คำแถลงของ APPLE 6 พฤศจิกายน 2560

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของ Apple

Apple เชื่อว่าการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของทุกบริษัท และในฐานะผู้จ่ายภาษีรายใหญ่ที่สุดในโลก Apple จ่ายภาษีทุกดอลลาร์อย่างถูกต้องในทุกประเทศทั่วโลก และเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและชุมชมต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ
เรานำเสนอข้อเท็จจริงในเอกสารฉบับนี้เพื่อโต้แย้งข้อมูลที่รายงานโดยเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists -ICIJ) รายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังนี้
  • Apple เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทเมื่อปี 2015 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคงไว้ซึ่งการจ่ายภาษีให้แก่สหรัฐอเมริกา มิใช่เพื่อลดการจ่ายภาษีในที่อื่นๆ และไม่มีการย้ายการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนออกจากประเทศไอร์แลนด์แต่อย่างใด
  • Apple จ่ายภาษีหลายพันล้านดอลลาร์ให้แก่สหรัฐอเมริกาในอัตรา 35% ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเงินจำนวนนี้เป็นรายได้จากการลงทุนที่มาจากเงินสดในต่างประเทศ ดังนั้นการระบุว่า "สหรัฐอเมริกาไม่สามารถทำอะไรได้เลย" กับเงินดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
  • อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับรายได้ในต่างประเทศของ Apple อยู่ที่ 21% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถคำนวณได้ไม่ยากจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะ และอัตราภาษีนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้ว
ในเดือนที่ผ่านมา Apple ออกแถลงการณ์เพื่อตอบข้อสงสัยของ ICIJ, New York Times และอื่นๆ ดังนี้
"เรื่องที่เป็นประเด็นโต้เถียงเกี่ยวกับภาษีของ Apple ไม่ใช่จำนวนเงินที่เราต้องจ่าย แต่เป็นประเทศที่เราต้องจ่ายให้ ในฐานะผู้จ่ายภาษีรายใหญ่ที่สุดในโลก เราจ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทเป็นจำนวนเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และยังจ่ายภาษีอื่นๆ อีกหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีค่าจ้าง ภาษีการขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เราเชื่อว่าการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของทุกบริษัท และเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและชุมชมต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ
ภายใต้ระบบภาษีสากลในปัจจุบัน กำไรจะถูกหักภาษีตามสถานที่ที่มีการสร้างมูลค่าขึ้น และภาษีที่ Apple จ่ายให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว มูลค่าส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์ของเราเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่มีข้อสงสัย เนื่องจากเป็นที่ที่เราออกแบบ พัฒนา ทำงานด้านวิศวกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นภาษีส่วนใหญ่ที่เราต้องจ่ายนั้นจึงเป็นการจ่ายให้แก่สหรัฐอเมริกา
เมื่อครั้งที่ไอร์แลนด์เปลี่ยนแปลงแก้ไขภาษีกฎหมายในปี 2015 เราปฏิบัติตามโดยการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ของบริษัทสาขาของเราในไอร์แลนด์ และเราได้แจ้งให้ทั้งไอร์แลนด์ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริการับทราบแล้ว และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดภาษีที่เราต้องจ่ายในประเทศต่างๆ แต่อย่างใด อันที่จริงแล้ว เราจ่ายภาษีให้ไอร์แลนด์เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เราจ่ายภาษีในไอร์แลนด์ไปแล้วถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 7% ของภาษีเงินได้ทั้งหมดของบริษัทที่จ่ายในประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้ภาษีที่เราต้องจ่ายให้แก่สหรัฐอเมริกาลดลงอีกด้วย
เราเข้าใจว่าบางบริษัทอาจต้องการเปลี่ยนระบบภาษีเพื่อให้ภาษีข้ามชาติกระจายไปตามประเทศต่างๆ ที่พวกเขาดำเนินธุรกิจอยู่ และเราทราบว่าเหล่าผู้คนที่มีเหตุผลอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการนี้ในอนาคต ที่ Apple เราปฏิบัติตามกฎหมาย และหากระบบมีการเปลี่ยนแปลง เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น เราสนับสนุนความพยายามจากชุมชนทั่วโลกเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีข้ามชาติที่ครอบคลุมและระบบที่มีความง่ายดายกว่ามาก และเราจะยังคงสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไป”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของ Apple

