ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม 2562

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม

รายได้ของบริษัททำสิถิติใหม่สำหรับไตรมาสเดือนมิถุนายน

รายได้จากธุรกิจบริการทำสถิติใหม่สูงที่สุด

คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย - วันที่ 30 กรกฎาคม 2019 - ในวันนี้ Apple ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สามปีงบประมาณ 2019 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2019 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 53.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซนต์เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 2.18 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด ซึ่งลดลง 7 เปอร์เซนต์ ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 59 เปอร์เซนต์ของรายได้ประจำไตรมาส
“นับเป็นผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนมิถุนายนที่ดีที่สุด อันเป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจบริการซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ ยอดการเติบโตที่แข็งแกร่งของ iPad, Mac และ แนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมากของ iPhone” Tim Cook CEO ของ Apple กล่าว “ผลประกอบการครั้งนี้มีความโดดเด่นในทุกภูมิภาค และเรามีความเชื่อมั่นในอนาคต ช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุกแพลตฟอร์ม บริการใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ”
“ผลประกอบการมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดือนมีนาคม ทำให้เรามีกระแสเงินสดที่ 11.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ” Luca Maestri CFO ของ Apple กล่าว “นอกจากนี้เรายังได้จ่ายคืนเงินลงทุนให้แก่นักลงทุนมากกว่า 21 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงอนุมัติวงเงินในการซื้อหุ้นคืนจำนวนกว่า 88 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจ่ายเงินปันผลกว่า 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย”
Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ ประจำปีงบประมาณ 2019 ดังนี้
  • รายได้อยู่ระหว่าง 61 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 64 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 37.5 เปอร์เซนต์ ถึง 38.5 เปอร์เซนต์
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ระหว่าง 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 16.5 เปอร์เซนต์
คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทที่ 0.77 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยเงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2019 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 12 สิงหาคม 2019
Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2019 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 ที่  www.apple.com/investor/earnings-call คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม
Apple ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท apple.com/th และเว็บไซด์นักลงทุนสัมพันธ์ investor.apple.com ซึ่งรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลประกอบการ รายงานที่ส่งให้กับ SEC และข้อมูลที่เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการและการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต ภายใต้ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ อัตราภาษี และแผนการคืนเงินทุน แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ ความสามารถของบริษัทในการแข่งขันในตลาดที่แข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ความสามารถของบริษัทฯ ในการรับมือกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บ่อยครั้งและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมถึงการนำเข้าสู่ตลาด และการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ เงินตรา หรือช่องทางรวมกัน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนประกอบ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดหาและมอบบริการในส่วนต่างๆ ของบริษัท การแข่งขันด้านราคา หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีโครงสร้างราคาสูงขึ้น อาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท การที่บริษัทต้องพึ่งพาการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังและสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้หรือเพียงมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วน บริการ และเทคโนโลยีใหม่บางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทซึ่งรวมถึงส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่อาจหาได้เฉพาะจากแหล่งเดียวหรือแหล่งจำกัด การที่บริษัทต้องพึ่งพาบริการผลิตและบริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นๆ โดยหลายแห่งตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ให้กับบริษัท ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อบกพร่องในการผลิตต่อการดำเนินงานทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัท การที่บริษัทต้องพึ่งพาทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาดิจิทัลของบุคคลอื่นซึ่งบริษัทอาจหาไม่ได้ในข้อตกลงที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์ หรืออาจหาไม่ได้เลย การที่บริษัทต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอกในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลกระทบจากการที่การดำเนินการทางกฎหมายไม่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เช่น ความเป็นไปได้ที่จะตรวจพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงความสามารถของบริษัทในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้าในภูมิภาคอื่น ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัทซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กระทบกับการดำเนินในต่างประเทศของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ และการซื้อกิจการ ผลกระทบที่การล่มของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความขัดข้องของเครือข่าย การสูญเสียหรือการเข้าถึงหรือการปล่อยข้อมูลลับโดยไม่ได้รับอนุญาตมีต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูล บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน เหตุการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และปัจจัยที่กระทบต่อธุรกิจอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับการจัดหาหรือการส่งมอบหรือความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของเงินตรา ความเสี่ยงด้านเครดิต และความผันผวนของมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของบริษัทในตลาด และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตลอดจนการเรียกชำระภาษีเพิ่มขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทรวมอยู่ในรายงานของบริษัทที่ยื่นให้กับ SEC โดยอยู่ในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" และ “การอภิปรายของฝ่ายบริหารและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงาน” ของรายงานตามกำหนดระยะเวลาล่าสุดที่บริษัทยื่นเสนอตามแบบฟอร์ม Form 10-K และ Form 10-Q และรายงานในลำดับถัดมา บริษัท ไม่มีข้อผูกมัดในการแก้ไขถ้อยแถลงหรือข้อมูลเกี่ยวกับแผนการในอนาคตใด ๆ เพิ่มเติมต่อจากวันที่มีการยื่นเสนอข้อมูลดังกล่าว

สื่อมวลชนสัมพันธ์

ช่องทางให้ความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน

media.thailand@apple.com

    © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.