ทัศนศึกษาของ Apple

การทำงานร่วมกันและ
การสร้างสรรค์
เพื่อแรงบันดาลใจดีๆ
ด้วย
ผลิตภัณฑ์ Apple

ได้เวลาแสดงความสามารถ

พานักเรียนหรือเพื่อนๆ ครูมาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาของ Apple
เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม ในระหว่างเซสชั่นแบบ
ลงมือปฏิบัติจริง กลุ่มของคุณจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Apple ยกระดับ
จินตนาการของทุกคนให้เหนือไปอีกขั้น และผลงานที่พวกเขาสร้างสรรค์นั้นก็
จะช่วยเสริมและเติมเต็มโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่นักเรียนทำอยู่แล้วในชั้นเรียนด้วย

ขอเข้าร่วมทัศนศึกษาที่ร้านใกล้คุณ

สร้างสรรค์โปรเจ็กต์ที่น่าทึ่ง

การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ทันทีเลยเดี๋ยวนั้น โดยนักเรียนสามารถทำให้
การเล่าเรื่องราวผ่านภาพของพวกเขามีชีวิตขึ้นมาได้ ถ่ายทอด
ความเป็นตัวเองด้วยเสียงเพลง เริ่มเรียนเขียนโค้ด หรือแม้แต่
ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ประสบการณ์ที่ดีไม่แพ้กัน
สำหรับครูผู้สอน

ทัศนศึกษานั้นยังเหมาะสำหรับครูผู้สอนและเหล่าเพื่อนๆ ครู
ด้วยเช่นกัน เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลของ Apple
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงลงมือทำโปรเจ็กต์ต่างๆ
ที่สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้

เลือกทัศนศึกษา
ได้จากตัวเลือกที่หลากหลาย

แต่ละห้องเรียนย่อมมีความแตกต่าง และทัศนศึกษาของ Apple ก็เช่นกัน ครูผู้สอนสามารถ
ปรับแต่งทัศนศึกษาของพวกเขาให้ช่วยเสริมหัวข้อที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนได้
ธีมและหัวข้อต่างๆ ของทัศนศึกษามีดังต่อไปนี้

ทำความรู้จักกับการเล่าเรื่องราว
เชิงสร้างสรรค์

นักเรียนสามารถรวมทักษะการอ่านเขียนและการ
สร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เพื่อปลุกชีวิตให้กับเรื่องราว
ของพวกเขาด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่างๆ อย่างเช่น
วิดีโอและเพลง

พัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
พหุประสาทสัมผัส

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะลงมือทำงานกับดนตรี
จาก Skoog และ Sound Cube เพื่อแต่งเพลงและสร้าง
เรื่องราวโดยใช้บทสนทนาที่อัดไว้

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็น
การลงมือทำจริง

นักเรียนจะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขา
ใส่ใจผ่านโปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น การทำโปสเตอร์รณรงค์ให้
ประหยัดพลังงาน หรือการทำพ็อดคาสท์ต่อต้าน
การกลั่นแกล้ง

เริ่มต้นเขียนโค้ดและควบคุมหุ่นยนต์

นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโค้ด ลงมือควบคุม
หุ่นยนต์ และแก้ไขปัญหาผ่านการทำงานร่วมกัน โดยที่
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดเลย

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทัศนศึกษา

สำหรับ: เด็กอนุบาลที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปจนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ครูผู้สอน และกลุ่มเยาวชน

ความยาว: 60 ถึง 90 นาที (โปรดมาถึงก่อนเวลา 15 นาที เพื่อเตรียมพร้อม)

สถานที่: Apple Store ในพื้นที่

ผู้เข้าร่วม: สูงสุด 30 คน

ทัศนศึกษาจะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อผู้จองได้รับอีเมลยืนยัน รายละเอียดขั้นสุดท้ายของทัศนศึกษา รวมถึงวันที่ เวลา และสถานที่จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Apple Store และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากต้องการยกเลิก โปรดติดต่อ Apple Store ของคุณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

เพื่อเริ่มต้น โปรดเลือกร้านที่ด้านบน