จุดสิ้นสุดของโรคเอดส์เริ่มต้นที่ (RED)

ร่วมฉลอง 15 ปีในการต่อต้านโรคเอดส์ไปด้วยกันกับเรา

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ เงินทุนที่สนับสนุนโดย Apple

จะนำไปสมทบทุนการบำบัดรักษาเพื่อช่วยชีวิตผู้คนที่

ต้องอาศัยอยู่กับ HIV จำนวนกว่า 13.8 ล้านคน

และแน่นอนว่างานของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้

เลือก (RED) เพื่อช่วยชีวิต

การซื้อผลิตภัณฑ์
Apple (PRODUCT)RED

จะนำไปสมทบทุนให้กองทุนโลก

เพื่อสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ

โรคเอดส์
และการรับมือ

กับ COVID‑19
*

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้ Apple และ (RED)
สามารถระดมทุนสนับสนุนได้
เกือบ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อต่อต้านการระบาดใหญ่
ระดับโลก

กว่า 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ถูกบริจาคให้กับกองทุนโลก

เพื่อการรับมือกับ COVID‑19

เพื่อช่วยให้ชุมชนที่มีความเสี่ยง

เข้าถึงบริการสำคัญๆ เกี่ยวกับ

HIV ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น