อัพเดท 15 มิถุนายน 2561

Apple ประกาศความร่วมมือที่จะครอบคลุมระยะเวลาหลายปีกับ Oprah Winfrey

วันนี้ Apple ประกาศความร่วมมือพิเศษด้านเนื้อหาที่จะครอบคลุมระยะเวลาหลายปีกับ Oprah Winfrey ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่น่านับถือ นักแสดง ผู้ดำเนินรายการทอคก์โชว์ ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ CEO ของ OWN
Winfrey และ Apple จะร่วมกันสร้างสรรค์รายการต้นฉบับที่นำเอาความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกอย่างที่ไม่มีใครเสมอเหมือนของเธอมาใช้
รายการของ Winfley จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาต้นฉบับจาก Apple 

สื่อมวลชนสัมพันธ์

จิราพร บุนนาค

Apple

jiraporn_boonnark@apple.com

(66) 816 224 017

Katrina Tran

Apple

katrina_tran@apple.com

(65) 6480 4793

ช่องทางให้ความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน

media.thailand@apple.com