“หวัดดี Siri พรุ่งนี้
ปลุกตอน 7 โมงด้วย”
“หวัดดี Siri เป็นดีเจให้หน่อย” “หวัดดี Siri โทรหาแม่ “หวัดดี Siri ปรับอุณหภูมิ
เป็น 22 องศา”

Siri คือวิธีที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายดายและรวดเร็วกว่าเดิม เพราะ Siri
อยู่กับคุณเสมอ
ทั้งบน iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และ Apple TV อีกทั้งยัง
ได้รับการปรับแต่ง
มาให้ใช้กับอุปกรณ์ Apple แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมที่สุด
จึงพร้อมยิ่งกว่าพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือคุณตลอดทั้งวันไม่ว่าเรื่องไหนๆ และ Siri ก็ยัง
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นยิ่งคุณ
ใช้งาน Siri มากเท่าไหร่ Siri ก็จะ
ยิ่งช่วยคุณได้มากขึ้นเท่านั้น