ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน 26 เมษายน 2559

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง

โครงการคืนเงินลงทุนขยายเป็น 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ

คูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย — วันที่ 26 เมษายน 2016 — Apple® ประกาศรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2016 ไตรมาสที่สอง ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2016 บริษัทได้ประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 50.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 10.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.90 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ 58 พันล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิ 13.6 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2.23 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน กำไรขั้นต้นเท่ากับ 39.4% ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อนเท่ากับ 40.8% ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 67% ของรายได้ประจำไตรมาส
 
“ทีมของเราทำงานได้ดีมากในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจระดับมหภาคมีความผันผวนสูง" Tim Cook, CEO ของ Apple กล่าว “เรายินดีมากกับการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้จากธุรกิจด้านการบริการ ขอบคุณความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อของระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของ Apple และการเติบโตของจำนวนอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานมากกว่าหนึ่งพันล้านเครื่อง"
 
นอกจากนี้บริษัทยังได้ประกาศว่าคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติวงเงินของโครงการคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้โครงการที่ขยายออกไป Apple มีแผนที่จะทะยอยใช้เงินสดจำนวนทั้งสิ้น 250 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2018
 
“เราสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นจำนวน 11.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจ่ายผลตอบแทน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับผู้ถือหุ้นผ่านโครงการคืนเงินลงทุนในไตรมาสนี้” Luca Maestri, CFO ของ Apple กล่าว “ขอบคุณผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เรายินดีที่จะประกาศการเพิ่มวงเงินของโครงการนี้เป็น 250 พันล้านเหรียฐสหรัฐในวันนี้”
 
ภายใต้โครงการที่ได้รับการอัพเดท คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติวงเงินในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเป็น 175 พันล้านเหรียญสหรัฐจาก 140 ล้านเหรียญสหรัฐที่ประกาศเมื่อปีที่แล้ว และบริษัทยังคงเดินหน้าชำระค่าหุ้นแบบมีข้อจำกัดที่มอบให้กับพนักงาน
 
คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติวงเงินสำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสเพิ่มขึ้น 10% ระบุการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 0.57 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 12 พฤษภาคม 2016 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 9 พฤษภาคม 2016
 
นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการคืนเงินลงทุนในเดือนสิงหาคม 2012 จนถึงมีนาคม 2016 Apple ได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ถือหุ้นมากกว่า 163 พันล้านเหรียฐสหรัฐ ซึ่งรวมการซื้อหุ้นคืนเป็นเงิน 117 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
บริษัทมีแผนที่จะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือในโครงการด้านการระดมทุน ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของโครงการคืนเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับโครงการทุกปี
Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2016 ไว้ดังนี้
  • รายได้อยู่ระหว่าง 41 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 43 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 37.5% ถึง 38%
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่าย)อื่นๆ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 25.5%

Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2016 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2016 ที่ www.apple.com/investor/earnings-call/ คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ อัตราภาษี และแผนการจ่ายเงินปันผล การซื้อหุ้นคืนและการออกตราสารหนี้สาธารณะ แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยง" และ "การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ" ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC รวมทั้งที่แบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2015 ซึ่งจะต้องยื่นให้กับ SEC บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว
 
Apple มีการปฏิวัติเทคโนโลยีสำหรับส่วนบุคคลด้วยการเปิดตัวเครื่อง Macintosh ในปี 1984 ในวันนี้ Apple คือผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วย iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch สี่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Apple — iOS, OS X, watchOS และ tvOS — ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกอุปกรณ์ Apple  และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลด้วยบริการที่ก้าวล้ำรวมถึง App Store, Apple Music, Apple Pay และ iCloud พนักงานของ Apple นับแสนคนทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อให้โลกเป็นโลกที่ดีกว่า
สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kristin Huguet
Apple
khuguet@apple.com
(408) 974-2414  
จิราพร บุนนาค
Apple
jiraporn_boonnark@apple.com
(66) 81-622-4017

นักลงทุนสัมพันธ์:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
(408) 974-5420

Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
(408) 974-4570
 

    © 2016 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง