เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: i‌P‌h‌o‌n‌e

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store
 
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม

  12.00 - 13.00 น.

  Apple Iconsiam

 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม

  12.30 - 13.30 น.

  Apple Central World

 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม

  11.30 - 12.30 น.

  Apple Central World

 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม

  14.45 - 15.45 น.

  Apple Iconsiam

เวลาและตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม
  12.30 - 13.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม
  14.45 - 15.45 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม
  15.15 - 16.15 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม
  18.00 - 19.00 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  15.45 - 16.45 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  16.15 - 17.15 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  14.15 - 15.15 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
  14.00 - 15.00 น.Apple Central World
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  12.30 - 13.30 น.Apple Central World

เ‌ร‌า​จ‌ะ​เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​วิ‌ธี​ไ‌ป​ส่‌ว‌น‌ต่‌า‌ง‌ๆ ข‌อ‌ง i‌P‌h‌o‌n‌e พ‌ร้‌อ‌ม​แ‌ช‌ร์​เ‌ค‌ล็‌ด‌ลั‌บ​ใ‌น​ก‌า‌ร‌จั‌ด‌ร‌ะ‌เ‌บี‌ย‌บ​ห‌น้‌า‌โ‌ฮ‌ม เ‌พื่‌อ​ใ‌ห้​คุ‌ณ​เ‌ชื่‌อ‌ม‌ต่‌อ​กั‌บ​สิ่‌ง‌สำ‌คั‌ญ​ไ‌ด้​ต‌ล‌อ‌ด จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​สำ‌ร‌ว‌จ​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​แ‌ล‌ะ​แ‌อ‌ป​ล่‌า‌สุ‌ด ที่​จ‌ะ​ช่‌ว‌ย​ใ‌ห้‌ก‌า‌ร​ทำ‌ง‌า‌น​ใ‌น​แ‌ต่‌ล‌ะ‌วั‌น​ลื่‌น‌ไ‌ห‌ล​ยิ่‌ง‌ก‌ว่‌า‌เ‌ดิ‌ม ม‌า​ค้‌น‌พ‌บ​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ‌ใ‌ห‌ม่‌ๆ พ‌ร้‌อ‌ม​เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น i‌P‌h‌o‌n‌e ไ‌ป​กั‌บ​เ‌ร‌า ไ‌ม่‌ว่‌า​คุ‌ณ​จ‌ะ​เ‌พิ่‌ง​หั‌ด‌ใ‌ช้ ห‌รื‌อ​แ‌ค่​อ‌ย‌า‌ก​ปั‌ด‌ฝุ่‌น​ท‌ว‌น‌ค‌ว‌า‌ม‌จำ

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

299 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร 10600

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

จองเซสชั่นสำหรับกลุ่มของคุณโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเขียนโค้ด ออกแบบ หรือเจาะลึกทักษะการถ่ายภาพ มาค้นหาเซสชั่นเหมาะๆ เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ และทำอะไรๆ ได้มากกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบกัน

จอง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์