(RED)®

ซื้อ (RED) คือการให้ชีวิต

เป็นเวลา 10 ปีมาแล้วที่ความร่วมมือของเรากับ (RED) ได้ช่วยสนับสนุน
โครงการเกี่ยวกับ HIV/AIDS ซึ่งคอยให้คำปรึกษา ตรวจหาเชื้อ และ
จ่ายยา
ที่ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ทารกในครรภ์ จนถึง
ปัจจุบันเราสามารถ
ระดมเงินได้กว่า 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (RED) 
และในวันนี้เราขอแนะนำ iPhone 7 (PRODUCT)RED™ Special Edition 
ซึ่งทุกๆ การซื้อ
จะพาเราเข้าใกล้ยุคใหม่ที่ปราศจากโรคเอดส์มากขึ้นทีละนิดๆ

ทุกการจำหน่าย (RED) จะนำไปสมทบทุนให้กองทุนโลกเพื่อต่อต้านโรคเอดส์โดยตรง

หนึ่งดอลลาร์นั้นมีค่าเท่ากับยาที่จะรักษาชีวิตไปได้ถึงสามวัน

ทุกการซื้อของคุณสามารถช่วยสนับสนุนทุนในการตรวจหาเชื้อ HIV ในแอฟริกาใต้สะฮารา

การช่วยเหลือของคุณถือเป็นการส่งเสริมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ HIV รวมถึงการให้ความรู้ และการบริการดูแล

เพียงร่วมมือกัน เราก็สร้างยุคใหม่
ที่ปราศจากโรคเอดส์ได้

เมื่อคุณซื้อหรือให้ (RED) นั้น เท่ากับคุณกำลังสร้างความแตกต่าง
ส่วนวิธีการทำงานนั้นก็ง่ายมาก

เมื่อคุณซื้อ (PRODUCT)RED
เราจะมอบรายได้ดังกล่าว
ให้กับกองทุนโลก

กองทุนโลกจะนำเอาเงิน
ทั้งหมด 100% ไปใช้ในการ
จัดงบประมาณสนับสนุน
โครงการเกี่ยวกับ HIV/AIDS

รายได้เหล่านี้ได้ช่วยเหลือผู้คน
ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV ใน
กานา เลโซโท รวันดา แอฟริกาใต้
สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย เคนยา
และแซมเบีย

หรือคุณจะสบทบทุนให้กองทุนโลกโดยตรงเลยก็ได้

ร่วมบริจาค