สี
ที่จะสร้าง
ความแตกต่าง
เลือก (RED)
เพื่อช่วยชีวิต

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน Apple ร่วมกับ (RED) ในการนำรายได้
จาก
การซื้อผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)RED ที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 100%
ไปสมทบกับ
กองทุนโลกเพื่อการรับมือกับ COVID‑19 ซึ่งการสนับสนุนนี้ถือเป็น
กำลังสำคัญ
ในการช่วยระบบสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคดังกล่าวมากที่สุด และยังเป็นการช่วยให้โครงการ HIV/AIDS

ที่รักษาชีวิตในแอฟริกาใต้สะฮาราดำเนินต่อไปได้อีกด้วย*

เคสหนังสำหรับ iPhone

เคสซิลิโคนสำหรับ iPhone

สาย Apple Watch

อุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad

เพลง

ร่วมต่อต้านโรคเอดส์ไปกับ (RED)

ดูเพิ่มเติมที่ red.org

บริจาคให้ (RED)