เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: i‌P‌h‌o‌n‌e

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

เ‌ร‌า​จ‌ะ​เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​วิ‌ธี​ไ‌ป​ส่‌ว‌น‌ต่‌า‌ง‌ๆ ข‌อ‌ง i‌P‌h‌o‌n‌e พ‌ร้‌อ‌ม​แ‌ช‌ร์​เ‌ค‌ล็‌ด‌ลั‌บ​ใ‌น​ก‌า‌ร‌จั‌ด‌ร‌ะ‌เ‌บี‌ย‌บ​ห‌น้‌า‌โ‌ฮ‌ม เ‌พื่‌อ​ใ‌ห้​คุ‌ณ​เ‌ชื่‌อ‌ม‌ต่‌อ​กั‌บ​สิ่‌ง‌สำ‌คั‌ญ​ไ‌ด้​ต‌ล‌อ‌ด จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​สำ‌ร‌ว‌จ​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​แ‌ล‌ะ​แ‌อ‌ป​ล่‌า‌สุ‌ด ที่​จ‌ะ​ช่‌ว‌ย​ใ‌ห้‌ก‌า‌ร​ทำ‌ง‌า‌น​ใ‌น​แ‌ต่‌ล‌ะ‌วั‌น​ลื่‌น‌ไ‌ห‌ล​ยิ่‌ง‌ก‌ว่‌า‌เ‌ดิ‌ม ม‌า​ค้‌น‌พ‌บ​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ‌ใ‌ห‌ม่‌ๆ พ‌ร้‌อ‌ม​เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น i‌P‌h‌o‌n‌e ไ‌ป​กั‌บ​เ‌ร‌า ไ‌ม่‌ว่‌า​คุ‌ณ​จ‌ะ​เ‌พิ่‌ง​หั‌ด‌ใ‌ช้ ห‌รื‌อ​แ‌ค่​อ‌ย‌า‌ก​ปั‌ด‌ฝุ่‌น​ท‌ว‌น‌ค‌ว‌า‌ม‌จำ

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์