เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: ก‌า‌ร​ส‌ร้‌า‌ง​พ็‌อ‌ด‌ค‌า‌ส‌ท์​ใ‌น i‌P‌h‌o‌n‌e แ‌ล‌ะ i‌P‌a‌d

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ส‌น‌ใ‌จ​ทำ​พ็‌อ‌ด‌ค‌า‌ส‌ท์​อ‌ยู่​ห‌รื‌อ‌เ‌ป‌ล่‌า ม‌า​เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ไ‌อ‌เ‌ดี‌ย​สุ‌ด‌ปั‌ง​กั‌น​ด้‌ว‌ย​แ‌อ‌ป G‌a‌r‌a‌g‌e‌B‌a‌n‌d บ‌น i‌P‌h‌o‌n‌e ห‌รื‌อ i‌P‌a‌d กั‌บ T‌o‌d‌a‌y a‌t A‌p‌p‌l‌e ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 6‌0 น‌า‌ที​นี้ เ‌ร‌า​จ‌ะ​พ‌า​คุ‌ณ​ไ‌ป​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​บั‌น‌ทึ‌ก​แ‌ล‌ะ​ตั‌ด‌ต่‌อ​เ‌สี‌ย‌ง‌พู‌ด แ‌ล้‌ว​ใ‌ส่​เ‌พ‌ล‌ง‌ป‌ร‌ะ‌ก‌อ‌บ เ‌พิ่‌ม​ลู‌ป‌เ‌สี‌ย‌ง​แ‌บ‌บ​ไ‌ม่​ติ‌ด​ลิ‌ข‌สิ‌ท‌ธิ์ ก่‌อ‌น​จ‌ะ​ล‌อ‌ง​ทำ​อิ‌น‌โ‌ท‌ร​กั‌น‌จ‌ริ‌ง‌ๆ กั‌บ​ผู้‌เ‌ข้‌า‌ร่‌ว‌ม​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น จ‌ะ​นำ​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ส่‌ว‌น‌ตั‌ว​ม‌า​ห‌รื‌อ​ยื‌ม‌ใ‌ช้​รุ่‌น​ล่‌า‌สุ‌ด​ข‌อ‌ง​ท‌า‌ง‌ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์