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Apple ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม การทำงานอย่างหนักและการอุทิศตนดังกล่าวได้นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นการปฏิวัติวงการ ซึ่งได้พัฒนาให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก และสร้างงานนับล้านทั่วโลก
ภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติมีความซับซ้อน แต่หลักการพื้นฐานยังเป็นที่ยอมรับทั่วโลก: กำไรของบริษัทจะถูกหักภาษีตามสถานที่ที่มีการสร้างมูลค่าขึ้น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั้งหมดเห็นด้วยกับหลักการนี้
1. Apple เป็นผู้จ่ายภาษีรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทเป็นจำนวนเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา Apple จ่ายภาษีในทุกประเทศที่เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple นอกสหรัฐอเมริกา กำไรจะต้องถูกหักภาษีครั้งแรกในประเทศที่มีการขายผลิตภัณฑ์ จากนั้น Apple จ่ายภาษีให้กับไอร์แลนด์ ซึ่งกิจกรรมการขายและการกระจายสินค้าของ Apple ดำเนินการโดยพนักงาน 6,000 คนที่ทำงานที่นั่น จากนั้น ภาษีเพิ่มเติมก็จะถูกจ่ายในอเมริกาเมื่อรายได้ถูกส่งกลับไปยังประเทศ
อัตราภาษีที่แท้จริงทั่วโลกของ Apple อยู่ที่ 24.6 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับบริษัทข้ามชาติในสหรัฐอเมริกา
2. มูลค่าโดยส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์ Apple ถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการออกแบบ การพัฒนา งานด้านวิศวกรรม และอื่นๆ เกิดขึ้นที่นั่น ดังนั้น ภายใต้ระบบภาษีระหว่างประเทศในปัจจุบัน ภาษีของ Apple ส่วนใหญ่จึงอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ใน สมุดปกขาว ในปีที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลต่อความพยายามของผู้ควบคุมในทวีปยุโรปในการหักภาษีที่ควรชำระแก่สหรัฐอเมริกา “ในกรณีที่มีการเก็บภาษีต่างประเทศดังกล่าวจากรายได้ที่ไม่ควรเป็นของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้นั้นน่าเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจากเป็นการโอนรายได้ให้กับสหภาพยุโรปจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและผู้เสียภาษี”
3. Apple มีเงินสดในต่างประเทศเนื่องจากเป็นที่ที่ขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ภายใต้ระบบภาษีปัจจุบัน รายได้หลังหักภาษีจากการขายในต่างประเทศจะต้องเสียภาษีให้กับสหรัฐอเมริกา Apple ได้จัดสรรเงินทุนมากกว่า 3.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสหรัฐอเมริกา จำนวนเงินนี้เป็นจำนวนเงินที่อยู่นอกเหนือจำนวนเงิน 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐที่บริษัทใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
4. Apple ได้เปิดดำเนินงานในไอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1980 เมื่อ Steve Jobs มองหาฐานเพื่อขยายธุรกิจนอกสหรัฐอเมริกา โรงงานในคอร์ก ไอร์แลนด์ เริ่มต้นด้วยพนักงาน 60 คนและในขณะนี้มีกว่า 6,000 คน นวัตกรรมและการลงทุนของ Apple สนับสนุนงานอีก 12,000 ตำแหน่งทั่วทั้งไอร์แลนด์ และทั่วทั้งยุโรป Apple สนับสนุนงานมากกว่า 1.5 ล้านตำแหน่ง
เมื่อไอร์แลนด์เปลี่ยนกฎหมายภาษีในปี 2015 Apple ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่นั้นมา การดำเนินงานของ Apple ในไอร์แลนด์ทั้งหมดได้ดำเนินการผ่านบริษัทสัญชาติไอร์แลนด์ Apple จ่ายภาษีตามกฎหมาย 12.5 เปอร์เซ็นต์ของไอร์แลนด์  
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บริษัทในเครือของ Apple ซึ่งมีเงินสดในต่างประเทศได้กลายเป็นบริษัทที่พำนักอยู่ในดินแดนอาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักรเจอร์ซีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าภาระผูกพันทางภาษีและการชำระเงินให้กับสหรัฐอเมริกาจะไม่ลดลง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Apple ได้จ่ายภาษีให้สหรัฐอเมริกาเป็นเงินจำนวนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐในรายได้จากการลงทุนของบริษัทย่อยนี้ ไม่มีผลประโยชน์ทางภาษีสำหรับ Apple จากการเปลี่ยนแปลงนี้และ ที่สำคัญ ไม่ได้ลดการชำระภาษีของ Apple หรือความรับผิดทางภาษีในประเทศใดๆ
5. Apple เชื่อว่าการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมถือเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องให้มีการทำให้รหัสภาษีง่ายขึ้น การปฏิรูปที่ช่วยให้การไหลเวียนของเงินทุนง่ายขึ้นจะช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการสร้างงาน ความพยายามของฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำร่วมกันในระดับสากล จะขจัดความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายภาษีและเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้เสียภาษี

อ่าน คำอธิบายที่เป็นกลางเกี่ยวกับการชำระภาษีของ Apple และการแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของระบบภาษีระหว่างประเทศของ Fortune

สื่อ

ภาพโรงงานของ Apple ในคอร์ก ไอร์แลนด์

สื่อมวลชนสัมพันธ์

จิราพร บุนนาค

Apple

jiraporn_boonnark@apple.com

(66) 816 220 417

ช่องทางให้ความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน

media.thailand@apple.com