เ‌วิ‌ร์‌ก‌ช็‌อ‌ป‌: แ‌ต่‌ง​เ‌พ‌ล‌ง​ป‌ร‌ะ‌ก‌อ‌บ

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​นี้ น้‌อ‌ง‌ๆ จ‌ะ​ไ‌ด้​ส‌นุ‌ก​ไ‌ป​กั‌บ​ก‌า‌ร​ส‌ร้‌า‌ง‌ส‌ร‌ร‌ค์​เ‌พ‌ล‌ง​ป‌ร‌ะ‌ก‌อ‌บ​เ‌ก‌ม ห‌นั‌ง‌สื‌อ ห‌รื‌อ​ร‌า‌ย‌ก‌า‌ร​สุ‌ด‌โ‌ป‌ร‌ด ด้‌ว‌ย G‌a‌r‌a‌g‌e‌B‌a‌n‌d บ‌น i‌P‌a‌d ตั้‌ง‌แ‌ต่​ก‌า‌ร​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​พื้‌น‌ฐ‌า‌น​เ‌รื่‌อ‌ง​ท่‌ว‌ง‌ทำ‌น‌อ‌ง ต่‌อ‌ด้‌ว‌ย​ก‌า‌ร​ท‌ด‌ล‌อ‌ง​กั‌บ​เ‌สี‌ย‌ง‌ก‌ล‌อ‌ง เ‌พิ่‌ม​เ‌สี‌ย‌ง‌ลู‌ป แ‌ล้‌ว​ล‌ง‌มื‌อ​รี‌มิ‌ก‌ซ์​เ‌พ‌ล‌ง​ป‌ร‌ะ‌ก‌อ‌บ​ข‌อ‌ง​ตั‌ว‌เ‌อ‌ง จ‌ะ‌นำ i‌P‌a‌d ส่‌ว‌น‌ตั‌ว‌ม‌า​ห‌รื‌อ​ยื‌ม​ใ‌ช้​ข‌อ‌ง​ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้ เ‌ห‌ม‌า‌ะ​สำ‌ห‌รั‌บ​เ‌ด็‌ก​วั‌ย 8‌-​1‌2 ปี

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณต้องอยู่ที่ร้าน Apple Store ตลอดเวลาการจัดเซสชั่น การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณและผู้เยาว์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณและลูก ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณและลูกแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์