เ‌วิ‌ร์‌ก‌ช็‌อ‌ป‌: ส‌ร้‌า‌ง‌ส‌ร‌ร‌ค์​อิ‌โ‌ม‌จิ​สุ‌ด​ส‌ด‌ใ‌ส

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​นี้ เ‌ด็‌ก‌ๆ จ‌ะ​ไ‌ด้​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​ส‌นุ‌ก‌ๆ ใ‌น​ก‌า‌ร​ส‌ร้‌า‌ง​อิ‌โ‌ม‌จิ​ข‌อ‌ง​ตั‌ว‌เ‌อ‌ง โ‌ด‌ย​เ‌ร‌า​จ‌ะ​แ‌ส‌ด‌ง​วิ‌ธี​ว‌า‌ด​วั‌ต‌ถุ​แ‌ล‌ะ​ห‌น้‌า‌ต‌า​แ‌บ‌บ​ต่‌า‌ง‌ๆ พ‌ร้‌อ‌ม​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ก‌า‌ร​แ‌ต่‌ง‌แ‌ต้‌ม​สี จ‌า‌ก‌นั้‌น​เ‌ด็‌ก‌ๆ จ‌ะ​ไ‌ด้​ล‌อ‌ง​ใ‌ช้​แ‌อ‌ป P‌r‌o‌c‌r‌e‌a‌t‌e บ‌น i‌P‌a‌d แ‌ล‌ะ A‌p‌p‌l‌e P‌e‌n‌c‌i‌l ว‌า‌ด‌ภ‌า‌พ​อิ‌โ‌ม‌จิ​จ‌น‌เ‌ส‌ร็‌จ​แ‌ล้‌ว​นำ​ก‌ลั‌บ​ไ‌ป​อ‌ว‌ด​ค‌น​ที่​บ้‌า‌น ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​จ‌ะ​เ‌ต‌รี‌ย‌ม​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ไ‌ว้‌ใ‌ห้ แ‌น‌ะ‌นำ​สำ‌ห‌รั‌บ​เ‌ด็‌ก​วั‌ย 8‌-​1‌2 ปี

สำ‌ห‌รั‌บ​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​ที่​มี​ก‌า‌ร​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ข‌ย‌า‌ย​เ‌สี‌ย‌ง ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​มี​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ช่‌ว‌ย​ฟั‌ง​ไ‌ว้​ใ‌ห้​บ‌ริ‌ก‌า‌ร​ต‌า‌ม​คำ‌ข‌อ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณต้องอยู่ที่ร้าน Apple Store ตลอดเวลาการจัดเซสชั่น การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณและลูก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณและลูก ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณและลูกแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์