติใหม่

iPhone, Apple Watch, Services และ Apple TV สร้างสถิติใหม่ให้แก่รายได้

ผลประกอบการทำสถิติใหม่ของผลกำไรประจำไตรมาสที่ 18.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

คูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย — วันที่ 26 มกราคม 2016 — Apple® ประกาศรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2016 ไตรมาสแรก ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2015 บริษัทได้ประกาศสถิติใหม่ของรายได้ประจำไตรมาสที่ 75.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 18.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.28 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ 74.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิ 18 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 3.06 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน กำไรขั้นต้นเท่ากับ 40.1% ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อนเท่ากับ 39.9% ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 66% ของรายได้ประจำไตรมาส
"ทีมของเราสร้างสถิติผลประกอบการประจำไตรมาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับ Apple ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมของโลก และยังสร้างสถิติยอดขายใหม่ให้กับ iPhone, Apple Watch และ Apple TV อีกด้วย" Tim Cook, CEO ของ Apple กล่าว “ธุรกิจด้านการบริการของเรามีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาส สร้างสถิติใหม่ให้กับผลประกอบการ และไม่นานมานี้ฐานผู้ใช้งานของเรายังบรรลุเป้าหมายสำคัญ โดยมีผู้ใช้งานอุปกรณ์ของเรามากถึง 1 พันล้านชิ้น"
"สถิติใหม่ของยอดขายและผลกำไรที่แข็งแกร่งของเรายังทำลายสถิติตลอดกาลของรายได้สุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในระดับมหภาคจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตาม" Luca Maestri CFO ของ Apple กล่าว "เราสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 27.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี้ และจ่ายผลตอบแทน 9 พันล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ผู้ลงทุนผ่านการซื้อหุ้นคืนและการปันผล ทำให้เราจ่ายคืนผลตอบแทนเสร็จสิ้นไปแล้ว 153 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากทั้งหมด 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามโครงการที่วางไว้"
Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2016 ไว้ดังนี้
  • รายได้อยู่ระหว่าง 50 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 53 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 39% ถึง 39.5%
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่าย)อื่นๆ 325 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 25.5%

คณะกรรมการบริหารของ Apple ระบุการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 0.52 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2016
Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2016 ตั้งแต่เวลา 2:00 p.m. PST ในวันที่ 26 มกราคม 2016 ที่ www.apple.com/investor/earnings-call/ คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นรายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ และอัตราภาษี แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยง" และ "การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ" ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC รวมทั้งที่แบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2015 ซึ่งจะต้องยื่นให้กับ SEC บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว
สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kristin Huguet
Apple
khuguet@apple.com 
(408) 974-2414
จิราพร บุนนาค
Apple
jiraporn_boonnark@apple.com
(66) 81-622-4017
นักลงทุนสัมพันธ์:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
(408) 974-5420
Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
(408) 974-4570

    © 2016 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณต์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง