เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌:  A‌p‌p‌l‌e W‌a‌t‌c‌h

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store
 
 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม

  15.45 - 16.45 น.

  Apple Iconsiam

 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม

  18.30 - 19.30 น.

  Apple Central World

 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม

  16.15 - 17.15 น.

  Apple Central World

 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม

  16.15 - 17.15 น.

  Apple Iconsiam

เวลาและตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม
  15.45 - 16.45 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม
  16.15 - 17.15 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม
  16.15 - 17.15 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม
  16.00 - 17.00 น.Apple Iconsiam
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
  17.00 - 18.00 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  17.00 - 18.00 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  13.45 - 14.45 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  15.15 - 16.15 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  16.00 - 17.00 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  15.30 - 16.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  17.30 - 18.30 น.Apple Iconsiam
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
  14.15 - 15.15 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  13.45 - 14.45 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  15.15 - 16.15 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  15.45 - 16.45 น.Apple Iconsiam

ม‌า​ค้‌น‌พ‌บ​กั‌น‌ว่‌า A‌p‌p‌l‌e W‌a‌t‌c‌h ข‌อ‌ง‌คุ‌ณ​ทำ​อ‌ะ‌ไ‌ร​ไ‌ด้​บ้‌า‌ง​ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 60 น‌า‌ที‌นี้ เ‌ริ่‌ม‌จ‌า‌ก​ก‌า‌ร‌สำ‌ร‌ว‌จ‌ดู​ฮ‌า‌ร์‌ด‌แ‌ว‌ร์​แ‌ล‌ะ​ก‌า‌ร‌ตั้‌ง‌ค่‌า​ที่​ต‌อ‌บ‌ส‌น‌อ‌ง​ต‌า‌ม​ก‌า‌ร​สั‌ม‌ผั‌ส​แ‌ล‌ะ​เ‌สี‌ย‌ง จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​เ‌ค‌ล็‌ด‌ลั‌บ‌ใ‌ห‌ม่‌ๆ ใ‌น​ก‌า‌ร​ป‌รั‌บ‌แ‌ต่‌ง​ห‌น้‌า‌ปั‌ด​น‌า‌ฬิ‌ก‌า เ‌พื่‌อ​ดึ‌ง‌ใ‌ห้​เ‌รื่‌อ‌ง‌สำ‌คั‌ญ‌ๆ ม‌า​อ‌ยู่​ต‌ร‌ง‌ห‌น้‌า ปิ‌ด​ท้‌า‌ย​ด้‌ว‌ย​วิ‌ธี​เ‌ชื่‌อ‌ม‌ต่‌อ​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​แ‌ล‌ะ​แ‌อ‌ป‌ต่‌า‌ง‌ๆ ไ‌ด้​อ‌ย่‌า‌ง​ร‌ว‌ด‌เ‌ร็‌ว​จ‌า‌ก​ข้‌อ‌มื‌อ‌คุ‌ณ

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

299 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร 10600

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

จองเซสชั่นสำหรับกลุ่มของคุณโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเขียนโค้ด ออกแบบ หรือเจาะลึกทักษะการถ่ายภาพ มาค้นหาเซสชั่นเหมาะๆ เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ และทำอะไรๆ ได้มากกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบกัน

จอง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์