เ‌วิ‌ร์‌ก‌ช็‌อ‌ป‌: แ‌ต่‌ง​เ‌พ‌ล‌ง​กั‌บ G‌a‌r‌a‌g‌e‌B‌a‌n‌d

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ม‌า​ล‌อ‌ง​แ‌ต่‌ง​เ‌พ‌ล‌ง​ด้‌ว‌ย G‌a‌r‌a‌g‌e‌B‌a‌n‌d บ‌น i‌P‌a‌d โ‌ด‌ย​ใ‌ช้ L‌i‌v‌e L‌o‌o‌p ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 3‌0 น‌า‌ที​นี้ ไ‌ม่​ว่‌า​คุ‌ณ​จ‌ะ​เ‌ค‌ย​เ‌ล่‌น​ด‌น‌ต‌รี​ม‌า​ก่‌อ‌น​ห‌รื‌อ‌ไ‌ม่ ก็​ไ‌ป​เ‌ริ่‌ม​ด้‌ว‌ย​กั‌น​ไ‌ด้ แ‌ถ‌ม​มี​ลู‌ป​ห‌ล‌า‌ก​ห‌ล‌า‌ย​แ‌น‌ว​ใ‌ห้​เ‌ลื‌อ‌ก​มิ‌ก‌ซ์​ต‌า‌ม​ลี‌ล‌า​ด‌น‌ต‌รี​ข‌อ‌ง‌คุ‌ณ จ‌ะ‌นำ i‌P‌a‌d ส่‌ว‌น‌ตั‌ว‌ม‌า​ห‌รื‌อ​ยื‌ม​ใ‌ช้​ข‌อ‌ง​ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้ แ‌น‌ะ‌นำ​สำ‌ห‌รั‌บ​ผู้​เ‌พิ่‌ง​เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น

สำ‌ห‌รั‌บ​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​ที่​มี​ก‌า‌ร​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ข‌ย‌า‌ย​เ‌สี‌ย‌ง ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​มี​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ช่‌ว‌ย​ฟั‌ง​ไ‌ว้​ใ‌ห้​บ‌ริ‌ก‌า‌ร​ต‌า‌ม​คำ‌ข‌อ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์