ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 เมษายน 2563

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง

รายได้รวมเติบโต ธุรกิจบริการทำสถิติรายได้ใหม่ที่ 13.3 พันล้านเหรียญ

คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย — วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 — ในวันนี้ Apple ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สองปีงบประมาณ 2020 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2020 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 58.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซนต์เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 2.55 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซนต์ ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 62 เปอร์เซนต์ของรายได้ประจำไตรมาส
“ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก เราภูมิใจที่จะรายงานว่าผลประกอบการประจำไตรมาสของ Apple เติบโตขึ้น นำโดยสถิติใหม่ของธุรกิจบริการ และสถติใหม่ประจำไตรมาสของอุปกรณ์สวมใส่” Tim Cook CEO ของ Apple กล่าว “ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ผู้ใช้ของเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อการเชื่อมต่อ เข้าถึงข่าวสาร สร้างสรรค์ และ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เรารู้สึกถึงแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่จะไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ แต่ยังตอบแทนเพื่อสนับสนุนทุกคนบนโลก ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น และเฟสชิลด์ที่เราผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก จนถึงเงินทุนจำนวนหลายล้านที่บริจาคให้กับองค์กรอย่าง Global Citizen และ America’s Food Fund”
“เรารู้สึกภูมิใจในทีมงานของ Apple ทั่วโลก และความยืดหยุ่นของธุรกิจ และประสิทธิภาพทางการเงินในสถานะการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้” Luca Maestri CFO ของ Apple กล่าว “จำนวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทำสถิติใหม่ในทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก เรามีกระแสเงินสดระหว่างไตรมาสที่ 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เรามั่นใจในอนาคตของบริษัท และจะยังลงทุนเพิ่มในทุกส่วนของธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของลูกค้าและรองรับแผนงานในระยะยาว รวมถึงทำตามพันธสัญญาที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการเป็นจำนวนเงิน 350 พันล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 5 ปี"
คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทที่ 0.82 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 6%โดยเงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2020 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 11 พฤษภาคม 2020 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้อนุมัติวงเงินในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2020 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ในวันที่ 1 พฤษาคม 2020 ที่  www.apple.com/investor/earnings-call คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม
Apple ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท apple.com และเว็บไซด์นักลงทุนสัมพันธ์ investor.apple.com ซึ่งรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลประกอบการ รายงานที่ส่งให้กับ SEC และข้อมูลที่เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการและการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต ภายใต้ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ อัตราภาษี และแผนการคืนเงินทุน แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ ความสามารถของบริษัทในการแข่งขันในตลาดที่แข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ความสามารถของบริษัทฯ ในการรับมือกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บ่อยครั้งและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมถึงการนำเข้าสู่ตลาด และการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ เงินตรา หรือช่องทางรวมกัน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนประกอบ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดหาและมอบบริการในส่วนต่างๆ ของบริษัท การแข่งขันด้านราคา หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีโครงสร้างราคาสูงขึ้น อาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท การที่บริษัทต้องพึ่งพาการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังและสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้หรือเพียงมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วน บริการ และเทคโนโลยีใหม่บางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทซึ่งรวมถึงส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่อาจหาได้เฉพาะจากแหล่งเดียวหรือแหล่งจำกัด การที่บริษัทต้องพึ่งพาบริการผลิตและบริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นๆ โดยหลายแห่งตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ให้กับบริษัท ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อบกพร่องในการผลิตต่อการดำเนินงานทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัท การที่บริษัทต้องพึ่งพาทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาดิจิทัลของบุคคลอื่นซึ่งบริษัทอาจหาไม่ได้ในข้อตกลงที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์ หรืออาจหาไม่ได้เลย การที่บริษัทต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอกในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลกระทบจากการที่การดำเนินการทางกฎหมายไม่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เช่น ความเป็นไปได้ที่จะตรวจพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงความสามารถของบริษัทในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้าในภูมิภาคอื่น ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัทซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กระทบกับการดำเนินในต่างประเทศของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ และการซื้อกิจการ ผลกระทบที่การล่มของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความขัดข้องของเครือข่าย การสูญเสียหรือการเข้าถึงหรือการปล่อยข้อมูลลับโดยไม่ได้รับอนุญาตมีต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูล บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน เหตุการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และปัจจัยที่กระทบต่อธุรกิจอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับการจัดหาหรือการส่งมอบหรือความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของเงินตรา ความเสี่ยงด้านเครดิต และความผันผวนของมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของบริษัทในตลาด และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตลอดจนการเรียกชำระภาษีเพิ่มขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทรวมอยู่ในรายงานของบริษัทที่ยื่นให้กับ SEC โดยอยู่ในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" และ “การอภิปรายของฝ่ายบริหารและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงาน” ของรายงานตามกำหนดระยะเวลาล่าสุดที่บริษัทยื่นเสนอตามแบบฟอร์ม Form 10-K และ Form 10-Q และรายงานในลำดับถัดมา บริษัท ไม่มีข้อผูกมัดในการแก้ไขถ้อยแถลงหรือข้อมูลเกี่ยวกับแผนการในอนาคตใด ๆ เพิ่มเติมต่อจากวันที่มีการยื่นเสนอข้อมูลดังกล่าว

สื่อมวลชน

จิราพร บุนนาค

Apple

jiraporn_boonnark@apple.com

(66) 816 224 017

นักลงทุน

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

(669) 227-2402

    © 2020 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง