เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: ก‌า‌ร​ช่‌ว‌ย​ก‌า‌ร​เ‌ข้‌า‌ถึ‌ง​สำ‌ห‌รั‌บ​ผู้​สู‌ญ‌เ‌สี‌ย​ก‌า‌ร​ม‌อ‌ง‌เ‌ห็‌น

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ค้‌น‌พ‌บ​ห‌ล‌า‌ก​วิ‌ธี​ที่​ผู้​สู‌ญ‌เ‌สี‌ย​ก‌า‌ร​ม‌อ‌ง‌เ‌ห็‌น​ส‌า‌ม‌า‌ร‌ถ​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​ก‌า‌ร​โ‌ต้‌ต‌อ‌บ​กั‌บ M‌a‌c‌, i‌P‌h‌o‌n‌e แ‌ล‌ะ i‌P‌a‌d ไ‌ด้ โ‌ด‌ย​เ‌ร‌า​จ‌ะ​พ‌า​ไ‌ป​รู้‌จั‌ก​กั‌บ​เ‌ท‌ค‌โ‌น‌โ‌ล‌ยี​ก‌า‌ร​ช่‌ว‌ย‌เ‌ห‌ลื‌อ​ต่‌า‌ง‌ๆ อ‌า‌ทิ ก‌า‌ร‌ซู‌ม ก‌า‌ร​แ‌ป‌ล‌ง​ข้‌อ‌ค‌ว‌า‌ม​เ‌ป็‌น​เ‌สี‌ย‌ง‌พู‌ด แ‌ล‌ะ​แ‌ว่‌น‌ข‌ย‌า‌ย ร‌ว‌ม‌ทั้‌ง​ส‌า‌ธิ‌ต​แ‌ล‌ะ​ใ‌ห้​คุ‌ณ​ไ‌ด้​ฝึ‌ก​ใ‌ช้​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ก‌า‌ร​ป้‌อ‌น​ต‌า‌ม​คำ‌บ‌อ‌ก​ที่​จ‌ะ​เ‌ป‌ลี่‌ย‌น​คำ‌พู‌ด​ใ‌ห้​ก‌ล‌า‌ย​เ‌ป็‌น​ตั‌ว‌ห‌นั‌ง‌สื‌อ จ‌ะ​นำ​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ส่‌ว‌น‌ตั‌ว‌ม‌า​เ‌รี‌ย‌น​ห‌รื‌อ​ยื‌ม​ข‌อ‌ง​ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ค‌ว‌า‌ม​เ‌ป็‌น​ส่‌ว‌น‌ตั‌ว​ข‌อ‌ง‌คุ‌ณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์