ซื้อ (RED)®

คือการให้ชีวิต

เป็นเวลา 11 ปีมาแล้วที่ความร่วมมือของเรากับ (RED) ได้ช่วยสนับสนุน
โครงการเกี่ยวกับ HIV/AIDS ซึ่งคอยให้คำปรึกษา ตรวจหาเชื้อ และจ่ายยา
ที่ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ทารกในครรภ์ จนถึงปัจจุบัน
เราสามารถระดมเงินได้กว่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (RED) ซึ่งทุกๆ การซื้อจะพาเราเข้าใกล้ยุคใหม่
ที่ปราศจากโรคเอดส์มากขึ้นทีละนิดๆ

ทุกการจำหน่าย (RED) จะนำไปสมทบทุนให้กองทุนโลกเพื่อต่อต้านโรคเอดส์โดยตรง

หนึ่งดอลลาร์นั้นมีค่าเท่ากับยาที่จะรักษาชีวิตไปได้ถึงห้าวัน

การสนับสนุนของคุณนั้นหมายถึงในทุกๆ วันจะมีจำนวนเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมเชื้อ HIV น้อยลง

เฮดโฟน Beats Solo3 Wireless

ซื้อเฮดโฟน Beats Solo3 Wireless

ลำโพงพกพา Beats Pill+

ซื้อลำโพงพกพา Beats Pill+

ทุกการซื้อของคุณสามารถช่วยสนับสนุนทุนในการตรวจหาเชื้อ HIV ในแอฟริกาใต้สะฮารา

การช่วยเหลือของคุณถือเป็นการส่งเสริมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ HIV รวมถึงการให้ความรู้และการบริการดูแล

ซองหนังสำหรับ iPad Pro

เคสหนัง
สำหรับ Apple Pencil

เพียงร่วมมือกัน
เราก็สร้างยุคใหม่
ที่ปราศจากโรคเอดส์ได้

เมื่อคุณซื้อหรือให้ (RED) นั้น เท่ากับคุณกำลังสร้างความแตกต่าง
ส่วนวิธีการทำงานนั้นก็ง่ายมาก

เมื่อคุณซื้อ (PRODUCT)RED™
เราจะนำรายได้มาสมทบทุน
ให้กับกองทุนโลก

กองทุนโลกจะนำเอาเงิน
ทั้งหมด 100% ไปใช้ในการ
จัดงบประมาณสนับสนุน
โครงการเกี่ยวกับ HIV/AIDS

รายได้เหล่านี้ได้ช่วยเหลือผู้คน
ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV ใน
กานา เลโซโท รวันดา แอฟริกาใต้
สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย เคนยา
และแซมเบีย