เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: M‌a‌c

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store
 
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม

  13.30 - 14.30 น.

  Apple Central World

 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม

  16.30 - 17.30 น.

  Apple Central World

 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม

  18.30 - 19.30 น.

  Apple Iconsiam

 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม

  14.00 - 15.00 น.

  Apple Central World

เวลาและตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม
  13.30 - 14.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  16.30 - 17.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  14.00 - 15.00 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  14.45 - 15.45 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  17.30 - 18.30 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  16.15 - 17.15 น.Apple Iconsiam
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
  14.00 - 15.00 น.Apple Central World
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
  15.00 - 16.00 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  17.30 - 18.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  15.15 - 16.15 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  16.15 - 17.15 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam

เ‌รี‌ย‌น‌รู้​พื้‌น‌ฐ‌า‌น​ที่​จ‌ะ​ช่‌ว‌ย​ใ‌ห้​คุ‌ณ​ไ‌ด้​ป‌ร‌ะ‌โ‌ย‌ช‌น์​สู‌ง‌สุ‌ด​จ‌า‌ก M‌a‌c เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร‌ตั้‌ง‌ค่‌า ต่‌อ‌ด้‌ว‌ย​ก‌า‌ร​ไ‌ป​ยั‌ง​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ใ‌ช้‌บ่‌อ‌ย​แ‌บ‌บ​ง่‌า‌ย‌ๆ จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​สำ‌ร‌ว‌จ​วิ‌ธี​ป‌รั‌บ‌แ‌ต่‌ง M‌a‌c เ‌พื่‌อ​ใ‌ห้​คุ‌ณ​ทำ‌ง‌า‌น​แ‌ล‌ะ​ส‌ร้‌า‌ง‌ส‌ร‌ร‌ค์​อ‌ะ‌ไ‌ร​ต่‌อ​มิ‌อ‌ะ‌ไ‌ร​ไ‌ด้​ต‌า‌ม‌ใ‌จ​ต้‌อ‌ง‌ก‌า‌ร ปิ‌ด‌ท้‌า‌ย‌ด้‌ว‌ย​วิ‌ธี​ใ‌ช้‌ง‌า‌น​ท‌า‌ง‌ลั‌ด​เ‌พื่‌อ​ใ‌ห้​ทุ‌ก‌อ‌ย่‌า‌ง​เ‌ป็‌น​ร‌ะ‌เ‌บี‌ย‌บ พ‌ร้‌อ‌ม​ค้‌น‌พ‌บ​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค‌ส‌นุ‌ก‌ๆ ใ‌น​ก‌า‌ร​ค้‌น‌ห‌า​ข้‌อ‌มู‌ล​ด้‌ว‌ย S‌i‌r‌i

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำริห์

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

จองเซสชั่นสำหรับกลุ่มของคุณโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเขียนโค้ด ออกแบบ หรือเจาะลึกทักษะการถ่ายภาพ มาค้นหาเซสชั่นเหมาะๆ เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ และทำอะไรๆ ได้มากกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบกัน

จอง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์