ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน 27 มกราคม 2560

การประชุมทางโทรศัพท์รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ 2017

เรื่อง: การประชุมทางโทรศัพท์รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ 2017 ของ Apple
สถานที่: ผ่านทางการประชุมทางโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลข (877) 406-0010 (โทรฟรี) หรือ (913) 643-3300 ทั้งนี้โปรดป้อนรหัสยืนยัน 373736
วัน เวลา: วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 5:00 น. เวลาประเทศไทย
ออกอากาศซ้ำ: การประชุมทางโทรศัพท์นี้จะทำการออกอากาศซ้ำตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 8:00 น. เวลาประเทศไทย ไปจนถึงวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 8:00 น. เวลาประเทศไทย โดยใช้หมายเลข (888) 203-1112 (โทรฟรี) หรือ (719) 457-0820 ทั้งนี้โปรดป้อนรหัสยืนยัน 3378275
การถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์ (WEBCAST): Apple จะถ่ายทอดสดการสตรีมเสียงการประชุมทางโทรศัพท์รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ 2017 โดยใช้ซอฟต์แวร์การสตรีม HTTP Live Streaming ของ Apple การถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์จะเริ่มต้นเวลา 5:00 น. ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2517 ผ่านทางเว็บไซต์  www.apple.com/investor/earnings-call/  และจะทำการถ่ายทอดซ้ำเป็นระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ สัญญาณการสตรีมเสียงสดสามารถรับฟังได้โดยใช้ iPhone®, iPad® or iPod touch® ที่มี Safari® บนระบบปฏิบัติการ iOS 7.0 หรือใหม่กว่า, เครื่อง Mac® ที่มี Safari 6.0.5 หรือใหม่กว่า บนระบบปฏิบัติการ OS X® v10.8.5 หรือใหม่กว่า หรือ PC ที่มี Microsoft Edge บน Windows 10
บันทึกผลการประชุมนี้เป็นทรัพย์สินของ Apple และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาสากล ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือนักลงทุนสัมพันธ์ Apple
สื่อมวลชนสัมพันธ์
จิราพร บุนนาค
Apple
jiraporn_boonnark@apple.com
(66) 816 224 017
Katrina Tran
Apple
katrina_tran@apple.com 
(65) 6480 4793
     © 2017 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple โลโก้ Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Safari, Mac และ OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณต์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง