ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน 2 พฤษภาคม 2560

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง

โครงการจ่ายคืนให้นักลงทุนขยายเป็น 300 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 

คูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย - วันที่ 2 พฤษภาคม 2017 - Apple® ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สองปีงบประมาณ 2017 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2017 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 52.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 2.10 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้ 50.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้สุทธิ 1.90 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 65% ของรายได้ประจำไตรมาส 

“เรารู้สึกภูมิใจที่จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาศเดือนมีนาคมที่แข็งแกร่ง ด้วยรายได้ที่เติบโตจากไตรมาสเดือนธันวาคมและความต้องการ iPhone 7 Plus ที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง” Tim Cook, CEO ของ Apple  กล่าว “เราเห็นการตอบรับที่ดีเยี่ยมของลูกค้าต่อ iPhone 7(PRODUCT)RED Special Edition ใหม่ทั้งสองรุ่น และยินดีกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจบริการ ด้วยรายได้สูงสุดเป็นประวัติการประจำไตรมาส 13 สัปดาห์ เมื่อมองไปในอนาคตเราตื่นเต้นที่จะได้ต้องรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกสู่งาน Worldwide Developers Conference ประจำปีในเดือนหน้าที่ San Jose”

นอกจากนี้ Apple ยังได้ประกาศว่าคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินแก่โครงการจ่ายคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก 50 พันล้านเหรีญสหรัฐ และขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 4 ไตรมาส โดยภายใต้โครงการที่ขยายออกไปนี้ Apple วางแผนที่จะจ่ายเงินประมาณ 300 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2019
“เรามีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่งที่ 12.5 พันล้านเหรียฐสหรัฐ และเราจ่ายคืนให้นักลงทุนไปมากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสประจำเดือนมีนาคม” Luca Maestri, CFO ของ Apple กล่าว “ด้วยความแข็งแกร่งของธุรกิจและความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท เรายินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเพิ่มวงเงินของโครงการจ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นอีก 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ”
ในส่วนหนึ่งของโครงการล่าสุด คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติเพิ่มวงเงินในการซื้อหุ้นคืนจาก 175 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ประกาศเมื่อปีก่อนเป็น 210 พันล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทคาดว่าจะมอบหุ้นแบบมีข้อจำกัดอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินการจ่ายเงินปันผล 10.5% และประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทอยู่ที่ 0.63 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2017 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 15 พฤษภาคม 2017
ภายใต้โครงการจ่ายคืนให้กับนักลงทุน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2012 จนถึงมีนาคม 2017 Apple ได้จ่ายคืนให้กับนักลงทุนแล้วมากกว่า 211 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวม 151 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการซื้อหุ้นคืนด้วย
บริษัทวางแผนที่จะพิจารณาตลาดตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการ ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาองค์ประกอบด้านต่างๆของโครงการจ่ายคืนให้นักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการทุกปี
Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่สาม ประจำปีงบประมาณ 2017 ดังนี้ 
  • รายได้อยู่ระหว่าง 43.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 45.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 37.5% ถึง 38.5% 
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่ายอื่นๆ) 450 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 25.5%

Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2017 ตั้งแต่เวลา 5:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2017 ที่ www.apple.com/investor/earnings-call/ คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยง" และ "การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ" ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC รวมทั้งที่แบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2016 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2016 และ แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2017 ซึ่งจะต้องยื่นให้กับ SEC บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว
สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kristin Huguet
Apple
khuguet@apple.com 
(408) 974-2414
จิราพร บุนนาค
Apple
jiraporn_boonnark@apple.com
(66) 816 224 017
นักลงทุนสัมพันธ์:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
(408) 974-5420
Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
(408) 974-4570
 

    © 2017 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง