ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 พฤษภาคม 2560

Nokia และ Apple
เซ็นต์ใบอนุญาต
ให้ใช้สิทธิบัตรและข้อตกลง
ความร่วมมือทางธุรกิจ

คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย และ เอสปู, ฟินแลนด์ - วันนี้ Nokia และ Apple ประกาศยุติคดีความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างทั้งสองบริษัทและตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรเป็นเวลาหลายปี
Maria Varsellona ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Nokia ซึ่งรับผิดชอบธุรกิจด้านการจดใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรของ Nokia กล่าวว่า “นี่เป็นข้อตกลงที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งระหว่าง Nokia และ Apple” และ “ข้อตกลงในครั้งนี้ช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเราและ Apple จากการเป็นคู่กรณีในศาลมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา”
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจนี้ Nokia จะเป็นผู้จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านโครงข่ายพื้นฐานบางส่วนให้กับ Apple  ในขณะที่ Apple จะกลับมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ Nokia (ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้แบรนด์ Withings) ที่ร้านค้าของ Apple และใน Online stores ทั้งนี้ Apple และ Nokia กำลังพิจารณาความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับโครงการด้านดิจิตอลเพื่อสุขภาพ โดยการประชุมที่จะมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอระหว่างผู้บริหาร Nokia และ Apple จะทำให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสององค์กรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและลูกค้าของทั้งสองบริษัท
Jeff Williams ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการของ Apple กล่าวว่า “เราพอใจกับทางออกของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและหวังที่จะขยายความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจกับ Nokia ต่อไป”
Basil Alwan ประธานธุรกิจเครือข่าย IP/Optical Network ของ Nokia กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้จะช่วยให้ความร่วมมือของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น” และ “เราหวังที่จะได้สนับสนุน Apple ถึงแม้ว่ารายละเอียดของข้อตกลงจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ Nokia จะได้รับการจ่ายเงินสดล่วงหน้าจาก Apple พร้อมรายได้เพิ่มเติมในระยะเวลาตามข้อตกลง
มูลค่าของข้อตกลงในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นได้บางส่วนจากยอดขายสุทธิในการจดใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรเทคโนโลยีของ Nokia และบางส่วนจากยอดขายสุทธิของกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของ Nokia โดย Nokia จะปฏิบัติตามกฎและข้อปฎิบัตต่างๆ ที่มีอยู่ในการเปิดเผยรายได้จากการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส และคาดหวังว่ารายได้จากข้อตกลงนี้จะปรากฏในไตรมาสที่ 2 ของปี 2017  ซึ่งรวมไปถึงรายได้พิเศษต่างๆ ด้วย
เนื่องจาก Nokia จะได้รับการจ่ายเงินสดล่วงหน้าจาก Apple Nokia จึงตั้งใจที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทพร้อมไปกับการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2017

สื่อมวลชนสัมพันธ์

จิราพร บุนนาค

Apple

jiraporn_boonnark@apple.com

(66) 816 224 017

Katrina Tran

Apple

katrina_tran@apple.com

(65) 6480 4793

ช่องทางให้ความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน

media.thailand@apple.com