เลือก (RED)® คือการให้ชีวิต

เป็นเวลา 12 ปีมาแล้ว ที่ความร่วมมือของเรากับ (RED) ซึ่งมีคุณเป็นผู้สนับสนุน
ได้ช่วยจัดหาเงินทุนให้กับโครงการต่างๆ เพื่อการบำบัดรักษา HIV/AIDS
โดยการนำส่วนหนึ่งของรายได้จากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่คุณซื้อไปสมทบทุน
ในด้านต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษา ตรวจหาเชื้อ และจ่ายยาที่ช่วยป้องกัน
การแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ทารกในครรภ์ และจนถึงปัจจุบัน คุณก็ได้ช่วยเรา
ระดมเงินไปแล้วกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ (RED)

เคสหนังสำหรับ iPhone

เคสซิลิโคนสำหรับ iPhone

สาย Apple Watch

อุปกรณ์เสริม iPad

เพลง

ร่วมต่อต้านโรคเอดส์ไปกับ (RED)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Red.org

บริจาคให้ (RED)