เลือก (RED)® คือการให้ชีวิต

เป็นเวลา 12 ปีมาแล้ว ที่ความร่วมมือของเรากับ (RED) ซึ่งมีคุณเป็นผู้สนับสนุน
ได้ช่วยจัดหาเงินทุนให้กับโครงการต่างๆ เพื่อการบำบัดรักษา HIV/AIDS
โดยการนำส่วนหนึ่งของรายได้จากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่คุณซื้อไปสมทบทุน
ในด้านต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษา ตรวจหาเชื้อ และจ่ายยาที่ช่วยป้องกัน
การแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ทารกในครรภ์ และจนถึงปัจจุบัน คุณก็ได้ช่วยเรา
ระดมเงินไปแล้วกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ (RED)

iPhone XR และ (PRODUCT)RED™

เคสหนังสำหรับ iPhone

เคสซิลิโคนสำหรับ iPhone

สาย Apple Watch

อุปกรณ์เสริม iPad

เพลง

ร่วมต่อต้านโรคเอดส์ไปกับ (RED)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Red.org

บริจาคให้ (RED)