สี
ที่จะสร้าง
ความแตกต่าง
เลือก (RED)
เพื่อช่วยชีวิต

เป็นเวลา 13 ปีมาแล้วที่ผู้ร่วมสนับสนุนความร่วมมือของเรากับ (RED)
ได้ระดมทุนสนับสนุนมากกว่า 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อโครงการ HIV/AIDS โดยทุกการซื้อ (PRODUCT)RED จะทำให้การปราศจากโรคเอดส์ใกล้เป็นจริงขึ้น มาร่วมต่อต้านโรคเอดส์ไปด้วยกัน

เคสหนังสำหรับ iPhone

เคสซิลิโคนสำหรับ iPhone

สาย Apple Watch

อุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad

เพลง

ร่วมต่อต้านโรคเอดส์ไปกับ (RED)

ดูเพิ่มเติมที่ red.org

บริจาคให้ (RED)