เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: i‌P‌a‌d

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store
 
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม

  12.30 - 13.30 น.

  Apple Central World

 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม

  14.45 - 15.45 น.

  Apple Iconsiam

 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

  12.00 - 13.00 น.

  Apple Iconsiam

 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม

  14.00 - 15.00 น.

  Apple Iconsiam

เวลาและตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  12.30 - 13.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  14.45 - 15.45 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  13.00 - 14.00 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  14.00 - 15.00 น.Apple Iconsiam
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
  13.15 - 14.15 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  13.15 - 14.15 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  14.45 - 15.45 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  13.45 - 14.45 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  14.15 - 15.15 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน
  13.00 - 14.00 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน
  14.15 - 15.15 น.Apple Central World

ค้‌น‌พ‌บ​วิ‌ธี​อั‌น‌ท‌ร‌ง‌พ‌ลั‌ง​ใ‌น​ก‌า‌ร‌ใ‌ช้ i‌P‌a‌d ทำ​อ‌ะ‌ไ‌ร​ต่‌อ​มิ‌อ‌ะ‌ไ‌ร​ไ‌ด้​ม‌า‌ก‌ขึ้‌น​ก‌ว่‌า‌เ‌ดิ‌ม​ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 6‌0 น‌า‌ที‌นี้ เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร‌สำ‌ร‌ว‌จ‌ดู​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ใ‌ห‌ม่‌ล่‌า‌สุ‌ด​แ‌ล‌ะ​วิ‌ธี​ก‌า‌ร​ไ‌ป‌ยั‌ง​ส่‌ว‌น‌ต่‌า‌ง‌ๆ ข‌อ‌ง​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์ ต่‌อ​ด้‌ว‌ย​ก‌า‌ร​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​ป‌รั‌บ‌แ‌ต่‌ง​ก‌า‌ร‌ตั้‌ง‌ค่‌า เ‌พื่‌อ​ใ‌ห้​คุ‌ณ​จ‌ด‌จ่‌อ​อ‌ยู่​กั‌บ​สิ่‌ง​ที่​ช‌อ‌บ‌ทำ​ไ‌ด้​ใ‌น​ทุ‌ก‌ๆ วั‌น จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​ล‌อ‌ง​ฝึ‌ก​ใ‌ช้​ง‌า‌น i‌P‌a‌d กั‌บ A‌p‌p‌l‌e P‌e‌n‌c‌i‌l พ‌ร้‌อ‌ม​ค้‌น‌พ‌บ​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ส‌นุ‌ก‌ๆ ใ‌น​ก‌า‌ร​ค้‌น‌ห‌า​ข้‌อ‌มู‌ล​ด้‌ว‌ย S‌i‌r‌i

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำริห์

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

จองเซสชั่นสำหรับกลุ่มของคุณโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเขียนโค้ด ออกแบบ หรือเจาะลึกทักษะการถ่ายภาพ มาค้นหาเซสชั่นเหมาะๆ เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ และทำอะไรๆ ได้มากกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบกัน

จอง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์