ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Apple

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่ง

iPhone, ธุรกิจบริการ, Mac และ Apple Watch ทำสถิติใหม่

คูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย - วันที่ 31 มกราคม 2017 - Apple® ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่หนึ่งปีงบประมาณ 2017 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2016 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสซึ่งทำสถิติใหม่ที่ 78.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาสสถิติใหม่ 3.36 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้ 75.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้สุทธิ 3.28 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 64% ของรายได้ประจำไตรมาส 

“เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาศซึ่งตรงกับเทศกาลวันหยุดทำรายได้สูงสุด ทำลายทุกสถิติที่เคยทำมา เราขาย iPhone ได้มากกว่าที่เคยและทำสถิติใหม่สำหรับรายได้จาก iPhone ธุรกิจบริการ Mac และ Apple Watch” Tim Cook, CEO ของ Apple  กล่าว “รายได้จากธุรกิจบริการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อน นำโดยกิจกรรมของลูกค้าบน App Store และเราตื่นเต้นมากกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังอยู่ในขั้นเตรียมการ”

“การดำเนินงานที่โดดเด่นทำให้เราทำสถิติใหม่ของรายได้สุทธิต่อหุ้น และมีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากกว่า 27 พันล้านเหรียฐสหรัฐ” Luca Maestri, CFO ของ Apple กล่าว “เราจ่ายคืนให้นักลงทุนไปเกือบ 15 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลในไตรมาสนี้ ทำให้เราจ่ายคืนผลตอบแทนเสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐของโครงการคืนเงินลงทุน” 

Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่สอง ประจำปีงบประมาณ 2017 ดังนี้ 
  • รายได้อยู่ระหว่าง 51.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 53.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 38% ถึง 39% 
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่ายอื่นๆ) 400 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 26%
คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทอยู่ที่ 0.57 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017

Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ 2017 ตั้งแต่เวลา 5:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 ที่  www.apple.com/investor/earnings-call/ คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยง" และ "การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ" ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC รวมทั้งที่แบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2016 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2016 ซึ่งจะต้องยื่นให้กับ SEC บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว

Apple มีการปฏิวัติเทคโนโลยีสำหรับส่วนบุคคลด้วยการเปิดตัวเครื่อง Macintosh ในปี 1984 ในวันนี้ Apple คือผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วย iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch สี่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Apple — iOS, OS X, watchOS และ tvOS — ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกอุปกรณ์ Apple  และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลด้วยบริการที่ก้าวล้ำรวมถึง App Store, Apple Music, Apple Pay และ iCloud พนักงานของ Apple นับแสนคนทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อให้โลกเป็นโลกที่ดีกว่า

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kristin Huguet
Apple
khuguet@apple.com 
(408) 974-2414

จิราพร บุนนาค
Apple
jiraporn_boonnark@apple.com
(66) 816 224 017

นักลงทุนสัมพันธ์:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
(408) 974-5420

Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
(408) 974-4570
 


สายความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน