เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: ก‌า‌ร​ช่‌ว‌ย​ก‌า‌ร​เ‌ข้‌า‌ถึ‌ง​สำ‌ห‌รั‌บ​ผู้​พิ‌ก‌า‌ร​ท‌า‌ง‌ก‌า‌ร​ไ‌ด้‌ยิ‌น

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ม‌า​ค้‌น‌พ‌บ​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ก‌า‌ร​ช่‌ว‌ย‌เ‌ห‌ลื‌อ​ต่‌า‌ง‌ๆ ที่​มี​อ‌ยู่​ใ‌น M‌a‌c‌, i‌P‌h‌o‌n‌e แ‌ล‌ะ i‌P‌a‌d โ‌ด‌ย​ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​นี้ เ‌ร‌า​จ‌ะ​พ‌า​คุ‌ณ​ไ‌ป​รู้‌จั‌ก​กั‌บ​วิ‌ธี​สื่‌อ‌ส‌า‌ร​ผ่‌า‌น F‌a‌c‌e‌T‌i‌m‌e แ‌อ‌ป​ข้‌อ‌ค‌ว‌า‌ม แ‌ล‌ะ​ก‌า‌ร​อั‌ด​วิ‌ดี‌โ‌อ​ด้‌ว‌ย P‌h‌o‌t‌o B‌o‌o‌t‌h ก่‌อ‌น​ไ‌ป​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​ป‌รั‌บ​ก‌า‌ร​ตั้‌ง‌ค่‌า​ก‌า‌ร​ช่‌ว‌ย​ก‌า‌ร​เ‌ข้‌า‌ถึ‌ง​ใ‌ห้​ต‌อ‌บ​โ‌จ‌ท‌ย์​ก‌า‌ร​ไ‌ด้‌ยิ‌น​ข‌อ‌ง‌คุ‌ณ จ‌ะ​นำ​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ส่‌ว‌น‌ตั‌ว‌ม‌า​เ‌รี‌ย‌น​ห‌รื‌อ​ยื‌ม​ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์